دیسک و صفحه کامل پیکان عظام
۶۸۵۰۰۰تومان
تعداد ۲۰ عدد موجودی

مشعلی ۲۰ خار ساده پراید عظام
۱۹۷۰۰۰تومان

مشعلی ۲۰ خار absپراید عظام
۲۰۷۰۰۰تومان

شمع یورو ۴ تورچ 
۲۳۰۰۰تومان

شمع پایه بلند ۲۰۶ تیپ ۵ تورچ 
۲۳۰۰۰تومان

استارت پراید عظام
۴۲۵۰۰۰تومان

تسمه دینام پراید شرکتی سایپا
۴۵۰۰۰تومان

تسمه تایم پرایدرشرکتی سایپا
۱۲۵۰۰۰تومان

تسمه کولر پراید شرکتی سایپا
۳۸۰۰۰تومان

واتر پمپ پراید شرکتی سایپا
۱۶۹۰۰۰تومان

ترموستات ۸۲ درجه پراید شرکتی سایپا
۲۸۵۰۰تومان

لوله فرعی آب پراید شرکتی سایپا
۱۹۵۰۰ تومان

سیم کلاج پراید شرکتی سایپا
۲۱۵۰۰تومان

وایر شمع پراید زیمنس شرکتی سایپا
۷۹۰۰۰تومان

وایر شمع ساژم پراید شرکتی سایپا
۷۸۰۰۰تومان

شمع تک پلاتین بوش آلمان
۱۶۰۰۰تومان

شمع تک پلاتین بوش روس
۱۴۸۰۰تومان

شمع تک پلاتین انجیکا
۱۷۵۰۰تومان

شمع تک پلاتین اکیوم
۱۶۵۰۰تومان

شمع  تک جعبه رنو فرانسه
۱۶۵۰۰تومان

شمع تک  پلاتین جعبه سیتروئن سفید 
۱۶۸۰۰تومان

تمامی شمع ها وارداتی و درجه یک هستن...

اویل پمپ ۴۰۵ شرکتی ایساکو
۱۷۰۰۰۰تومان

سرپلوس ۲۰ ساده پراید عظام
۲۰۵۰۰۰تومان