کد کالا فروشگاه محمدخانی @yadakme ضریب تاریخ آخرین قیمت تعداد درخواستی

 

2105013 ابرویی زیر چراغ جلو چپ پژو 405 و RD 79,200 کارتن 100 عدد 1399/01/20 0

1705053 ابرویی زیر چراغ جلو چپ سفید پرشیا 92,400 10 ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

1205171 ابرویی زیر چراغ جلو چپ سفید پژو 405 79,200 10 ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

1705051 ابرویی زیر چراغ جلو چپ مشکی پرشیا 92,400 10 ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

1205169 ابرویی زیر چراغ جلو چپ مشکی پژو 405 79,200 10 ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

1705049 ابرویی زیر چراغ جلو چپ نقره ای پرشیا 92,400 10 ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

1205167 ابرویی زیر چراغ جلو چپ نقره ای پژو 405 79,200 100 ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

1705055 ابرویی زیر چراغ جلو چپ نوک مدادی پرشیا 92,400 10 ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

1205173 ابرویی زیر چراغ جلو چپ نوک مدادی پژو 405 81,600 10 ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

1705036 ابرویی زیر چراغ جلو راست پرشیا 88,800 کارتن 100 عدد 1399/01/20 0

1705054 ابرویی زیر چراغ جلو راست سفید پرشیا 94,800 10 ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

1205172 ابرویی زیر چراغ جلو راست سفید پژو 405 81,600 10 ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

1705052 ابرویی زیر چراغ جلو راست مشکی پرشیا 88,800 10 ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

1205170 ابرویی زیر چراغ جلو راست مشکی پژو 405 81,600 10 ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

1705050 ابرویی زیر چراغ جلو راست نقره ای پرشیا 88,800 10 ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

1205168 ابرویی زیر چراغ جلو راست نقره ای پژو 405 81,600 10 ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

1705056 ابرویی زیر چراغ جلو راست نوک مدادی پرشیا 94,800 10 ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

1205174 ابرویی زیر چراغ جلو راست نوک مدادی پژو 405 81,600 10 ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

2201013 اتوماتیک استارت L90 1,152,000 1399/01/20 0

2101061 اتوماتیک استارت چهار ذغاله 405 1,119,600 24ضریب فروش_24ت کارتن 1399/01/20 0

2101113 اتوماتیک استارت چهار ذغاله پژو 206 و EF7 1,155,600 1399/01/20 0

1501090 اتوماتیک استارت طرح valeo پراید 1,140,000 24ضریب فروش_24ت کارتن 1399/01/20 0

1601040 اتوماتیک استارت طرح valeo پژو 206 1,119,600 1399/01/20 0

1201091 اتوماتیک استارت طرح valeo پژو 405 1,140,000 24 ضریب فروش_ 24ت کارتن 1399/01/20 0

1101030 اتوماتیک استارت طرح valeo پیکان 1,119,600 24 ضریب فروش_ 24ت کارتن 1399/01/20 0

1501089 اتوماتیک استارت طرح یوگسلاو پراید 1,140,000 24ضریب فروش_24ت کارتن 1399/01/20 0

1601050 اتوماتیک استارت طرح یوگسلاو پژو 206 1,140,000 1399/01/20 0

1201101 اتوماتیک استارت طرح یوگسلاو پژو 405 1,140,000 24 ضریب فروش_ 24ت کارتن 1399/01/20 0

1101031 اتوماتیک استارت طرح یوگسلاو پیکان 1,140,000 24ضریب فروش_ 24ت کارتن 1399/01/20 0

1901005 اتوماتیک راهنمای نیسان 218,400 1399/01/20 0

2502045 اسبک (انگشتی) تیبا 777,600 1399/01/20 0

1501134 استارت کامل پراید 4,135,200 4ضریب فروش_4ت کارتن 1399/01/20 0

1601087 استارت کامل پژو 206 5,900,400 4ضریب فروش__4ت کارتن 1399/01/20 0

1201134 استارت کامل پژو 405 5,900,400 4ضریب فروش__4ت کارتن 1399/01/20 0

1602129 استپر موتور (بدنه فلزی) پژو 206 1,028,400 ** 10 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

2202003 استپر موتور L90 1,028,400 ** 10 ضریب فروش 1399/01/20 0

1602006 استپر موتور پژو 206 1,028,400 ** 10 ضریب فروش _ 120ت کارتن 1399/01/20 0

1202002 استپر موتور پژو 405 1,028,400 ** 50 ضریب فروش_ 50ت کارتن 1399/01/20 0

2102004 استپر موتور پیکان وپراید 1,028,400 ** 50 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

2102015 استپر موتور دوگانه سوز پراید پژو سمند 1,028,400 ** 1399/01/20 0

1902026 استپر موتور نیسان 1,028,400 ** 50ضریب فروش__50ت کارتن 1399/01/20 0

1602269 استپر موتور(جدید) مدل 92 به بالا تیپ 2 و 5 پژو 206 1,036,800 1399/01/20 0

1702003 استپرموتور 16 سوپاپ پرشیا و زانتیا 1800 987,600 ** 10 ضریب فروش 1399/01/20 0

1102111 استکان تایپیت پیکان 124,800 25 ضریب فروش_ 25ت کارتن 1399/01/20 0

1203071 استکانی ( بوش ) جعبه فرمان پژو 405 57,600 100ضریب فروش__100ت کارتن 1399/01/20 0

1202078 استکان تایپیت پژو 405 1,406,400 10ضریب فروش 20ت کارتن 1399/01/20 0

2204003 اکسل عقب L90 9,409,200 1 ضریب فروش_1ت کارتن 1399/01/20 0

1504065 اکسل عقب دوگانه سوز پراید 2,779,200 1 ضریب فروش_1ت کارتن 1399/01/20 0

1504063 اکسل عقب معمولی و ABS پراید 2,923,200 1 ضریب فروش_1ت کارتن 1399/01/20 0

1504062 اکسل عقب وانت151 5,900,400 1 ضریب فروش_1ت کارتن 1399/01/20 0

2504004 اکسل عقب تیبا 3,858,000 1 ضریب فروش_ 1ت کارتن 1399/01/20 0

2504005 اکسل عقب تیبا(2) 4,392,000 1 ضریب فروش_ 1ت کارتن 1399/01/20 0

1502039 انگشتی  1_ 2 راست سوپاپ با پیچ و مهره پراید 376,800 ** 10ضریب فروش -120 ت کارتن 1399/01/20 0

1502374 انگشتی  1_ 2 راست سوپاپ با پیچ و مهره یورو 4 پراید 729,600 1399/01/20 0

1502038 انگشتی 3 _ 4 چپ سوپاپ با پیچ و مهره پراید 376,800 ** 10 ضریب فروش -120ت کارتن 1399/01/20 0

1502375 انگشتی 3 _ 4 چپ سوپاپ با پیچ و مهره یورو 4 پراید 729,600 1399/01/20 0

1902068 انگشتی سوپاپ دود با پیچ و مهره نیسان 442,800 1399/01/20 0

1902069 انگشتی سوپاپ هوا با پیچ و مهره نیسان 442,800 1399/01/20 0

1602072 اورینگ  پایه واتر پمپ قطر74 تیپ 5 پژو 206 69,600 10 ضریب فروش 1399/01/20 0

1605082 اورینگ باک بنزین پژو 206 48,000 10ضریب فروش__50 ت کارتن 1399/01/20 0

1205123 اورینگ باک بنزین صفر درجه پژو 405 48,000 10ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

1205122 اورینگ باک هفت درجه پژو 405 81,600 10ضریب فروش 1399/01/20 0

1602318 اورینگ بخاری پژو 206 14,400 1399/01/20 0

1202401 اورینگ بخاری پژو 405 16,800 1399/01/20 0

1602071 اورینگ بوش پیستون پژو 206 278,400 25 ضریب فروش 1399/01/20 0

1202064 اورینگ بوش پیستون پژو 405 256,800 25 ضریب فروش_ 25ت کارتن 1399/01/20 0

1602073 اورینگ پمپ آب قطر 57 تیپ 2 پژو 206 40,800 1399/01/20 0

1402023 اورینگ پمپ روغن  به بدنه EF7 45,600 1399/01/20 0

1602222 اورینگ پوسته هوزینگ آب تیپ 2 پژو 206 82,800 1399/01/20 0

2202072 اورینگ ترموستات L90 32,400 1399/01/20 0

1502175 اورینگ ترموستات پراید یورو 4 و تیبا 14,400 100ضریب فروش 1399/01/20 0

1202098 اورینگ ترموستات پژو 405 32,400 100ضریب فروش 1399/01/20 0

1602200 اورینگ درب پایه فیلتر روغن کوتاه پژو 206 27,600 1399/01/20 0

1202182 اورینگ درب روغن موتور پژو 405 32,400 20ضریب فروش _ 500ت کارتن 1399/01/20 0

2202070 اورینگ دریچه گاز L90 178,800 1399/01/20 0

1602074 اورینگ دریچه هوا منیفولد تیپ 2 پژو 206 28,800 10 ضریب فروش 1399/01/20 0

1602090 اورینگ سوزن انژکتور پژو 206 73,200 20ضریب فروش 1399/01/20 0

1202135 اورینگ سوزن انژکتور پژو 405 72,000 20 ضریب فروش__320ت کارتن 1399/01/20 0

2102030 اورینگ سوزن انژکتور پیکان وزیمنس پراید 79,200 1399/01/20 0

1202246 اورینگ سه راهی ترموستات پژو 405 14,400 1399/01/20 0

1402065 اورینگ عینکی  (اویل ماژول) سمند 67,200 1399/01/20 0

1402024 اورینگ کاسه نمد هوزینگ ترموستات EF7 140,400 1399/01/20 0

1602022 اورینگ کامل  پایه فیلتر روغن پژو 206 80,400 10ضریب فروش 1399/01/20 0

1106975 اورینگ کیت ترمز دو مداره پیکان 30,000 مصرفی 1399/01/20 0

1602305 اورینگ منیفولد هوا تیپ5 پژو 206 63,600 1399/01/20 0

1602023 اویل پمپ 21 دندانه تیپ 5 پژو 206 1,761,600 ** 10 ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

1602070 اویل پمپ 21دندانه تیپ 2 پژو 206 1,761,600 ** 10 ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

1602097 اویل پمپ 29 دندانه تیپ 2  پژو 206 1,761,600 ** 10 ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

1102041 اویل پمپ انژکتوری پیکان 1,573,200 ** 12ضریب فروش_12ت کارتن 1399/01/20 0

1502018 اویل پمپ پراید 1,532,400 ** 10ضریب فروش__10ت کارتن 1399/01/20 0

1202034 اویل پمپ پژو 405 1,761,600 ** 10ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

1402002 اویل پمپ سمند - خودرو ملی 1,754,400 **6 ضریب فروش_ 6ت کارتن 1399/01/20 0

1102017 اویل پمپ کاربراتوری پیکان 1,478,400 ** 12ضریب فروش_12ت کارتن 1399/01/20 0

2105004 اهرم ترمز دستی ( بژ رنگ) پژو 405 و RD 591,600 10ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

2105020 اهرم ترمز دستی (مشکی ) پژو 405 وRD 591,600 10ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

1106024 اهرم ترمز دستی بغل پیکان 336,000 35 ضریب فروش_ 35ت کارتن 1399/01/20 0

1505003 اهرم ترمز دستی پراید (تفنگی) 465,600 30ضریب فروش__30ت کارتن 1399/01/20 0

2506013 اهرم ترمز دستی تیبا 528,000 1399/01/20 0

1502095 اهرم دو شاخ کلاچ پراید 219,600 10ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1502400 اهرم دوشاخ کلاچ یورو 4 پراید 202,800 1399/01/20 0

2106016 اهرم رگلاژ لنت عقب چپ (ترمز دستی) پیکان و آریسان 261,600 1399/01/20 0

1506041 اهرم رگلاژ لنت عقب چپ پراید 184,800 1399/01/20 0

2106015 اهرم رگلاژ لنت عقب راست  (ترمز دستی) آریسان و پیکان 261,600 1399/01/20 0

1506040 اهرم رگلاژ لنت عقب راست پراید 184,800 1399/01/20 0

1602015 اهرم ماهک تعویض دنده پژو 206 428,400 25ضریب فروش _50ت کارتن 1399/01/20 0

1603061 اهرم میل موجگیر  عقب چپ پژو 206 702,000 1399/01/20 0

1603062 اهرم میل موجگیر  عقب راست پژو 206 702,000 1399/01/20 0

2107005 آب رادیاتور 3 لیتری 132,000 *6ضریب فروش_6ت کارتن 1399/01/20 0

1505265 آچار چرخ پراید 142,800 1399/01/20 0

1605124 آچار چرخ پژو 206 154,800 1399/01/20 0

2105070 آچار چرخ پژو 405، سمند و دنا 154,800 20 ت کارتن 1399/01/20 0

2505049 آچار چرخ تیبا 204,000 1399/01/20 0

1905002 آچار چرخ نیسان 255,600 1399/01/20 0

2105038 آرم  ROA 34,800 10ضریب فروش 1399/01/20 0

1605048 آرم پژو 206 66,000 10ضریب فروش 1399/01/20 0

1205062 آرم پژو 405 80,400 10ضریب فروش 1399/01/20 0

1705020 آرم پژو تک حرف پرشیا 116,400 10ضریب فروش 1399/01/20 0

1405039 آرم جلو پنجره سمند 81,600 10ضریب فروش__320ت کارتن 1399/01/20 0

1205063 آرم شیر پژو 405 SLX 96,000 10ضریب فروش 1399/01/20 0

1605049 آرم شیر صندوق عقب پژو 206 SD 96,000 10ضریب فروش 1399/01/20 0

2105036 آرم شیر قالپاق رینگ پژو 405 و پژو 206 50,400 10ضریب فروش 1399/01/20 0

2105035 آرم نوشته پژو پیوسته 75,600 1399/01/20 0

2105034 آرمCNG 50,400 10ضریب فروش 1399/01/20 0

1505167 آفتابگیر پایه پلاستیکی چپ طوسی پراید 232,800 50ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1505169 آفتابگیر پایه پلاستیکی چپ کرم پراید 232,800 50 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1505168 آفتابگیر پایه پلاستیکی راست طوسی پراید 232,800 50 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1505170 آفتابگیر پایه پلاستیکی راست کرم پراید 232,800 50 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1505171 آفتابگیر پایه فلزی چپ طوسی پراید 232,800 50 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1505173 آفتابگیر پایه فلزی چپ کرم پراید 232,800 50 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1505172 آفتابگیر پایه فلزی راست طوسی پراید 232,800 50 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1505174 آفتابگیر پایه فلزی راست کرم پراید 232,800 50 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1501150 آفتامات دینام انژکتور پراید 969,600 1399/01/20 0

1201136 آفتامات دینام تک پیچ پژو 405 1,269,600 1399/01/20 0

1205183 آینه بدون فلاپ راست پژو SLX 1,394,400 10ضریب فروش _10ت کارتن 1399/01/20 0

1505149 آینه کامل برقی (راهنمادار با دسته سیم) چپ و راست پراید 1,207,200 1399/01/20 0

1705034 آینه کامل برقی (راهنمادار) چپ پرشیا 2,077,200 2 ضریب فروش - 10ت کارتن 1399/01/20 0

1705035 آینه کامل برقی (راهنمادار) راست پرشیا 2,077,200 2 ضریب فروش - 10ت کارتن 1399/01/20 0

2205037 آینه کامل برقی چپ L90 2,305,200 1399/01/20 0

1605075 آینه کامل برقی چپ پژو 206 1,320,000 10ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

2505015 آینه کامل برقی چپ تیبا 1,287,600 1399/01/20 0

2205036 آینه کامل برقی راست L90 2,305,200 1399/01/20 0

1605074 آینه کامل برقی راست پژو 206 1,320,000 10ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

2505016 آینه کامل برقی راست تیبا 1,287,600 1399/01/20 0

2205010 آینه کامل چپ برقی طرح اروپایی(سفید ) L90 و ساندرو 1,684,800 1399/01/20 0

2205019 آینه کامل چپ برقی طرح اروپایی(مشکی) L90 1,639,200 1399/01/20 0

2205017 آینه کامل چپ برقی طرح اروپایی(نقره ای) L90 1,322,400 1399/01/20 0

1505150 آینه کامل چپ تاشو معمولی پراید 469,200 10ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

1405020 آینه کامل دستی ( بدون فلاپ )  چپ سمند 1,167,600 1399/01/20 0

1405021 آینه کامل دستی ( بدون فلاپ ) راست سمند 1,167,600 1399/01/20 0

1605036 آینه کامل دستی چپ پژو 206 889,200 10ت کارتن 1399/01/20 0

2505013 آینه کامل دستی چپ تیبا 672,000 1399/01/20 0

2405004 آینه کامل دستی چپ ریو 898,800 1399/01/20 0

1605037 آینه کامل دستی راست پژو 206 889,200 10ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

2505014 آینه کامل دستی راست تیبا 672,000 1399/01/20 0

2405005 آینه کامل دستی راست ریو 898,800 1399/01/20 0

2205011 آینه کامل راست برقی طرح اروپایی(سفید ) L90 و ساندرو 1,716,000 1399/01/20 0

2205020 آینه کامل راست برقی طرح اروپایی(مشکی) L90 1,668,000 1399/01/20 0

2205018 آینه کامل راست برقی طرح اروپایی(نقره ای) L90 1,346,400 1399/01/20 0

1505155 آینه کامل راست تاشو معمولی پراید 469,200 10ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

1405017 آینه کامل برقی (بدون فلاپ) چپ سمند 1,436,400 5 ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

1405016 آینه کامل برقی (بدون فلاپ) راست سمند 1,436,400 5 ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

1205040 آینه کامل برقی چپ پژو 405 1,428,000 10ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

1205097 آینه کامل برقی چپ طرح جدید پژو 405 1,579,200 10ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

1205039 آینه کامل برقی راست پژو 405 1,428,000 10ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

1205098 آینه کامل برقی راست طرح جدید پژو 405 1,579,200 10ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

1105031 آینه کامل چپ تاشو پیکان 466,800 10 ضریب فروش_ 10ت کارتن 1399/01/20 0

1105030 آینه کامل راست تاشو پیکان 466,800 10 ضریب فروش_ 10ت کارتن 1399/01/20 0

2105016 آینه کامل معمولی چپ پژو 405 و ROA 882,000 10ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

2105015 آینه کامل معمولی راست پژو 405 و ROA 882,000 10ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

2105047 آینه وسط پژو 405 و پژو 206 و پراید 368,400 35ت کارتن 1399/01/20 0

1405094 آیینه کامل برقی(یک تکه)چپ سمند 1,521,600 1399/01/20 0

1405095 آیینه کامل برقی(یک تکه)راست سمند 1,521,600 1399/01/20 0

1405096 آیینه کامل دستی (یک تکه)چپ سمند 1,131,600 1399/01/20 0

1405097 آیینه کامل دستی (یک تکه)راست سمند 1,131,600 1399/01/20 0

1204004 بازوی چپ محور عقب پژو 405 2,397,600 4ضریب فروش_4ت کارتن 1399/01/20 0

1204005 بازوی راست محور عقب پژو 405 2,397,600 4ضریب فروش_4ت کارتن 1399/01/20 0

1605115 بازویی برف پاک کن  جلو  راست پژو 206 487,200 1399/01/20 0

1505050 بازویی برف پاک کن پراید 224,400 10ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1605114 بازویی برف پاک کن جلو چپ پژو 206 487,200 1399/01/20 0

2105042 بازویی برف پاک کن چپ پژو 405 ، پارس و RD 308,400 10 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1405041 بازویی برف پاک کن چپ سمند 372,000 10ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

2105043 بازویی برف پاک کن راست پژو 405 ، پارس و RD 308,400 10ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1405042 بازویی برف پاک کن راست سمند 372,000 10ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1604035 بازویی چپ محور عقب پژو 206 1,843,200 2ضریب فروش_2ت کارتن 1399/01/20 0

1604034 بازویی راست محور عقب پژو 206 1,843,200 2ضریب فروش_2ت کارتن 1399/01/20 0

2505052 بازوئی برف پاک کن چپ تیبا 261,600 1399/01/20 0

2505051 بازوئی برف پاک کن راست تیبا 261,600 1399/01/20 0

1605142 بازوئی برف پاک کن عقب پژو 206 291,600 1399/01/20 0

1502063 بازوئی دنده عقب پراید 115,200 1399/01/20 0

2505047 باک 6 لایه پلیمری (یورو 4) با رینگی تیبا 8,716,800 1399/01/20 0

1605121 باک بنزین (6 لایه) پژو 206 9,036,000 2ضریب فروش__2ت کارتن 1399/01/20 0

1205203 باک بنزین (6 لایه) صفر درجه  تک فلوتر پژو 405 8,688,000 2ضریب فروش 1399/01/20 0

1205204 باک بنزین (6 لایه) صفر درجه با فلوتر دوبل یورو 4 پژو 405 10,590,000 2ضریب فروش 1399/01/20 0

2105073 باک بنزین (6لایه) جوش خورده آریسان و ROA 9,028,800 2ضریب فروش 1399/01/20 0

1205202 باک بنزین (تک لایه) 7 درجه پژو 405 8,674,800 1399/01/20 0

1205201 باک بنزین (تک لایه) صفر درجه با فلوتر پژو 405 8,701,200 2ضریب فروش 1399/01/20 0

1505232 باک بنزین انژکتور پراید 1,801,200 2ضریب فروش__2ت کارتن 1399/01/20 0

1505233 باک بنزین انژکتور پلیمری پراید 1,362,000 2ضریب فروش__2ت کارتن 1399/01/20 0

1505237 باک بنزین انژکتور ریترنلس پراید 1,362,000 2ضریب فروش__2ت کارتن 1399/01/20 0

2505027 باک بنزین تیبا 2,132,400 2ضریب فروش__2ت کارتن 1399/01/20 0

1505234 باک بنزین ریترنلس لوله  پلیمری پراید 1,801,200 2ضریب فروش__2ت کارتن 1399/01/20 0

1505236 باک بنزین کاربراتوری پراید 1,801,200 2ضریب فروش__2ت کارتن 1399/01/20 0

1505235 باک بنزین یورو 4 پراید 111،131و132 1,852,800 2ضریب فروش__2ت کارتن 1399/01/20 0

2502020 براکت رادیاتور با مهره تیبا 110,400 1399/01/20 0

2502021 براکت رادیاتور بدون مهره تیبا 86,400 1399/01/20 0

1505154 براکت رادیاتور پراید 82,800 50 ضریب فروش 1399/01/20 0

2205039 براکت سپر عقب چپ L90 51,600 1399/01/20 0

2205038 براکت سپر عقب راست L90 51,600 1399/01/20 0

2101042 بست رگلاژ دینام پیکان و RD 56,400 10ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

2102033 بست سر باطری کامل منفی پراید و پژو 405 و پژو 206 82,800 50 ضریب فروش_200ت کارتن 1399/01/20 0

1205081 بست گردگیر پلوس بزرگ  پژو 405 24,000 100ضریب فروش 1399/01/20 0

2105041 بست گردگیر پلوس کوچک پژو 405 و پراید و سمند 24,000 100ضریب فروش 1399/01/20 0

1502103 بست نگهدارنده باطری پراید 146,400 50ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1205212 بست نگهدارنده باطری پژو 405 146,400 1399/01/20 0

1202240 بست نگهدارنده شیلنگ های بنزین پژو 405 52,800 1399/01/20 0

1206012 بست نگهدارنده مخزن پژو 405 28,800 1399/01/20 0

1203021 بست نگهدارنده میل موج گیر (لاستیک چاکدار)(1217) پژو 405 320,400 50 ضریب فروش_ 50ت کارتن 1399/01/20 0

1502079 بلبرینگ بزرگ شفت گیربکس RS6304 پراید 438,000 ** 10 ضریب فروش_ 100ت کارتن 1399/01/20 0

1202095 بلبرینگ بزرگ گیربکس N41627 پژو405 1,167,600 1399/01/20 0

1203045 بلبرینگ پلوس 6006_2RS  پژو 405 306,000 ** 90 ضریب فروش_ 90ت کارتن 1399/01/20 0

1102080 بلبرینگ پلوس پیکان 866,400 ** 50ضریب فروش__50ت کارتن 1399/01/20 0

1502101 بلبرینگ پولی هرزگرد 6301ZZ پراید 46,800 ** 1399/01/20 0

1504015 بلبرینگ پینیون  قدیم گیربکس  M12649/10  پراید 528,000 ** 1399/01/20 0

1504005 بلبرینگ پینیون (شفت گیربکس اصلی) 578225 پراید 546,000 ** 10 ضریب فروش_ 100ت کارتن 1399/01/20 0

2104005 بلبرینگ پینیون بزرگ LM88048 پیکان و RD و ROA 537,600 ** 1399/01/20 0

2104006 بلبرینگ پینیون کوچک LM84548 پیکان و RD و ROA 520,800 50 ت کارتن** 1399/01/20 0

1402075 بلبرینگ تایم (ساعتی )  سمند EF7 3,222,000 ** 10ضریب فروش__50 ت کارتن 1399/01/20 0

1602163 بلبرینگ تایم تیپ 2  (ساعتی )  پژو  206 2,170,800 **36 ت کارتن** 1399/01/20 0

1602146 بلبرینگ تایم تیپ 5 (ساعتی) پژو 206 1,359,600 ** 10ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1502049 بلبرینگ تسمه تایم PU245 zz پراید 1,063,200 ** 50ضریب فروش__50ت کارتن 1399/01/20 0

1202083 بلبرینگ تسمه تایم پژو 405 1,096,800 ** 50ضریب فروش__50ت کارتن 1399/01/20 0

1602192 بلبرینگ تسمه سفت کن تیپ 5 (بوش بلند لبه دار) پژو 206 564,000 ** 1399/01/20 0

1502081 بلبرینگ ته شفت ورودی 2RS 62/22 پراید 438,000 **50 ضریب فروش_ 100ت کارتن 1399/01/20 0

1502170 بلبرینگ ته میل لنگ پراید 210,000 ** 1399/01/20 0

1503022 بلبرینگ چرخ جلو 445620 جدید  پراید 1,134,000 ** 50 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1503023 بلبرینگ چرخ جلو 69349/10 قدیم  پراید 585,600 ** 50 ضریب فروش_50 ت کارتن 1399/01/20 0

2203017 بلبرینگ چرخ جلو ABS و 48 پل  (با خار و پیچ) L90 3,184,800 ** 1399/01/20 0

1203001 بلبرینگ چرخ جلو BAH0185 - پژو 206تیپ 5- پژو 405 1,556,400 ** 28ضریب فروش__28ت کارتن 1399/01/20 0

1603023 بلبرینگ چرخ جلو پژو 206 1,826,400 ** 28ضریب فروش_28ت کارتن 1399/01/20 0

1604026 بلبرینگ چرخ عقب 2505237  پژو 206 1,269,600 ** 50 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

2204002 بلبرینگ چرخ عقب L90 2,046,000 ** 1399/01/20 0

1504017 بلبرینگ چرخ عقب بزرگ  L44649/10 پراید و چرخ جلو پیکان 487,200 ** 50 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1504016 بلبرینگ چرخ عقب کوچک جدید LM/11949/10  پراید 471,600 ** 50 ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

1504019 بلبرینگ چرخ عقب کوچک قدیم 11749 پراید 392,400 ** 50 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1202188 بلبرینگ دینام  6003RS پژو 405 201,600 ** 1399/01/20 0

2102041 بلبرینگ دینام 6303RS پیکان و RD و ROA 289,200 ** 1399/01/20 0

1502168 بلبرینگ دینام بزرگ 630202RS پراید 241,200 ** 40ضریب فروش_160ت کارتن 1399/01/20 0

1502169 بلبرینگ دینام کوچک B8-85D پراید 298,800 **40ضریب فروش 1399/01/20 0

1203043 بلبرینگ ژامبون بزرگ 688934 پژو 405 542,400 ** 50 ضریب فروش_50 ت کارتن 1399/01/20 0

1603028 بلبرینگ ژامبون بزرگ 70214 پژو 206 463,200 ** 50 ضریب فروش_50 ت کارتن 1399/01/20 0

1203044 بلبرینگ ژامبون کوچک 688933 پژو 405 528,000 ** 50 ضریب فروش_50 ت کارتن 1399/01/20 0

1603029 بلبرینگ ژامبون کوچک 70216 پژو 206 458,400 ** 50 ضریب فروش_50 ت کارتن 1399/01/20 0

1203086 بلبرینگ سر کمک (9151063380) پژو 405 422,400 ** 1399/01/20 0

1503158 بلبرینگ سرکمک پراید 336,000 1399/01/20 0

1202097 بلبرینگ شفت اول گیربکس 32005پژو405 660,000 1399/01/20 0

1403015 بلبرینگ کلاچ EF7 920,400 ** 1399/01/20 0

1202167 بلبرینگ کلاچ vkc2216 پژو 405 981,600 ** 10 ضریب فروش_ 60ت کارتن 1399/01/20 0

1502144 بلبرینگ کلاچ پراید 990,000 ** 50 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

2602004 بلبرینگ کلاچ رانا (2041/68) (تیپ 2و 5 پژو 206) 800,400 ** 1399/01/20 0

1502080 بلبرینگ کوچک شفت پینیون 32204 پراید 636,000 ** 20 ضریب فروش_ 100ت کارتن 1399/01/20 0

1202096 بلبرینگ کوچک گیربکس AB40559پژو405 1,113,600 ** 1399/01/20 0

1202166 بلبرینگ گیربکس KJL69349 پژو 405 607,200 ** 1399/01/20 0

1504014 بلبرینگ هوزینگ L68149/10 دینا پارت پراید 602,400 ** 100 ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

1104027 بلبرینگ هوزینگ پیکان 636,000 ** 1399/01/20 0

1202363 بلوک سیلندر پژو 405 23,895,600 1399/01/20 0

2502024 بلوک سیلندر تیبا 12,224,400 1  ت کارتن 1399/01/20 0

1502062 بلوک سیلندر پراید 12,078,000 1ضریب فروش__1ت کارتن 1399/01/20 0

1506010 بوستر بدون پمپ پراید 2,155,200 4 ضریب فروش_4ت کارتن 1399/01/20 0

1106039 بوستر ترمز ABS کامل 8 اینچ پیکان وانت 4,648,800 2 ضریب فروش_ 2ت کارتن 1399/01/20 0

1506026 بوستر ترمز بدون پمپ ABS پراید 2,359,200 4 ضریب فروش_4ت کارتن 1399/01/20 0

1906008 بوستر ترمز بدون پمپ نیسان 2,298,000 1399/01/20 0

2106004 بوستر ترمز کامل 9 اینچ پژو 405 و سمند ( آذین تنه ) 3,607,200 4ضریب فروش_4ت کارتن 1399/01/20 0

2506008 بوستر ترمز کامل ABS تیبا 3,706,800 4 ضریب فروش_ 4ت کارتن 1399/01/20 0

1506019 بوستر ترمز کامل پراید 3,403,200 4 ضریب فروش_4ت کارتن 1399/01/20 0

1906004 بوستر ترمز کامل نیسان 3,828,000 4ضریب فروش 1399/01/20 0

1506012 بوستر ترمز کامل ABS پراید 3,783,600 4 ضریب فروش_4ت کارتن 1399/01/20 0

1206013 بوستر ترمز کامل پژو 405 3,912,000 4ضریب فروش__4ت کارتن 1399/01/20 0

1106020 بوستر کامل دومداره پیکان 3,657,600 4ضریب فروش__4ت کارتن 1399/01/20 0

1503121 بوش  طبق لاستیکی  پراید 102,000 1399/01/20 0

2204007 بوش اکسل L90 514,800 1399/01/20 0

1504066 بوش اکسل عقب  وانت پراید 80,400 50ت کارتن 1399/01/20 0

1604061 بوش اکسل عقب SD پژو 206 438,000 1399/01/20 0

1604028 بوش اکسل عقب گرد (74980) پژو 206 476,400 50ت کارتن 1399/01/20 0

1604029 بوش اکسل عقب لبه دار (75080) پژو 206 476,400 50ت کارتن 1399/01/20 0

1604059 بوش بالایی کمک فنر عقب پژو 206 128,400 1399/01/20 0

1604058 بوش پایینی کمک فنر عقب پژو 206 147,600 1399/01/20 0

1204079 بوش پایینی کمک فنر عقب پژو 405 123,600 ** 100ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

2504006 بوش پلاستیکی اکسل عقب تیبا 386,400 1399/01/20 0

1204047 بوش پلاستیکی میل رابط پژو 405 106,800 10ضریب فروش__100ت کارتن 1399/01/20 0

1202128 بوش پیستون پژو 405 با گژن پین 6,661,200 3ضریب فروش _3ت کارتن 1399/01/20 0

1602091 بوش پیستون تیپ 2 و 3 پژو 206 با گژن پین 6,196,800 3ضریب فروش _3ت کارتن 1399/01/20 0

1202203 بوش پیستون کامل (رینگ و گژن پین) پژو 405 8,799,600 3ضریب فروش__3 دست ت کارتن 1399/01/20 0

1503061 بوش جعبه فرمان پراید 51,600 100ت کارتن 1399/01/20 0

1203142 بوش جک هیدرولیک فرمان پژو  405 117,600 2 عدد= 1 دست 1399/01/20 0

1202206 بوش داخل دو شاخ رام (7580) پژو 405 122,400 10 ضریب فروش__100ت کارتن 1399/01/20 0

1102098 بوش دنده یک گیربکس پیکان 384,000 1399/01/20 0

1202208 بوش دو شاخ کلاچ (بوش ته باز و ته بسته) پژو 405 61,200 10 ضریب فروش_ 100ت کارتن 1399/01/20 0

1502246 بوش دو شاخ کلاچ پراید 9,600 20ضریب فروش-کارتن 500 1399/01/20 0

1602277 بوش دوشاخ کلاچ پژو 206 51,600 1399/01/20 0

2302010 بوش شاتون (دو گانه سوز) ROA-OHVG 808,800 1399/01/20 0

1402050 بوش شاتون EF7 823,200 1399/01/20 0

1102037 بوش شاتون پیکان 255,600 1399/01/20 0

2203055 بوش طبق L90 195,600 1399/01/20 0

2503026 بوش طبق با واشر تیبا 202,800 1399/01/20 0

1103017 بوش طبق جلو پیکان 356,400 25 ضریب فروش_ 50 ت کارتن 1399/01/20 0

1203018 بوش طبق جناقی (6180) پژو 405 273,600 50 ضریب فروش_ 50ت کارتن 1399/01/20 0

1603046 بوش طبق ساده (37580) پژو 206 396,000 50 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1603050 بوش طبق ساده تیپ 5  (76080) پژو 206 396,000 50 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1503146 بوش طبق فلزی (قطر30) پراید 106,800 1399/01/20 0

1604032 بوش طبق لبه دار  تیپ 2  (6680) پژو 206 265,200 50ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1204015 بوش طبق لبه دار (0480) پژو 405 144,000 100ضریب فروش__100ت کارتن 1399/01/20 0

2203050 بوش کمک فنر (لاستیکی) L90 118,800 1399/01/20 0

1503075 بوش کمک فنر بالایی پراید 39,600 1399/01/20 0

1503076 بوش کمک فنر پایینی پراید 39,600 1399/01/20 0

1503145 بوش کمک فنر لاستیکی پراید 111,600 1399/01/20 0

1503144 بوش کمک فنر( فلزی) پراید 129,600 ** 100ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

1202192 بوش گرید B پژو 405 964,800 4 ضریب فروش_ 4ت کارتن 1399/01/20 0

1504002 بوش لاستیکی اکسل عقب پراید 134,400 50ت کارتن 1399/01/20 0

1503059 بوش لاستیکی میل تعادل پراید 44,400 4 ضریب فروش_ 200ت کارتن                         4 عدد = 1 دست 1399/01/20 0

1103019 بوش لاستیکی میل مندل پیکان 243,600 50 ضریب فروش_ 50ت کارتن 1399/01/20 0

1103018 بوش لاستیکی میل موجگیر پیکان 94,800 100 ضریب فروش_ 100ت کارتن 1399/01/20 0

2504008 بوش میل کششی تیبا 178,800 1399/01/20 0

1202267 بوش و پیستون با گژن پین  پژو 2000(XU9) 6,106,800 3ضریب فروش__3دست ت کارتن 1399/01/20 0

1202197 بوش هلالی کائوچویی جعبه فرمان (پلانجر) پژو 405 50,400 10ضریب فروش 1399/01/20 0

1501133 بوق استاندارد پراید(رادیانت) 216,000 30 ضریب فروش 1399/01/20 0

1601075 بوق اورجینال پژو 206 با بست اصلی(رادیانت) 308,400 1399/01/20 0

1201124 بوق اورجینال پژو 405 (رادیانت) 649,200 1399/01/20 0

1501101 بوق پراید 447,600 50 ضریب فروش_ 50 ت کارتن 1399/01/20 0

1601078 بوق پژو 206 488,400 50 ضریب فروش_50 ت کارتن 1399/01/20 0

2101017 بوق پژو 405 و سمند و پرشیا ( زیر و بم ) 955,200 30 ضریب فروش_30ت کارتن 1399/01/20 0

2201019 بوق دیسکی L90  (رادیانت) 588,000 1399/01/20 0

1603005 پایه اتاق چپ پژو 206 1,861,200 2 ضریب فروش_2ت کارتن 1399/01/20 0

1204006 پایه اتاق چپ پژو 405 2,384,400 2ضریب فروش_2ت کارتن 1399/01/20 0

1603006 پایه اتاق راست پژو 206 1,861,200 2 ضریب فروش_2ت کارتن 1399/01/20 0

1204007 پایه اتاق راست پژو 405 2,384,400 2ضریب فروش_2ت کارتن 1399/01/20 0

1205049 پایه آیینه چپ پژو 405 291,600 50ضریب فروش__50 ت کارتن 1399/01/20 0

1205050 پایه آیینه راست پژو 405 291,600 50ضریب فروش__50 ت کارتن 1399/01/20 0

2202048 پایه تسمه سفت کن ( آلترناتور ) تسمه دینام L90 1,376,400 1399/01/20 0

2102104 پایه تسمه سفت کن با غلطک فلزی پژو 405، پارس R2 1,266,000 1399/01/20 0

2102083 پایه تسمه سفت کن بهینه (آلترناتور) پژو 206 و 207 1,878,000 20ضریب فروش__20ت کارتن 1399/01/20 0

1502442 پایه تقسیم دنده گیربکس (صفحه سلکتور) پراید 234,000 1399/01/20 0

1201079 پایه دسته راهنما پژو 405 194,400 20ت کارتن 1399/01/20 0

1202218 پایه دسته موتور سه پیچ پژو 405(با پیچ دوسر رزوه) 1,088,400 1399/01/20 0

1601012 پایه دینام  تیپ 5 پژو 206 1,276,800 10 ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

1602145 پایه فیلتر روغن تیپ 3 پژو 206 2,410,800 10ت کارتن 1399/01/20 0

1602044 پایه فیلتر روغن تیپ 5 پژو 206 2,410,800 10 ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

1402056 پایه کامل تسمه سفت کن (آلترناتور) EF7 2,089,200 1399/01/20 0

1602148 پایه کامل تسمه سفت کن (آلترناتور) پژو 206 1,359,600 20 ضریب فروش_20ت کارتن 1399/01/20 0

1202209 پایه کامل تسمه سفت کن (آلترناتور) پژو 405 1,726,800 10ت کارتن 1399/01/20 0

1402071 پایه کمپرسور EF7 1,992,000 1399/01/20 0

1601011 پایه کمپرسور تیپ 3 پژو 206 754,800 10 ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

1602227 پایه کمپرسور تیپ 5 پژو 206 861,600 10ضریب فروش __10 دست ت کارتن 1399/01/20 0

1201050 پایه کیلومتر شمار پژو 405 272,400 10ضریب فروش__50ت کارتن 1399/01/20 0

1202033 پایه مثلثی میل ماهک کوتاه پژو 405 116,400 10ضریب فروش_ 200ت کارتن 1399/01/20 0

2105002 پایه میل آنتن پژو 405 و206 199,200 10ضریب فروش__100ت کارتن 1399/01/20 0

1602213 پایه واتر پمپ تیپ3پژو 206 1,082,400 10 ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

1602212 پایه واتر پمپ کامل تیپ3پژو 206 3,052,800 4ضریب فروش_4ت کارتن 1399/01/20 0

1502281 پتانسیو متر دریچه گاز یورو 4 پراید 943,200 10ضریب فروش__50 ت کارتن** 1399/01/20 0

1201020 پتانسیومتر پژو 405 943,200 ** 50ضریب فروش__50ت کارتن 1399/01/20 0

1402074 پتانسیومتر دریچه گاز سمند سورن موتور EF7 943,200 ** 1399/01/20 0

2101067 پتانسیومتر دریچه گاز مگنتی جدید پراید و سمند 914,400 ** 50 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1202311 پتانسیومتر دریچه گاز یورو 4 پژو 405 943,200 10ضریب فروش**50 ت کارتن 1399/01/20 0

1502312 پتانسیومتر زیمنس پراید ( انواع مدل ها بجز SSAT ) 920,400 50 ضریب فروش__50 ت کارتن** 1399/01/20 0

1202105 پتانسیومتر ساژم جدید پراید 920,400 ** 50 ضریب فروش__50ت کارتن 1399/01/20 0

1401009 پتانسیومتر سمند 943,200 ** 50 ضریب فروش_ 50ت کارتن 1399/01/20 0

1501003 پتانسیومتر طرح جدید  زیمنس پراید 943,200 ** 50 ضریب فروش__50ت کارتن 1399/01/20 0

1101009 پتانسیومتر طرح ساژم پیکان و پراید 943,200 ** 10 ضریب فروش__100ت کارتن 1399/01/20 0

1901001 پتانسیومتر نیسان 920,400 ** 10ضریب فروش__250ت کارتن 1399/01/20 0

1205066 پدال ترمز با بوش و کفی پلاستیکی پژو 405 252,000 1399/01/20 0

1205067 پدال کلاچ با بوش و کفی پلاستیکی پژو 405 232,800 1399/01/20 0

1305001 پدال گاز RD 126,000 1399/01/20 0

1102079 پروانه پیکان 145,200 20ضریب فروش__20ت کارتن 1399/01/20 0

1102168 پروانه فن (6 پر) پیکان 139,200 1399/01/20 0

2202010 پروانه فن L90 427,200 1399/01/20 0

1502111 پروانه فن پراید 146,400 20ضریب فروش__20ت کارتن 1399/01/20 0

1602085 پروانه فن پژو 206 262,800 10ضریب فروش__10ت کارتن 1399/01/20 0

1202130 پروانه فن پیچی پژو 405 202,800 20ضریب فروش__20ت کارتن 1399/01/20 0

1202129 پروانه فن پینی پژو 405 204,000 20ضریب فروش__20ت کارتن 1399/01/20 0

1802009 پروانه فن پینی زانتیا 204,000 1399/01/20 0

1503122 پک جلو بندی با بوش فلزی پراید ( صادراتی ) 2,360,400 1399/01/20 0

1603057 پلوس راست ABS (کفکو کره) پژو 206 (شتاب کار) 4,431,600 2 ضریب فروش_2ت کارتن 1399/01/20 0

1501057 پمپ بنزین 4 فیش کامل پراید 2,908,800 ** 10 ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

1501062 پمپ بنزین 6فیش انژکتور پراید 2,812,800 ** 10ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

2101028 پمپ بنزین بیرونی با فیلتر بنزین پژو 405 و پرشیا 2,943,600 ** 24 ضریب فروش_24ت کارتن 1399/01/20 0

2101027 پمپ بنزین بیرونی پژو 405 و پرشیا 1,690,800 ** 1399/01/20 0

1101026 پمپ بنزین پیکان وانت باردو 3,771,600 *10ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

1501015 پمپ بنزین تکی با صافی پراید 1,108,800 ** 50 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1501073 پمپ بنزین تکی پراید 1,029,600 ** 50 ضریب فروش_ 50ت کارتن 1399/01/20 0

1601014 پمپ بنزین تکی تیپ 2 (با صافی) پژو 206 و پژو 405 1,342,800 ** 50 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

2502044 پمپ بنزین تیبا ( سرپلیمری ) 3,634,800 1399/01/20 0

2501001 پمپ بنزین تیبا ( سرفلزی ) 4,041,600 ** 1399/01/20 0

1101014 پمپ بنزین داخل باک با رگلاتور انژکتور پیکان 4,046,400 ** 4ضریب فروش_4ت کارتن 1399/01/20 0

1101013 پمپ بنزین داخل باک بدون رگلاتور پیکان 3,908,400 ** 4ضریب فروش_4ت کارتن 1399/01/20 0

1501059 پمپ بنزین دوگانه سوز x100 پراید 3,320,400 **10ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

2201006 پمپ بنزین کامل  L90 4,251,600 1399/01/20 0

1202201 پمپ بنزین کامل 7 درجه (طرح قدیم) پژو 405 4,041,600 ** 12 ضریب فروش_ 12ت کارتن 1399/01/20 0

1601044 پمپ بنزین کامل پژو 206 5,124,000 ** 12 ضریب فروش_12ت کارتن 1399/01/20 0

1201053 پمپ بنزین کامل صفر درجه (طرح جدید) پژو 405 4,041,600 ** 12ضریب فروش__12ت کارتن 1399/01/20 0

2301003 پمپ بنزین کامل ROA 3,636,000 ** 12 ضریب فروش_12ت کارتن 1399/01/20 0

1206044 پمپ ترمز آلومینیومی و مخزن روغن مدل سمند ماندو و  پژو 405 2,115,600 1399/01/20 0

1606006 پمپ ترمز تیپ 3 و 5 پژو 206 با پیچ کور کن 2,060,400 10 ضریب فروش 1399/01/20 0

1206006 پمپ ترمز دومداره پژو 405 1,882,800 20ضریب فروش_20ت کارتن 1399/01/20 0

1106013 پمپ ترمز دومداره پیکان 1,942,800 20ضریب فروش_20ت کارتن 1399/01/20 0

1106040 پمپ ترمز کامل 8 اینچ پیکان وانت 1,104,000 1399/01/20 0

1906009 پمپ ترمز کامل نیسان 1,636,800 1399/01/20 0

1506011 پمپ ترمز کامل ABS پراید 1,896,000 10 ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

1506009 پمپ ترمز کامل پراید 1,573,200 10 ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

1205009 پمپ داخل درب جلو 5 فیش پژو 405 530,400 120ضریب فروش__120ت کارتن 1399/01/20 0

1505097 پمپ داخل درب جلو چپ پراید 131 442,800 _40ت کارتن 1399/01/20 0

1505098 پمپ داخل درب جلو راست پراید 131 442,800 40ت کارتن 1399/01/20 0

1205010 پمپ داخل درب عقب 2 فیش پژو 405 470,400 120ضریب فروش__120ت کارتن 1399/01/20 0

1505099 پمپ داخل درب عقب پراید 131 484,800 40 ضریب فروش_40ت کارتن 1399/01/20 0

2101049 پمپ درب باک پژو 405 و سمند 530,400 60ضریب فروش _60ت کارتن 1399/01/20 0

2501024 پمپ درب جلو چپ تیبا 484,800 1399/01/20 0

1205005 پمپ درب صندوق عقب پژو 405 484,800 10 ضریب فروش_ 100ت کارتن 1399/01/20 0

2605002 پمپ درب صندوق عقب رانا 534,000 10ضریب فروش 1399/01/20 0

1601090 پمپ درب و دستگیره صندوق عقب پژو 206 1,100,400 1399/01/20 0

1902071 پمپ کلاچ اصلی  ( بالا ) نیسان 896,400 1399/01/20 0

1106019 پمپ کلاچ بالا دومداره پیکان 1,398,000 10 ضریب فروش_ 30ت کارتن 1399/01/20 0

2303004 پمپ هیدرولیک ROA 7,762,800 4 ضریب فروش_ 4ت کارتن 1399/01/20 0

1502106 پمپ هیدرولیک فرمان پراید 7,485,600 4ت کارتن 1399/01/20 0

2502025 پمپ هیدرولیک فرمان تیبا 7,485,600 2 ضریب فروش__8 ت کارتن 1399/01/20 0

1502207 پمپ هیدرولیک فرمان یورو 4 پراید 7,485,600 4ت کارتن 1399/01/20 0

1603036 پمپ هیدرولیک فرمان پژو 206 7,670,400 4ضریب فروش_4ت کارتن 1399/01/20 0

2103011 پمپ هیدرولیک فرمان سمند و پژو 405 7,173,600 4ضریب فروش_4ت کارتن 1399/01/20 0

1602066 پوسته  آب تیپ 2 پژو 206 704,400 10ضریب فروش__20ت کارتن 1399/01/20 0

1601031 پوسته ته دینام پژو 206 584,400 10ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

1605040 پوسته درب باک پژو 206 152,400 10 ضریب فروش _200ت کارتن 1399/01/20 0

1505267 پوسته درب داشبورد پراید X100 387,600 ** 16ضریب فروش__16ت کارتن 1399/01/20 0

1505266 پوسته درب داشبورد پراید صبا 356,400 ** 24ضریب فروش__24ت کارتن 1399/01/20 0

2502005 پوسته کلاچ تیبا 4,533,600 3 ضریب فروش_ 3ت کارتن 1399/01/20 0

1502047 پوسته کلاچ پراید 4,480,800 3ضریب فروش_ 3ت کارتن 1399/01/20 0

1103003 پوسته کمک چپ پیکان 1,918,800 4 ضریب فروش_ 4ت کارتن 1399/01/20 0

1103002 پوسته کمک راست پیکان 1,801,200 4 ضریب فروش_ 4ت کارتن 1399/01/20 0

2502054 پوسته گیربکس تیبا 2,492,400 1399/01/20 0

1502048 پوسته گیربکس پراید 2,552,400 1 ضریب فروش_ 1ت کارتن 1399/01/20 0

1202225 پوسته هوزینگ آب (طرح زیمنس) پژو 405 856,800 10ت کارتن 1399/01/20 0

2202054 پوسته هوزینگ آب (محفظه) L90 1,122,000 1399/01/20 0

1402062 پوسته هوزینگ آب EF7 478,800 20ت کارتن 1399/01/20 0

1202122 پوسته هوزینگ آب پژو 405 871,200 10 ضریب فروش_ 10ت کارتن 1399/01/20 0

1602114 پوسته هوزینگ آلومینیومی تیپ 5 پژو 206 799,200 15ت کارتن 1399/01/20 0

1604027 پوسته هوزینگ کامل تیپ 5 پژو 206 1,222,800 32ت کارتن 1399/01/20 0

2203061 پولک سرکمک فنر L90 116,400 1399/01/20 0

1502174 پولک سیلندر پراید 476,400 10 ضریب فروش_ 100ت کارتن 1399/01/20 0

1202299 پولک سیلندر پژو 405 412,800 10ضریب فروش_ 100ت کارتن 1399/01/20 0

1102093 پولک سیلندر پیکان 552,000 10 ضریب فروش_ 100ت کارتن 1399/01/20 0

2202075 پولک میل سوپاپ L90 430,800 1399/01/20 0

1202145 پولکی روی فنر سوپاپ پژو 405 54,000 1399/01/20 0

1202241 پولی پمپ هیدرولیک فرمان (پرسی) پژو 405 566,400 15 ضریب فروش_15ت کارتن 1399/01/20 0

1202249 پولی پمپ هیدرولیک فرمان (خاری) پژو 405 567,600 _15ت کارتن 1399/01/20 0

2102063 پولی پمپ هیدرولیک فرمان ROA و آریسان 434,400 1399/01/20 0

1603059 پولی پمپ هیدرولیک فرمان پژو 206 566,400 12ت کارتن 1399/01/20 0

2102062 پولی تسمه سفت کن ROA و آریسان 516,000 10ضریب فروش 1399/01/20 0

1602166 پولی تسمه سفت کن پژو 206 543,600 10ضریب فروش__100ت کارتن 1399/01/20 0

1602149 پولی تسمه سفت کن تیپ 5 (بوش بلند لبه دار) پژو 206 669,600 10 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1802002 پولی تسمه سفت کن زانتیا 417,600 10ضریب فروش 1399/01/20 0

2102103 پولی تسمه سفت کن فلزی پژو 405، پارس R2 693,600 1399/01/20 0

1202052 پولی تسمه سفت کن (9980) پژو 405 301,200 100ضریب فروش__100ت کارتن 1399/01/20 0

1602001 پولی تسمه سفت کن (بوش کوچک) تیپ 3 و 5 پژو 206 685,200 10ضریب فروش__60ت کارتن 1399/01/20 0

2102024 پولی تسمه سفت کن L90 372,000 10ت کارتن 1399/01/20 0

2202023 پولی سر میل لنگ L90 1,023,600 1399/01/20 0

2102057 پولی سر میل لنگ R2 998,400 1399/01/20 0

2102060 پولی سر میل لنگ ROA و آریسان 700,800 1399/01/20 0

2102007 پولی سر میل لنگ پیکان و RD 564,000 30 ضریب فروش_30ت کارتن 1399/01/20 0

2502009 پولی سر میل لنگ تیبا 870,000 1399/01/20 0

1602010 پولی سر میل لنگ تیپ 2  (3580) پژو 206 890,400 15ضریب فروش_15ت کارتن 1399/01/20 0

1602142 پولی سر میل لنگ تیپ 5 (1880) پژو 206 890,400 12 ضریب فروش_12ت کارتن 1399/01/20 0

1802011 پولی سر میل لنگ زانتیا 826,800 1399/01/20 0

1502035 پولی سرمیل لنگ معمولی پراید 808,800 12 ضریب فروش_ 12ت کارتن 1399/01/20 0

1902022 پولی سرمیل لنگ نیسان 1,423,200 10 ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

1502034 پولی سرمیل لنگ هیدرولیک پراید 830,400 12 ضریب فروش_ 12ت کارتن 1399/01/20 0

1202027 پولی میل لنگ  پژو 405 906,000 12ضریب فروش_12ت کارتن 1399/01/20 0

1402048 پولی میل لنگ (1398) EF7 938,400 1399/01/20 0

2502010 پولی واتر پمپ  تیبا و پراید یورو 4 291,600 15ضریب فروش_15ت کارتن 1399/01/20 0

1502032 پولی واتر پمپ پراید 214,800 40ت کارتن 1399/01/20 0

1102034 پولی واتر پمپ پیکان 228,000 20 ضریب فروش_ 40ت کارتن 1399/01/20 0

1902054 پولی واتر پمپ نیسان 212,400 40ت کارتن 1399/01/20 0

2102056 پولی هرزگرد R2 534,000 10ضریب فروش 1399/01/20 0

1502154 پولی هرزگرد پلیمری پراید 118,800 100ت کارتن 1399/01/20 0

1402058 پولی هرزگرد فلزی تسمه تایم EF7 747,600 10ضریب فروش__100ت کارتن 1399/01/20 0

1502009 پولی هرزگرد کولر پراید 289,200 100ضریب فروش__100ت کارتن 1399/01/20 0

1503058 پیچ 55*12 پشت رام پراید 57,600 1399/01/20 0

1202362 پیچ بین گیربکس و دسته موتور زیر باطری پژو 405 129,600 1399/01/20 0

1502238 پیچ پلمپ سرسیلندر (External) پراید 66,000 10ضریب فروش _100ت کارتن 1399/01/20 0

1202168 پیچ پلمپ سرسیلندر تمام رزوه پژو 405 98,400 100 ضریب فروش_ 100ت کارتن 1399/01/20 0

1505133 پیچ پولی سر میل لنگ پراید 88,800 200ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

1502414 پیچ تخلیه روغن کارتل پراید 26,400 1399/01/20 0

1202245 پیچ تخلیه روغن کارتل پژو 405 37,200 10ضریب فروش 1399/01/20 0

1202193 پیچ تسمه سفت کن پژو 405 45,600 1399/01/20 0

1503029 پیچ چرخ پراید 38,400 200 ضریب فروش_200ت کارتن 1399/01/20 0

1605127 پیچ چرخ پژو 206 57,600 1399/01/20 0

1203035 پیچ چرخ پژو 405 56,400 200 ضریب فروش_ 200ت کارتن 1399/01/20 0

1105006 پیچ چرخ پیکان 28,800 1399/01/20 0

2505045 پیچ چرخ تیبا 43,200 1399/01/20 0

1403016 پیچ چرخ سمند سورن 97,200 2ضریب فروش 1399/01/20 0

1605068 پیچ دسته موتور پژو 206 34,800 1399/01/20 0

1503052 پیچ دسته موتور و سیلندر ترمز پراید 39,600 1399/01/20 0

1203060 پیچ دور کارتل روغن پژو 405 12,000 10 ضریب فروش 1399/01/20 0

1505135 پیچ دیسک به توپی پراید 24,000 200ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

1503036 پیچ رام پراید 50,400 100ت کارتن 1399/01/20 0

1203062 پیچ رام پژو 405 57,600 10ضریب فروش _ 100ت کارتن 1399/01/20 0

1205094 پیچ ژامبون پژو 405 79,200 1399/01/20 0

2102091 پیچ سرسیلندر L90 - Tu5 96,000 1399/01/20 0

1602130 پیچ سرسیلندر پژو 206 (پلمپ) 104,400 10ضریب فروش__100ت کارتن 1399/01/20 0

1202125 پیچ سرسیلندر پژو 405 (پلمپ) 99,600 100 ضریب فروش_ 100ت کارتن 1399/01/20 0

1102160 پیچ سرسیلندر پیکان 75,600 1399/01/20 0

1402110 پیچ سرسیلندر سمند EF7 112,800 1399/01/20 0

1205088 پیچ سینی فن پژو 405 21,600 1399/01/20 0

1502244 پیچ شاتون پراید 30,000 1399/01/20 0

1202264 پیچ شاتون پژو405 62,400 1399/01/20 0

1202198 پیچ شیر تخلیه رادیاتور پژو 405 51,600 1399/01/20 0

1202385 پیچ شیر تخلیه رادیاتور فرانسوی با واشر پژو 405 45,600 1399/01/20 0

1505134 پیچ طبق پراید 31,200 1399/01/20 0

1605095 پیچ طبق پژو 206 37,200 1399/01/20 0

1505129 پیچ قاب تسمه تایم پراید 15,600 1399/01/20 0

2105044 پیچ قاب تسمه تایم پژو 405 31,200 1399/01/20 0

1202247 پیچ قالپاق سوپاپ پژو 405 43,200 1399/01/20 0

1205092 پیچ کمربند ایمنی پایین ستون پژو 405 24,000 1399/01/20 0

1503053 پیچ کمک پراید 57,600 1399/01/20 0

1606024 پیچ کورکن پمپ ترمز پژو 206 49,200 1399/01/20 0

1202150 پیچ کورکن سرسیلندر دوگانه سوز 1800 پژو 405 66,000 1399/01/20 0

1106976 پیچ کیت ترمز دو مداره پیکان 57,600 مصرفی 1399/01/20 0

1505111 پیچ لیور دنده پراید 28,800 1399/01/20 0

1502348 پیچ نگهدارنده میل سوپاپ زیمنس پراید 22,800 1399/01/20 0

1502346 پیچ و مهره  انگشتی پراید 70,800 1399/01/20 0

1203088 پیچ و مهره چکمه ای پلوس پژو 405 28,800 1399/01/20 0

1202243 پیچ و مهره دو سر هشت بغل اگزوز پژو 405 24,000 1399/01/20 0

1502239 پیچ و مهره شاتون پراید 43,200 1399/01/20 0

1602215 پیچ و مهره شاتون پژو 206 26,400 1399/01/20 0

1202262 پیچ و مهره شاتون پژو405 62,400 1399/01/20 0

1505194 پیچ و مهره طبق پراید 28,800 1399/01/20 0

1605098 پیچ و مهره طبق پژو 206 39,600 1399/01/20 0

1202244 پیچ و مهره هواگیری آلن برنجی پژو 405 31,200 1399/01/20 0

1201095 پیچ هواگیری درب ترموستات پژو 405 22,800 1399/01/20 0

1502372 پیستون با گژن پین (025) پراید 1100CC 1,428,000 1398/12/05 0

1502328 پیستون با گژن پین (050) پراید 1100CC 2,265,600 1398/12/05 0

1502329 پیستون با گژن پین (075) پراید 1100CC 2,265,600 1398/12/05 0

1502327 پیستون با گژن پین (STD) پراید 1100CC 2,265,600 1398/12/05 0

1402105 پیستون با گژن پین و خار (EF7 (025 3,898,800 1399/01/20 0

1402106 پیستون با گژن پین و خار (EF7 (050 3,898,800 1399/01/20 0

1402104 پیستون با گژن پین و خار (EF7 (STD 3,898,800 1399/01/20 0

2302018 پیستون با گژن پین و خار (ROA (STD 3,898,800 ** 4ضریب فروش_4 ت کارتن 1399/01/20 0

2302015 پیستون با گژن پین و خار(020) OHV - ROA 4,231,200 ** 4ضریب فروش__4 دست ت کارتن 1399/01/20 0

2302014 پیستون با گژن پین و خار(030) OHV - ROA 4,231,200 ** 4 ضریب فروش__4 دست ت کارتن 1399/01/20 0

1502257 پیستون با گژن پین(025) پراید 3,204,000 ** 12ضریب فروش _ 12ت کارتن 1399/01/20 0

1602220 پیستون با گژن پین(025) تیپ5 پژو 206 4,538,400 ** 4ضریب فروش__4 دست ت کارتن 1399/01/20 0

1502258 پیستون با گژن پین(050) پراید 3,204,000 ** 12ضریب فروش _ 12ت کارتن 1399/01/20 0

1602221 پیستون با گژن پین(050) تیپ5 پژو 206 4,951,200 ** 4ضریب فروش__4 دست ت کارتن 1399/01/20 0

1502256 پیستون با گژن پین(STD) پراید 3,204,000 ** 12ضریب فروش _ 12ت کارتن 1399/01/20 0

1602219 پیستون با گژن پین(STD) تیپ5 پژو 206 4,951,200 ** 4ضریب فروش__4 دست ت کارتن 1399/01/20 0

1503149 پینیون جعبه فرمان پراید 547,200 1399/01/20 0

1202113 پینیون دنده کیلومتر بزرگ داخل گیربکس پژو 405 55,200 10 ضریب فروش  _ 100ت کارتن 1399/01/20 0

1502012 پینیون دنده کیلومتر پراید 297,600 120ضریب فروش__120ت کارتن 1399/01/20 0

1202043 پینیون دنده کیلومتر پژو 405 58,800 10ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

1406008 ترمز درب بلند چپ سمند 292,800 10ضریب فروش _50ت کارتن 1399/01/20 0

1406007 ترمز درب بلند راست سمند 225,600 10ضریب فروش _50ت کارتن 1399/01/20 0

1606025 ترمز درب جلو کوتاه پژو 206 248,400 10ضریب فروش_ 50ت کارتن 1399/01/20 0

1206029 ترمز درب چپ پژو 405 252,000 10 ضریب فروش_ 50ت کارتن 1399/01/20 0

1206032 ترمز درب چپ طرح قدیم پژو 405 213,600 10 ضریب فروش_ 50ت کارتن 1399/01/20 0

1206030 ترمز درب راست پژو 405 252,000 10 ضریب فروش_ 50ت کارتن 1399/01/20 0

1206033 ترمز درب راست طرح قدیم پژو 405 213,600 10 ضریب فروش_ 50ت کارتن 1399/01/20 0

1606026 ترمز درب عقب بلند پژو 206 212,400 10ضریب فروش _50ت کارتن 1399/01/20 0

1406006 ترمز درب کوتاه چپ سمند 252,000 10 ضریب فروش_50 ت کارتن 1399/01/20 0

1406005 ترمز درب کوتاه راست سمند 252,000 10 ضریب فروش_50 ت کارتن 1399/01/20 0

1502146 ترموستات 71 درجه پراید 312,000 100ضریب فروش__100ت کارتن 1399/01/20 0

1102075 ترموستات 74 درجه پیکان 276,000 100ضریب فروش__100ت کارتن 1399/01/20 0

1602209 ترموستات 75 درجه (با درب و اورینگ) پژو 206 444,000 10 ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

1402097 ترموستات 75 درجه EF7 316,800 1399/01/20 0

1402039 ترموستات 75 درجه EF7  با اورینگ 312,000 10 ضریب فروش_ 100ت کارتن 1399/01/20 0

1202141 ترموستات 75 درجه پژو 405 با اورینگ 298,800 100ضریب فروش__100ت کارتن 1399/01/20 0

1502126 ترموستات 76 درجه پراید 271,200 100ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

1102058 ترموستات 78 درجه پیکان 276,000 100ضریب فروش__100ت کارتن 1399/01/20 0

1502057 ترموستات 82 درجه پراید 298,800 100ضریب فروش__100ت کارتن 1399/01/20 0

1102125 ترموستات 82 درجه پیکان 298,800 100ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

2102085 ترموستات 82 درجه یورو 4 پراید و تیبا با اورینگ 276,000 1399/01/20 0

1402040 ترموستات 83 درجه EF7  با اورینگ 276,000 10 ضریب فروش_ 100ت کارتن 1399/01/20 0

2202011 ترموستات 83 درجه L90 391,200 10 ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

1202042 ترموستات 83 درجه پژو 405 با اورینگ 298,800 100ضریب فروش__100ت کارتن 1399/01/20 0

1602092 ترموستات 89 درجه با درب و اورینگ پژو 206 444,000 10ضریب فروش__100ت کارتن 1399/01/20 0

1202352 تسمه تایم ( 114دندانه) پژو 405 1,292,400 1399/01/20 0

1602057 تسمه تایم 104  تیپ 2 پژو 206 1,248,000 ** 50 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1202099 تسمه تایم 114RU-17 (ساخت کره) پژو 405 1,335,600 ** 50 ضریب فروش_ 50 ت کارتن 1399/01/20 0

1402113 تسمه تایم 127 دندانه  Roulunds / Raykalton EF7 3,393,600 1399/01/20 0

1402005 تسمه تایم 127RU24 سمند - خودرو ملی 1,683,600 ** 50 ضریب فروش_ 50ت کارتن 1399/01/20 0

1602056 تسمه تایم 134 تیپ 5 پژو 206  ( ساخت کره ) 1,938,000 ** 50 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1602303 تسمه تایم 134دندانه تیپ 5 پژو 206 Roulunds / Raykalton 3,199,200 1399/01/20 0

2102084 تسمه تایم پراید و تیبا ( آلمان ) Roulunds / Raykalton 1,176,000 50 ت کارتن** 1399/01/20 0

1602228 تسمه تایم(104RR971) (آلمان) تیپ2و3 پژو206  Roulunds / Raykalton 1,635,600 50 ت کارتن** 1399/01/20 0

1202277 تسمه تایم(114RT1029) (آلمان) پژو 405 1,716,000 **50 ت کارتن 1399/01/20 0

2202024 تسمه تایم(132RR1148)(آلمان) L90 3,328,800 ** 1399/01/20 0

1802012 تسمه تایم(136RR1157)(آلمان) زانتیا 3,393,600 30 ت کارتن** 1399/01/20 0

2402008 تسمه تایم(137RR1073)(آلمان) RIO 2,330,400 ** 1399/01/20 0

1101025 تسمه دینام   838 *10 پیکان   Roulunds / Raykalton 436,800 ** 1399/01/20 0

1601022 تسمه دینام  65 / 6pk-1564   پژو 206 1,292,400 ** 40 ت کارتن 1399/01/20 0

1201066 تسمه دینام  پژو 405 1,412,400 ** 40ضریب فروش__40ت کارتن 1399/01/20 0

2501016 تسمه دینام ( 4PK885) تیبا (Synchro) 488,400 ** 1399/01/20 0

1601079 تسمه دینام ( 6PK1564-65) پژو 206 (Synchro) 1,234,800 ** 1399/01/20 0

1601080 تسمه دینام ( 6PK1575) تیپ 5 پژو 206 (Synchro) 1,234,800 40 ت کارتن** 1399/01/20 0

1201128 تسمه دینام ( 6PK1665) پژو 405 (Synchro) 1,234,800 40 ت کارتن** 1399/01/20 0

1501146 تسمه دینام ( M35.2 ) پراید (Synchro) 378,000 50 ت کارتن** 1399/01/20 0

1302005 تسمه دینام (4PK1335) جدید پژو Roulunds/ Raykalton RD 835,200 ** 50 ضریب فروش_ 50ت کارتن 1399/01/20 0

1601085 تسمه دینام (6PK1564/68) پژو 206 Roulunds / Raykalton 1,323,600 1399/01/20 0

2201021 تسمه دینام (Roulunds/ Raykalton L90 (6PK1815 1,682,400 30 ت کارتن** 1399/01/20 0

1301009 تسمه دینام (Roulunds/ Raykalton RD (4PK1420 882,000 1399/01/20 0

1601081 تسمه دینام (Roulunds/ Raykalton TU5/ R2 (4PK855 468,000 ** 1399/01/20 0

1601082 تسمه دینام (Synchro TU5/ R2 (4PK855 502,800 50 ت کارتن** 1399/01/20 0

1301005 تسمه دینام 4PK-1420 پژو RD 584,400 ** 10 ضریب فروش_ 50ت کارتن 1399/01/20 0

2502029 تسمه دینام 4pk-885 تیبا 284,400 ** 1399/01/20 0

1601043 تسمه دینام 6PK_1575 تیپ 5 پژو 206 1,593,600 ** 40 ضریب فروش_40ت کارتن 1399/01/20 0

1401020 تسمه دینام 6PK2364سمند -خودرو ملی  Roulunds / Raykalton 2,526,000 ** 40 ضریب فروش_ 40ت کارتن 1399/01/20 0

1301008 تسمه دینام دنده ای  (Synchro) RD (9.5X835) 354,000 ** 1399/01/20 0

1301010 تسمه دینام دنده ای (Roulunds/ Raykalton RD (9.5X835 507,600 1399/01/20 0

1501067 تسمه دینام دنده ای پراید 288,000 ** 50 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

2502032 تسمه دینام(4PK885) تیبا   Roulunds / Raykalton 468,000 10 ضریب فروش_50 ت کارتن** 1399/01/20 0

1602229 تسمه دینام(6PK1575)تیپ 5 پژو206 Roulunds / Raykalton 1,417,200 40ضریب فروش_40ت کارتن** 1399/01/20 0

1202278 تسمه دینام(6PK1663/65) پژو 405   Roulunds / Raykalton 1,413,600 ** 1399/01/20 0

1502249 تسمه دینام(M35.2)  پراید   Roulunds / Raykalton 454,800 ** 1399/01/20 0

1502332 تسمه کولر ( AX34 ) پراید (Synchro) 351,600 ** 1399/01/20 0

1502331 تسمه کولر هیدرولیک ( 4PK930) پراید(Synchro) 488,400 ** 1399/01/20 0

1501110 تسمه کولر هیدرولیک 4pk930 پراید 622,800 ** 1399/01/20 0

1502248 تسمه کولر(AX34) پراید  Roulunds / Raykalton 454,800 ** 1399/01/20 0

1601083 تسمه هیدرولیک (Roulunds Raykalton TU5/ R2 (5PK1253 888,000 ** 1399/01/20 0

1601084 تسمه هیدرولیک (Synchro TU5/ R2 (5PK1253 828,000 ** 1399/01/20 0

2501003 تسمه هیدرولیک 945-4pk تیبا و پژو 2000 و پراید 92 252,000 ** 1399/01/20 0

1501084 تقویت دستگاه شیشه بالابر پراید 262,800 10ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

1201084 تقویت دستگاه شیشه بالابر پژو 405 279,600 10 ضریب فروش_ 100ت کارتن 1399/01/20 0

2504002 توپی ( محور )  چرخ عقب چپ ABS تیبا 633,600 12  ضریب فروش_ 12ت کارتن** 1399/01/20 0

2504001 توپی ( محور ) چرخ عقب راست ABS تیبا 633,600 **12  ضریب فروش_ 12ت کارتن 1399/01/20 0

2203007 توپی چرخ جلو L90 1,320,000 12ضریب فروش _ 12ت کارتن** 1399/01/20 0

1503014 توپی چرخ جلو پراید جدید 667,200 ** 12ضریب فروش_12ت کارتن 1399/01/20 0

1503008 توپی چرخ جلو پراید قدیم 667,200 ** 12ضریب فروش_12ت کارتن 1399/01/20 0

1603004 توپی چرخ جلو پژو 206 793,200 ** 12ضریب فروش_12ت کارتن 1399/01/20 0

1203017 توپی چرخ جلو پژو 405 و پژو 206 تیپ 5 754,800 ** 12ضریب فروش_12ت کارتن 1399/01/20 0

1103001 توپی چرخ جلو پیکان 783,600 ** 10 ضریب فروش_ 10ت کارتن 1399/01/20 0

2503021 توپی چرخ جلو تیبا(طرح جدید) 793,200 ** 12ضریب فروش__12ت کارتن 1399/01/20 0

2103022 توپی چرخ جلو قدیم تیبا و ریو 793,200 12ضریب فروش_ 12ت کارتن 1399/01/20 0

1906007 توپی چرخ جلو نیسان 1,308,000 ** 1399/01/20 0

1504018 توپی چرخ عقب ABS پراید 378,000 ** 25ت کارتن 1399/01/20 0

1204034 توپی چرخ عقب ABS پژو 405 2,746,800 ** 12ضریب فروش_12ت کارتن 1399/01/20 0

1604036 توپی چرخ عقب با بلبرینگ پژو 206 1,986,000 ** 12ضریب فروش_12ت کارتن 1399/01/20 0

1204023 توپی چرخ عقب پژو 405 1,222,800 ** 12ضریب فروش_12ت کارتن 1399/01/20 0

1104008 توپی چرخ عقب پیکان 936,000 ** 12 ضریب فروش_ 12ت کارتن 1399/01/20 0

1604019 توپی چرخ عقب تیپ 5 پژو 206 1,633,200 ** 12ضریب فروش_12ت کارتن 1399/01/20 0

1504011 توپی چرخ عقب چپ طرح قدیم پراید 388,800 ** 25ت کارتن 1399/01/20 0

1504010 توپی چرخ عقب راست طرح قدیم پراید 388,800 ** 25 ضریب فروش_25ت کارتن 1399/01/20 0

1504003 توپی چرخ عقب طرح جدید معمولی پراید 388,800 ** 25 ضریب فروش_25ت کارتن 1399/01/20 0

1203067 توپی سر کمک جلو طرح جدید (طرح پژو 206) (0030) پژو 405 627,600 16ت کارتن 1399/01/20 0

1603044 توپی سر کمک چپ (8880) پژو 206 662,400 16ضریب فروش__16ت کارتن 1399/01/20 0

2503009 توپی سر کمک چپ (با بلبرینگ) تیبا 908,400 1399/01/20 0

1603043 توپی سر کمک راست (8980) پژو 206 651,600 16ضریب فروش__16ت کارتن 1399/01/20 0

2503010 توپی سر کمک راست (با بلبرینگ) تیبا 908,400 1399/01/20 0

1103014 توپی سر کمک طرح جدید (0673) پِیکان و RD 343,200 30 ضریب فروش_ 30ت کارتن 1399/01/20 0

2203053 توپی سرکمک L90 421,200 1399/01/20 0

1203011 توپی سرکمک (9920) پژو 405 306,000 40 ضریب فروش_ 40ت کارتن 1399/01/20 0

1503004 توپی سرکمک پراید 366,000 30 ضریب فروش_30ت کارتن 1399/01/20 0

2504003 تورشن بار تیبا 890,400 1399/01/20 0

1204011 تورشن بالا عقب چپ کوتاه  پژو 405 1,147,200 10ت کارتن 1399/01/20 0

1204010 تورشن بالا عقب راست کوتاه  پژو 405 1,147,200 10ت کارتن 1399/01/20 0

2205044 تیغه برف پاک کن   ADG)    L90) 562,800 1399/01/20 0

1205238 تیغه برف پاک کن  پژو 405برند ADG 682,800 1399/01/20 0

2205012 تیغه برف پاک کن L90 562,800 1399/01/20 0

1505276 تیغه برف پاک کن پراید برند  ADG 442,800 ** 60ضریب فروش _60ت کارتن 1399/01/20 0

1105038 تیغه برف پاک کن پیکان 428,400 1399/01/20 0

1105039 تیغه برف پاک کن پیکان برند ADG 428,400 1399/01/20 0

2505050 تیغه برف پاک کن تیبا برند  ADG 502,800 1399/01/20 0

1405221 تیغه برف پاک کن سمند برند  ADG 802,800 1399/01/20 0

1405002 تیغه برف پاک کن سمند 802,800 30ضریب فروش__30ت کارتن 1399/01/20 0

1205035 تیغه برف پاک کن 405 682,800 50ضریب فروش__50ت کارتن 1399/01/20 0

1505006 تیغه برف پاک کن پراید 442,800 50ضریب فروش__50ت کارتن 1399/01/20 0

1605007 تیغه برف پاک کن پژو 206 722,400 25ضریب فروش__25ت کارتن 1399/01/20 0

2505011 تیغه برف پاک کن تیبا 502,800 1399/01/20 0

1605016 تیغه برف پاک کن شیشه عقب  پژو 206 212,400 50ضریب فروش__50ت کارتن 1399/01/20 0

1201135 جا ذغالی استارت طرح Valeo پژو 405 175,200 1399/01/20 0

1203156 جعبه فرمان جک از داخل DHB  پژو 405 14,544,000 1399/01/20 0

1503018 جعبه فرمان کامل پراید 3,525,600 ** 4 ضریب فروش_4ت کارتن 1399/01/20 0

1102113 جعبه فرمان کامل پیکان 8,888,400 ** 2 ضریب فروش_ 2ت کارتن 1399/01/20 0

1303011 جعبه فرمان هیدرولیک RD 12,472,800 1399/01/20 0

1503071 جعبه فرمان هیدرولیک پراید (شتاب کار) 13,890,000 ** 1 ضریب فروش_ 1ت کارتن 1399/01/20 0

1503041 جعبه فرمان هیدرولیک پراید (کد 0320) 11,708,400 ** 1399/01/20 0

1101027 جعبه فیوز انژکتور پیکان 686,400 1399/01/20 0

1501155 جعبه فیوز داخل موتور پراید 248,400 1399/01/20 0

2101005 جعبه فیوز زیر داشبورد 405 وپرشیا وRD 1,340,400 20ت کارتن 1399/01/20 0

2101030 جعبه فیوز کالسکه ای 6تیغهELX سمند و پرشیا 406,800 35  ت کارتن 1399/01/20 0

1201004 جعبه فیوز کالسکه ای پژو 405 294,000 10ضریب فروش__100ت کارتن 1399/01/20 0

2105076 جک بالابر  بدون دسته طرح  قدیم 405 روآ RD 738,000 1399/01/20 0

2105067 جک بالابر با دسته (کلیه خودروهای ایران خودرو) 1,114,800 6ت کارتن 1399/01/20 0

2105068 جک بالابر بدون دسته (کلیه خودروهای ایران خودرو) 819,600 6ت کارتن 1399/01/20 0

1505280 جک بالابر بدون دسته پراید 644,400 1399/01/20 0

1105042 جک بالابر بدون دسته پیکان 710,400 1399/01/20 0

1203076 جک جعبه فرمان هیدرولیک پژو 405 2,282,400 16ضریب فروش_16ت کارتن 1399/01/20 0

1205177 جلو پنجره تاکسی سبز پژو 405 با آرم 747,600 1399/01/20 0

2505023 جلو پنجره تیبا با آرم 488,400 1399/01/20 0

2505028 جلو پنجره تیبا با آرم (جعبه تکی) 477,600 1399/01/20 0

2605003 جلو پنجره رانا  با آرم 975,600 1399/01/20 0

1505209 جلو پنجره سفید پراید 132 با ارم 544,800 1399/01/20 0

1505245 جلو پنجره سفید پراید 132 با آرم (جعبه تکی) 672,000 1399/01/20 0

1505185 جلو پنجره سفید پراید صبا با ارم 406,800 6ضریب فروش 1399/01/20 0

1505246 جلو پنجره سفید پراید صبا با آرم (جعبه تکی) 489,600 1399/01/20 0

1705039 جلو پنجره سفید پرشیا با آرم 676,800 6ضریب فروش 1399/01/20 0

1705067 جلو پنجره سفید پرشیا با آرم (جعبه تکی) 842,400 1399/01/20 0

1605099 جلو پنجره سفید پژو 206  با آرم 514,800 6ضریب فروش 1399/01/20 0

1605117 جلو پنجره سفید پژو 206  با آرم (جعبه تکی) 672,000 1399/01/20 0

1405080 جلو پنجره سفید سمند با آرم 362,400 6 ضریب فروش_6ت کارتن 1399/01/20 0

1405109 جلو پنجره سفید سمند با آرم (جعبه تکی) 578,400 1399/01/20 0

1505240 جلو پنجره مشکی پراید 141 با آرم (جعبه تکی) 604,800 6ت کارتن 1399/01/20 0

1505247 جلو پنجره مشکی پراید صبا با آرم (جعبه تکی) 406,800 1399/01/20 0

1705068 جلو پنجره مشکی پرشیا با آرم (جعبه تکی) 676,800 3ت کارتن 1399/01/20 0

1605100 جلو پنجره مشکی پژو 206  با آرم 514,800 6ضریب فروش 1399/01/20 0

1605118 جلو پنجره مشکی پژو 206  با آرم (جعبه تکی) 672,000 1399/01/20 0

1205196 جلو پنجره مشکی پژو 405 با آرم (جعبه تکی) 604,800 1399/01/20 0

1405108 جلو پنجره مشکی سمند با آرم (جعبه تکی) 392,400 50 ت کارتن 1399/01/20 0

1505208 جلو پنجره نقره ای پراید 132 با آرم 544,800 1399/01/20 0

1505244 جلو پنجره نقره ای پراید 132 با آرم (جعبه تکی) 758,400 1399/01/20 0

1505241 جلو پنجره نقره ای پراید 141 با آرم (جعبه تکی) 604,800 6ت کارتن 1399/01/20 0

1505187 جلو پنجره نقره ای پراید صبا با آرم 406,800 6ضریب فروش 1399/01/20 0

1505248 جلو پنجره نقره ای پراید صبا با آرم (جعبه تکی) 489,600 1399/01/20 0

1705066 جلو پنجره نقره ای پرشیا با آرم (جعبه تکی) 842,400 1399/01/20 0

1605101 جلو پنجره نقره ای پژو 206  با آرم 514,800 6ضریب فروش 1399/01/20 0

1605119 جلو پنجره نقره ای پژو 206  با آرم (جعبه تکی) 672,000 1399/01/20 0

1205156 جلو پنجره نقره ای پژو 405  با آرم 590,400 6 ضریب فروش_6ت کارتن 1399/01/20 0

1205197 جلو پنجره نقره ای پژو 405 با آرم (جعبه تکی) 747,600 1399/01/20 0

1405078 جلو پنجره نقره ای سمند  با آرم 436,800 6 ضریب فروش_6ت کارتن 1399/01/20 0

1405107 جلو پنجره نقره ای سمند با آرم (جعبه تکی) 392,400 1399/01/20 0

1505195 جلو پنجره نوک مدادی پراید 132 با آرم 672,000 6ضریب فروش 1399/01/20 0

1505250 جلو پنجره نوک مدادی پراید 132 با آرم (جعبه تکی) 590,400 1399/01/20 0

1505196 جلو پنجره نوک مدادی پراید 141 با آرم 682,800 3ضریب فروش 1399/01/20 0

1505239 جلو پنجره نوک مدادی پراید 141 با آرم (جعبه تکی) 604,800 6ت کارتن 1399/01/20 0

1505188 جلو پنجره نوک مدادی پراید صبا با آرم 406,800 6ضریب فروش 1399/01/20 0

1505249 جلو پنجره نوک مدادی پراید صبا با آرم (جعبه تکی) 406,800 1399/01/20 0

1705041 جلو پنجره نوک مدادی پرشیا  با آرم 676,800 6ضریب فروش 1399/01/20 0

1705069 جلو پنجره نوک مدادی پرشیا با آرم (جعبه تکی) 842,400 1399/01/20 0

1605102 جلو پنجره نوک مدادی پژو 206   با آرم 514,800 6ضریب فروش 1399/01/20 0

1605120 جلو پنجره نوک مدادی پژو 206 با آرم (جعبه تکی) 590,400 1399/01/20 0

1205157 جلو پنجره نوک مدادی پژو 405   با آرم 590,400 6 ضریب فروش_6ت کارتن 1399/01/20 0

1205198 جلو پنجره نوک مدادی پژو 405 با آرم (جعبه تکی) 747,600 1399/01/20 0

1405077 جلو پنجره نوک مدادی سمند  با آرم 362,400 6 ضریب فروش_6ت کارتن 1399/01/20 0

1405106 جلو پنجره نوک مدادی سمند با آرم (جعبه تکی) 452,400 6ت کارتن 1399/01/20 0

1601028 چراغ ترمز سوم کامل پژو 206 362,400 10ضریب فروش__100ت کارتن 1399/01/20 0

2105021 چراغ ترمز سوم کامل پژو 405 وپرشیا 728,400 10ت کارتن 1399/01/20 0

1601077 چراغ ترمز سوم کامل صندوق دار پژو 206 582,000 10ضریب فروش 1399/01/20 0

1505136 چراغ ترمز سوم کامل طرح جدید پراید 332,400 _10ت کارتن 1399/01/20 0

1605070 چراغ جلو چپ (با لامپ و موتور) پژو 206---غیر فعال 2,576,400 2ضریب فروش 1399/01/20 0

1505158 چراغ جلو چپ (بدون موتور) پراید 131 1,280,400 9ضریب فروش_9ت کارتن 1399/01/20 0

1505257 چراغ جلو چپ (بدون موتور) پراید 132 1,508,400 1399/01/20 0

1505176 چراغ جلو چپ پراید GTX 742,800 9ضریب فروش_9ت کارتن 1399/01/20 0

1705031 چراغ جلو چپ پرشیا 1,677,600 4 ضریب فروش_4ت کارتن 1399/01/20 0

1605073 چراغ جلو چپ پژو 206 1,680,000 2 ضریب فروش_2ت کارتن 1399/01/20 0

1205046 چراغ جلو چپ پژو 405 836,400 6ضریب فروش_6ت کارتن 1399/01/20 0

1405069 چراغ جلو چپ سمند LX 2,265,600 6 ضریب فروش_6ت کارتن 1399/01/20 0

1405074 چراغ جلو چپ معمولی سمند 1,896,000 6 ضریب فروش_6ت کارتن 1399/01/20 0

1505157 چراغ جلو راست (بدون موتور) پراید 131 1,280,400 9ضریب فروش_9ت کارتن 1399/01/20 0

1505256 چراغ جلو راست (بدون موتور) پراید 132 1,508,400 1399/01/20 0

1505175 چراغ جلو راست پراید GTX 742,800 9ضریب فروش_9ت کارتن 1399/01/20 0

1705032 چراغ جلو راست پرشیا 1,677,600 4ضریب فروش_4ت کارتن 1399/01/20 0

1605072 چراغ جلو راست پژو 206 1,680,000 2 ضریب فروش_2ت کارتن 1399/01/20 0

1205045 چراغ جلو راست پژو 405 836,400 6ضریب فروش_6ت کارتن 1399/01/20 0

1405068 چراغ جلو راست سمند LX 2,265,600 6 ضریب فروش_6ت کارتن 1399/01/20 0

1405075 چراغ جلو راست معمولی سمند 1,896,000 6 ضریب فروش_6ت کارتن 1399/01/20 0

1105041 چراغ جلو شیشه ای چپ پیکان 974,400 4 ضریب فروش_ 4ت کارتن 1399/01/20 0

1105040 چراغ جلو شیشه ای راست پیکان 974,400 4 ضریب فروش_ 4ت کارتن 1399/01/20 0

2205015 چراغ خطر چپ L90 1,142,400 6ضریب فروش_6ت کارتن 1399/01/20 0

1505191 چراغ خطر چپ پراید 132 988,800 8ضریب فروش_8ت کارتن 1399/01/20 0

1105019 چراغ خطر چپ پیکان 368,400 10 ضریب فروش_ 10ت کارتن 1399/01/20 0

1105008 چراغ خطر چپ جدید پیکان وانت 268,800 20ضریب فروش_ 20ت کارتن 1399/01/20 0

2205014 چراغ خطر راست L90 1,142,400 6ضریب فروش_6ت کارتن 1399/01/20 0

1505190 چراغ خطر راست پراید 132 988,800 8ضریب فروش_8ت کارتن 1399/01/20 0

1105018 چراغ خطر راست پیکان 372,000 10 ضریب فروش_ 10ت کارتن 1399/01/20 0

1105007 چراغ خطر راست جدید پیکان وانت 268,800 10 ضریب فروش_ 10ت کارتن 1399/01/20 0

1405064 چراغ خطر روی صندوق چپ سمند LX 880,800 10ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

1405063 چراغ خطر روی صندوق راست سمند LX 880,800 10ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

1405066 چراغ خطر روی گلگیر چپ سمند LX 836,400 1399/01/20 0

1405065 چراغ خطر روی گلگیر راست سمند LX 836,400 10ت کارتن 1399/01/20 0

1705010 چراغ خطر عقب چپ  پژو پارس ELX 1,089,600 1399/01/20 0

1205042 چراغ خطر عقب چپ SLX پژو 405 1,354,800 10ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

1505180 چراغ خطر عقب چپ پراید 131 668,400 10 ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

1705016 چراغ خطر عقب چپ پرشیا 1,065,600 6ضریب فروش_6ت کارتن 1399/01/20 0

1605035 چراغ خطر عقب چپ پژو 206 SD 1,448,400 4 ضریب فروش_4ت کارتن 1399/01/20 0

1205044 چراغ خطر عقب چپ پژو 405 880,800 10ضریب فروش__10ت کارتن 1399/01/20 0

1605038 چراغ خطر عقب چپ هاچ بک پژو 206 1,432,800 4 ضریب فروش_4ت کارتن 1399/01/20 0

1705011 چراغ خطر عقب راست  پژو پارس ELX 1,089,600 1399/01/20 0

1205041 چراغ خطر عقب راست SLX پژو 405 1,354,800 10ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

1505179 چراغ خطر عقب راست پراید 131 668,400 10 ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

1705015 چراغ خطر عقب راست پرشیا 1,065,600 6ضریب فروش_6ت کارتن 1399/01/20 0

1605034 چراغ خطر عقب راست پژو 206 SD 1,448,400 4ضریب فروش_4ت کارتن 1399/01/20 0

1205043 چراغ خطر عقب راست پژو 405 880,800 10ضریب فروش__10ت کارتن 1399/01/20 0

1605039 چراغ خطر عقب راست هاچ بک پژو 206 1,432,800 4 ضریب فروش_4ت کارتن 1399/01/20 0

2105051 چراغ داشبورد پژو 405 و سمند و پرشیا 98,400 10ضریب فروش__100ت کارتن 1399/01/20 0

1605019 چراغ راهنما بغل ( بالامپ ) پژو 206 78,000 10ضریب فروش__100ت کارتن 1399/01/20 0

1205152 چراغ راهنما بغل بیرنگ  پژو 405 112,800 10ضریب فروش__100ت کارتن 1399/01/20 0

1205051 چراغ راهنما بغل پژو 405 ( با لامپ ) 111,600 10ضریب فروش__100ت کارتن 1399/01/20 0

2505004 چراغ راهنما بغل چپ تیبا 134,400 100 ضریب فروش_ 100ت کارتن 1399/01/20 0

1205104 چراغ راهنما بغل دودی پژو 405 116,400 1399/01/20 0

2505005 چراغ راهنما بغل راست تیبا 134,400 100 ضریب فروش_ 100ت کارتن 1399/01/20 0

1401016 چراغ راهنما بغل سمند ( با لامپ ) 108,000 10 ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

3005001 چراغ راهنما بغل گلگیر چپ ساینا 141,600 1399/01/20 0

1505053 چراغ راهنما بغل گلگیر دودی بالامپ پراید 63,600 300 ضریب فروش_300ت کارتن 1399/01/20 0

3005002 چراغ راهنما بغل گلگیر راست ساینا 141,600 1399/01/20 0

1505051 چراغ راهنما بغل گلگیر زرد  پراید 117,600 10ضریب فروش__100ت کارتن 1399/01/20 0

1505259 چراغ راهنما بغل گلگیر سفید پراید 132 117,600 1399/01/20 0

1505182 چراغ راهنما پارک چپ پراید GTX 135,600 45 ضریب فروش_45ت کارتن 1399/01/20 0

1505181 چراغ راهنما پارک راست پراید GTX 136,800 45 ضریب فروش_45ت کارتن 1399/01/20 0

1205127 چراغ راهنما جلو چپ  پارک (حباب دار) پژو 405 105,600 45ضریب فروش_45ت کارتن 1399/01/20 0

1205130 چراغ راهنما جلو چپ (پارک) شفاف (بدون حباب) پژو 405 105,600 45ضریب فروش_45ت کارتن 1399/01/20 0

1205129 چراغ راهنما جلو راست (پارک) شفاف (بدون حباب) پژو 405 105,600 45ضریب فروش_45ت کارتن 1399/01/20 0

1205126 چراغ راهنما جلو راست پارک (حباب دار) پژو 405 105,600 45 ضریب فروش_45ت کارتن 1399/01/20 0

1505034 چراغ راهنما داخل سپر پراید 146,400 50 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

2501019 چراغ سقف  تیبا 243,600 1399/01/20 0

1501068 چراغ سقف پراید 123,600 10ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

1401019 چراغ سقف کامل  ( با لامپ ) سمند 174,000 10 ضریب فروش 1399/01/20 0

1601029 چراغ سقف کامل پژو 206 178,800 10 ضریب فروش 1399/01/20 0

1201072 چراغ سقف کامل پژو 405 112,800 10 ضریب فروش 1399/01/20 0

1401043 چراغ لای درب سمند 70,800 10ضریب فروش__100ت کارتن 1399/01/20 0

2101044 چراغ مطالعه مشکی پژو 405 و  پرشیا 100,800 1399/01/20 0

2101024 چراغ مطالعه مشکی پژو 405 و پرشیا 105,600 10ضریب فروش__100ت کارتن 1399/01/20 0

2505010 چراغ مه شکن  جلو چپ تیبا 682,800 10ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

2505009 چراغ مه شکن  جلو راست تیبا 682,800 10ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

1705028 چراغ مه شکن بدون لامپ جلو چپ پرشیا 622,800 10 ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

1205133 چراغ مه شکن بدون لامپ جلو چپ پژو 405 SLX 728,400 10 ضریب فروش_ 10ت کارتن 1399/01/20 0

1705027 چراغ مه شکن بدون لامپ جلو راست پرشیا 622,800 10 ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

1205134 چراغ مه شکن بدون لامپ جلو راست پژو 405 SLX 728,400 10ضریب فروش__10ت کارتن 1399/01/20 0

1405067 چراغ مه شکن جلو چپ (بدون لامپ) سمند 500,400 18ضریب فروش_18ت کارتن 1399/01/20 0

1405062 چراغ مه شکن جلو راست (بدون لامپ) سمند 500,400 18ضریب فروش_18ت کارتن 1399/01/20 0

2205001 چراغ مه شکن L90 372,000 20ت کارتن 1399/01/20 0

1605014 چراغ مه شکن سمت چپ پژو 206 630,000 6ضریب فروش_6ت کارتن 1399/01/20 0

1605015 چراغ مه شکن سمت راست پژو 206 630,000 6 ضریب فروش_6ت کارتن 1399/01/20 0

1605020 چراغ مه شکن عقب پژو 206 198,000 20ت کارتن 1399/01/20 0

1405076 چراغ نمره  ( با لامپ ) سمند 108,000 10ضریب فروش__100ت کارتن 1399/01/20 0

1205153 چراغ نمره پژو 405 100,800 10ضریب فروش__100ت کارتن 1399/01/20 0

1705033 چراغ نمره عقب  ( با لامپ ) پرشیا 108,000 10ضریب فروش__100ت کارتن 1399/01/20 0

2105011 چراغ نمره عقب  ( با لامپ ) پژو 206 111,600 10ضریب فروش__100ت کارتن 1399/01/20 0

2105075 چراغ نمره عقب  پراید و تیبا 243,600 1399/01/20 0

1505216 چرم لبه درب طوسی  پراید 435,600 20ضریب فروش__20ت کارتن 1399/01/20 0

2105049 چسب واشر 30 گرمی 98,400 مصرفی 1399/01/20 0

1505092 چشمی شیشه شوی پراید 14,400 20ضریب فروش 1399/01/20 0

1605047 چشمی شیشه شوی پژو 206 74,400 10ضریب فروش 1399/01/20 0

1105017 چشمی شیشه شوی پیکان 21,600 100ضریب فروش_500ت کارتن 1399/01/20 0

1202063 چکمه ای بغل یاتاقان پژو 405 45,600 20 ضریب فروش 1399/01/20 0

1503154 چهار شاخ فرمان با پینیون پراید (شیت متال) 590,400 1399/01/20 0

1503016 چهار شاخ فرمان با پینیون پراید(فورج سرد) 1,238,400 50ضریب فروش__50ت کارتن 1399/01/20 0

1503155 چهار شاخ فرمان بدون پینیون پراید (شیت متال) 560,400 1399/01/20 0

1503015 چهار شاخ فرمان بدون پینیون پراید( فورج سرد) 1,238,400 50 ضریب فروش_ 50ت کارتن 1399/01/20 0

1104023 چهار شاخ گاردان پیکان 242,400 50 ضریب فروش_50 ت کارتن 1399/01/20 0

2105030 خار آمپولی 6,000 100ضریب فروش 1399/01/20 0

1505069 خار جلو پنجره پراید 4,800 100ضریب فروش 1399/01/20 0

1502341 خار سوپاپ پراید 39,600 1399/01/20 0

1202104 خار سوپاپ پژو 405 52,800 100 ضریب فروش_ 100ت کارتن 1399/01/20 0

1205069 خار سوسکی فلزی دو پایه پژو 405 8,400 100ضریب فروش 1399/01/20 0

1503124 خار فلزی بلبرینگ چرخ جلو پراید 70,800 1399/01/20 0

1102078 خار کرکره ای پینیون دنده کیلومتر پیکان 42,000 10ضریب فروش 1399/01/20 0

1602165 خار میل لنگ پژو 206 56,400 10ضریب فروش 1399/01/20 0

1202230 خار میل لنگ پژو 405 26,400 10ضریب فروش 1399/01/20 0

1502122 خارموشکی بزرگ و کوچک گیربکس پراید 21,600 10ضریب فروش 1399/01/20 0

1502197 خرطومی هواکش جدید پراید 96,000 20 ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

1602185 درب  سوپاپ هوای   پژو 206 تیپ 5 958,800 1399/01/20 0

1602080 درب (قالپاق) سوپاپ تیپ 2 پژو 206 772,800 10 ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

2105045 درب باک CNG 86,400 10 ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

2105022 درب باک بنزین بیرونی پژو 405 و پرشیا 225,600 50 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1405050 درب باک بنزین بیرونی سمند 225,600 10ضریب فروش__50 ت کارتن 1399/01/20 0

2505017 درب باک داخلی (بند دار) تیبا 182,400 60ت کارتن 1399/01/20 0

2105039 درب باک داخلی طرح جدید (یورو 4) پژو 405 و سمند 345,600 10 ضریب فروش_60ت کارتن 1399/01/20 0

1105033 درب باک سوئیچی بزرگ پیکان 394,800 1399/01/20 0

1105032 درب باک سوئیچی کوچک پیکان 334,800 1399/01/20 0

1602285 درب پایه فیلتر روغن کوتاه (اصلی) پژو 206 303,600 1399/01/20 0

1602047 درب پایه فیلتر روغن کوتاه پژو 206 194,400 100 ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

1402031 درب پوش بالایی تسمه دنده ای بوش دار خودرو ملی 160,800 1399/01/20 0

1502124 درب پوش ترموستات انژکتور  پراید 128,400 10 ضریب فروش_ 100ت کارتن 1399/01/20 0

2202057 درب پوش ترموستات پلیمری L90 124,800 1399/01/20 0

1502271 درب پوش ترموستات کاربراتور پراید 147,600 100 ت کارتن 1399/01/20 0

1502272 درب پوش ترموستات یورو4 پراید 141,600 100 ت کارتن 1399/01/20 0

2102049 درب پوش دنده 5 گیربکس پژو 405 و سمند 186,000 1399/01/20 0

1502023 درب پوش عقب میل لنگ با کاسه نمد اصلی پراید 604,800 50ت کارتن 1399/01/20 0

1402032 درب پوش قاب میانی تسمه تایم جلویی خودرو ملی 208,800 1399/01/20 0

2105056 درب پوش محافظ روی درجه شناور داخل باک بنزین سمند-405- پرشیا-206 84,000 1399/01/20 0

1201052 درب ترموستات پژو 405 با اورینگ 254,400 100 ضریب فروش_ 100ت کارتن 1399/01/20 0

1101024 درب ترموستات پیکان 110,400 100ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

1205102 درب جعبه فیوز بژ رنگ پژو 405 134,400 10 ضریب فروش _50 ت کارتن 1399/01/20 0

1205103 درب جعبه فیوز مشکی رنگ پژو 405 117,600 10 ضریب فروش _50 ت کارتن 1399/01/20 0

2405001 درب داخلی باک بنزین بهینه پراید و RIO 194,400 60ت کارتن 1399/01/20 0

2105050 درب داخلی باک بنزین پراید و ریو 105,600 60ضریب فروش_60ت کارتن 1399/01/20 0

1205012 درب داخلی باک بنزین پژو 405 93,600 50ت کارتن 1399/01/20 0

1505101 درب داشبورد پراید 131 452,400 1399/01/20 0

1505102 درب داشبورد پراید صبا 538,800 1399/01/20 0

1502011 درب رادیاتور پراید 105,600 10ضریب فروش__400ت کارتن 1399/01/20 0

1202079 درب رادیاتور پژو 405 196,800 10ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

1502037 درب رادیاتور پلیمری پراید 93,600 10 ضریب فروش_ 200ت کارتن 1399/01/20 0

1102033 درب رادیاتور پیکان 116,400 10ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

1902029 درب رادیاتور نیسان 138,000 10 ضریب فروش_200ت کارتن 1399/01/20 0

1605108 درب روغن موتور 206 139,200 10 ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

1502118 درب روغن موتور پراید 73,200 50 ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

1502386 درب روغن موتور پراید یورو 4 69,600 1399/01/20 0

1202155 درب روغن موتور پژو 405 85,200 50ضریب فروش__100ت کارتن 1399/01/20 0

1102020 درب سوپاپ ( قالپاق سوپاپ) پیکان 261,600 10 ضریب فروش_ 10ت کارتن 1399/01/20 0

1502130 درب سوپاپ انژکتور پراید 1,376,400 12ضریب فروش_12ت کارتن 1399/01/20 0

2502007 درب سوپاپ تیبا 1,920,000 6 ضریب فروش_ 6ت کارتن 1399/01/20 0

1602184 درب سوپاپ دود  پژو 206 تیپ 5 1,070,400 1399/01/20 0

1502131 درب سوپاپ کاربراتور پراید 1,339,200 12ضریب فروش_12ت کارتن 1399/01/20 0

1202151 درب سوپاپ کامل پژو 405 3,030,000 2 ضریب فروش_ 2 ت کارتن 1399/01/20 0

2102042 درب فیلتر هوای پیکان و ROA 92,400 50 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1501070 درب گلویی مخزن شیشه شوی پراید 13,200 1399/01/20 0

1401042 درب محفظه ترموستات EF7 178,800 1399/01/20 0

1501029 درب مخزن آب اضافه پراید 57,600 50ضریب فروش_ 200ت کارتن 1399/01/20 0

1106974 درب مخزن پمپ ترمز 32,400 مصرفی 1399/01/20 0

1506024 درب مخزن پمپ ترمز ABS پراید 73,200 50 ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

1106004 درب مخزن پمپ ترمز دومداره پیکان 21,600 50 ضریب فروش_ 100ت کارتن 1399/01/20 0

1506025 درب مخزن پمپ ترمز معمولی (CBS) پراید 79,200 50 ضریب فروش_200ت کارتن 1399/01/20 0

1603041 درب مخزن هیدرولیک پژو 206 123,600 10ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

1203022 درب مخزن هیدرولیک پژو 405 105,600 20ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

2202036 درب منبع انبساط L90 220,800 10 ضریب فروش 1399/01/20 0

1602102 درب منبع انبساط پژو 206 183,600 10ضریب فروش_200ت کارتن 1399/01/20 0

2202038 درپوش ترموستات L90 180,000 100ت کارتن 1399/01/20 0

2105028 درپوش زیر پوسته کلاچ گیربکس سمند و پژو 405 --- غیر فعال 25,200 1399/01/20 0

1501096 درجه باک بنزین پراید 556,800 10 ضریب فروش_ 50ت کارتن 1399/01/20 0

1601049 درجه باک بنزین پژو 206 579,600 10 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1201096 درجه باک بنزین پژو 405 535,200 10 ضریب فروش_ 50ت کارتن 1399/01/20 0

2501028 درجه باک چپ گرد تیبا 482,400 1399/01/20 0

2501027 درجه باک راست گرد تیبا 400,800 1399/01/20 0

1201075 دریچه بخاری جلو داشبورد پژو 405 909,600 4ضریب فروش__4ت کارتن 1399/01/20 0

1602240 دریچه گاز برقی تیپ  5 (فلزی)  پژو 206 7,650,000 2ضریب فروش 1399/01/20 0

2102067 دریچه گاز کامل  زیمنس پیکان و پراید 4,158,000 2ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

1202162 دریچه گاز کامل زیمنس پژو 405 4,158,000 2 ضریب فروش_ 10ت کارتن 1399/01/20 0

2102068 دریچه گاز کامل زیمنس جدید پراید 3,704,400 2 ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

1202163 دریچه گاز کامل ساژم پژو 405 4,158,000 2ضریب فروش_ 10ت کارتن 1399/01/20 0

1605062 دریچه هوا قابل تنظیم بخاری وسط جلو داشبورد پژو 206 585,600 4ت کارتن 1399/01/20 0

1605052 دریچه هوا قابل تنظیم چپ داشبورد پژو 206 308,400 10ضریب فروش_30ت کارتن 1399/01/20 0

1205074 دریچه هوا قابل تنظیم چپ داشبورد پژو 405 314,400 10ضریب فروش_30ت کارتن 1399/01/20 0

1605053 دریچه هوا قابل تنظیم راست داشبورد پژو 206 308,400 10ضریب فروش_30ت کارتن 1399/01/20 0

1501002 دستگاه شیشه بالابر چپ پراید 2,107,200 ** 6ضریب فروش_ 6ت کارتن 1399/01/20 0

1501116 دستگاه شیشه بالابر چپ پراید طرح زانتیایی 2,116,800 ** 6ضریب فروش__6ت کارتن 1399/01/20 0

1601020 دستگاه شیشه بالابر چپ پژو 206 2,308,800 ** 6ضریب فروش_ 6ت کارتن 1399/01/20 0

1201012 دستگاه شیشه بالابر چپ پژو 405 و پرشیا 2,107,200 ** 6ضریب فروش_ 6ت کارتن 1399/01/20 0

1101034 دستگاه شیشه بالابر چپ پیکان 799,200 ** 10 ضریب فروش_ 10ت کارتن 1399/01/20 0

2501013 دستگاه شیشه بالابر چپ تیبا  جلو 2,193,600 ** 6ضریب فروش_ 6ت کارتن 1399/01/20 0

1401013 دستگاه شیشه بالابر چپ سمند 2,107,200 ** 6ضریب فروش_ 6ت کارتن 1399/01/20 0

1505228 دستگاه شیشه بالابر دستی جلو چپ پراید 1,940,400 ** 1399/01/20 0

1505229 دستگاه شیشه بالابر دستی جلو راست پراید 1,940,400 ** 1399/01/20 0

1501001 دستگاه شیشه بالابر راست پراید 2,107,200 ** 6ضریب فروش_ 6ت کارتن 1399/01/20 0

1501115 دستگاه شیشه بالابر راست پراید طرح زانتیایی 2,116,800 ** 6ضریب فروش__6ت کارتن 1399/01/20 0

1601021 دستگاه شیشه بالابر راست پژو 206 2,308,800 ** 6ضریب فروش_ 6ت کارتن 1399/01/20 0

1201027 دستگاه شیشه بالابر راست پژو 405 و پرشیا 2,107,200 ** 6ضریب فروش_ 6ت کارتن 1399/01/20 0

1101035 دستگاه شیشه بالابر راست پیکان 799,200 ** 10 ضریب فروش_ 10ت کارتن 1399/01/20 0

2501012 دستگاه شیشه بالابر راست تیبا جلو 2,193,600 ** 6ضریب فروش_ 6ت کارتن 1399/01/20 0

1401014 دستگاه شیشه بالابر راست سمند 2,107,200 ** 6ضریب فروش_ 6ت کارتن 1399/01/20 0

1701004 دستگاه شیشه بالابر عقب چپ پرشیا 2,107,200 ** 12ضریب فروش 1399/01/20 0

2101078 دستگاه شیشه بالابر عقب چپ پژو 405و پرشیا 1,388,400 ** 6ضریب فروش_ 6ت کارتن 1399/01/20 0

1401017 دستگاه شیشه بالابر عقب چپ سمند 2,107,200 ** 12ضریب فروش 1399/01/20 0

1701003 دستگاه شیشه بالابر عقب راست پرشیا 2,107,200 ** 12ضریب فروش 1399/01/20 0

2101077 دستگاه شیشه بالابر عقب راست پژو 405و پرشیا 1,388,400 ** 12 ضریب فروش_12ت کارتن 1399/01/20 0

1401018 دستگاه شیشه بالابر عقب راست سمند 2,142,000 ** 12ضریب فروش 1399/01/20 0

1605055 دستگیره بیرونی جلو چپ پژو  206 224,400 10ضریب فروش __50  ت کارتن 1399/01/20 0

1605023 دستگیره بیرونی جلو راست پژو 206 198,000 10 ضریب فروش 1399/01/20 0

1205078 دستگیره بیرونی چپ پژو  405 116,400 10 ضریب فروش_ 100ت کارتن 1399/01/20 0

1105023 دستگیره بیرونی چپ پیکان 208,800 25ت کارتن 1399/01/20 0

2505007 دستگیره بیرونی چپ تیبا 150,000 10ضریب فروش_20ت کارتن 1399/01/20 0

1405043 دستگیره بیرونی چپ سمند 112,800 50 ضریب فروش __100ت کارتن 1399/01/20 0

1205079 دستگیره بیرونی راست پژو  405 116,400 10 ضریب فروش_ 100ت کارتن 1399/01/20 0

1105024 دستگیره بیرونی راست پیکان 208,800 25 ضریب فروش_ 25ت کارتن 1399/01/20 0

2505006 دستگیره بیرونی راست تیبا 150,000 10ضریب فروش_20ت کارتن 1399/01/20 0

1405044 دستگیره بیرونی راست سمند 112,800 50 ضریب فروش_ 100ت کارتن 1399/01/20 0

1605058 دستگیره بیرونی عقب چپ پژو  206 224,400 10ضریب فروش 1399/01/20 0

1605057 دستگیره بیرونی عقب راست پژو  206 198,000 10ضریب فروش 1399/01/20 0

1505063 دستگیره بیرونی کامل چپ پراید 131 و پراید 132 81,600 50 ضریب فروش _100ت کارتن 1399/01/20 0

1505062 دستگیره بیرونی کامل راست پراید 131 و پراید 132 81,600 50 ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

2105062 دستگیره تنظیم  پشتی صندلی جلو چپ بژ رنگ پژو405و پارس 60,000 50 ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

2105065 دستگیره تنظیم  پشتی صندلی جلو چپ مشکی رنگ پژو405و پارس 60,000 50 ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

2105063 دستگیره تنظیم  پشتی صندلی جلو راست بژ رنگ پژو405و پارس 60,000 50 ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

2105066 دستگیره تنظیم  پشتی صندلی جلو راست مشکی رنگ پژو405و پارس 64,800 1399/01/20 0

1505064 دستگیره داخلی (درب باز کن ) راست تیبا 82,800 40 ضریب فروش__40ت کارتن 1399/01/20 0

1505061 دستگیره داخلی (درب بازکن ) چپ پراید 132 90,000 40ت کارتن 1399/01/20 0

1505065 دستگیره داخلی (درب بازکن ) چپ تیبا 82,800 40 ضریب فروش__40ت کارتن 1399/01/20 0

1405058 دستگیره داخلی (درب بازکن ) چپ سمند 111,600 40  ت کارتن 1399/01/20 0

1505060 دستگیره داخلی (درب بازکن ) راست پراید 132 90,000 40ت کارتن 1399/01/20 0

1405055 دستگیره داخلی (درب بازکن ) راست سمند 105,600 _40  ت کارتن 1399/01/20 0

1505147 دستگیره داخلی (درب بازکن ) طرح قدیم پراید 39,600 50 ضریب فروش_200ت کارتن 1399/01/20 0

1205158 دستگیره داخلی (درب بازکن) چپ مانترال پژو 405 SLX 168,000 10ت کارتن 1399/01/20 0

1205159 دستگیره داخلی (درب بازکن) راست مانترال پژو 405 SLX 168,000 10ت کارتن 1399/01/20 0

1705026 دستگیره درب بازکن بیرونی چپ پرشیا 111,600 1399/01/20 0

1705025 دستگیره درب بازکن بیرونی راست پرشیا 111,600 1399/01/20 0

1605060 دستگیره درب بازکن داخلی چپ پژو 206 140,400 1399/01/20 0

1205083 دستگیره درب بازکن داخلی چپ پژو 405 116,400 40ضریب فروش_40ت کارتن 1399/01/20 0

1105025 دستگیره درب بازکن داخلی چپ پیکان 81,600 25 ضریب فروش_ 25ت کارتن 1399/01/20 0

1605061 دستگیره درب بازکن داخلی راست پژو 206 130,800 1399/01/20 0

1205082 دستگیره درب بازکن داخلی راست پژو 405 116,400 40ضریب فروش_40ت کارتن 1399/01/20 0

1105026 دستگیره درب بازکن داخلی راست پیکان 81,600 25ضریب فروش_25 ت کارتن 1399/01/20 0

1505068 دستگیره سقفی جدید پراید 80,400 50ت کارتن 1399/01/20 0

1505072 دستگیره سقفی معمولی ( طوسی ) پراید 84,000 50 ضریب فروش_50 ت کارتن 1399/01/20 0

1505071 دستگیره سقفی معمولی (کرم ) پراید 84,000 50 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1605027 دستگیره شیشه بالابر پژو 206 36,000 10 ضریب فروش__50  ت کارتن 1399/01/20 0

1205054 دستگیره شیشه بالابر پژو 405 70,800 50ضریب فروش 1399/01/20 0

1105029 دستگیره شیشه بالابر پیکان 84,000 1399/01/20 0

2505026 دستگیره شیشه بالابر تیبا 40,800 10ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

1505148 دستگیره شیشه بالابر طوسی پراید 33,600 50 ضریب فروش _200ت کارتن 1399/01/20 0

1205182 دستگیره کامل سقفی (بژ) پژو 405 44,400 1399/01/20 0

1205248 دستگیره مچی جلو چپ بژ پژو 405 915,600 1399/01/20 0

1205244 دستگیره مچی جلو چپ مشکی پژو 405 915,600 1399/01/20 0

1205247 دستگیره مچی جلو راست بژ پژو 405 915,600 1399/01/20 0

1205243 دستگیره مچی جلو راست مشکی پژو 405 915,600 1399/01/20 0

1205250 دستگیره مچی عقب چپ بژ پژو 405 915,600 1399/01/20 0

1205246 دستگیره مچی عقب چپ مشکی پژو 405 915,600 1399/01/20 0

1205249 دستگیره مچی عقب راست بژ پژو 405 915,600 1399/01/20 0

1205245 دستگیره مچی عقب راست مشکی پژو 405 915,600 1399/01/20 0

1401012 دسته برف پاک کن سمند 1,023,600 10 ضریب فروش_ 50ت کارتن 1399/01/20 0

2101016 دسته برف پاک کن پژو 405 و RD 769,200 10 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1602019 دسته دنده 206 535,200 15ضریب فروش__15ت کارتن 1399/01/20 0

1201022 دسته راهنما پژو 405 1,492,800 10 ضریب فروش_ 50ت کارتن 1399/01/20 0

1401011 دسته راهنما سمند 1,478,400 10 ضریب فروش_ 50ت کارتن 1399/01/20 0

1101033 دسته راهنما کامل (طرح قدیم) پیکان 308,400 1399/01/20 0

1501060 دسته راهنما و برف پاک کن کامل پراید 2,128,800 10 ضریب فروش_ 10ت کارتن 1399/01/20 0

2501008 دسته راهنما و برف پاک کن کامل تیبا 1,352,400 10 ضریب فروش_ 10ت کارتن 1399/01/20 0

1503007 دسته موتور (040) پراید 1 410,400 25ضریب فروش_25ت کارتن 1399/01/20 0

1503005 دسته موتور (050) پراید 2 372,000 30 ضریب فروش_30ت کارتن 1399/01/20 0

1503006 دسته موتور (060) پراید 3 459,600 18 ضریب فروش_18ت کارتن 1399/01/20 0

1403010 دسته موتور (4980)  بالا EF7 1,995,600 1399/01/20 0

2203051 دسته موتور بالا راست جدید L90 3,106,800 4 ضریب فروش_ 4ت کارتن 1399/01/20 0

2203052 دسته موتور بالا راست قدیم L90 1,893,600 10 ضریب فروش_ 10ت کارتن 1399/01/20 0

1103021 دسته موتور بهینه (3626) پیکان 372,000 25 ضریب فروش_ 25ت کارتن 1399/01/20 0

1402070 دسته موتور پایین راست EF7 1,431,600 1399/01/20 0

2102061 دسته موتور پایین راست R2 1,200,000 1399/01/20 0

1602187 دسته موتور پایین راست پژو 206 1,280,400 1399/01/20 0

1202050 دسته موتور پنجه ای پژو 405 412,800 20 ضریب فروش_ 20ت کارتن 1399/01/20 0

2503005 دسته موتور تیبا 1 447,600 1399/01/20 0

2503003 دسته موتور تیبا 2 432,000 1399/01/20 0

2503004 دسته موتور تیبا 3 498,000 1399/01/20 0

1802003 دسته موتور دو سر پیچ (9680) زانتیا 662,400 25ت کارتن 1399/01/20 0

1602144 دسته موتور دو سر پیچ تیپ 2 (4680) پژو 206 464,400 25ضریب فروش_25ت کارتن 1399/01/20 0

1602103 دسته موتور دو سر پیچ تیپ 5 (3880) پژو 206 625,200 20ضریب فروش_20ت کارتن 1399/01/20 0

1202102 دسته موتور دوسر پیچ (7080) پژو 405 452,400 32 ضریب فروش_ 32ت کارتن 1399/01/20 0

1204046 دسته موتور زیر باطری (6580) پژو 405 250,800 50ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1603014 دسته موتور زیر باطری (80/01) پژو 206 250,800 25 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1803007 دسته موتور زیر باطری (8880) زانتیا 404,400 35 ضریب فروش_35ت کارتن 1399/01/20 0

2202012 دسته موتور شاتونی (5641) L90 748,800 1399/01/20 0

3302001 دسته موتور شاتونی (فلزی) ساندرو 1,263,600 1399/01/20 0

1203006 دسته موتور گرد فلزی  (2980)  پژو 405 267,600 60 ضریب فروش_ 60ت کارتن 1399/01/20 0

2603001 دسته موتور گرد کائوچویی R2 رانا 336,000 1399/01/20 0

1203155 دسته موتور گرد کائوچویی پژو 405 264,000 1399/01/20 0

1603009 دسته موتور گرد کائوچویی (0880) پژو 206 412,800 30 ضریب فروش_60ت کارتن 1399/01/20 0

1502253 دمپر اهرم دو شاخ کلاچ پراید 42,000 1399/01/20 0

1502315 دنده 1 گیربکس پراید 1,527,600 12ضریب فروش__12ت کارتن 1399/01/20 0

1502316 دنده 2 گیربکس  پراید 1,208,400 12ضریب فروش__12ت کارتن 1399/01/20 0

1502317 دنده 3  گیربکس پراید 1,112,400 12ضریب فروش__12ت کارتن 1399/01/20 0

1502318 دنده 4  گیربکس پراید 1,314,000 12ضریب فروش__12ت کارتن 1399/01/20 0

1502320 دنده 5 خروجی گیربکس  پراید 1,119,600 12ضریب فروش__12ت کارتن 1399/01/20 0

1502319 دنده 5 ورودی گیربکس  پراید 854,400 12ضریب فروش__12ت کارتن 1399/01/20 0

1502024 دنده برنجی (1) پراید 114,000 10 ضریب فروش 1399/01/20 0

1502227 دنده برنجی (2) تا (5)  پراید 142,800 1399/01/20 0

1502229 دنده برنجی (3) پراید 142,800 1399/01/20 0

1502228 دنده برنجی (4) پراید 142,800 1399/01/20 0

1102048 دنده برنجی پیکان 1,107,600 50ضریب فروش__50ت کارتن 1399/01/20 0

2102010 دنده برنجی کامل  ROA 1,506,000 10 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1502030 دنده برنجی کامل پراید 765,600 10 ضریب فروش _50ت کارتن 1399/01/20 0

1502322 دنده پینیون گیربکس  پراید 960,000 12ضریب فروش__12ت کارتن 1399/01/20 0

1102106 دنده سر میل سوپاپ پیکان 220,800 1399/01/20 0

2202020 دنده فلایویل L90 438,000 _20ت کارتن 1399/01/20 0

1502029 دنده فلایویل پراید 444,000 20ضریب فروش__20ت کارتن 1399/01/20 0

1602298 دنده فلایویل پژو 206 448,800 1399/01/20 0

1202021 دنده فلایویل پژو 405 621,600 20ضریب فروش__20ت کارتن 1399/01/20 0

1102004 دنده فلایویل پیکان 548,400 20 ضریب فروش_ 20ت کارتن 1399/01/20 0

1102082 دنده کائوچویی کیلومتر شمار پیکان 120,000 10ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

1502347 دنده کیلومتر شمار پراید 54,000 10ضریب فروش 1399/01/20 0

1202194 دنده میل لنگ 21 دندانه پژو 405 514,800 10 ضریب فروش_ 50ت کارتن 1399/01/20 0

1502171 دنده میل لنگ پراید 529,200 10ضریب فروش_ 50 ت کارتن 1399/01/20 0

1502321 دنده هرزگردعقب گیربکس  پراید 1,071,600 12ضریب فروش__12ت کارتن 1399/01/20 0

1502401 دو راهی آب بدون رزوه انژکتور پراید 102,000 1399/01/20 0

1602109 دو شاخ کلاچ پژو 206 498,000 30 ضریب فروش_30ت کارتن 1399/01/20 0

1202160 دو شاخ کلاچ پژو 405 652,800 15ضریب فروش__15ت کارتن 1399/01/20 0

1502002 دو شاخ کلاچ پراید 162,000 10ضریب فروش__50ت کارتن 1399/01/20 0

1603045 دو شاخه رام (96080) پژو 206 240,000 50ت کارتن 1399/01/20 0

2202069 دوشاخ کلاچ L90 918,000 1399/01/20 0

1102077 دوشاخ کلاچ پیکان 453,600 30 ضریب فروش_ 30ت کارتن 1399/01/20 0

1201153 دوشاخه استارت valeo (طرح جدید) پژو 405 49,200 1399/01/20 0

1501136 دوشاخه استارت پراید 108,000 1399/01/20 0

1201080 دوشاخه استارت پژو 405 36,000 10 ضریب فروش -200  ت کارتن 1399/01/20 0

1501172 دوشاخه استارت طرح نارین پراید 49,200 1399/01/20 0

1203051 دوشاخه رام (1980) پژو 405 278,400 50ت کارتن 1399/01/20 0

1202132 دوشاخه ماهک تعویض دنده کامل پژو 405 520,800 30 ضریب فروش_ 30ت کارتن 1399/01/20 0

1202022 دوشاخه ماهک تعویض دنده پژو 405 291,600 50ت کارتن 1399/01/20 0

2205003 دیاق پرژکتور چپ L90 44,400 1399/01/20 0

2205004 دیاق پرژکتور راست  L90 44,400 1399/01/20 0

1605096 دیاق سپر جلو پژو 206 474,000 5 ضریب فروش -5 ت کارتن 1399/01/20 0

2605001 دیاق سپر رانا 2,553,600 1ضریب فروش_ 1ت کارتن 1399/01/20 0

1502112 دیاق فن پراید 183,600 7 ضریب فروش_7ت کارتن 1399/01/20 0

1602086 دیاق فن پژو 206 196,800 10 ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

1503153 دیاق میل موجگیر چپ پراید 218,400 25ضریب فروش_25ت کارتن 1399/01/20 0

1503152 دیاق میل موجگیر راست پراید 218,400 25ضریب فروش_25ت کارتن 1399/01/20 0

1306001 دیسک ترمز RD 1,116,000 ** 6 ضریب فروش_6ت کارتن 1399/01/20 0

2406002 دیسک ترمز RIO 1,116,000 ** 5ضریب فروش_5ت کارتن 1399/01/20 0

2306001 دیسک ترمز چرخ جلو ABS پژو ROA 1,088,400 ** 6 ضریب فروش_6ت کارتن 1399/01/20 0

2506001 دیسک ترمز چرخ جلو تیبا 1,144,800 ** 6 ضریب فروش_6ت کارتن 1399/01/20 0

1706001 دیسک ترمز چرخ عقب پرشیا ELX 888,000 ** 5 ضریب فروش_5ت کارتن 1399/01/20 0

1406003 دیسک ترمز سمند ماندو و زانتیا 1,452,000 ** 4 ضریب فروش_4ت کارتن 1399/01/20 0

1906006 دیسک ترمز نیسان 1,689,600 2ضریب فروش ** 1399/01/20 0

2206002 دیسک ترمز L90 1,425,600 ** 4ضریب فروش 1399/01/20 0

1506002 دیسک ترمز پراید 765,600 ** 6ضریب فروش _6 ت کارتن 1399/01/20 0

1606002 دیسک ترمز پژو 206 1,148,400 ** 6 ضریب فروش_6ت کارتن 1399/01/20 0

2106001 دیسک ترمز پژو 405 و پارس و سمند 1,344,000 ** 5ضریب فروش_5ت کارتن 1399/01/20 0

1106012 دیسک ترمز پیکان 760,800 ** 6 ضریب فروش_ 6 ت کارتن 1399/01/20 0

1606007 دیسک چرخ جلو تیپ 5 پژو 206 1,472,400 ** 5ضریب فروش__5ت کارتن 1399/01/20 0

1606011 دیسک چرخ عقب تیپ 5 پژو 206 866,400 ** 10 ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

1501072 دینام 65 آمپر پراید 5,577,600 ** 1399/01/20 0

1501095 دینام 75 آمپر پراید 5,191,200 ** 4ضریب فروش__4ت کارتن 1399/01/20 0

1301007 دینام 90 آمپر RD 5,301,600 ** 4ضریب فروش__4ت کارتن 1399/01/20 0

2101048 دینام 90 آمپر پژو 405 و سمند و پرشیا 4,876,800 ** 4ضریب فروش__4ت کارتن 1399/01/20 0

2501015 دینام 90 آمپر تیبا 5,221,200 ** 1399/01/20 0

2101052 دینام بهینه 90 آمپر پژو 405 و سمند و پرشیا 5,220,000 ** 4ضریب فروش_4ت کارتن 1399/01/20 0

1501156 دیود دینام 8 ( رکتی فایر) انژکتور پراید 1,850,400 1399/01/20 0

1201102 ذغال استارت پژو 405 427,200 ** 10 ضریب فروش_ 200ت کارتن 1399/01/20 0

2502036 رادیاتور تیبا 3,314,400 4ضریب فروش _4ت کارتن 1399/01/20 0

1202318 رادیاتور کلاسیک دو لول پژو 405 4,974,000 4ضریب فروش__4ت کارتن 1399/01/20 0

1602245 رادیاتور لوله 16 پژو 206 2,626,800 4 ضریب فروش_4ت کارتن 1399/01/20 0

1303005 رام زیر گیربکس RD 374,400 20 ضریب فروش_20ت کارتن 1399/01/20 0

1103015 رام زیر گیربکس پیکان 427,200 30 ضریب فروش_ 30ت کارتن 1399/01/20 0

1403013 رام زیر موتور EF7 4,552,800 1399/01/20 0

1203050 رام زیر موتور پژو 405 5,719,200 2ضریب فروش _2 ت کارتن 1399/01/20 0

1303007 رام موتور RD 2,138,400 4 ضریب فروش_4ت کارتن 1399/01/20 0

1503092 رام موتور پراید 1,449,600 2ت کارتن 1399/01/20 0

1103023 رام موتور پیکان 1,696,800 6 ضریب فروش_ 6ت کارتن 1399/01/20 0

2503031 رام موتور تیبا 1,150,800 1399/01/20 0

1602139 رزوناتور تیپ 2 پژو 206 1,048,800 4ضریب فروش 1399/01/20 0

1602140 رزوناتور تیپ 5 پژو 206 1,424,400 4ضریب فروش 1399/01/20 0

2102009 رگلاتور بنزین ( فشارشکن بنزین ) 806,400 10 ضریب فروش 1399/01/20 0

1602064 رگلاتور بنزین پژو 206 452,400 10ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

1502042 رگلاژ تکی هرزگرد پراید 150,000 100ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

1606019 رگلاژ لنت عقب چپ پژو 206 212,400 10ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

1206021 رگلاژ لنت عقب چپ پژو 405 212,400 10 ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

1406016 رگلاژ لنت عقب چپ سمند 260,400 1399/01/20 0

1406021 رگلاژ لنت عقب چپ سمند EF7 206,400 1399/01/20 0

1606018 رگلاژ لنت عقب راست پژو 206 212,400 10ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

1206020 رگلاژ لنت عقب راست پژو 405 212,400 10ضریب فروش__100ت کارتن 1399/01/20 0

1406015 رگلاژ لنت عقب راست سمند 260,400 1399/01/20 0

1406022 رگلاژ لنت عقب راست سمند EF7 206,400 1399/01/20 0

1201113 رله بخاری پژو 405 88,800 10ضریب فروش ** 1399/01/20 0

1201024 رله خرگوشی پژو 405 1,292,400 ** 10ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

2101002 رله دوبل  405 ، پرشیا و پراید 406,800 ** 10ضریب فروش_200ت کارتن 1399/01/20 0

1201029 رله زرد پژو 405 210,000 10ضریب فروش _200ت کارتن** 1399/01/20 0

2101075 رله سوزنی تیبا و ریو 141,600 10ضریب فروش ** 1399/01/20 0

2101066 رله شیشه ای 60 آمپر پژو 405 و206 213,600 ** 10ضریب فروش_200ت کارتن 1399/01/20 0

2201025 رله صورتی L90 180,000 1399/01/20 0

1501114 رله فلاشر پراید 243,600 ** 10ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

1201006 رله فلاشر پژو 405 (اتوماتیک راهنمای پژو) 254,400 ** 10ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

1501036 رله فن انژکتور با کاور پراید 194,400 ** 10ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

1501091 رله فن دو قلو  پراید 346,800 ** 50 ضریب فروش_ 100ت کارتن 1399/01/20 0

1601007 رله فن سبز پژو 206 220,800 10ضریب فروش__500ت کارتن 1399/01/20 0

1501037 رله فن سه قلو  پراید 470,400 ** 10ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

1501111 رله فن کاربراتور  پراید 198,000 10ضریب فروش ** 1399/01/20 0

1501100 رله قفل مرکزی طرح جدید پراید 132 402,000 ** 10ضریب فروش__100ت کارتن 1399/01/20 0

2101051 رله قفل مرکزی طرح قدیم پیکان و پراید 458,400 ** 10ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

1201150 رله کلاهدار شیشه ای (رله گرد شیشه ای) پژو 405 238,800 1399/01/20 0

2101073 رله کانیستر برقی پژو 405 و 206 و پراید 478,800 10ضریب فروش _100ت کارتن** 1399/01/20 0

1201002 رله کلاهدار (رله گرد) پژو 405 228,000 ** 10ضریب فروش__100ت کارتن 1399/01/20 0

1201003 رله مشکی (40 امپر) پژو 405 206,400 ** 10ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

2107002 روغن ترمز DOT3  زرد 250cc 205,200 35 ضریب فروش_35 ت کارتن 1399/01/20 0

2107003 روغن ترمز DOT4 آبی 250cc 238,800 35 ضریب فروش_35 ت کارتن 1399/01/20 0

2107006 روغن هیدرولیک 1 لیتری 267,600 16 ضریب فروش_16ت کارتن 1399/01/20 0

1605064 روکش لاستیکی روی پدال کلاچ و ترمز  پژو 206 و رانا 26,400 1399/01/20 0

1202131 رینگ پیستون پژو 405 2,220,000 1399/01/20 0

2203018 رینگ چرخ فولادی L90 1,126,800 1 ضریب فروش_1ت کارتن 1399/01/20 0

1503078 رینگ چرخ فولادی پراید 1,718,400 1 ضریب فروش_ 1ت کارتن 1399/01/20 0

1603065 رینگ چرخ فولادی پژو 206 1,830,000 1ضریب فروش_1ت کارتن 1399/01/20 0

1203091 رینگ چرخ فولادی پژو 405 1,796,400 1 ضریب فروش_ 1ت کارتن 1399/01/20 0

2503017 رینگ چرخ فولادی تیبا و  RIO 836,400 1 ضریب فروش_ 1ت کارتن 1399/01/20 0

1403017 رینگ چرخ فولادی سمند 2,084,400 1 ضریب فروش_ 1ت کارتن 1399/01/20 0

1605081 رینگی باک پژو 206 134,400 10ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

1205121 رینگی دریچه باک صفر درجه پژو 405 128,400 1399/01/20 0

1205120 رینگی دریچه باک هفت درجه پژو 405 126,000 10ضریب فروش 1399/01/20 0

1605051 زبانه قفل پژو 206 104,400 1399/01/20 0

1105021 زبانه قفل درب موتور پیکان 138,000 50ت کارتن 1399/01/20 0

2105055 زبانه قفل صندوق عقب پژو 405 وپارس و سمند 48,000 1399/01/20 0

1205181 زبانه قفل طرح جدید پژو405 60,000 1399/01/20 0

1405093 زبانه قفل طرح جدید سمند 87,600 100ت کارتن 1399/01/20 0

1205064 زبانه قفل طرح قدیم با روکش پلاستیکی  پژو 405 102,000 100ضریب فروش__100ت کارتن 1399/01/20 0

1205148 زبانه قفل طرح قدیم پژو 405 102,000 1399/01/20 0

1902070 زنجیر سفت کن نیسان 525,600 1399/01/20 0

1102060 زنجیر سفت کن 1600پیکان 428,400 100ضریب فروش__100ت کارتن 1399/01/20 0

1902081 زنجیر موتور Z24 نیسان 1,221,600 1399/01/20 0

1202251 زنجیر موتور پژو 405 686,400 10 ضریب فروش_ 40ت کارتن 1399/01/20 0

1102087 زنجیر موتور پیکان 620,400 10ضریب فروش__40ت کارتن 1399/01/20 0

1602195 زنجیر موتور تیپ 5 پژو 206 862,800 1399/01/20 0

2205047 زه درب جلو با خار L90 141,600 1399/01/20 0

2205027 زه درب جلو چپ L90 پارس تندر 277,200 1399/01/20 0

1505200 زه درب جلو چپ پراید 131 78,000 10ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1705044 زه درب جلو چپ پرشیا 223,200 10ضریب فروش_30ت کارتن 1399/01/20 0

1605085 زه درب جلو چپ پژو 206 124,800 10 ضریب فروش_40ت کارتن 1399/01/20 0

1205162 زه درب جلو چپ پژو 405 88,800 10 ضریب فروش_ 40ت کارتن 1399/01/20 0

2505033 زه درب جلو چپ تیبا 117,600 1399/01/20 0

1405114 زه درب جلو چپ جدید سمند 97,200 30ت کارتن 1399/01/20 0

1405087 زه درب جلو چپ سمند 96,000 10 ضریب فروش_ 40ت کارتن 1399/01/20 0

2205026 زه درب جلو راست L90 پارس تندر 277,200 1399/01/20 0

1505199 زه درب جلو راست پراید 131 78,000 10ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1705043 زه درب جلو راست پرشیا 223,200 10ضریب فروش_30ت کارتن 1399/01/20 0

1605083 زه درب جلو راست پژو 206 124,800 10 ضریب فروش_40ت کارتن 1399/01/20 0

1205161 زه درب جلو راست پژو 405 88,800 10 ضریب فروش_ 40ت کارتن 1399/01/20 0

2505032 زه درب جلو راست تیبا 117,600 1399/01/20 0

1405113 زه درب جلو راست جدید سمند 97,200 30ت کارتن 1399/01/20 0

1405086 زه درب جلو راست سمند 96,000 10 ضریب فروش_ 40ت کارتن 1399/01/20 0

2205046 زه درب عقب با خار L90 141,600 1399/01/20 0

2205025 زه درب عقب چپ L90 پارس تندر 189,600 1399/01/20 0

1505202 زه درب عقب چپ پراید 131 78,000 10ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1705046 زه درب عقب چپ پرشیا 223,200 10ضریب فروش_30ت کارتن 1399/01/20 0

1605086 زه درب عقب چپ پژو 206 124,800 10 ضریب فروش_40ت کارتن 1399/01/20 0

1205164 زه درب عقب چپ پژو 405 88,800 10 ضریب فروش_ 40ت کارتن 1399/01/20 0

2505031 زه درب عقب چپ تیبا 117,600 1399/01/20 0

1405112 زه درب عقب چپ جدید سمند 97,200 30ت کارتن 1399/01/20 0

1405088 زه درب عقب چپ سمند 96,000 10 ضریب فروش_ 40ت کارتن 1399/01/20 0

2205024 زه درب عقب راست L90  پارس تندر 189,600 1399/01/20 0

1505201 زه درب عقب راست پراید 131 78,000 50 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1705045 زه درب عقب راست پرشیا 223,200 10ضریب فروش_30ت کارتن 1399/01/20 0

1605084 زه درب عقب راست پژو 206 124,800 10 ضریب فروش_40ت کارتن 1399/01/20 0

1205163 زه درب عقب راست پژو 405 88,800 10 ضریب فروش_ 40ت کارتن 1399/01/20 0

2505030 زه درب عقب راست تیبا 117,600 1399/01/20 0

1405111 زه درب عقب راست جدید سمند 97,200 30ت کارتن 1399/01/20 0

1405089 زه درب عقب راست سمند 96,000 10 ضریب فروش_ 40ت کارتن 1399/01/20 0

1105028 زه دور چراغ جلو چپ پیکان 201,600 1399/01/20 0

1105027 زه دور چراغ جلو راست پیکان 201,600 1399/01/20 0

1505204 زه گلگیر چپ پراید 131 24,000 50  ضریب فروش 1399/01/20 0

1705048 زه گلگیر چپ پرشیا 57,600 50  ضریب فروش 1399/01/20 0

1205166 زه گلگیر چپ پژو 405 32,400 50  ضریب فروش 1399/01/20 0

1505203 زه گلگیر راست پراید 131 24,000 50  ضریب فروش 1399/01/20 0

1705047 زه گلگیر راست پرشیا 57,600 50  ضریب فروش 1399/01/20 0

1205165 زه گلگیر راست پژو 405 32,400 50  ضریب فروش 1399/01/20 0

1605138 زه لاستیکی کنار سقف چپ ( صندوق دار) پژو 206 1,017,600 1399/01/20 0

1605136 زه لاستیکی کنار سقف چپ ( هاچ بک) پژو 206 1,017,600 1399/01/20 0

1605137 زه لاستیکی کنار سقف راست ( صندوق دار) پژو 206 1,017,600 1399/01/20 0

1605135 زه لاستیکی کنار سقف راست ( هاچ بک) پژو 206 1,017,600 1399/01/20 0

1505162 زیر آرنجی (با جا کلیدی) جلو چپ پراید 131 و 132 108,000 1399/01/20 0

1505161 زیر آرنجی (با جا کلیدی) جلو راست پراید 131 و 132 108,000 1399/01/20 0

1505042 زیر آرنجی (طرح قدیم) جلو چپ پراید 330,000 35ضریب فروش__35ت کارتن 1399/01/20 0

1505041 زیر آرنجی (طرح قدیم) جلو راست پراید 330,000 35ضریب فروش__35ت کارتن 1399/01/20 0

1505039 زیر آرنجی (طرح قدیم) عقب چپ پراید 50,400 35ضریب فروش__35ت کارتن 1399/01/20 0

1505040 زیر آرنجی (طرح قدیم) عقب راست پراید 50,400 35ضریب فروش__35ت کارتن 1399/01/20 0

1505164 زیر آرنجی عقب چپ پراید 131 و 132 115,200 1399/01/20 0

1505163 زیر آرنجی عقب راست پراید 131 و 132 115,200 1399/01/20 0

1501054 ساعت دیجیتال پراید 132 750,000 60ضریب فروش__60ت کارتن 1399/01/20 0

1701005 ساعت دیجیتال پرشیا 993,600 1399/01/20 0

1201071 ساعت دیجیتال پژو 405 856,800 1399/01/20 0

1401021 ساعت دیجیتال سمند 501,600 1399/01/20 0

1401023 ساعت دیجیتال سمند LX 750,000 1399/01/20 0

1401044 ساعت دیجیتال سمند SE 1,340,400 1399/01/20 0

1401022 ساعت دیجیتال سمند سورن 1,524,000 1399/01/20 0

2501018 ساعت دیجیتال نور سبز تیبا 848,400 1399/01/20 0

2501017 ساعت دیجیتال نور سفید تیبا 806,400 1399/01/20 0

1501030 ساعت نور سبز پراید 820,800 1399/01/20 0

1501076 ساعت نور سفید پراید 836,400 1399/01/20 0

1604044 سر پلوس 22 دندانه پژو 206 648,000 1398/12/05 0

1205143 سر دنده بژ رنگ پژو 405 188,400 10ضریب فروش 1399/01/20 0

1505076 سر دنده پراید 141 44,400 1399/01/20 0

1705057 سر دنده پرشیا 256,800 10 ضریب فروش_ 60ت کارتن 1399/01/20 0

1505238 سر دنده جدید پراید (مشکی) 134,400 1399/01/20 0

1205080 سر دنده مشکی پژو 405 188,400 10ضریب فروش 1399/01/20 0

1201114 سر(هد) پمپ بنزین کامل 7 درجه(طرح قدیم) پژو 405 512,400 ** 36 ضریب فروش_ 36ت کارتن 1399/01/20 0

1201115 سر(هد) پمپ بنزین کامل صفر درجه(طرح جدید ) پژو 405 512,400 ** 36 ضریب فروش_ 36ت کارتن 1399/01/20 0

1505075 سردنده پراید 132 42,000 1399/01/20 0

1505004 سردنده پراید قدیم ( رنگ طوسی ) 40,800 10ضریب فروش__100ت کارتن 1399/01/20 0

1205180 سردنده جدید پژو405 202,800 10ضریب فروش 1399/01/20 0

1503028 سگدست چپ ABS پراید 1,057,200 4ضریب فروش _ 4ت کارتن 1399/01/20 0

1203002 سگدست چپ ABS پژو 405 1,740,000 4ضریب فروش _ 4ت کارتن 1399/01/20 0

2203010 سگدست چپ L90 1,662,000 4ضریب فروش _ 4ت کارتن 1399/01/20 0

1604003 سگدست چپ پژو 206 1,676,400 4ضریب فروش _ 4ت کارتن 1399/01/20 0

1604012 سگدست چپ تیپ 5 پژو 206 1,674,000 4ضریب فروش _ 4ت کارتن 1399/01/20 0

2503008 سگدست چپ طرح جدید تیبا 1,070,400 4 ضریب فروش_4ت کارتن 1399/01/20 0

1503002 سگدست چپ قدیم پراید 1,048,800 4ضریب فروش _ 4ت کارتن 1399/01/20 0

1503027 سگدست راست ABS پراید 1,057,200 4ضریب فروش _ 4ت کارتن 1399/01/20 0

1203003 سگدست راست ABS پژو 405 1,740,000 4ضریب فروش _ 4ت کارتن 1399/01/20 0

2203009 سگدست راست L90 1,662,000 4ضریب فروش _ 4ت کارتن 1399/01/20 0

1604005 سگدست راست پژو 206 1,676,400 4ضریب فروش _ 4ت کارتن 1399/01/20 0

1604013 سگدست راست تیپ 5 پژو 206 1,674,000 4ضریب فروش _ 4ت کارتن 1399/01/20 0

2503007 سگدست راست طرح جدید تیبا 1,070,400 4 ضریب فروش_4ت کارتن 1399/01/20 0

1503001 سگدست راست قدیم پراید 1,048,800 4ضریب فروش _ 4ت کارتن 1399/01/20 0

1503120 سگدست کامل چرخ جلو چپ ABS پراید 4,983,600 1399/01/20 0

1503118 سگدست کامل چرخ جلو چپ طرح قدیم پراید 3,777,600 1399/01/20 0

1503119 سگدست کامل چرخ جلو راست ABS پراید 4,983,600 1399/01/20 0

1601059 سنسور اکسیژن  بالا  تیپ 2و3   پژو 206 3,136,800 ** 1399/01/20 0

1501118 سنسور اکسیژن  زیمنس یورو 4 پایین ( بلند ) پراید و تیبا 2,685,600 ** 1399/01/20 0

2102088 سنسور اکسیژن بالا SSAT پژو 405، پراید و سمند 3,028,800 1399/01/20 0

1501080 سنسور اکسیژن بالا زیمنس پراید ،405 ، تیبا ، EF7 و ROA 2,746,800 ** 1399/01/20 0

2102086 سنسور اکسیژن بالا زیمنس تیپ 2و 5 پژو 206 و رانا 3,028,800 ** 1399/01/20 0

1502371 سنسور اکسیژن پایین SSAT پراید 3,028,800 1399/01/20 0

1202351 سنسور اکسیژن پایین SSAT پژو 405 2,352,000 1399/01/20 0

1602268 سنسور اکسیژن پایین بوش تیپ 5 و 6 پژو 206 1,881,600 1399/01/20 0

2102090 سنسور اکسیژن پایین زیمنس ( 102  سانتیمتر) پژو 405 و سمند 2,077,200 1399/01/20 0

2601009 سنسور اکسیژن پایین زیمنس (51 سانتیمتر) 405 و EF7 3,074,400 ** 1399/01/20 0

2102089 سنسور اکسیژن پایین زیمنس تیپ 2 و 5  پژو 206 و رانا 1,881,600 1399/01/20 0

2101062 سنسور اکسیژن پیکان و پژو 206  تیپ 5 طرح بوش 3,028,800 ** 1399/01/20 0

1501117 سنسور اکسیژن یورو 4 بالا ( کوتاه ) پراید--- غیر فعال 2,001,600 ** 1399/01/20 0

2101096 سنسور اکسیژن یورو 4 بالا ( کوتاه ) سمندEF7 وXU7 --- غیر فعال 1,916,400 ** 1399/01/20 0

1201016 سنسور اکسیژن  ساژم  بلند  پژو 405 2,787,600 ** 1399/01/20 0

1501074 سنسور چرخ جلو ABS پراید 573,600 ** 1399/01/20 0

1601048 سنسور چرخ جلو ABS پژو 206 892,800 ** 1399/01/20 0

2501007 سنسور چرخ جلو ABS تیبا 564,000 ** 1399/01/20 0

1401038 سنسور چرخ جلو چپ ABS سمند 646,800 1399/01/20 0

1401039 سنسور چرخ جلو راست ABS سمند 646,800 1399/01/20 0

1501075 سنسور چرخ عقب ABS پراید 572,400 ** 1399/01/20 0

2501009 سنسور چرخ عقب ABS تیبا 564,000 ** 1399/01/20 0

2101115 سنسور چرخ عقب چپ ABS (طرح بوش) سمند ، پژو 405 و پارس 441,600 1399/01/20 0

1401040 سنسور چرخ عقب چپ ABS سمند 646,800 1399/01/20 0

1401041 سنسور چرخ عقب راست ABS سمند 646,800 ** 1399/01/20 0

1201014 سنسور دمای  آب 2 فیش قهوه ای پژو 405 332,400 ** 10ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

1101007 سنسور دمای  آب سبز سه فیش پیکان 321,600 ** 10ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

1401050 سنسور دمای  آب سه فیش (مشکی) سمند EF7 386,400 10ضریب فروش__100ت کارتن** 1399/01/20 0

1301006 سنسور دمای  آب سه فیش آبی  RD 386,400 **10ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

1401035 سنسور دمای  آب طوسی سمند EF7 242,400 10ضریب فروش__200ت کارتن** 1399/01/20 0

1401036 سنسور دمای آب سه فیش سبز سمند EF7 242,400 10ضریب فروش__200ت کارتن** 1399/01/20 0

1501086 سنسور دمای آب مشکی زیمنس پراید 172,800 10ضریب فروش__200ت کارتن** 1399/01/20 0

1201043 سنسور دور موتور پژو 405 528,000 ** 50 ضریب فروش__100ت کارتن 1399/01/20 0

1601041 سنسور دور موتور تیپ 2 پژو 206 811,200 ** 10ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1601042 سنسور دور موتور تیپ 5 پژو 206 و رانا 690,000 ** 10ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

2101035 سنسور دور موتور زیمنس پراید و 405 429,600 ** 50ضریب فروش__100ت کارتن 1399/01/20 0

2201010 سنسور دور موتور طرح جدید ( ابی ) L90 441,600 ** 1399/01/20 0

2201009 سنسور دور موتور طرح قدیم (مشکی ) L90 423,600 ** 1399/01/20 0

1501103 سنسور روغن ترمز ABS پراید 146,400 ** 10ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

1501087 سنسور روغن ترمز قدیم پراید 132,000 ** 10ضریب فروش 1399/01/20 0

1501107 سنسور ضربه پراید 758,400 10ضریب فروش** 1399/01/20 0

1201070 سنسور ضربه زیمنس پژو 405 402,000 ** 1399/01/20 0

1201076 سنسور کیلومتر   405 354,000 ** 10ضریب فروش__100ت کارتن 1399/01/20 0

1501063 سنسور کیلومتر اتومات (جدید) پراید 298,800 ** 10 ضریب فروش_ 160ت کارتن 1399/01/20 0

2301001 سنسور کیلومتر ROA 298,800 ** 10ضریب فروش_200ت کارتن 1399/01/20 0

1501012 سنسور کیلومتر پراید 298,800 ** 10ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

1601008 سنسور کیلومتر پژو 206 تیپ 2 332,400 ** 10 ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

1101002 سنسور کیلومتر پیکان 279,600 ** 10ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

1202017 سنسور کیلومتر دو حالته پژو 405 310,800 ** 10 ضریب فروش_ 100ت کارتن 1399/01/20 0

2101006 سنسور کیلومتر مشکی  پژو 405 (چهارحالته) 331,200 ** 10ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

1201112 سنسور میل سوپاپ  ( SSAT )  پژو 405 841,200 ** 10ضریب فروش__100ت کارتن 1399/01/20 0

1401034 سنسور میل سوپاپ EF7 1,178,400 ** 10ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

2301004 سنسور میل سوپاپ ROA 668,400 ** 10ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

1501065 سنسور میل سوپاپ زیمنس پراید 668,400 ** 10ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

1201078 سنسور میل سوپاپ زیمنس پژو 405 886,800 ** 10ضریب فروش__100ت کارتن 1399/01/20 0

1501066 سنسور میل سوپاپ ساژم پراید 668,400 ** 10ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

1202047 سوپاپ  1800 پژو 405 3,086,400 10 ضریب فروش_ 39ت کارتن 1399/01/20 0

2402006 سوپاپ  ریو 5,919,600 1399/01/20 0

2102026 سوپاپ 16عددی پژو پرشیا و زانتیا 5,674,800 1399/01/20 0

2202013 سوپاپ L90 6,105,600 1399/01/20 0

2106009 سوپاپ بوستر 9 اینچ پژو 405 و سمند و پژو 206 62,400 1399/01/20 0

1206019 سوپاپ بوستر بدون لاستیک پژو 405 55,200 1399/01/20 0

1106026 سوپاپ بوستر پیکان 55,200 1399/01/20 0

1502041 سوپاپ پراید 2,876,400 10ضریب فروش_39ت کارتن 1399/01/20 0

1102122 سوپاپ پیکان استاندارد 2,041,200 10 ضریب فروش_ 39ت کارتن 1399/01/20 0

1102123 سوپاپ پیکان تعمیر اول 1,998,000 10 ضریب فروش_ 39ت کارتن 1399/01/20 0

1102124 سوپاپ پیکان تعمیر دوم 1,957,200 10 ضریب فروش_ 39ت کارتن 1399/01/20 0

1102127 سوپاپ پیکان تعمیر سوم 2,353,200 10 ضریب فروش_ 39ت کارتن 1399/01/20 0

2502008 سوپاپ تیبا 2,996,400 10ضریب فروش__20ت کارتن 1399/01/20 0

1602024 سوپاپ تیپ 2 و 3 پژو 206 3,129,600 1399/01/20 0

1602058 سوپاپ تیپ 5 پژو 206 5,833,200 1399/01/20 0

1202223 سوپاپ دوگانه سوز (CNG) پژو 405 3,153,600 10 ضریب فروش_ 37ت کارتن 1399/01/20 0

1402052 سوپاپ سمند EF7 5,586,000 1399/01/20 0

1502192 سوپاپ موتور X100 پراید 2,838,000 1399/01/20 0

1402051 سوزن انژکتور (Bosch) سمند EF7 1,741,200 10ضریب فروش** 1399/01/20 0

1202279 سوزن انژکتور پژو 405  طرح قدیم Valeo 2,122,800 10ضریب فروش** 1399/01/20 0

1602154 سوزن انژکتور تیپ 2 پژو 206 1,874,400 10ضریب فروش** 1399/01/20 0

1602153 سوزن انژکتور تیپ 5 پژو 206 1,874,400 10ضریب فروش** 1399/01/20 0

1502182 سوزن انژکتور ساژم پراید 1,874,400 10ضریب فروش** 1399/01/20 0

1502269 سوزن انژکتور ساژم قدیم پراید 1,390,800 ** 1399/01/20 0

1202187 سوزن انژکتور کنتینانتال (جدید) پژو 405 1,874,400 ** 10 ضریب فروش__50 ت کارتن 1399/01/20 0

2102047 سوزن انژکتور کنتینانتال پیکان و پراید و تیبا 1,874,400 10ضریب فروش__50 ت کارتن** 1399/01/20 0

2102048 سوزن انژکتور کنتینانتال سمند و پارس و پژو 206 تیپ 5 1,874,400 10ضریب فروش__200ت کارتن** 1399/01/20 0

2102075 سوزن انژکتور یورو4 پژو 405و206 1,874,400 10ضریب فروش** 1399/01/20 0

2101124 سوکت  دو فیش همه کاره  زرد پژو 405 و 206 136,800 1399/01/20 0

2101058 سوکت پرچمی چراغ جلو پراید و پژو و سمند 70,800 10ضریب فروش__300ت کارتن 1399/01/20 0

2101091 سوکت پشت چراغ جلو پژو405و پرایدو پیکان 76,800 10 ضریب فروش _300ت کارتن 1399/01/20 0

1501143 سوکت تبدیل چراغ صبا به 131 (کامل) 218,400 10ضریب فروش__300ت کارتن 1399/01/20 0

1501106 سوکت چراغ پارک پراید 72,000 300ضریب فروش__300ت کارتن 1399/01/20 0

2101060 سوکت چراغ جلو پراید 131 و 132 و زانتیا 110,400 10ضریب فروش__300ت کارتن 1399/01/20 0

2101079 سوکت داخل باک پمپ بنزین پرایدو پیکان 134,400 10ضریب فروش__300ت کارتن 1399/01/20 0

1201100 سوکت دنده عقب  پژو 405 93,600 10 ضریب فروش_300ت کارتن 1399/01/20 0

1201098 سوکت دو خانه آبی (دمای آب و بوق) پژو 405 66,000 10ضریب فروش__300ت کارتن 1399/01/20 0

2101056 سوکت دو خانه زرد (سنسور هوای ورودی) سمند و پژو 405 69,600 10ضریب فروش__300ت کارتن 1399/01/20 0

2101055 سوکت دو خانه سبز پراید و پژو 69,600 10ضریب فروش__300ت کارتن 1399/01/20 0

2101053 سوکت دو خانه سفید (سوکت بوق) پراید و پژو 64,800 300ضریب فروش__300ت کارتن 1399/01/20 0

2101057 سوکت دو خانه طوسی (بوق و مه شکن) سمند و پژو 405 69,600 10ضریب فروش __300ت کارتن 1399/01/20 0

2101054 سوکت دو خانه مشکی (سوکت سوزن انژکتور) پراید و پژو و سمند 64,800 10ضریب فروش__300ت کارتن 1399/01/20 0

1201126 سوکت دوخانه قهوه ای راهنمای پژو 405 42,000 10 ضریب فروش_300ت کارتن 1399/01/20 0

1501105 سوکت رله  فن انژکتور  پراید 64,800 10ضریب فروش__300ت کارتن 1399/01/20 0

1201129 سوکت رله فن پژو 405 174,000 1399/01/20 0

1101051 سوکت سنسور کیلومتر و قطع کن بنزین پیکان 105,600 10 ضریب فروش_300ت کارتن 1399/01/20 0

2101059 سوکت سه خانه همه کاره  پراید و پژو 405 111,600 10ضریب فروش__300ت کارتن 1399/01/20 0

1201127 سوکت شیشه بالابر راست پژو 405 82,800 10ضریب فروش__300ت کارتن 1399/01/20 0

1501104 سوکت فن دو دور پراید 120,000 10ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

1501142 سوکت کوئل دو بل ساژم پراید 111,600 10ضریب فروش__300ت کارتن 1399/01/20 0

1201018 سوکت راهنما بغل پژو 405 57,600 10ضریب فروش__100ت کارتن 1399/01/20 0

1202252 سوکت صافی بنزین پژو 405 98,400 10ضریب فروش__300ت کارتن 1399/01/20 0

1202029 سوکت صافی زانویی بنزین پژو 405 130,800 10ت کارتن 1399/01/20 0

1501127 سوئیچ استارت تکی پراید 1,497,600 10ضریب فروش__50 ت کارتن 1399/01/20 0

1601061 سوئیچ استارت تکی پژو 206 با سوئیچ قاب ریموت 1,539,600 1399/01/20 0

1601062 سوئیچ استارت تکی پژو 206 با کلید ساده 1,644,000 1399/01/20 0

1201032 سوئیچ استارت تکی پژو 405 1,454,400 24 ضریب فروش_ 24ت کارتن 1399/01/20 0

1201116 سوئیچ استارت تکی پژو 405 با کلید تاشو ضامن دار 1,398,000 10 ضریب فروش_ 50ت کارتن 1399/01/20 0

1101044 سوئیچ استارت تکی پیکان 1,442,400 20 ضریب فروش_20ت کارتن 1399/01/20 0

1401026 سوئیچ استارت تکی سمند 1,610,400 1399/01/20 0

2501014 سوئیچ استارت کامل با یونیت قفل مرکزی تیبا2 3,308,400 1399/01/20 0

1501102 سوئیچ استارت کامل پراید 2,044,800 10ضریب فروش_ 20ت کارتن 1399/01/20 0

1601072 سوئیچ استارت کامل پژو206 4,132,800 1399/01/20 0

1101042 سوئیچ استارت کامل پیکان قدیم 2,006,400 12 ضریب فروش_12ت کارتن 1399/01/20 0

1101043 سوئیچ استارت کامل پیکان وانت قدیم 1,706,400 12 ضریب فروش_12ت کارتن 1399/01/20 0

1501108 سوئیچ کلاچ با مهره پراید 102,000 10ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

1205007 سوئیچ کامل پژو 405 2,235,600 10 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1501082 سوئیچ لای درب پراید 36,000 10ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

1602211 سه راهی آب پژو 206 429,600 1399/01/20 0

1202248 سه راهی ترموستات با اورینگ پژو 405 294,000 50 ضریب فروش_ 50ت کارتن 1399/01/20 0

1202053 سه راهی ترموستات پژو 405 294,000 50 ضریب فروش_ 50ت کارتن 1399/01/20 0

1602005 سه راهی سوکت بنزین پژو 206 106,800 50ت کارتن 1399/01/20 0

1302001 سه راهی هواگیر RD 92,400 10ضریب فروش__50ت کارتن 1399/01/20 0

2103026 سیبک چپوقی جعبه فرمان تیبا و ریو 340,800 1399/01/20 0

1103030 سیبک فرمان چپ پیکان 390,000 1399/01/20 0

1103029 سیبک فرمان راست پیکان 390,000 1399/01/20 0

2103038 سیبک فرمان هیدرولیک RD _آریسان 332,400 1399/01/20 0

1103004 سیبک بغل شاسی پیکان 454,800 50ضریب فروش__50ت کارتن 1399/01/20 0

1503020 سیبک چپوقی جعبه فرمان پراید 326,400 50 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1203040 سیبک طبق  پژو 405 390,000 50 ضریب فروش_ 50ت کارتن 1399/01/20 0

2203005 سیبک طبق L90 326,400 100ت کارتن 1399/01/20 0

2203004 سیبک فرمان چپ L90 542,400 ** 10ضریب فروش _20 ت کارتن 1399/01/20 0

1603025 سیبک فرمان چپ پژو 206 426,000 10ضریب فروش_30ت کارتن 1399/01/20 0

1203042 سیبک فرمان چپ پژو 405 428,400 20 ضریب فروش_ 20ت کارتن 1399/01/20 0

2203003 سیبک فرمان راست L90 542,400 ** 10ضریب فروش _20 ت کارتن 1399/01/20 0

1603024 سیبک فرمان راست پژو 206 426,000 10ضریب فروش_30ت کارتن 1399/01/20 0

1203041 سیبک فرمان راست پژو 405 428,400 20 ضریب فروش_ 20ت کارتن 1399/01/20 0

2506012 سیلندر ترمز چرخ عقب تیبا 465,600 1399/01/20 0

1902043 سیلندر چپ چرخ جلو نیسان 846,000 16ضریب فروش _ 16ت کارتن 1399/01/20 0

1202227 سیلندر چپ چرخ عقب ABS پژو 405 591,600 ** 50 ضریب فروش_ 50ت کارتن 1399/01/20 0

1602033 سیلندر چپ چرخ عقب پژو 206 530,400 ** 50 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1202036 سیلندر چپ چرخ عقب پژو 405 576,000 ** 50 ضریب فروش_ 50ت کارتن 1399/01/20 0

1402029 سیلندر چپ چرخ عقب سمند 531,600 ** 50 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1902040 سیلندر چپ چرخ عقب نیسان 1,568,400 ** 10ضریب فروش _ 10ت کارتن 1399/01/20 0

1502108 سیلندر چرخ عقب پراید 370,800 ** 50ضریب فروش__50ت کارتن 1399/01/20 0

1602234 سیلندر چرخ عقب تیپ 3 پژو 206 468,000 ** 1399/01/20 0

1406020 سیلندر چرخ عقب سمند ملی EF7 608,400 1399/01/20 0

2102074 سیلندر چرخ عقب وانت پیکان(آریسان) 501,600 1399/01/20 0

1902042 سیلندر راست چرخ جلو نیسان 846,000 16ضریب فروش _ 16ت کارتن 1399/01/20 0

1202228 سیلندر راست چرخ عقب ABS پژو 405 591,600 ** 50 ضریب فروش_ 50ت کارتن 1399/01/20 0

1602034 سیلندر راست چرخ عقب پژو 206 530,400 ** 50 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1202037 سیلندر راست چرخ عقب پژو 405 576,000 ** 50 ضریب فروش_ 50ت کارتن 1399/01/20 0

1402030 سیلندر راست چرخ عقب سمند 530,400 ** 50 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1902041 سیلندر راست چرخ عقب نیسان 1,568,400 ** 10ضریب فروش _ 10ت کارتن 1399/01/20 0

1206045 سیلندر کامل ( کالیپر ) راست پژو 405  ( آذین تنه ) 2,882,400 ** 4ضریب فروش__4ت کارتن 1399/01/20 0

1206046 سیلندر کامل (کالیپر) چپ پژو 405 ( آذین تنه ) 2,882,400 ** 4ضریب فروش__4ت کارتن 1399/01/20 0

1505054 سیم درب صندوق عقب پراید 208,800 50 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1102120 سیم درب موتور (طرح پژو) پیکان 168,000 50 ضریب فروش_50 ت کارتن 1399/01/20 0

1502116 سیم درب موتور پراید 126,000 50 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1602105 سیم درب موتور پژو 206 194,400 10 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1202237 سیم درب موتور پژو 405 150,000 50 ضریب فروش_ 50ت کارتن 1399/01/20 0

1402069 سیم درب موتور سمند 159,600 10 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1502115 سیم کلاچ بهینه پراید 216,000 50 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

2602008 سیم کلاچ دستی یو دار رانا 406,800 1399/01/20 0

1202137 سیم کلاچ کوتاه پژو 405 298,800 40 ضریب فروش_ 40ت کارتن 1399/01/20 0

1602188 سیم کلاچ یو دار اتومات تیپ 5 پژو 206 574,800 10 ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

2602006 سیم کلاچ یو دار اتومات رانا 609,600 1399/01/20 0

1602189 سیم کلاچ یو دار تیپ 2 پژو 206 340,800 10 ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

2102082 سیم کلاچ یورو 4 پراید و تیبا و ساینا 332,400 1399/01/20 0

1502201 سیم کیلومتر کاربراتور (طرح قدیم) پراید 224,400 25 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1402072 سیم گاز EF7 116,400 1399/01/20 0

1502113 سیم گاز انژکتور پراید 184,800 60 ضریب فروش_60ت کارتن 1399/01/20 0

1102155 سیم گاز انژکتور پیکان 124,800 1399/01/20 0

2502041 سیم گاز انژکتور تیبا 176,400 1399/01/20 0

1102154 سیم گاز بهینه پیکان 135,600 1399/01/20 0

1602099 سیم گاز پژو 206 194,400 25 ضریب فروش_25ت کارتن 1399/01/20 0

2602002 سیم گاز رانا 150,000 1399/01/20 0

1502114 سیم گاز کاربراتوری پراید 184,800 30 ضریب فروش_60ت کارتن 1399/01/20 0

1605104 سینی زیر باطری 206 344,400 1399/01/20 0

1405090 سینی زیر باطری EF7 320,400 1399/01/20 0

1605123 سینی زیر موتور پژو 206 2,328,000 1399/01/20 0

2105074 سینی زیر موتور پژو 405 و پارس و سمند 1,874,400 1399/01/20 0

1405115 سینی زیر موتور سمند EF7 2,066,400 1399/01/20 0

1605005 سینی فن پژو 206 1,263,600 2ضریب فروش_2ت کارتن 1399/01/20 0

1205215 سینی فن پژو 405 نانو کامپوزیت 2,700,000 1399/01/20 0

1405116 سینی فن سمند 2,782,800 1399/01/20 0

2102055 سینی محافظ زیر منیفولد  پژو 405  یورو 4 357,600 35 ضریب فروش_35ت کارتن 1399/01/20 0

2302008 شاتون ( دو گانه سوز ) OHVG - ROA 836,400 16ضریب فروش_16ت کارتن 1399/01/20 0

1202025 شاتون 1800 پژو 405 856,800 16ضریب فروش__16ت کارتن 1399/01/20 0

1202011 شاتون 2000 پژو 405 777,600 16 ضریب فروش_ 16ت کارتن 1399/01/20 0

1402035 شاتون EF7 901,200 16 ضریب فروش_16ت کارتن 1399/01/20 0

2302007 شاتون ROA 938,400 16ضریب فروش_16ت کارتن 1399/01/20 0

1202366 شاتون XUM پژو 405 961,200 16ضریب فروش _ 16ت کارتن 1399/01/20 0

1502055 شاتون پراید 638,400 16ضریب فروش__16ت کارتن 1399/01/20 0

1102112 شاتون پیکان 948,000 16ضریب فروش_ 16ت کارتن 1399/01/20 0

2502046 شاتون تیبا 584,400 16ضریب فروش _ 16ت کارتن 1399/01/20 0

1602046 شاتون تیپ 2 پژو 206 848,400 16 ضریب فروش_16ت کارتن 1399/01/20 0

1602045 شاتون تیپ 5 پژو 206 882,000 16 ضریب فروش_16ت کارتن 1399/01/20 0

1902035 شاتون نیسان 870,000 16ضریب فروش _ 16ت کارتن 1399/01/20 0

2101008 شاسی  لادری صندوق عقب پژو 405 30,000 10ضریب فروش_200ت کارتن 1399/01/20 0

2601002 شاسی  لادری صندوق عقب رانا 92,400 10ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

2101015 شاسی جاسیگاری پژو 405 44,400 10ضریب فروش__50ت کارتن 1399/01/20 0

2101089 شاسی چراغ داشبورد پژو پارس و رانا 92,400 10ضریب فروش 1399/01/20 0

2101063 شاسی صندوق عقب و ترمز دستی سمند و پراید و پژو 87,600 10 ضریب فروش 1399/01/20 0

1205013 شاسی قفل کن پژو 405 26,400 100ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

2101009 شاسی لای درب 405 و پرشیا 99,600 10ضریب فروش __200ت کارتن 1399/01/20 0

2201001 شاسی لای درب L90 116,400 10ضریب فروش 1399/01/20 0

1105001 شاسی لای درب پیکان 36,000 10 ضریب فروش_200ت کارتن 1399/01/20 0

2501010 شاسی لای درب جلو تیبا 54,000 10 ضریب فروش_200ت کارتن 1399/01/20 0

1401007 شاسی لای درب سمند 51,600 10 ضریب فروش_200ت کارتن 1399/01/20 0

2101050 شاسی لای درب طرح جدید پژو 405 و پرشیا 126,000 10ضریب فروش_200ت کارتن 1399/01/20 0

2501011 شاسی لای درب عقب تیبا 54,000 10 ضریب فروش_200ت کارتن 1399/01/20 0

2101014 شاسی موزیک پژو 405 75,600 1399/01/20 0

1605041 شبکه جلو پنجره پژو 206 136,800 20 ت کارتن 1399/01/20 0

2105061 شبکه هواکش با نوار و متعلقات پژو 405 و RD 507,600 1399/01/20 0

1605087 شبکه هواکش روی درب موتور پژو 206 452,400 10ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

1103008 شغال دست پیکان 232,800 60 ضریب فروش_ 60ت کارتن 1399/01/20 0

1303006 شفت پلوس RD 1,490,400 6 ضریب فروش_6ت کارتن 1399/01/20 0

1103022 شفت پلوس پیکان 1,442,400 6 ضریب فروش_ 6ت کارتن 1399/01/20 0

1502324 شفت خروجی گیربکس پراید ( ثانویه) 4,051,200 6ضریب فروش__6ت کارتن 1399/01/20 0

1502323 شفت ورودی گیربکس پراید ( اولیه ) 3,780,000 6ضریب فروش__6ت کارتن 1399/01/20 0

1601073 شمع پایه بلند پژو 206 187,200 10ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

2101093 شمع تک پلاتین پژو 405 وپراید و ROA 154,800 10ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

1201123 شمع دو پلاتین پژو 405 172,800 10ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

2101094 شمع سوزنی ایریدیوم پژو 405 و پراید و ROA 486,000 10ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

1101023 شیر بخاری پیکان 284,400 100ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

1202161 شیر تخلیه آب رادیاتور پژو 405 44,400 100 ضریب فروش_ 100ت کارتن 1399/01/20 0

1506017 شیر تقسیم آلومینیومی ترمز پراید 717,600 50ضریب فروش__50ت کارتن 1399/01/20 0

1203082 شیر فرمان (ZF آلمان)  جدید  پژو 405 (شتاب کار) 5,900,400 1399/01/20 0

2505039 شیشه آینه چپ تیبا 141,600 1399/01/20 0

1705070 شیشه آینه چپ گرمکن دار  پژو  ELX 284,400 1399/01/20 0

1705071 شیشه آینه راست  گرمکن دار پژو ELX 284,400 1399/01/20 0

1705072 شیشه آینه راست پژو پارس 284,400 1399/01/20 0

2505040 شیشه آینه راست تیبا 141,600 1399/01/20 0

1205131 شیشه آیینه چپ (طرح جدید) پژو 405 123,600 50  ت کارتن 1399/01/20 0

1505037 شیشه آیینه چپ پراید و پیکان تاشو 123,600 50 ت کارتن 1399/01/20 0

1205006 شیشه آیینه چپ پژو 405 134,400 50 ت کارتن 1399/01/20 0

1205132 شیشه آیینه راست (طرح جدید) پژو 405 123,600 50 ت کارتن 1399/01/20 0

1505038 شیشه آیینه راست پراید و پیکان تاشو 123,600 50 ت کارتن 1399/01/20 0

1205017 شیشه آیینه راست پژو 405 134,400 50 ت کارتن 1399/01/20 0

1405019 شیشه آیینه راست سمند 123,600 50 ت کارتن 1399/01/20 0

1205185 شیشه آئینه چپ SLX پژو 405 134,400 1399/01/20 0

1605025 شیشه آئینه چپ پژو 206 130,800 50 ضریب فروش__50 ت کارتن 1399/01/20 0

1705014 شیشه آئینه چپ پژو پارس 284,400 50 ت کارتن 1399/01/20 0

1405018 شیشه آئینه چپ سمند 123,600 50ضریب فروش_ 50ت کارتن 1399/01/20 0

1405099 شیشه آئینه چپ گرمکن دار سمند 364,800 50 ت کارتن 1399/01/20 0

1405098 شیشه آئینه راست  گرمکن دار سمند 364,800 50 ت کارتن 1399/01/20 0

1205213 شیشه آئینه راست SLX پژو 405 134,400 1399/01/20 0

1605026 شیشه آئینه راست پژو 206 130,800 50 ضریب فروش__50 ت کارتن 1399/01/20 0

2501002 شیشه شوی کامل با پمپ تیبا 846,000 10ت کارتن 1399/01/20 0

1401028 شیشه شوی کامل سمند 285,600 10ت کارتن 1399/01/20 0

1201056 شیشه شوی کامل (مخزن و پمپ) پژو 405 682,800 10ضریب فروش__10ت کارتن 1399/01/20 0

1501020 شیشه شوی کامل انژکتور (مخزن و پمپ) پراید 638,400 10ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

1602123 شیلنگ  ورودی آب رادیاتور (بالایی) تیپ 5 (8081) پژو 206 196,800 1399/01/20 0

2202065 شیلنگ (خروجی) آب پایین رادیاتور طرح جدید L90 906,000 1399/01/20 0

2202053 شیلنگ (خروجی) آب پایین رادیاتور طرح قدیم L90 906,000 ** 10ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

2202051 شیلنگ (ورودی) آب بالا رادیاتور طرح جدید L90 442,800 ** 10ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

2202052 شیلنگ (ورودی) آب بالا رادیاتور طرح قدیم L90 211,200 1399/01/20 0

2602001 شیلنگ آب  سه تکه پایین رادیاتور (8093) رانا 560,400 1399/01/20 0

2102038 شیلنگ آب بالای رادیاتور (8090) R2 (موتور تیپ 5 پژو 405 و پارس) 210,000 1399/01/20 0

1202158 شیلنگ آب بالای رادیاتور (8096) پژو 405 304,800 25 ضریب فروش_ 25ت کارتن 1399/01/20 0

1202153 شیلنگ آب بالای رادیاتور (کلمپدار)(8037) پژو 405 387,600 25 ضریب فروش_ 25ت کارتن 1399/01/20 0

1402044 شیلنگ آب بالای رادیاتور EF7 (8073 187,200 40 ضریب فروش_40ت کارتن 1399/01/20 0

1302009 شیلنگ آب بالای رادیاتور RD 104,400 50 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1502128 شیلنگ آب بالای رادیاتور پراید 88,800 50 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

2102035 شیلنگ آب بالای رادیاتور روکش دار  تیپ 5 (8082) پژو 206 و رانا 247,200 1399/01/20 0

1302011 شیلنگ آب بالای رادیاتور کولردار RD 122,400 1399/01/20 0

1902078 شیلنگ آب بالای رادیاتور نیسان 175,200 1399/01/20 0

1402041 شیلنگ آب پایین رادیاتور (8072)EF7 381,600 25ت کارتن 1399/01/20 0

2102037 شیلنگ آب پایین رادیاتور (8092) R2 (موتور تیپ 5 پژو 405 و پارس) 594,000 1399/01/20 0

1502184 شیلنگ آب پایین رادیاتور (طرح جدید) پراید 104,400 40ضریب فروش_40ت کارتن 1399/01/20 0

1202154 شیلنگ آب پایین رادیاتور (کلمپدار)(8070) پژو 405 512,400 25 ضریب فروش_ 25ت کارتن 1399/01/20 0

1302010 شیلنگ آب پایین رادیاتور RD 127,200 40 ضریب فروش_40ت کارتن 1399/01/20 0

1502129 شیلنگ آب پایین رادیاتور پراید 96,000 50 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1902079 شیلنگ آب پایین رادیاتور نیسان 236,400 1399/01/20 0

1202148 شیلنگ آب پایین رادیاتور( 8097) پژو 405 405,600 25 ضریب فروش_ 25ت کارتن 1399/01/20 0

1502142 شیلنگ آرامش (L شکل) انژکتور پراید 76,800 100ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

1102083 شیلنگ بالای رادیاتور پیکان 88,800 50 ضریب فروش_ 50ت کارتن 1399/01/20 0

2502001 شیلنگ بالای رادیاتور تیبا 96,000 1399/01/20 0

1202196 شیلنگ بخار روغن از قالپاق سوپاپ به منیفولد (8060) پژو 405 144,000 1399/01/20 0

1202149 شیلنگ بخاری بلند (8036) پژو 405 412,800 30 ضریب فروش_ 30ت کارتن 1399/01/20 0

1302015 شیلنگ بخاری بلند RD 148,800 30ت کارتن 1399/01/20 0

2302009 شیلنگ بخاری به واتر پمپ دو گانه سوز (8125) ROA 456,000 1399/01/20 0

1602135 شیلنگ بخاری روکش دار (8142) پژو 206 241,200 1399/01/20 0

1302013 شیلنگ بخاری کوتاه RD 75,600 50 ت کارتن 1399/01/20 0

1302014 شیلنگ بخاری متوسط RD 97,200 40ت کارتن 1399/01/20 0

1602134 شیلنگ بخاری والف دار (8083) پژو 206 285,600 70ت کارتن 1399/01/20 0

1502399 شیلنگ برگشت آب پراید 42,000 1399/01/20 0

2103017 شیلنگ برگشت هیدرولیک فرمان (8098) R2 (موتور تیپ 5 پژو 405 و پارس) 620,400 1399/01/20 0

1102084 شیلنگ پایین رادیاتور پیکان 124,800 50 ضریب فروش_ 50ت کارتن 1399/01/20 0

2502002 شیلنگ پایین رادیاتور تیبا 96,000 1399/01/20 0

1403011 شیلنگ پمپ هیدرولیک فرمان (8080) EF7 580,800 1399/01/20 0

1306002 شیلنگ ترمز ROA 381,600 10ضریب فروش__100ت کارتن 1399/01/20 0

2506005 شیلنگ ترمز جلو تیبا 717,600 10ضریب فروش__100ت کارتن 1399/01/20 0

1506020 شیلنگ ترمز چرخ جلو پراید 686,400 10 ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

1606023 شیلنگ ترمز چرخ جلو پژو 206 717,600 10ضریب فروش__100ت کارتن 1399/01/20 0

1206027 شیلنگ ترمز چرخ جلو پژو 405 735,600 10 ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

1106032 شیلنگ ترمز چرخ جلو پیکان 588,000 10ضریب فروش__100ت کارتن 1399/01/20 0

1906001 شیلنگ ترمز چرخ جلو نیسان 855,600 10 ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

1606022 شیلنگ ترمز چرخ عقب پژو 206 573,600 10 ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

1206028 شیلنگ ترمز چرخ عقب پژو 405 552,000 10 ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

1106033 شیلنگ ترمز چرخ عقب پیکان 534,000 10ضریب فروش__100ت کارتن 1399/01/20 0

1506022 شیلنگ ترمز چرخ عقب چپ پراید 542,400 10ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

1506021 شیلنگ ترمز چرخ عقب راست پراید 483,600 10ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

1906002 شیلنگ ترمز چرخ عقب نیسان 772,800 10ضریب فروش__100ت کارتن 1399/01/20 0

2606001 شیلنگ ترمز رانا 670,800 10ضریب فروش__100ت کارتن 1399/01/20 0

1202229 شیلنگ خرچنگی گاز سوز (9517) پژو 405 500,400 35ضریب فروش_35 ت کارتن 1399/01/20 0

1602124 شیلنگ خروجی  آب رادیاتور (پایینی) (8066) پژو 206 201,600 40 ضریب فروش_40ت کارتن 1399/01/20 0

1602136 شیلنگ خروجی آب  منبع انبساط (8050) پژو 206 134,400 40ضریب فروش __40 ت کارتن 1399/01/20 0

1402045 شیلنگ خروجی آب رگلاتور به خروجی رادیاتور EF7 (8078) CNG 177,600 1399/01/20 0

2102040 شیلنگ خروجی بخاری (8093) R2 (موتور تیپ 5 پژو 405 و پارس) 560,400 1399/01/20 0

2202050 شیلنگ خروجی بخاری L90 1,088,400 ** 10ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

2502004 شیلنگ خروجی بخاری تیبا 91,200 1399/01/20 0

1402047 شیلنگ خروجی بخاری کوتاه (8076) EF7 132,000 70 ضریب فروش_70ت کارتن 1399/01/20 0

1702009 شیلنگ خروجی رادیاتور به ورودی مبدل گیربکس (8143) پرشیا 372,000 1399/01/20 0

1502155 شیلنگ درب سوپاپ انژکتور پراید 57,600 50 ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

1502141 شیلنگ درب سوپاپ کاربراتور پراید 44,400 50 ضریب فروش_200ت کارتن 1399/01/20 0

1102109 شیلنگ رابط شیر بخاری پیکان 34,800 50ضریب فروش_200ت کارتن 1399/01/20 0

2102036 شیلنگ رادیاتور بالای (8192) پژو 206 و رانا 170,400 1399/01/20 0

1502137 شیلنگ راست بخاری انژکتور پراید 60,000 50 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1102085 شیلنگ راست بخاری پیکان 154,800 25ضریب فروش_25ت کارتن 1399/01/20 0

1502139 شیلنگ راست بخاری کاربراتور پراید 87,600 50 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1902076 شیلنگ راست بخاری نیسان 80,400 1399/01/20 0

1502189 شیلنگ سه خم پراید 50,400 50 ت کارتن 1399/01/20 0

1205058 شیلنگ شیشه شوی کامل پژو 405 70,800 10ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

1102108 شیلنگ عصایی پیکان 76,800 50 ضریب فروش_ 50ت کارتن 1399/01/20 0

1402043 شیلنگ عصایی درب سوپاپ گاز سوز (8129) EF7 152,400 1399/01/20 0

2103016 شیلنگ فشار قوی پمپ هیدرولیک فرمان (شیر فرمان)(8064) پژو 405 و سمند و 206 183,600 30ت کارتن 1399/01/20 0

1702007 شیلنگ قالپاق سوپاپ به منیفولد (8191)  XUM پرشیا 157,200 1399/01/20 0

1502138 شیلنگ کج بخاری انژکتور پراید 57,600 50 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1102086 شیلنگ کج بخاری پیکان 145,200 25ضریب فروش_25ت کارتن 1399/01/20 0

1502140 شیلنگ کج بخاری کاربراتور پراید 66,000 50 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1902077 شیلنگ کج بخاری نیسان 84,000 1399/01/20 0

1906003 شیلنگ کلاچ نیسان 468,000 10ضریب فروش__100ت کارتن 1399/01/20 0

1702006 شیلنگ گیره دار درب سوپاپ (8190) پرشیا ELX 214,800 1399/01/20 0

1602119 شیلنگ منبع انبساط  پژو 206 و رانا 195,600 10 ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

2102087 شیلنگ منبع انبساط  پژو 206 و رانا ( اصلی) 408,000 1399/01/20 0

1602249 شیلنگ منبع انبساط پژو 206 132,000 100 ت کارتن 1399/01/20 0

1602113 شیلنگ منبع انبساط پژو 206 ( اصلی ) 574,800 10 ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

1902075 شیلنگ منیفولد نیسان 69,600 1399/01/20 0

1602137 شیلنگ ورودی آب  رادیاتور(بالایی)  (8061) تیپ2 پژو 206 171,600 40 ضریب فروش_40ت کارتن 1399/01/20 0

2102039 شیلنگ ورودی بخاری (8091) R2 (موتور تیپ 5 پژو 405 و پارس) 198,000 1399/01/20 0

2202049 شیلنگ ورودی بخاری L90 166,800 1399/01/20 0

2502003 شیلنگ ورودی بخاری تیبا 88,800 1399/01/20 0

1202147 شیلنگ ورودی بخاری کوتاه (8062) پژو 405 201,600 50 ضریب فروش_ 50ت کارتن 1399/01/20 0

1402046 شیلنگ ورودی بخاری کوتاه (8173) EF7 135,600 50 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1202195 شیلنگ ورودی هوا به هواکش (8069) پژو 405 184,800 50 ضریب فروش_ 50ت کارتن 1399/01/20 0

1402042 شیلنگ ورودی هوا به هواکش (8128) CNG سمند 148,800 1399/01/20 0

1202202 شیلنگ ورودی هوا به هواکش (8134) SLX پژو 405 174,000 1399/01/20 0

1403008 شیلنگ هیدرولیک فرمان بافشنگی روغنEF7 4,287,600 6 ضریب فروش_6ت کارتن 1399/01/20 0

1403022 شیلنگ هیدرولیک فرمان بدون فشنگی روغنEF7 3,220,800 1399/01/20 0

1203057 شیلنگ هیدرولیک فرمان برگشت (8063) پژو 405 409,200 35ت کارتن 1399/01/20 0

1503047 شیلنگ هیدرولیک فرمان پراید 2,090,400 1399/01/20 0

2503006 شیلنگ هیدرولیک فرمان تیبا 2,140,800 6ضریب فروش 1399/01/20 0

1603038 شیلنگ هیدرولیک فرمان فشار ضعیف پژو 206 2,641,200 6 ضریب فروش_6ت کارتن 1399/01/20 0

1603039 شیلنگ هیدرولیک فرمان فشار قوی با فشنگی روغن پژو 206 4,095,600 6 ضریب فروش_6ت کارتن 1399/01/20 0

1603105 شیلنگ هیدرولیک فرمان فشار قوی بدون فشنگی روغن طرح قدیم پژو 206 3,253,200 1399/01/20 0

1203055 شیلنگ هیدرولیک فرمان فشار قوی پژو 405 2,535,600 15 ضریب فروش_ 15ت کارتن 1399/01/20 0

1603106 شیلنگ هیدرولیک فرمان فشار قوی تیپ 5  بدون فشنگی روغن پژو 206 3,654,000 1399/01/20 0

2103015 شیلنگ هیدرولیک فشار ضعیف (BE1) تیپ 5 پژو 206 و رانا 4,014,000 6ضریب فروش 1399/01/20 0

1303002 شیلنگ هیدرولیک فشار ضعیف RD 1,923,600 10 ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

2103014 شیلنگ هیدرولیک فشار قوی (AT1) اتومات پارس و سمند 5,224,800 6ضریب فروش 1399/01/20 0

2103035 شیلنگ هیدرولیک فشار قوی (BE1) بدون فشنگی پژو 206 و رانا 3,980,400 1399/01/20 0

2103012 شیلنگ هیدرولیک فشار قوی (BE1) تیپ 5 پژو 206 و رانا 4,287,600 6ضریب فروش 1399/01/20 0

2103034 شیلنگ هیدرولیک فشار قوی (R2) بدون فشنگی پژو 405 و پارس وسمند 3,253,200 1399/01/20 0

2103013 شیلنگ هیدرولیک فشار قوی (R2) پژو 405 و پارس وسمند 6,561,600 6ضریب فروش 1399/01/20 0

1303001 شیلنگ هیدرولیک فشار قوی RD 2,425,200 10 ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

1502173 شیلنگ یو شکل لوله فرعی پراید 26,400 50 ضریب فروش_ 200ت کارتن 1399/01/20 0

1202303 شیم سوپاپ پژو 405 (سایز  2/8) 25,200 50ضریب فروش 1399/01/20 0

1202304 شیم سوپاپ پژو 405 (سایز  2/85) 25,200 50ضریب فروش 1399/01/20 0

1202305 شیم سوپاپ پژو 405 (سایز  2/9) 22,800 50ضریب فروش 1399/01/20 0

1202306 شیم سوپاپ پژو 405 (سایز  2/95) 22,800 50ضریب فروش 1399/01/20 0

1202307 شیم سوپاپ پژو 405 (سایز  3/00) 22,800 50ضریب فروش 1399/01/20 0

1202308 شیم سوپاپ پژو 405 (سایز  3/05) 22,800 50ضریب فروش 1399/01/20 0

1202282 شیم سوپاپ پژو 405 (سایز 3/10) 22,800 50ضریب فروش 1399/01/20 0

1202283 شیم سوپاپ پژو 405 (سایز 3/15) 22,800 50ضریب فروش 1399/01/20 0

1202284 شیم سوپاپ پژو 405 (سایز 3/20) 22,800 50ضریب فروش 1399/01/20 0

1202285 شیم سوپاپ پژو 405 (سایز 3/25) 22,800 50ضریب فروش 1399/01/20 0

1202286 شیم سوپاپ پژو 405 (سایز 3/30) 22,800 50ضریب فروش 1399/01/20 0

1202287 شیم سوپاپ پژو 405 (سایز 3/35) 22,800 50ضریب فروش 1399/01/20 0

1202288 شیم سوپاپ پژو 405 (سایز 3/40) 22,800 50ضریب فروش 1399/01/20 0

1202290 شیم سوپاپ پژو 405 (سایز 3/50) 22,800 50ضریب فروش 1399/01/20 0

1202291 شیم سوپاپ پژو 405 (سایز 3/55) 22,800 50ضریب فروش 1399/01/20 0

1202292 شیم سوپاپ پژو 405 (سایز 3/60) 22,800 50ضریب فروش 1399/01/20 0

1202293 شیم سوپاپ پژو 405 (سایز 3/65) 22,800 50ضریب فروش 1399/01/20 0

1202294 شیم سوپاپ پژو 405 (سایز 3/70) 22,800 50ضریب فروش 1399/01/20 0

1202295 شیم سوپاپ پژو 405 (سایز 3/75) 22,800 50ضریب فروش 1399/01/20 0

1202296 شیم سوپاپ پژو 405 (سایز 3/80) 22,800 50ضریب فروش 1399/01/20 0

1202297 شیم سوپاپ پژو 405 (سایز 3/85) 22,800 50ضریب فروش 1399/01/20 0

1202298 شیم سوپاپ پژو 405 (سایز 3/90) 22,800 50ضریب فروش 1399/01/20 0

1502043 صافی اویل پمپ پراید 186,000 50ت کارتن 1399/01/20 0

1402027 صافی اویل پمپ خودرو ملی EF7 430,800 1399/01/20 0

1501061 صافی پمپ بنزین پراید 135,600 50 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

2107001 ضد یخ یک کیلوگرمی 196,800 16 ضریب فروش_16ت کارتن 1399/01/20 0

1204014 ضربگیر اکسل عقب (2280) پژو 405 352,800 30ضریب فروش_30ت کارتن 1399/01/20 0

1604025 ضربگیر ستاره ای (قارچی) پژو 206 106,800 50 ضریب فروش 1399/01/20 0

1204016 ضربگیر ستاره ای (قارچی) پژو 405 111,600 50 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1605079 ضربه گیر بزرگ داخل درب جلو چپ پژو 206 100,800 1399/01/20 0

1605080 ضربه گیر بزرگ داخل درب جلو راست پژو 206 129,600 1399/01/20 0

1204044 ضربه گیر زبانه دسته موتور بالا راست (0880) پژو 405 138,000 50 ت کارتن 1399/01/20 0

2504007 ضربه گیر کمک فنر عقب تیبا 202,800 1399/01/20 0

1605141 طاقچه عقب پژو 206 1,423,200 1399/01/20 0

1603064 طبق ( مثلثی ) چپ تیپ 2و 5 پژو 206 2,425,200 ** 2ضریب فروش_2ت کارتن 1399/01/20 0

1603063 طبق ( مثلثی ) راست تیپ 2و 5 پژو 206 2,425,200 ** 2ضریب فروش_2ت کارتن 1399/01/20 0

1104024 طبق جلو با بوش پیکان 454,800 ** 20 ضریب فروش_ 20ت کارتن 1399/01/20 0

1104015 طبق جلو پیکان 393,600 ** 25 ضریب فروش_ 25ت کارتن 1399/01/20 0

2203049 طبق چپ چرخ جلو L90 1,770,000 1399/01/20 0

1203015 طبق چپ چرخ جلو بابوش پژو 405 2,948,400 ** 2 ضریب فروش_ 2ت کارتن 1399/01/20 0

2103010 طبق چپ چرخ عقب ABS پژو 405 سمند و پرشیا 420,000 ** 1399/01/20 0

1503114 طبق چرخ جلو با بوش پلاستیکی پراید 762,000 ** 12 ضریب فروش_12ت کارتن 1399/01/20 0

1503019 طبق چرخ جلو با بوش فلزی پراید 704,400 ** 12ضریب فروش _12ت کارتن 1399/01/20 0

2503016 طبق چرخ جلو چپ تیبا 1,296,000 ** 1399/01/20 0

2503015 طبق چرخ جلو راست تیبا 1,296,000 ** 1399/01/20 0

1404002 طبق چرخ عقب راست ABS کامل سمند 1,429,200 4 ت کارتن** 1399/01/20 0

2203048 طبق راست چرخ جلو L90 1,728,000 1399/01/20 0

1203016 طبق راست چرخ جلو بابوش پژو 405 2,948,400 ** 2 ضریب فروش_ 2ت کارتن 1399/01/20 0

2103009 طبق راست چرخ عقب ABS پژو 405 سمند و پرشیا 420,000 ** 1399/01/20 0

1604023 طبق عقب کامل چپ تیپ 2 BOCSH آلمان پژو 206 1,406,400 ** 4ضریب فروش_4ت کارتن 1399/01/20 0

1105010 طلق چراغ خطر چپ پیکان وانت 183,600 ** 40ت کارتن 1399/01/20 0

1105009 طلق چراغ خطر راست پیکان وانت 183,600 ** 40ت کارتن 1399/01/20 0

2205031 عایق درب موتور (گریدA) با خار L90 351,600 10ضریب فروش 1399/01/20 0

1505251 عایق درب موتور (گریدA) با خار پراید 351,600 10ضریب فروش 1399/01/20 0

1605122 عایق درب موتور (گریدA) با خار پژو 206 351,600 10ضریب فروش 1399/01/20 0

2805001 عایق درب موتور (گریدA) با خار پژو 207 351,600 10ضریب فروش 1399/01/20 0

1205205 عایق درب موتور (گریدA) با خار پژو 405 366,000 10ضریب فروش 1399/01/20 0

2505029 عایق درب موتور (گریدA) با خار تیبا 351,600 10ضریب فروش 1399/01/20 0

2905001 عایق درب موتور (گریدA) با خار دنا 360,000 10ضریب فروش 1399/01/20 0

2605005 عایق درب موتور (گریدA) با خار رانا 351,600 10ضریب فروش 1399/01/20 0

1405110 عایق درب موتور (گریدA) با خار سمند 366,000 10ضریب فروش 1399/01/20 0

1205252 غربیلک فرمان با درپوش بژ SLX پژو 405 2,182,800 1399/01/20 0

1705074 غربیلک فرمان با درپوش بژ پژو پارس 1,876,800 1399/01/20 0

1405118 غربیلک فرمان با درپوش بژ سمند سورن 2,182,800 1399/01/20 0

1605139 غربیلک فرمان با درپوش پژو 206 2,724,000 1399/01/20 0

1705073 غربیلک فرمان با درپوش خاکستری پژو پارس 1,876,800 1399/01/20 0

1205251 غربیلک فرمان با درپوش مشکی SLX پژو 405 2,182,800 1399/01/20 0

1405117 غربیلک فرمان با درپوش مشکی سمند سورن 2,182,800 1399/01/20 0

1205253 غربیلک فرمان بژ پژو 405 قدیم 1,478,400 1399/01/20 0

1205254 غربیلک فرمان مشکی پژو 405 قدیم 1,478,400 1399/01/20 0

1505159 غربیلک پراید 132 و 141 1,677,600 4ضریب فروش_4ت کارتن 1399/01/20 0

1505007 غربیلک طوسی پراید X100 1,652,400 4ضریب فروش_4ت کارتن 1399/01/20 0

1505160 غربیلک مشکی پراید X100 1,701,600 4ضریب فروش_4ت کارتن 1399/01/20 0

1402107 غلتک هرزگرد نوع EF7 A 862,800 1399/01/20 0

1402108 غلتک هرزگرد نوع EF7 B 702,000 1399/01/20 0

1201015 فشنگی آب تک فیش آبی پژو 405 195,600 10ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

1402019 فلایویل کامل EF7 2,010,000 4 ضریب فروش_ 4ت کارتن 1399/01/20 0

2302033 فلایویل کامل ROA 2,488,800 1399/01/20 0

1202059 فلایویل کامل پژو 405 2,253,600 4ضریب فروش_4ت کارتن 1399/01/20 0

1102162 فلایویل کامل پیکان 2,457,600 1399/01/20 0

1602120 فلایویل کامل تیپ 5 پژو 206 2,079,600 4 ضریب فروش_4ت کارتن 1399/01/20 0

1602304 فلایویل کامل قدیم تیپ 2 و3 پژو 206 2,079,600 1399/01/20 0

1202391 فلایویل کامل کاربراتوری پژو 405 1,592,400 1399/01/20 0

1102163 فلایویل کامل کاربراتوری پیکان 1,978,800 1399/01/20 0

1502006 فلایویل کامل پراید 2,253,600 5ضریب فروش__5ت کارتن 1399/01/20 0

2501022 فندک تیبا 386,400 1399/01/20 0

1501051 فندک پراید - سایپایی 306,000 10 ضریب فروش_200ت کارتن 1399/01/20 0

2101034 فندک پژو 405 و پرشیا 306,000 10ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

1502336 فنر انگشتی (فنر میل اسبک) پراید 4,800 1399/01/20 0

1202119 فنر پیچ کیت اگزوز پژو 405 14,400 مصرفی 1399/01/20 0

1602194 فنر زیر انگشتی سوپاپ تیپ 2 پژو 206 24,000 1399/01/20 0

1502210 فنر سوپاپ (طرح قدیم) پراید 153,600 1399/01/20 0

1202060 فنر سوپاپ 1800 پژو 405 231,600 10ضریب فروش 1399/01/20 0

1402073 فنر سوپاپ EF7 48,000 10 ضریب فروش__120 ت کارتن 1399/01/20 0

1602039 فنر سوپاپ پژو 206 112,800 1399/01/20 0

1602193 فنر سوپاپ تیپ 5 پژو 206 51,600 1399/01/20 0

1502209 فنر سوپاپ یورو 4 پراید 90,000 1399/01/20 0

1305003 فنر صندوق عقب RD 153,600 10ضریب فروش__50ت کارتن 1399/01/20 0

1705042 فنر صندوق عقب پرشیا 158,400 1399/01/20 0

2105014 فنر صندوق عقب پژو 405 158,400 1399/01/20 0

2505018 فنر صندوق عقب تیبا 132,000 1399/01/20 0

1405015 فنر صندوق عقب سمند 158,400 1399/01/20 0

1506039 فنر لنت جلو پراید استیل 20,400 1399/01/20 0

2503030 فنر لول جلو تیبا 780,000 1399/01/20 0

2504009 فنر لول عقب تیبا 780,000 1399/01/20 0

1505197 فنر لولای صندوق عقب چپ پراید 188,400 1399/01/20 0

1505198 فنر لولای صندوق عقب راست پراید 188,400 1399/01/20 0

1103005 فنرلول پیکان 922,800 6 ضریب فروش_ 6ت کارتن 1399/01/20 0

2203011 فنرلول جلو L90 1,392,000 6 ضریب فروش 1399/01/20 0

2303003 فنرلول جلو ROA 1,023,600 6 ضریب فروش_6ت کارتن 1399/01/20 0

1503009 فنرلول جلو پراید 686,400 8 ضریب فروش_8ت کارتن 1399/01/20 0

1503013 فنرلول عقب CNG پراید 686,400 8 ضریب فروش_8ت کارتن 1399/01/20 0

2204001 فنرلول عقب L90 1,232,400 12 ضریب فروش 1399/01/20 0

2104003 فنرلول عقب L90 و ساندرو 1,006,800 1399/01/20 0

1503003 فنرلول عقب پراید 686,400 8 ضریب فروش_8ت کارتن 1399/01/20 0

1603010 فنرلول فابریک پژو 206 922,800 6 ضریب فروش_6ت کارتن 1399/01/20 0

1203007 فنرلول فابریک پژو 405 1,107,600 6 ضریب فروش_ 6ت کارتن 1399/01/20 0

1602061 فیلتر اتاق پژو 206 116,400 35 ضریب فروش_35ت کارتن 1399/01/20 0

1202106 فیلتر اتاق پژو 405 86,400 50ت کارتن 1399/01/20 0

2202016 فیلتر بنزین L90 139,200 10 ضریب فروش_60ت کارتن 1399/01/20 0

2502019 فیلتر بنزین با براکت تیبا 210,000 40ضریب فروش_40ت کارتن 1399/01/20 0

1502200 فیلتر بنزین پلیمری CNG پراید 205,200 40 ضریب فروش_40ت کارتن 1399/01/20 0

1502104 فیلتر بنزین سر صاف بابراکت پراید 116,400 50ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1502087 فیلتر بنزین سرکج با براکت پراید 118,800 50ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

2102013 فیلتر بنزین سمند پژو 206 و 405 116,400 60 ضریب فروش_60ت کارتن 1399/01/20 0

1502198 فیلتر بنزین کاربراتور پراید 129,600 100 ت کارتن 1399/01/20 0

1602207 فیلتر روغن پایه کوتاه 206 با اورینگ 170,400 60 ضریب فروش_60ت کارتن 1399/01/20 0

1602199 فیلتر روغن پایه کوتاه پژو 206 128,400 1399/01/20 0

2102112 فیلتر روغن پژو 405 و پارس 178,800 1399/01/20 0

2102113 فیلتر روغن مگان و L90 165,600 1399/01/20 0

1202253 فیلتر گاز پژو 405 145,200 1399/01/20 0

1702005 فیلتر ورودی هوا به هواکش (سشواری با گردگیر) پرشیا 118,800 1399/01/20 0

2102043 فیلتر هوا (با درب) پیکان و ROA 254,400 1399/01/20 0

2202007 فیلتر هوای L90 249,600 20 ضریب فروش_20ت کارتن 1399/01/20 0

1602197 فیلتر هوای بلند پژو 206 SD 249,600 50ضریب فروش__50ت کارتن 1399/01/20 0

2102023 فیلتر هوای پژو 405 و پرشیا 196,800 50 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1102153 فیلتر هوای پیکان 214,800 1399/01/20 0

1502058 فیلتر هوای توری دار پراید 118,800 60ضریب فروش_60ت کارتن 1399/01/20 0

1602198 فیلتر هوای تیپ 2 پژو 206 183,600 1399/01/20 0

1802007 فیلتر هوای زانتیا 97,200 1399/01/20 0

1402100 فیلتر هوای سمندEF7 236,400 1399/01/20 0

1502284 فیلتر هوای کاربراتوری پراید 188,400 1399/01/20 0

1602196 فیلتر هوای کوتاه جدید پژو 206 SD 214,800 50ضریب فروش__50ت کارتن 1399/01/20 0

1605093 قاب انتهایی (ناخنی) گردگیر و نگهدارنده شیشه درب جلو چپ پژو 206 10,800 10ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

1605092 قاب انتهایی (ناخنی) گردگیر و نگهدارنده شیشه درب جلو راست پژو 206 10,800 10ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

1605091 قاب انتهایی (ناخنی) گردگیر و نگهدارنده شیشه درب عقب چپ پژو 206 10,800 10ضریب فروش__10 ت کارتن 1399/01/20 0

1605090 قاب انتهایی (ناخنی) گردگیر و نگهدارنده شیشه درب عقب راست پژو 206 10,800 10ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

1605126 قاب آینه چپ پژو 206 108,000 1399/01/20 0

1605125 قاب آینه راست پژو 206 108,000 1399/01/20 0

1205047 قاب آیینه چپ پژو 405 115,200 30ت کارتن 1399/01/20 0

1205048 قاب آیینه راست پژو 405 115,200 30 ضریب فروش_30ت کارتن 1399/01/20 0

2105060 قاب بادگیر فن پژو 405و پرشیا 115,200 1399/01/20 0

1502117 قاب بالا و پایین تسمه تایم پراید 183,600 30ضریب فروش_30ت کارتن 1399/01/20 0

1602225 قاب بالایی پشت تسمه تایم تیپ 5 پژو 206 160,800 1399/01/20 0

2102070 قاب بالایی تسمه تایم پژو 405 و پرشیا 98,400 50 ضریب فروش_50 ت کارتن 1399/01/20 0

1402033 قاب بالایی تسمه تایم خودرو ملی 195,600 1399/01/20 0

1602224 قاب بالایی روی تسمه تایم(پیچ دار) تیپ 5 پژو 206 260,400 1399/01/20 0

1205138 قاب بلندگو چپ بژ پژو 405 313,200 10ضریب فروش 1399/01/20 0

1205136 قاب بلندگو چپ مشکی پژو 405 285,600 10ضریب فروش 1399/01/20 0

1205137 قاب بلندگو راست بژ پژو 405 313,200 10ضریب فروش 1399/01/20 0

1205135 قاب بلندگو راست مشکی پژو 405 285,600 10ضریب فروش 1399/01/20 0

1205112 قاب بیرونی بژ بغل کفی صندلی جلو چپ پژو 405 66,000 1399/01/20 0

1205116 قاب بیرونی بژ بغل کفی صندلی جلو راست پژو 405 72,000 1399/01/20 0

2102102 قاب پایین تسمه تایم (طرح بهینه) پژو 405 و پرشیا 22,800 1399/01/20 0

1205119 قاب پایین تسمه تایم پژو 405 پرشیا 33,600 1399/01/20 0

1602223 قاب پایینی تسمه تایم تیپ 5 پژو 206 102,000 1399/01/20 0

1205128 قاب پلاستیکی  محافظ باطری پژو 405 194,400 20ضریب فروش_40ت کارتن 1399/01/20 0

1605111 قاب پلاستیکی لچکی آینه  روی درب جلو راست پژو206 31,200 1399/01/20 0

1605110 قاب پلاستیکی لچکی آینه روی درب جلو چپ پژو206 31,200 1399/01/20 0

1602310 قاب تسمه تایم بالایی تیپ 2 پژو 206 103,200 1399/01/20 0

1602311 قاب تسمه تایم پایین تیپ2 پژو 206 109,200 1399/01/20 0

1505066 قاب چراغ خطر چپ پراید 131 50,400 1399/01/20 0

1505073 قاب چراغ خطر راست پراید 132 61,200 1399/01/20 0

2105059 قاب چراغ سقف  کرم  پژو پارس و405 111,600 1399/01/20 0

1605109 قاب چراغ سقف پژو206 111,600 1399/01/20 0

2105058 قاب چراغ سقف طوسی پژو پارس و405 121,200 10ضریب فروش 1399/01/20 0

1205114 قاب دستگیره داخلی چپ پژو 405 32,400 1399/01/20 0

1205115 قاب دستگیره داخلی راست پژو 405 32,400 1399/01/20 0

1605089 قاب دستگیره درب بازکن داخلی چپ پژو 206 31,200 10ضریب فروش__100 ت کارتن 1399/01/20 0

1405071 قاب دستگیره درب بازکن داخلی چپ سمند 32,400 1399/01/20 0

1605088 قاب دستگیره درب بازکن داخلی راست پژو 206 31,200 10ضریب فروش__100 ت کارتن 1399/01/20 0

1405070 قاب دستگیره درب بازکن داخلی راست سمند 32,400 1399/01/20 0

1205140 قاب دستگیره درب بازکن طرح جدید چپ بژ پژو 405 SLX 116,400 1399/01/20 0

1205142 قاب دستگیره درب بازکن طرح جدید چپ مانترال پژو 405 SLX 45,600 1399/01/20 0

1205139 قاب دستگیره درب بازکن طرح جدید راست بژ پژو 405 SLX 45,600 1399/01/20 0

1205141 قاب دستگیره درب بازکن طرح جدید راست مانترال پژو 405 SLX 45,600 1399/01/20 0

1205149 قاب دسته راهنما کامل بژ پژو 405 478,800 6ت کارتن 1399/01/20 0

1205150 قاب دسته راهنما کامل مشکی پژو 405 478,800 6ت کارتن 1399/01/20 0

1501053 قاب دور ساعت پراید 36,000 1399/01/20 0

1505281 قاب دور ضبط پراید 114,000 1399/01/20 0

1102072 قاب زنجیر پیکان 1,042,800 12 ضریب فروش_ 12ت کارتن 1399/01/20 0

1205113 قاب زنجیر روی اویل پمپ پژو 405 63,600 1399/01/20 0

1505023 قاب زیر باطری اتمیک (درجه یک) پراید 97,200 20ضریب فروش_20ت کارتن 1399/01/20 0

2505008 قاب زیر باطری تیبا 39,600 1399/01/20 0

2105033 قاب زیر پلاک جدید 79,200 70ت کارتن 1399/01/20 0

1504049 قاب ستون داخلی چپ پراید 50,400 1399/01/20 0

1205118 قاب محافظ موتور برف پاکن پژو 405 86,400 1399/01/20 0

1205117 قاب محافظ هواکش بخاری پژو 405 86,400 1399/01/20 0

1202138 قاب میانی تسمه تایم پژو 405 پرشیا 80,400 35ضریب فروش_35ت کارتن 1399/01/20 0

1402011 قاب نردبانی کارتل خودرو ملی (EF7) 1,824,000 4 ضریب فروش_4ت کارتن 1399/01/20 0

3205001 قالپاق برلیانس 217,200 1399/01/20 0

1505127 قالپاق پراید 178,800 12ضریب فروش_12ت کارتن 1399/01/20 0

2105029 قالپاق پژو 206 و پرشیا 196,800 12ضریب فروش_12ت کارتن 1399/01/20 0

1205160 قالپاق پژو 405 SLX 206,400 12 ضریب فروش_12ت کارتن 1399/01/20 0

1105014 قالپاق پیکان 182,400 12ضریب فروش_12ت کارتن 1399/01/20 0

2205009 قالپاق تو رینگی  L90 145,200 1399/01/20 0

2505002 قالپاق تیبا 182,400 12ضریب فروش_12ت کارتن 1399/01/20 0

2605004 قالپاق رانا 188,400 8 ضریب فروش_ 8ت کارتن 1399/01/20 0

1405081 قالپاق سمند 224,400 10 ضریب فروش - 10ت کارتن 1399/01/20 0

1205057 قالپاق فابریک پژو 405 188,400 12ضریب فروش_12ت کارتن 1399/01/20 0

1603035 قرقری فرمان  پژو 206 470,400 30 ضریب فروش_30ت کارتن 1399/01/20 0

1303010 قرقری فرمان  هیدرولیک RD 402,000 1399/01/20 0

2203006 قرقری فرمان L90 374,400 1399/01/20 0

1503021 قرقری فرمان پراید 378,000 30 ضریب فروش_30ت کارتن 1399/01/20 0

1203012 قرقری فرمان پژو 405 402,000 30 ضریب فروش_ 30ت کارتن 1399/01/20 0

2503029 قرقری فرمان تیبا 313,200 1399/01/20 0

1203145 قرقری فرمان طرح جدید (یک تکه) پژو 405 364,800 1399/01/20 0

1605004 قفل داخل درب جلو چپ پژو 206 1,912,800 1399/01/20 0

2505034 قفل داخل درب جلو چپ تیبا 400,800 1399/01/20 0

1505026 قفل داخل درب جلو چپ جدید پراید 428,400 ** 20ضریب فروش _20ت کارتن 1399/01/20 0

1505030 قفل داخل درب جلو چپ قدیم پراید 428,400 ** 20ضریب فروش _20ت کارتن 1399/01/20 0

1605003 قفل داخل درب جلو راست پژو 206 1,912,800 1399/01/20 0

2505035 قفل داخل درب جلو راست تیبا 400,800 1399/01/20 0

1505025 قفل داخل درب جلو راست جدید پراید 428,400 ** 20ضریب فروش _20ت کارتن 1399/01/20 0

1505029 قفل داخل درب جلو راست قدیم پراید 428,400 ** 20ضریب فروش _20ت کارتن 1399/01/20 0

1605001 قفل داخل درب عقب چپ پژو 206 1,912,800 ** 1399/01/20 0

2505036 قفل داخل درب عقب چپ تیبا 432,000 1399/01/20 0

1505027 قفل داخل درب عقب چپ جدید پراید 428,400 ** 20ضریب فروش _20ت کارتن 1399/01/20 0

1505031 قفل داخل درب عقب چپ قدیم پراید 428,400 ** 20ضریب فروش _20ت کارتن 1399/01/20 0

1605002 قفل داخل درب عقب راست پژو 206 1,912,800 1399/01/20 0

2505037 قفل داخل درب عقب راست تیبا 432,000 1399/01/20 0

1505028 قفل داخل درب عقب راست جدید پراید 428,400 ** 20ضریب فروش _20ت کارتن 1399/01/20 0

1505032 قفل داخل درب عقب راست قدیم پراید 428,400 ** 20ضریب فروش _20ت کارتن 1399/01/20 0

1205001 قفل درب جلو چپ  طرح قدیم  پژو 405 و پارس 472,800 ** 35ضریب فروش_35ت کارتن 1399/01/20 0

1205144 قفل درب جلو چپ طرح جدید Valeo پژو 405 472,800 ** 35ضریب فروش _35ت کارتن 1399/01/20 0

1205002 قفل درب جلو راست طرح  قدیم  پژو 405 و پارس 472,800 ** 35ضریب فروش_35ت کارتن 1399/01/20 0

1205145 قفل درب جلو راست طرح جدید Valeo پژو 405 472,800 ** 35ضریب فروش _35ت کارتن 1399/01/20 0

1205003 قفل درب عقب چپ  طرح قدیم پژو 405 و پارس 472,800 ** 35ضریب فروش_35ت کارتن 1399/01/20 0

1205146 قفل درب عقب چپ طرح جدید Valeo پژو 405 472,800 ** 35 ضریب فروش_35ت کارتن 1399/01/20 0

1205004 قفل درب عقب راست  طرح قدیم پژو 405 و پارس 472,800 ** 35ضریب فروش_35ت کارتن 1399/01/20 0

1205147 قفل درب عقب راست طرح جدید Valeo پژو 405 472,800 ** 35ضریب فروش _35ت کارتن 1399/01/20 0

1505080 قفل درب موتور پراید 166,800 ** 50 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1505090 قفل درب موتور پراید 132 231,600 ** 10 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1605006 قفل درب موتور پژو 206 183,600 1399/01/20 0

2805002 قفل درب موتور پژو 207 230,400 1399/01/20 0

2105052 قفل درب موتور پژو 405 و پارس و سمند 139,200 ** 1399/01/20 0

1105022 قفل درب موتور پیکان 130,800 ** 10ضریب فروش _50ت کارتن 1399/01/20 0

2905002 قفل درب موتور د نا 199,200 1399/01/20 0

2605006 قفل درب موتور رانا 192,000 1399/01/20 0

1505225 قفل دربهای جانبی پراید(سوئیچ دوگانه) 476,400 ** 1399/01/20 0

1605113 قفل دربهای جانبی پژو 206(سوئیچ دوگانه) 806,400 ** 1399/01/20 0

1205186 قفل دربهای جانبی پژو 405(سوئیچ دوگانه) 678,000 ** 1399/01/20 0

1105035 قفل دربهای جانبی پیکان(سوئیچ دوگانه) 519,600 ** 1399/01/20 0

2205028 قفل دربهای جانبیL90 (سوئیچ دوگانه) 976,800 ** 1399/01/20 0

2205029 قفل سوئیچی درب صندوق عقب L90 693,600 ** 1399/01/20 0

1505226 قفل سوئیچی درب صندوق عقب پراید 432,000 ** 1399/01/20 0

1105034 قفل سوئیچی درب صندوق عقب پیکان 416,400 ** 1399/01/20 0

1505227 قفل سوئیچی دربهای جانبی و صندوق عقب پراید (سه گانه) 693,600 ** 50 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1205187 قفل سوئیچی دربهای جانبی و صندوق عقب پژو405 (سه گانه) 1,107,600 ** 1399/01/20 0

1105036 قفل سوئیچی دربهای جانبی و صندوق عقب پیکان (سه گانه) 741,600 ** 1399/01/20 0

2505054 قفل صندوق عقب (بدون پمپ) تیبا 2 429,600 1399/01/20 0

2205002 قفل صندوق عقب L90 201,600 ** 1399/01/20 0

1505055 قفل صندوق عقب بالای پراید 158,400 ** 50ضریب فروش _50ت کارتن 1399/01/20 0

1505215 قفل صندوق عقب پراید هاچ بک 255,600 ** 1399/01/20 0

1605107 قفل صندوق عقب پژو 206 158,400 ** 1399/01/20 0

2105053 قفل صندوق عقب ضد سرقت پژو 405 وپارس و سمند 147,600 ** 1399/01/20 0

2505024 قفل صندوق عقب کامل  با پمپ تیبا 2 843,600 ** 1399/01/20 0

1504067 قفل کن مهره با اشپیل کاسه چرخ عقب پراید 14,400 ** 10 ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

1203065 قفل کن مهره پلوس با اشپیل پژو 405 38,400 ** 10ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

1205219 قلاب ایمنی (خروسکی) درب موتور پژو 405 134,400 1399/01/20 0

1405220 قلاب ایمنی (خروسکی) درب موتور سمند 134,400 1399/01/20 0

1405056 قلاب رها کننده درب موتور سمند 12,000 1399/01/20 0

1602151 قیفی گیربکس پژو 206 374,400 10 ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

1202180 قیفی گیربکس پژو 405 392,400 60 ضریب فروش_ 60 ت کارتن 1399/01/20 0

1601070 کابل  مثبت باطری  پژو 206 897,600 1399/01/20 0

1501126 کابل  منفی باطری  پراید 571,200 1399/01/20 0

1601071 کابل  منفی باطری  پژو 206 636,000 1399/01/20 0

1101040 کابل  منفی باطری  پیکان 469,200 1399/01/20 0

2506010 کابل ترمز دستی  ( جلو ) شاخه اصلی تیبا 601,200 1399/01/20 0

1106049 کابل ترمز دستی  بغل  پیکان 379,200 1399/01/20 0

1506035 کابل ترمز دستی CNG پراید 570,000 1399/01/20 0

1306003 کابل ترمز دستی RD 394,800 1399/01/20 0

1206039 کابل ترمز دستی پژو 405 306,000 20 ضریب فروش_20ت کارتن 1399/01/20 0

1606036 کابل ترمز دستی تیپ 2 پژو 206 267,600 1399/01/20 0

1606037 کابل ترمز دستی تیپ 5 پژو 206 322,800 1399/01/20 0

1206040 کابل ترمز دستی شاخه فرعی چپ پژو 405 144,000 30ضریب فروش_ 60ت کارتن 1399/01/20 0

1206041 کابل ترمز دستی شاخه فرعی راست پژو 405 144,000 30 ضریب فروش_ 60ت کارتن 1399/01/20 0

2506011 کابل ترمز دستی عقب (شاخه فرعی) تیبا 236,400 1399/01/20 0

1506036 کابل ترمز دستی معمولی پراید 570,000 1399/01/20 0

1106048 کابل ترمز دستی وسط پیکان 393,600 1399/01/20 0

1505262 کابل رها کننده درب باک پراید 153,600 1399/01/20 0

1505264 کابل رها کننده درب باک پراید هاچ بک 153,600 1399/01/20 0

1505263 کابل رها کننده درب صندوق عقب پراید هاچ بک 160,800 1399/01/20 0

2505048 کابل رها کننده درب صندوق عقب تیبا 214,800 1399/01/20 0

2202046 کابل کلاچ L90 507,600 1399/01/20 0

1302016 کابل کلاچ انژکتور RD 333,600 1399/01/20 0

1202364 کابل کلاچ پژو 405 SLX 352,800 1399/01/20 0

1102156 کابل کلاچ پیکان (مدل 80 به بالا) 308,400 1399/01/20 0

1402112 کابل کلاچ تنظیم دستی EF7 247,200 1399/01/20 0

1501125 کابل مثبت  باطری  پراید 567,600 1399/01/20 0

1101041 کابل مثبت  باطری  پیکان 372,000 1399/01/20 0

1202172 کابل مثبت باطری کامل پژو 405 866,400 30ت کارتن 1399/01/20 0

2302003 کابل منفی باطری کامل ROA 318,000 1399/01/20 0

1202144 کابل منفی باطری کامل پژو 405 544,800 40ت کارتن 1399/01/20 0

2102066 کارتل ROA و آریسان 1,910,400 4 ضریب فروش_4ت کارتن 1399/01/20 0

1202156 کارتل پژو 2000 3,613,200 5ضریب فروش_5ت کارتن 1399/01/20 0

1602082 کارتل تیپ 5 پژو 206 2,304,000 5 ضریب فروش__5 ت کارتن 1399/01/20 0

1402003 کارتل سمند - خودرو ملی 1,371,600 6 ضریب فروش_6ت کارتن 1399/01/20 0

2502012 کارتل نیسان 1,093,200 3ضریب فروش_3ت کارتن 1399/01/20 0

2506007 کاسه چرخ ABS تیبا 1,197,600 ** 4ضریب فروش_4ت کارتن 1399/01/20 0

1606027 کاسه چرخ تیپ 3 پژو 206 1,185,600 ** 4ضریب فروش _ 4ت کارتن 1399/01/20 0

1506018 کاسه چرخ عقب ABS پراید 952,800 ** 8 ضریب فروش__8ت کارتن 1399/01/20 0

1506028 کاسه چرخ عقب ABS پراید وانت 151 1,340,400 ** 4ضریب فروش_4ت کارتن 1399/01/20 0

1102119 کاسه نمد اکسل عقب وانت اریسان 112,800 10ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

1202089 کاسه نمد پلوس بزرگ پژو 405 363,600 10ضریب فروش__200کارتن 1399/01/20 0

1602063 کاسه نمد پلوس کوچک پژو 206 144,000 10ضریب فروش_200ت کارتن 1399/01/20 0

1102114 کاسه نمد پینیون پیکان 103,200 10ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

1102118 کاسه نمد پینیون پیکان وانت اریسان 112,800 10ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

1502082 کاسه نمد توپی چرخ عقب پراید 84,000 10ضریب فروش_200ت کارتن 1399/01/20 0

1402007 کاسه نمد جلو میل لنگ  EF7 782,400 10 ضریب فروش_200ت کارتن 1399/01/20 0

2202040 کاسه نمد جلو میل لنگ L90 188,400 1399/01/20 0

1502185 کاسه نمد جلو میل لنگ پراید 132,000 10ضریب فروش_200ت کارتن 1399/01/20 0

1602170 کاسه نمد جلو میل لنگ پژو 206 262,800 10ضریب فروش_200ت کارتن 1399/01/20 0

1102117 کاسه نمد جلو میل لنگ پیکان 104,400 10ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

1502074 کاسه نمد چرخ جلو بزرگ پراید 132,000 10ضریب فروش_ 200ت کارتن 1399/01/20 0

1102116 کاسه نمد چرخ جلو پیکان 66,000 10ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

1502073 کاسه نمد چرخ جلو کوچک پراید 205,200 10ضریب فروش_200ت کارتن 1399/01/20 0

1603073 کاسه نمد ژامبون  (اکسل عقب) پژو 206 210,000 10ضریب فروش_200ت کارتن 1399/01/20 0

1502070 کاسه نمد شفت اصلی پراید 117,600 10ضریب فروش_200ت کارتن 1399/01/20 0

1402008 کاسه نمد عقب میل لنگ EF7 1,327,200 10ضریب فروش__100ت کارتن 1399/01/20 0

2202041 کاسه نمد عقب میل لنگ L90 963,600 10ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

1602169 کاسه نمد عقب میل لنگ پژو 206 493,200 10ضریب فروش_200ت کارتن 1399/01/20 0

1202224 کاسه نمد عقب میل لنگ پهن (قطر 12) پژو 405 658,800 10 ضریب فروش_ 120ت کارتن 1399/01/20 0

1102115 کاسه نمد عقب میل لنگ پیکان 306,000 10 ضریب فروش_ 200ت کارتن 1399/01/20 0

1602160 کاسه نمد قیفی گیربکس پژو 206 102,000 10ضریب فروش_200ت کارتن 1399/01/20 0

1202136 کاسه نمد قیفی گیربکس پژو 405 128,400 10ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

1502205 کاسه نمد ماهک پراید 123,600 10ضریب فروش_200ت کارتن 1399/01/20 0

1202171 کاسه نمد ماهک پژو 405 145,200 10 ضریب فروش_ 200ت کارتن 1399/01/20 0

1602161 کاسه نمد ماهک دسته دنده پژو 206 90,000 10ضریب فروش_200ت کارتن 1399/01/20 0

1202379 کاسه نمد میل سوپاپ ACM پژو 405 309,600 1399/01/20 0

1402006 کاسه نمد میل سوپاپ EF7 782,400 10 ضریب فروش_ 200ت کارتن 1399/01/20 0

2202042 کاسه نمد میل سوپاپ L90 922,800 10ضریب فروش_200ت کارتن 1399/01/20 0

1505121 کاور گلگیرجلو چپ پراید 178,800 1399/01/20 0

1505120 کاور گلگیرجلو راست پراید 190,800 1399/01/20 0

1505153 کاور مخزن شیشه شوی انژکتور پراید 42,000 1399/01/20 0

1602104 کائوچویی تنظیم کابل کلاچ پژو 206 91,200 10 ضریب فروش 1399/01/20 0

2102034 کائوچویی کلاچ پژو 405 و سمند 58,800 10ضریب فروش __160ت کارتن 1399/01/20 0

2202055 کش هواکش L90 49,200 1399/01/20 0

1405054 کشویی رها کننده درب موتور سمند 9,600 1399/01/20 0

1502387 کشویی گیربکس(بدون مغزی) دنده 1و2 پراید 1,194,000 1399/01/20 0

1502389 کشویی گیربکس(بدون مغزی) دنده 5 عقب پراید 462,000 1399/01/20 0

1104028 کله گاوی کامل پیکان 17,176,800 1 ضریب فروش_ 1ت کارتن 1399/01/20 0

1205068 کلیپس (خار) شیشه چراغ جلو پژو 405 6,000 1000ضریب فروش 1399/01/20 0

1401047 کلید CNG سمند 318,000 10 ضریب فروش 1399/01/20 0

1501124 کلید تنظیم ارتفاع چراغ جلو پراید 280,800 10ضریب فروش__100ت کارتن 1399/01/20 0

2101074 کلید تنظیم صندلی پارس و سمند 204,000 10 ضریب فروش 1399/01/20 0

1501055 کلید شیشه بالابر تک پل پراید 132و تیبا و 131 224,400 10ضریب فروش__60ت کارتن 1399/01/20 0

1201092 کلید شیشه بالابر تک پل طرح جدید (SLX) پژو 405 411,600 1399/01/20 0

1501056 کلید شیشه بالابر دو پل پراید 132و تیبا و 131 250,800 10ضریب فروش__60ت کارتن 1399/01/20 0

1201093 کلید شیشه بالابر دو پل طرح جدید (SLX) پژو 405 590,400 1399/01/20 0

1201108 کلید شیشه گرمکن پژو 405 SLX 204,000 10ضریب فروش 1399/01/20 0

1401049 کلید شیشه گرمکن عقب سمند 318,000 1399/01/20 0

1701011 کلید صندوق پران پرشیا 223,200 10ضریب فروش 1399/01/20 0

1201109 کلید صندوق پران پژو 405 SLX 218,400 10ضریب فروش 1399/01/20 0

2601003 کلید صندوق پران رانا 229,200 10 ضریب فروش 1399/01/20 0

1401048 کلید صندوق پران سمند 295,200 10 ضریب فروش _100 ت کارتن 1399/01/20 0

1201107 کلید فلاشر پژو 405 SLX 243,600 10ضریب فروش 1399/01/20 0

2601005 کلید فلاشر رانا 243,600 10ضریب فروش 1399/01/20 0

1401046 کلید فلاشر سمند 318,000 10ضریب فروش 1399/01/20 0

1601052 کلید فلاشر و قفل مرکزی (دو تیکه) پژو 206 385,200 10ضریب فروش 1399/01/20 0

2601008 کلید قفل کن شیشه های عقب رانا 212,400 10ضریب فروش 1399/01/20 0

2601004 کلید قفل مرکزی رانا 212,400 10 ضریب فروش 1399/01/20 0

1501158 کلید کولر (AC) پراید GTX 138,000 1399/01/20 0

1501157 کلید کولر (AC) پراید X100 176,400 1399/01/20 0

1501168 کلید گرمکن شیشه عقب پراید X100 212,400 1399/01/20 0

1501129 کلید مه شکن جلو پراید 212,400 10ضریب فروش 1399/01/20 0

1501167 کلید مه شکن عقب پراید 212,400 1399/01/20 0

1501169 کلید مه شکن عقب پراید X100 212,400 1399/01/20 0

1403014 کمک فنر جلو  گازی سمند 1,796,400 4ضریب فروش 1399/01/20 0

1503069 کمک فنر جلو چپ روغنی پراید 1,309,200 6 ضریب فروش_6ت کارتن 1399/01/20 0

1503068 کمک فنر جلو راست روغنی پراید 1,309,200 6 ضریب فروش_6ت کارتن 1399/01/20 0

1503070 کمک فنر عقب روغنی  پراید 1,309,200 6 ضریب فروش_6ت کارتن 1399/01/20 0

1204066 کمک فنر عقب روغنی پژو 405 1,340,400 10 ت کارتن 1399/01/20 0

1505103 کنسول جا لیوانی پراید 502,800 1399/01/20 0

2202066 کنیستر L90 5,900,400 1399/01/20 0

1202169 کنیستر پژو 405 674,400 10ت کارتن 1399/01/20 0

1102090 کنیستر طرح جدید پیکان وانت باردو 871,200 10 ضریب فروش_ 10ت کارتن 1399/01/20 0

1402060 کوئل EF7 1,580,400 ** 1399/01/20 0

1102110 کوئل دو قلو انژکتور (زیمنس) با براکت پیکان 1,107,600 ** 1399/01/20 0

2101092 کوئل دو قلو انژکتور بدون براکت پیکان و ROA 3,024,000 ** 1399/01/20 0

2502013 کوئل دو قلو با براکت تیبا 1,074,000 ** 1399/01/20 0

1502190 کوئل دو قلو با براکت زیمنس پراید 1,074,000 ** 1399/01/20 0

1402061 کوئل دو قلو با براکت سوزنی سمند 1,213,200 ** 1399/01/20 0

1902055 کوئل دو قلو با براکت نیسان 1,489,200 ** 1399/01/20 0

1501130 کوئل دو قلو بدون براکت زیمنس پراید 1,569,600 ** 20 ضریب فروش_ 20ت کارتن 1399/01/20 0

2602003 کوئل رانا 5,154,000 ** 1399/01/20 0

2102059 کوئل روغنی پراید 1,546,800 ** 15ضریب فروش__15ت کارتن 1399/01/20 0

1102121 کوئل روغنی پیکان 1,472,400 ** 15ضریب فروش__15ت کارتن 1399/01/20 0

1802004 کوئل زانتیا 5,574,000 ** 1399/01/20 0

1202263 کوئل یورو 4 پژو405 1,680,000 ** 1399/01/20 0

1506034 کیت  کامل پمپ ترمز ABS پراید 676,800 1399/01/20 0

1206048 کیت فنر لنت عقب پژو 405 88,800 1399/01/20 0

1406017 کیت فنر لنت عقب سمند 88,800 1399/01/20 0

1206031 کیت کامل ترمز پژو 405 457,200 10 ضریب فروش_ 120ت کارتن 1399/01/20 0

1506023 کیت کامل لوازم ترمز پراید 422,400 10 ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

1206008 کیت نیم لوازم پمپ ترمز پژو 405 172,800 10ضریب فروش 1399/01/20 0

1302003 کارتل RD 2,292,000 4 ضریب فروش_4ت کارتن 1399/01/20 0

1502013 کارتل پراید و تیبا 1,392,000 6ضریب فروش__6ت کارتن 1399/01/20 0

1702001 کارتل پژو 405و پرشیا 2,376,000 5ضریب فروش__5ت کارتن 1399/01/20 0

1602028 کارتل تیپ 2 پژو 206 769,200 3 ضریب فروش_3ت کارتن 1399/01/20 0

1206002 کاسه ترمز عقب پژو 405 1,434,000 ** 4ضریب فروش _ 4ت کارتن 1399/01/20 0

1106007 کاسه ترمز عقب پیکان 1,048,800 ** 4ضریب فروش_4ت کارتن 1399/01/20 0

2206003 کاسه چرخ عقب L90 1,263,600 ** 1399/01/20 0

1606015 کاسه چرخ عقب پژو 206 1,272,000 ** 4ضریب فروش _ 4ت کارتن 1399/01/20 0

1506006 کاسه چرخ عقب جدید پراید 822,000 ** 8 ضریب فروش__8ت کارتن 1399/01/20 0

1506004 کاسه چرخ عقب قدیم پراید 822,000 ** 8 ضریب فروش__8ت کارتن 1399/01/20 0

1202010 کاسه دسته دنده پژو 405 (براکت) 180,000 30ت کارتن 1399/01/20 0

1603049 کاسه روی فنرلول اکسل پژو 206 156,000 1399/01/20 0

1602062 کاسه نمد پلوس بزرگ پژو 206 170,400 10 ضریب فروش_200ت کارتن 1399/01/20 0

1502071 کاسه نمد پلوس پراید 165,600 10ضریب فروش_ 200ت کارتن 1399/01/20 0

1202088 کاسه نمد پلوس کوچک پژو 405 352,800 10ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

1202068 کاسه نمد جلو میل لنگ VITON پژو 405 358,800 10 ضریب فروش_ 120ت کارتن 1399/01/20 0

1202067 کاسه نمد عقب میل لنگ  VITON پژو 405 775,200 10 ضریب فروش_ 160ت کارتن 1399/01/20 0

1502028 کاسه نمد عقب میل لنگ پراید 372,000 10 ضریب فروش_ 160ت کارتن 1399/01/20 0

1203047 کاسه نمد کوچک و بزرگ شیر فرمان پژو 405 297,600 10 ضریب فروش_300ت کارتن 1399/01/20 0

1202066 کاسه نمد میل سوپاپ VITON پژو 405 380,400 10 ضریب فروش_ 200ت کارتن 1399/01/20 0

1502069 کاسه نمد میل سوپاپ پراید 128,400 10 ضریب فروش_200ت کارتن 1399/01/20 0

1502022 کانیستر انژکتوری پراید 472,800 20 ضریب فروش_ 20ت کارتن 1399/01/20 0

1502021 کانیستر کاربراتور معمولی پراید 484,800 20 ضریب فروش_ 20ت کارتن 1399/01/20 0

1104001 کشویی گاردان پیکان 1,012,800 24 ضریب فروش_24 ت کارتن 1399/01/20 0

1501043 کلید (CNG) تبدیل گاز به بنزین پراید 188,400 10 ضریب فروش 1399/01/20 0

2101026 کلید (CNG) تبدیل گاز به بنزین پژو 405 و پرشیا 201,600 10 ضریب فروش 1399/01/20 0

1501011 کلید آنتن پراید 126,000 10ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

1501046 کلید آنتن پراید 141 162,000 10 ضریب فروش 1399/01/20 0

1201044 کلید تنظیم آیینه پژو 405 218,400 10ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

1601026 کلید تنظیم چراغ جلو پژو 206 254,400 10 ضریب فروش 1399/01/20 0

1501044 کلید سلکتور  بخاری پراید 202,800 10ضریب فروش _200ت کارتن 1399/01/20 0

1201021 کلید شیشه بالا برسمت راست پژو 405 178,800 10ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

2201003 کلید شیشه بالابر L90 129,600 10 ضریب فروش 1399/01/20 0

1201026 کلید شیشه بالابر اتو پژو 405 210,000 10 ضریب فروش 1399/01/20 0

1401003 کلید شیشه بالابر اتو سمند 152,400 10 ضریب فروش_200ت کارتن 1399/01/20 0

1501006 کلید شیشه بالابر تک پل سایپایی پراید 212,400 60ضریب فروش__60ت کارتن 1399/01/20 0

1601024 کلید شیشه بالابر تیپ 2 پژو 206 622,800 50 ت کارتن 1399/01/20 0

1501007 کلید شیشه بالابر دو پل سایپایی پراید 242,400 60ضریب فروش__60ت کارتن 1399/01/20 0

1401004 کلید شیشه بالابر راست سمند 223,200 10ضریب فروش_200ت کارتن 1399/01/20 0

1801002 کلید شیشه بالابر سمت راست زانتیا 171,600 1399/01/20 0

1601023 کلید شیشه بالابر و تنظیم آیینه تیپ3  پژو206 828,000 10ضریب فروش__100ت کارتن 1399/01/20 0

2201004 کلید شیشه گرمکن L90 126,000 10 ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

1501010 کلید شیشه گرمکن پراید 291,600 10ضریب فروش__200 ت کارتن 1399/01/20 0

1501045 کلید شیشه گرمکن پراید 141 196,800 10 ضریب فروش 1399/01/20 0

2101012 کلید شیشه گرمکن پژو 405 204,000 10ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

1501047 کلید صندوق عقب پراید 141 145,200 10 ضریب فروش 1399/01/20 0

2201002 کلید فلاشر L90 171,600 10 ضریب فروش 1399/01/20 0

2101011 کلید فلاشر پژو 405 241,200 10ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

1101020 کلید فلاشر پیکان 128,400 10ضریب فروش 1399/01/20 0

2101013 کلید قطع کن بنزین پژو 405 223,200 10ضریب فروش__100ت کارتن 1399/01/20 0

1701001 کلید مه شکن پرشیا 237,600 10ضریب فروش 1399/01/20 0

2101010 کلید مه شکن عقب پژو 405 223,200 10ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

1602030 کنیستر پژو 206 601,200 20ت کارتن 1399/01/20 0

1202045 کوئل 1800 پژو 405 1,914,000 10 ضریب فروش_ 20ت کارتن 1399/01/20 0

2202002 کوئل L90 1,635,600 1399/01/20 0

1602040 کوئل تیپ 2 پژو 206 3,936,000 10 ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

1602042 کوئل تیپ 5 پژو 206--- غیر فعال 5,106,000 10 ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

1106002 کیت کامل دومداره پیکان 422,400 10 ضریب فروش_ 120ت کارتن 1399/01/20 0

1602004 کیت کامل لوازم اگزوز پژو 206 255,600 10 ضریب فروش ــ60ت کارتن 1399/01/20 0

1202015 کیت کامل لوازم اگزوز پژو 405 256,800 60ضریب فروش__60ت کارتن 1399/01/20 0

1106018 کیت کلاچ دومداره پیکان 696,000 1399/01/20 0

1106011 کیت نیم لوازم بوستر تک مداره قدیم پیکان 30,000 10ضریب فروش__100ت کارتن 1399/01/20 0

1106001 کیت نیم لوازم دومداره پیکان 156,000 10 ضریب فروش_ 100ت کارتن 1399/01/20 0

1203037 گردگیر پلوس 1 پله گیربکس پژو 405 52,800 10 ضریب فروش_ 50 ت کارتن 1399/01/20 0

1503024 گردگیر پلوس بغل چرخ پراید 148,800 100ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

1403006 گردگیر پلوس بغل چرخ سمند 138,000 50 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1502050 گردگیر پلوس بغل گیربکس (سه گوش) پراید 178,800 100ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

1203068 گردگیر پلوس پلاستیکی پژو 405 134,400 50ت کارتن 1399/01/20 0

1203079 گردگیر پلوس پلاستیکی چرخ  GKN  پژو 405 151,200 50 ت کارتن 1399/01/20 0

1203038 گردگیر پلوس پلاستیکی چرخ  KOFCO پژو 405 133,200 50 ضریب فروش_ 50ت کارتن 1399/01/20 0

1603031 گردگیر پلوس چرخ پژو 206 124,800 10 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

2203015 گردگیر پلوس سمت گیربکس (سه گوش)  L90 150,000 1399/01/20 0

2203014 گردگیر پلوس سمت گیربکس L90 301,200 50ت کارتن 1399/01/20 0

1603034 گردگیر پلوس سه گوش پژو206 160,800 50 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1203053 گردگیر پلوس لاستیکی گیربکس  KOFCO ( سه گوش ) پژو 405 158,400 50 ضریب فروش_ 50ت کارتن 1399/01/20 0

1203036 گردگیر پلوس لاستیکی گیربکس ( 2 پله ) GKN  پژو 405 134,400 10 ضریب فروش_ 100ت کارتن 1399/01/20 0

1405105 گردگیر ترمز دستی سمند 79,200 1399/01/20 0

1203080 گردگیر جعبه فرمان (کوچک) راست پژو 405 121,200 100 ت کارتن 1399/01/20 0

2203059 گردگیر جعبه فرمان L90 234,000 1399/01/20 0

1503025 گردگیر جعبه فرمان پراید 98,400 100ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

1203048 گردگیر جعبه فرمان چپ پژو 405 134,400 50 ت کارتن 1399/01/20 0

1503063 گردگیر جعبه فرمان هیدرولیک پراید 69,600 100ت کارتن 1399/01/20 0

1503089 گردگیر چهار شاخ فرمان پراید 66,000 50 ت کارتن 1399/01/20 0

1503088 گردگیر چهار شاخ فرمان هیدرولیک پراید 52,800 10 ضریب فروش -50  ت کارتن 1399/01/20 0

1605116 گردگیر سر دنده مشکی پژو 206 94,800 1399/01/20 0

1205193 گردگیر سر دنده مشکی پژو 405 90,000 10 ضریب فروش_200ت کارتن 1399/01/20 0

1405104 گردگیر سر دنده مشکی سمند 94,800 1399/01/20 0

2203016 گردگیر سمت چرخ L90 236,400 100ت کارتن 1399/01/20 0

1203070 گردگیر سیبک لاستیکی پژو 405 60,000 1399/01/20 0

1503057 گردگیر طبق چرخ جلو چپ فلزی پراید 255,600 25ت کارتن 1399/01/20 0

1503056 گردگیر طبق چرخ جلو راست فلزی پراید 255,600 25ت کارتن 1399/01/20 0

1603047 گردگیر کمک فنر پژو 206 80,400 50 ت کارتن 1399/01/20 0

1203072 گردگیر کمک فنر پژو 405 76,800 50 ضریب فروش_ 50ت کارتن 1399/01/20 0

2203058 گردگیر کمک فنر جلو L90 164,400 1399/01/20 0

3103001 گردگیر کمک فنر جلو آریسان 118,800 1399/01/20 0

1502086 گردگیر کمک فنر جلو پراید 106,800 50ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1502085 گردگیر کمک فنر عقب پراید 150,000 50ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1203069 گردگیر مفصل با رینگ فلزی پژو 405 96,000 1399/01/20 0

1502208 گردگیر میل تعویض دنده گیربکس پراید 102,000 10 ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

2107008 گریس همه کاره 200 گرمی 135,600 ** 30 ضریب فروش_30 ت کارتن 1399/01/20 0

2302027 گژن پین ROA 1,354,800 1399/01/20 0

1202140 گژن پین پژو 405 1,354,800 1399/01/20 0

1602094 گژن پین تیپ 5 پژو 206 433,200 1399/01/20 0

1405030 گل پخش کن (خرچنگی) جلو چپ سمند 226,800 10 ت کارتن 1399/01/20 0

1405031 گل پخش کن (خرچنگی) جلو راست سمند 226,800 10 ت کارتن 1399/01/20 0

1605042 گل پخش کن جلو چپ پژو 206 432,000 8 ت کارتن 1399/01/20 0

1505083 گل پخش کن جلو چپ قدیم پراید 52,800 40ت کارتن 1399/01/20 0

1605043 گل پخش کن جلو راست پژو 206 432,000 8 ت کارتن 1399/01/20 0

1505082 گل پخش کن جلو راست قدیم پراید 52,800 40 ضریب فروش_40ت کارتن 1399/01/20 0

1405028 گل پخش کن چپ هلالی سمند 193,200 10 ت کارتن 1399/01/20 0

1405029 گل پخش کن راست هلالی سمند 193,200 10 ت کارتن 1399/01/20 0

1505057 گل پخش کن عقب چپ پراید 52,800 40 ضریب فروش_40ت کارتن 1399/01/20 0

1505095 گل پخش کن عقب چپ پراید 111 55,200 40 ضریب فروش_40ت کارتن 1399/01/20 0

1505282 گل پخش کن عقب چپ پراید 131 52,800 1399/01/20 0

1505284 گل پخش کن عقب چپ پراید 132 55,200 1399/01/20 0

1705024 گل پخش کن عقب چپ پرشیا 90,000 25 ضریب فروش_25ت کارتن 1399/01/20 0

1205059 گل پخش کن عقب چپ پژو 405 103,200 25ت کارتن 1399/01/20 0

1405032 گل پخش کن عقب چپ سمند 183,600 10 ت کارتن 1399/01/20 0

1605045 گل پخش کن عقب داخل سپر چپ هاچ بک پژو 206 124,800 10 ت کارتن 1399/01/20 0

1605044 گل پخش کن عقب داخل سپر راست هاچ بک پژو 206 124,800 10 ت کارتن 1399/01/20 0

1505056 گل پخش کن عقب راست پراید 52,800 40ضریب فروش_40ت کارتن 1399/01/20 0

1505096 گل پخش کن عقب راست پراید 111 55,200 1399/01/20 0

1505283 گل پخش کن عقب راست پراید 131 52,800 1399/01/20 0

1505285 گل پخش کن عقب راست پراید 132 55,200 1399/01/20 0

1705023 گل پخش کن عقب راست پرشیا 111,600 25 ضریب فروش_25ت کارتن 1399/01/20 0

1205060 گل پخش کن عقب راست پژو 405 112,800 25 ضریب فروش_ 25ت کارتن 1399/01/20 0

1405033 گل پخش کن عقب راست سمند 153,600 10 ت کارتن 1399/01/20 0

1102047 گلدانی عقب گیربکس پیکان 2,985,600 6ضریب فروش__6ت کارتن 1399/01/20 0

1502145 گلویی اگزوز (Ring Sale) پراید 106,800 20ضریب فروش_200ت کارتن 1399/01/20 0

1205124 گلویی کامل باک یورو 4 پژو 405 2,492,400 1399/01/20 0

1202049 گیت سوپاپ پژو 405 1,020,000 10 ضریب فروش_ 50ت کارتن 1399/01/20 0

1602059 گیت سوپاپ تیپ 2 (8 عدد) پژو 206 1,046,400 10ضریب فروش 1399/01/20 0

1602168 گیت سوپاپ تیپ 5 (16 عدد) پژو 206 1,184,400 1399/01/20 0

1201081 گیربکس استارت پژو 405 210,000 40ت کارتن 1399/01/20 0

1505156 لاستیک آب بندی موتور شیشه شوی پراید 14,400 1399/01/20 0

1205125 لاستیک آب بندی موتور شیشه شوی پژو 405 10,800 1399/01/20 0

1203147 لاستیک بالای فنر لول پژو 405 68,400 1399/01/20 0

1103020 لاستیک بوش قامه دسته فنر عقب پیکان 126,000 100 ضریب فروش_ 100ت کارتن 1399/01/20 0

1505278 لاستیک تیغه برف پاک کن پراید 114,000 ** 6ضریب فروش _6ت کارتن 1399/01/20 0

1605076 لاستیک تیغه برف پاکن پژو 206 136,800 1399/01/20 0

1205257 لاستیک تیغه برف پاکن پژو 405 142,800 1399/01/20 0

1405045 لاستیک تیغه برف پاکن سمند 141,600 1399/01/20 0

1203157 لاستیک چاکدار ژله ای پژو 405 93,600 1399/01/20 0

1203152 لاستیک چاکدار طرح جدید پژو 405 354,000 1399/01/20 0

2203060 لاستیک چاکدار میل موجگیر L90 87,600 1399/01/20 0

1503060 لاستیک چاکدار میل موجگیر پراید 120,000 50 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

2503022 لاستیک چاکدار میل موجگیر تیبا 112,800 1399/01/20 0

1205100 لاستیک روی پدال ترمز پژو 405 34,800 50 ضریب فروش _200ت کارتن 1399/01/20 0

1205099 لاستیک روی پدال کلاچ پژو 405 34,800 50 ضریب فروش _200ت کارتن 1399/01/20 0

1106017 لاستیک زیرمنبع دومداره پیکان 21,600 50 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1402009 لاستیک ساق سوپاپ EF7 156,000 16 ضریب فروش  _ ( 16 عدد = 1 دست) 1399/01/20 0

2202039 لاستیک ساق سوپاپ L90 1,761,600 16=1دست 1399/01/20 0

1602118 لاستیک سوپاپ VITON تیپ 5  پژو 206 1,140,000 1399/01/20 0

1102126 لاستیک سوپاپ اورجینال VITON  پیکان 680,400 10 ضریب فروش_280ت کارتن 1399/01/20 0

1502072 لاستیک سوپاپ پراید 752,400 10 ضریب فروش 1399/01/20 0

2502023 لاستیک سوپاپ تیبا 1,044,000 10ضریب فروش __10 ت کارتن 1399/01/20 0

1604030 لاستیک ضربه گیر طرفین چپ پژو 206 152,400 1399/01/20 0

1604031 لاستیک ضربه گیر طرفین راست پژو 206 152,400 1399/01/20 0

2202018 لاستیک منیفولد هوا بیضی L90 36,000 10ضریب فروش 1399/01/20 0

2202017 لاستیک منیفولد هوا تخم مرغی L90 56,400 10ضریب فروش 1399/01/20 0

1904001 لاستیک میل تعادل نیسان 130,800 1399/01/20 0

1103016 لاستیک میل موجگیر چاکدار پیکان 38,400 50 ضریب فروش_ 200ت کارتن 1399/01/20 0

1503039 لاستیک زیر فنرلول جلو معمولی پراید 57,600 100ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

1503037 لاستیک زیر فنرلول عقب CNG پراید 123,600 50 ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

2503014 لاستیک زیر فنرلول عقب تیبا 51,600 1399/01/20 0

1503038 لاستیک زیر فنرلول عقب معمولی پراید 57,600 50ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

1602038 لاستیک سوپاپ VITON  تیپ 2 پژو 206 729,600 8 عدد = 1 دست 1399/01/20 0

1202069 لاستیک سوپاپ VITON پژو 405 758,400 50 ضریب فروش_ 50ت کارتن 1399/01/20 0

1101037 لامپ چراغ جلو  گرد  100/90   پیکان  ((H4 12V 100/90W (P45T) 189,600 250ضریب فروش__250ت کارتن 1399/01/20 0

1701010 لامپ چراغ جلو پرشیا (H7 12V 55W) 162,000 250 ت کارتن 1399/01/20 0

2101064 لامپ چراغ جلو سه خار 100/90 پژو 405 و پراید((H4  12V 100/90W(P43T) 199,200 250ضریب فروش_250ت کارتن 1399/01/20 0

2101087 لامپ چراغ جلو سه خار60/55 پژو405وپراید(H4-12V60/55WP43T) 199,200 1399/01/20 0

2101071 لامپ چراغ سقف (T11x35_12v10w)  پیکان و پراید قدیم 27,600 1399/01/20 0

1501112 لامپ چراغ سقف 10 وات (T11x31_12v10w) پراید 30,000 1399/01/20 0

2101065 لامپ چراغ مه شکن پژو 206 و پرشیا (H1 12V 55W) 97,200 1399/01/20 0

1401037 لامپ چراغ مه شکن سیم دار سمند (H3 12V 55W) 138,000 10ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

2101076 لامپ دوکنتاک 27,600 1000ضریب فروش 1399/01/20 0

2101070 لامپ فندوقی 5 وات راهنما بغل (T10) پراید و پژو 15,600 1399/01/20 0

2101072 لامپ یک کنتاک نارنجی چراغ راهنما 36,000 1000ت کارتن 1399/01/20 0

2101088 لامپ یک کنتاکS25-12V21BA15S 27,600 1000ضریب فروش 1399/01/20 0

1205209 لچکی بیرونی چپ پژو 405 118,800 1399/01/20 0

1205208 لچکی بیرونی راست پژو 405 118,800 1399/01/20 0

1505152 لچکی چپ بیرونی آینه پراید 84,000 1399/01/20 0

1105016 لچکی چپ بیرونی آینه پیکان 55,200 1399/01/20 0

1105015 لچکی راست بیرونی آینه پیکان 55,200 1399/01/20 0

1906005 لنت ترمز چرخ جلو نیسان 1,314,000 ** 12ضریب فروش__12ت کارتن 1399/01/20 0

1506005 لنت جلو  پراید 500,400 ** 20 ضریب فروش_20ت کارتن 1399/01/20 0

1106041 لنت جلو  پیکان 487,200 ** 20ضریب فروش_20ت کارتن 1399/01/20 0

2506002 لنت جلو  تیبا 944,400 ** 12ضریب فروش__12ت کارتن 1399/01/20 0

2406001 لنت جلو RIO و تیبا جدید 892,800 ** 10 ضریب فروش_ 10ت کارتن 1399/01/20 0

1206017 لنت جلو پژو 405 825,600 ** 16ضریب فروش__16ت کارتن 1399/01/20 0

1606009 لنت جلو تیپ 5 پژو 206 996,000 1399/01/20 0

2106013 لنت جلو سمند EF7 ، سورن و دنا 1,006,800 1399/01/20 0

2206004 لنت و کفشک عقب L90 1,132,800 ** 12 ضریب فروش_12ت کارتن 1399/01/20 0

2106010 لنت و کفشک عقب تیبا و RIO (  بدون اهرم طرح بوش ) 912,000 **  15ت کارتن 1399/01/20 0

1406012 لنت و کفشک عقب سمند ملی 1,380,000 ** 12ضریب فروش__12ت کارتن 1399/01/20 0

1206022 لنت و کفشک عقب  پژو 405 1,328,400 ** 12ضریب فروش _12ت کارتن 1399/01/20 0

2506004 لنت وکفشک عقب تیبا( با اهرم طرح ریویی ) 970,800 ** 15 ضریب فروش_15ت کارتن 1399/01/20 0

1506001 لنت وکفشک عقب پراید 604,800 ** 16ضریب فروش__16ت کارتن 1399/01/20 0

1606014 لنت وکفشک عقب پژو 206 994,800 ** 20ضریب فروش__20ت کارتن 1399/01/20 0

1106006 لنت وکفشک عقب پیکان 1,197,600 ** 12ضریب فروش__12ت کارتن 1399/01/20 0

1505213 لنز چراغ چپ پراید 131 406,800 20ضریب فروش_20ت کارتن 1399/01/20 0

1505214 لنز چراغ راست پراید 131 406,800 20 ضریب فروش_20ت کارتن 1399/01/20 0

1506015 لوازم بوستر کامل پراید 224,400 20 ضریب فروش_20ت کارتن 1399/01/20 0

1506013 لوازم ترمز با دو پایه مخزن پراید 86,400 10ضریب فروش _200ت کارتن 1399/01/20 0

1503042 لوازم چرخ جلو پراید 94,800 10 ضریب فروش_ 100ت کارتن 1399/01/20 0

1203049 لوازم چرخ جلو پژو 405 79,200 10 ضریب فروش_ 100ت کارتن 1399/01/20 0

2503027 لوازم چرخ جلو تیبا 97,200 1399/01/20 0

1506014 لوازم چرخ عقب پراید 52,800 10ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

2503028 لوازم چرخ عقب تیبا 75,600 1399/01/20 0

1606013 لوازم سیلندر چرخ عقب پژو 206 80,400 10 ضریب فروش_200ت کارتن 1399/01/20 0

1206018 لوازم سیلندر چرخ عقب پژو 405 80,400 10ضریب فروش_200ت کارتن 1399/01/20 0

1406001 لوازم سیلندر چرخ عقب سمند 79,200 10ضریب فروش _200ت کارتن 1399/01/20 0

1206052 لوازم کالیپر چرخ جلو  پژو 405 243,600 1399/01/20 0

2206008 لوازم کالیپر چرخ جلو L90 394,800 1399/01/20 0

1606035 لوازم کالیپر چرخ جلو تیپ 2 پژو 206 380,400 1399/01/20 0

1606034 لوازم کالیپر چرخ جلو تیپ 5 پژو 206 380,400 1399/01/20 0

1406019 لوازم کالیپر چرخ سمند EF7 325,200 1399/01/20 0

2203054 لوازم موجگیر L90 200,400 1399/01/20 0

1202076 لوازم هرزگرد ( دیشلی ) کامل پژو 405 1,212,000 24ضریب فروش 24ت کارتن 1399/01/20 0

1602208 لوازم هرزگرد ( دیشلی ) کامل تیپ2 و 3 پژو 206 1,212,000 1399/01/20 0

1502003 لوازم هرزگرد( دیشلی ) کامل پراید 1,026,000 30ضریب فروش__30ت کارتن 1399/01/20 0

1405027 لولای درب باک بنزین سمند 45,600 10ضریب فروش__300ت کارتن 1399/01/20 0

2105023 لولای درب باک پژو 405 و پرشیا 48,000 10ضریب فروش__300ت کارتن 1399/01/20 0

1505137 لولای درب جلو بالا چپ پراید 207,600 50 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1505139 لولای درب جلو بالا راست پراید 207,600 50 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1505138 لولای درب جلو پایین چپ پراید 207,600 50 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1505140 لولای درب جلو پایین راست پراید 207,600 50 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1505141 لولای درب عقب بالا چپ پراید 207,600 50 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1505143 لولای درب عقب بالا راست پراید 207,600 50 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1505142 لولای درب عقب پایین چپ پراید 207,600 50 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1505144 لولای درب عقب پایین راست پراید 207,600 50 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1505081 لولای درب موتور چپ پراید 172,800 50ضریب فروش _50ت کارتن 1399/01/20 0

1505079 لولای درب موتور راست پراید 172,800 50ضریب فروش _50ت کارتن 1399/01/20 0

1202215 لوله X2 موتور پژو 405 76,800 40 ضریب فروش_ 40ت کارتن 1399/01/20 0

1202220 لوله X5 (گاز سوز) پژو 405 193,200 30 ضریب فروش_ 30ت کارتن 1399/01/20 0

1202087 لوله X5 هواکش موتور پژو 405 171,600 30ضریب فروش _30ت کارتن 1399/01/20 0

2104007 لوله اکسل بلند عقب (دوگانه سوز) پارس وسمند 1,408,800 4ضریب فروش__4ت کارتن 1399/01/20 0

1204008 لوله اکسل بلند عقب پژو 405 1,308,000 4ضریب فروش__4ت کارتن 1399/01/20 0

1604004 لوله اکسل عقب پژو 206 1,332,000 4ضریب فروش__4ت کارتن 1399/01/20 0

1604037 لوله اکسل عقب تیپ 5 پژو 206 1,762,800 4ضریب فروش__4ت کارتن 1399/01/20 0

1502342 لوله برگشت آب پراید 8,400 1399/01/20 0

1202221 لوله برگشت بخارات روغن پژو 405 32,400 1399/01/20 0

1203066 لوله برگشت هیدرولیک پژو 405 316,800 10ضریب فروش 1399/01/20 0

1502143 لوله پر کن خرطومی باک پراید 769,200 20 ت کارتن 1399/01/20 0

1502194 لوله پر کن خرطومی باک پراید 111 769,200 1399/01/20 0

1502195 لوله پر کن خرطومی باک پراید 132 769,200 1399/01/20 0

1502191 لوله پر کن خرطومی باک پراید وانت151 710,400 1399/01/20 0

2502018 لوله پر کن خرطومی باک تیبا 769,200 1399/01/20 0

2402007 لوله پر کن خرطومی باک ریو 469,200 1399/01/20 0

1203078 لوله چهار خم هیدرولیک پژو 405 120,000 50 ضریب فروش_50 ت کارتن 1399/01/20 0

1502212 لوله خرطومی برگشت باک پراید 69,600 1399/01/20 0

1202080 لوله روغن ریز 1800 اورجینال پژو 405 140,400 10ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

1203077 لوله سه خم هیدرولیک پژو 405 120,000 50 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1502045 لوله فرعی آب با بست و شیلنگ پراید 188,400 45ضریب فروش_45ت کارتن 1399/01/20 0

1502223 لوله فرعی آب با بست و شیلنگ یورو 4 پراید 195,600 45ضریب فروش _45ت کارتن 1399/01/20 0

2502027 لوله فرعی آب تیبا 190,800 1399/01/20 0

1602270 لوله فرعی آب فلزی (پشت سیلندر) تیپ 2 پژو 206 1,005,600 1399/01/20 0

1602271 لوله فرعی آب فلزی (پشت سیلندر) تیپ 5 پژو 206 1,140,000 1399/01/20 0

2602012 لوله فرعی آب فلزی (پشت سیلندر) رانا 966,000 1399/01/20 0

2102031 لوله گلویی هواکش سمند و پژو 405 42,000 50 ت کارتن 1399/01/20 0

1502166 لوله گیج پراید 80,400 10 ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

1602067 لوله گیج پژو 206 225,600 10ضریب فروش__50 ت کارتن 1399/01/20 0

2102028 لوله گیج سمند و پژو 405 180,000 50 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1502044 لوله واتر پمپ اصلی پراید 277,200 25ضریب فروش_25ت کارتن 1399/01/20 0

1702010 لوله واسط بین هواکش (چاکدار) پرشیا 49,200 50ضریب فروش__50ت کارتن 1399/01/20 0

1502396 لوله ورودی ( مکنده )  هوا  پراید 81,600   50ت کارتن 1399/01/20 0

1502397 لوله ورودی ( مکنده )  هوا دوگانه سوز پراید 72,000   50ت کارتن 1399/01/20 0

1702011 لوله ورودی هوا به هواکش (سرکج) پرشیا 49,200 50ضریب فروش__50 ت کارتن 1399/01/20 0

1502083 لیور داخل گیربکس (سماوری) پراید 417,600 50  ت کارتن 1399/01/20 0

1502004 لیور دسته دنده پراید 892,800 ** 6ضریب فروش_6ت کارتن 1399/01/20 0

1202056 لیور دسته دنده پژو 405 (میل) 206,400 1399/01/20 0

2502011 لیور دسته دنده تیبا 892,800 1399/01/20 0

1402004 لیور دسته دنده سمند (میل) 165,600 1399/01/20 0

1602016 لیور دسته دنده کامل پژو 206 1,192,800 4ت کارتن 1399/01/20 0

1402036 لیور کامل تعویض دنده سمند 711,600 4ت کارتن 1399/01/20 0

1202020 لیور کامل تعویض دنده پژو 405 669,600 ** 4ت کارتن 1399/01/20 0

1502064 ماهک 3و4 پراید 159,600 10ضریب فروش _50ت کارتن 1399/01/20 0

1502125 ماهک 5 ودنده عقب پراید 159,600 10ضریب فروش_50 ت کارتن 1399/01/20 0

1502377 ماهک 1و2 (فولادی) پراید 361,200 1399/01/20 0

1502068 ماهک 1و2 پراید 237,600 10ضریب فروش _50ت کارتن 1399/01/20 0

1202018 ماهک تعویض دنده پژو 405 230,400 10 ضریب فروش_ 50ت کارتن 1399/01/20 0

2107004 مایع شیشه شوی 2 لیتری 157,200 *6 ضریب فروش_6ت کارتن 1399/01/20 0

2102072 مپ سنسور 405 ، پیکان و RD 1,008,000 10ضریب فروش__100ت کارتن 1399/01/20 0

1601056 مپ سنسور پژو 206 1,358,400 10ضریب فروش 1399/01/20 0

1101010 مپ سنسور پیکان 916,800 10ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

2102071 مپ سنسور دو اورینگ پژو405و پارس 988,800 10 ضریب فروش 1399/01/20 0

1201077 مپ سنسور دوگانه سوز (CNG) پژو 405 1,254,000 10ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

1501079 مپ سنسور زیمنس پراید 1,118,400 10ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

1501052 مپ سنسور ساژم پراید 1,118,400 10ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

2102073 مپ سنسور یورو 4 پژو405 و پارس 988,800 10 ضریب فروش 1399/01/20 0

1202159 مجموعه انتخابگر دنده پژو 405 327,600 50ت کارتن 1399/01/20 0

2105024 مجموعه آنتن اکتیو پژو 405 و سمند 1,770,000 1399/01/20 0

1205038 مجموعه باک کامل پژو 405 4,642,800 1399/01/20 0

1503065 مجموعه براکت (پایه نگهدارنده) اکسل عقب چپ پراید 184,800 1399/01/20 0

1503064 مجموعه براکت (پایه نگهدارنده) اکسل عقب راست پراید 184,800 1399/01/20 0

1502219 مجموعه بلبرینگ گیربکس پراید 2,708,400 16ضریب فروش__16ت کارتن 1399/01/20 0

1502135 مجموعه پروانه فن (کولر) پراید 232,800 20 ضریب فروش_ 20ت کارتن 1399/01/20 0

1403019 مجموعه پک جلوبندی سمند 2,836,800 1399/01/20 0

2105071 مجموعه پک کامل جک بالابر(کلیه خودروهای ایران خودرو) 1,234,800 2ت کارتن 1399/01/20 0

2105069 مجموعه جک کامل با کیف (کلیه خودرو های ایران خودرو) 1,120,800 6ت کارتن 1399/01/20 0

1502152 مجموعه حبابگیر باک بنزین انژکتور پراید 597,600 20 ضریب فروش_20ت کارتن 1399/01/20 0

1502151 مجموعه حبابگیر باک بنزین کاربراتور پراید 510,000 20 ضریب فروش_20ت کارتن 1399/01/20 0

1502202 مجموعه حبابگیر بست فلزی پراید هاچ بک 625,200 30ضریب فروش_30ت کارتن 1399/01/20 0

1202058 مجموعه دسته موتور پایین کامل (8980) پژو 405 1,267,200 10 ضریب فروش_ 10ت کارتن 1399/01/20 0

2105031 مجموعه دیاق سپر چپ پژو 405 و سمند ( پفکی ) 169,200 25ضریب فروش_25ت کارتن 1399/01/20 0

2105032 مجموعه دیاق سپر راست پژو 405 و سمند ( پفکی ) 169,200 25ضریب فروش_25ت کارتن 1399/01/20 0

1205105 مجموعه ریل ناودانی (با مخملی) شیشه جلو چپ پژو 405 208,800 50 ت کارتن 1399/01/20 0

1405047 مجموعه ریل ناودانی (با مخملی) شیشه جلو چپ سمند 238,800 1399/01/20 0

1205106 مجموعه ریل ناودانی (با مخملی) شیشه جلو راست پژو 405 208,800 50 ت کارتن 1399/01/20 0

1405046 مجموعه ریل ناودانی (با مخملی) شیشه جلو راست سمند 238,800 1399/01/20 0

1205107 مجموعه ریل ناودانی (با مخملی) شیشه عقب چپ پژو 405 194,400 50 ت کارتن 1399/01/20 0

1405057 مجموعه ریل ناودانی (با مخملی) شیشه عقب چپ سمند 238,800 1399/01/20 0

1205108 مجموعه ریل ناودانی (با مخملی) شیشه عقب راست پژو 405 194,400 50 ت کارتن 1399/01/20 0

1405053 مجموعه ریل ناودانی (با مخملی) شیشه عقب راست سمند 238,800 1399/01/20 0

1506031 مجموعه سیلندر چرخ جلو چپ  (بدون لنت) پراید (کالیپر ) 1,088,400 4 ضریب فروش_4ت کارتن 1399/01/20 0

1506030 مجموعه سیلندر چرخ جلو راست  (بدون لنت) پراید (کالیپر ) 1,088,400 4 ضریب فروش_4ت کارتن 1399/01/20 0

1505077 مجموعه شیلنگ باک CNG پراید 645,600 20 ضریب فروش_20ت کارتن 1399/01/20 0

1505078 مجموعه شیلنگ باک معمولی پراید 574,800 20ضریب فروش_20ت کارتن 1399/01/20 0

1202152 مجموعه شیلنگ بخار روغن (خرچنگی)(9521) پژو 405 506,400 35 ضریب فروش_ 35ت کارتن 1399/01/20 0

1402049 مجموعه شیلنگ خروجی آب بخاری (8077) CNG سمند 650,400 1399/01/20 0

1702008 مجموعه شیلنگ خروجی آب مبدل گیربکس (8138) پرشیا 1,198,800 1399/01/20 0

1602131 مجموعه شیلنگ خروجی بخاری تیپ 2 و 5 (8109) پژو 206 548,400 1399/01/20 0

1102088 مجموعه شیلنگ خروجی بخاری موتور (8133) پیکان وانت 256,800 1399/01/20 0

1605077 مجموعه شیلنگ شیشه شوی پژو 206 49,200 1399/01/20 0

1605094 مجموعه شیلنگ شیشه شوی عقب پژو 206 70,800 1399/01/20 0

1405035 مجموعه شیلنگ و چشمی شیشه شوی سمند 49,200 10 ضریب فروش_ 100ت کارتن 1399/01/20 0

1102089 مجموعه شیلنگ ورودی بخاری موتور (8132) پیکان وانت 307,200 1399/01/20 0

1506038 مجموعه فنر لنت عقب پراید 49,200 1399/01/20 0

1205111 مجموعه قاب کامل جعبه فیوز (محفظه درب بالا و پایین) پژو 405 142,800 1399/01/20 0

1201086 مجموعه قفل و سوئیچ کامل (ریموت طرح جدید) پژو 405 6,498,000 1399/01/20 0

1601069 مجموعه کامل فندک پژو 206 441,600 10ضریب فروش _ 100ت کارتن 1399/01/20 0

1201117 مجموعه کامل قفل سوئیچی  پژو 405 بدون ریموت 2,127,600 10 ضریب فروش_ 10ت کارتن 1399/01/20 0

1505230 مجموعه کامل منبع آب اضافه (طرح پیچی) پراید 222,000 20 ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

1502410 مجموعه کشویی گیربکس دنده 1و 2 پراید 1,552,800 1399/01/20 0

1502435 مجموعه کشویی گیربکس دنده 3و 4 پراید 1,272,000 1399/01/20 0

1502411 مجموعه کشویی گیربکس دنده 5 پراید 859,200 1399/01/20 0

1201121 مجموعه کلید شیشه بالابر چپ پژو 405 (SLX) 1,160,400 1399/01/20 0

1701013 مجموعه کلید شیشه بالابر چپ(طرح چوب) پژو پارس 1,040,400 1399/01/20 0

1201122 مجموعه کلید شیشه بالابر راست پژو 405 (SLX) 561,600 1399/01/20 0

1701012 مجموعه کلید شیشه بالابر راست(طرح چوب) پژو پارس 315,600 1399/01/20 0

1205077 مجموعه گردگیر و سر دنده بژ رنگ پژو 405 444,000 20ضریب فروش__20ت کارتن 1399/01/20 0

1205076 مجموعه گردگیر و سر دنده مشکی پژو 405 444,000 20ضریب فروش__20ت کارتن 1399/01/20 0

1606010 مجموعه مخزن پمپ ترمز پژو 206 392,400 1399/01/20 0

1206003 مجموعه مخزن پمپ ترمز پژو 405 294,000 35 ضریب فروش_35ت کارتن 1399/01/20 0

1106003 مجموعه مخزن پمپ ترمز دومداره پیکان 213,600 50ت کارتن 1399/01/20 0

2106011 مجموعه مخزن پمپ ترمز روغن 10 اینچ پایه کوتاه سمند و پژو پارس 295,200 1399/01/20 0

1106035 مجموعه مخزن پمپ ترمز یورو 2 پیکان وانت 207,600 50 ت کارتن 1399/01/20 0

1106038 مجموعه مخزن پمپ ترمز یورو 4 پیکان وانت 207,600 1399/01/20 0

1101022 مجموعه مخزن شیشه شوی انژکتوری باگلویی پیکان 169,200 20ت کارتن 1399/01/20 0

1505100 مجموعه مکانیزم( بازوئی برف پاکن داخل موتور) پراید 600,000 15 ضریب فروش_15ت کارتن 1399/01/20 0

2505012 مجموعه مکانیزم( بازوئی برف پاکن داخل موتور) تیبا 579,600 15 ضریب فروش_ 15ت کارتن 1399/01/20 0

1501064 مجموعه موتور فن کامل دو دور پراید 3,338,400 ** 4ضریب فروش_4ت کارتن 1399/01/20 0

1601019 مجموعه موتور فن کامل پژو 206 3,367,200 4ضریب فروش_4ت کارتن 1399/01/20 0

1205110 مجموعه هواکش چپ عقب پژو 405 240,000 10 ت کارتن 1399/01/20 0

1205109 مجموعه هواکش راست عقب پژو 405 192,000 10 ت کارتن 1399/01/20 0

1402102 محافظ حرارتی کاتالیست سمند EF7 758,400 1399/01/20 0

1502193 محافظ رادیاتور پراید 131 228,000 1399/01/20 0

1502203 محافظ رادیاتور پراید 132 228,000 1399/01/20 0

1502378 محرک ماهک 5 و دنده عقب (فولادی) پراید 268,800 1399/01/20 0

1502167 محرک ماهک 5 و دنده عقب پراید 189,600 10 ضریب فروش_50 ت کارتن 1399/01/20 0

1502065 محرک ماهک 3 و 4 پراید 128,400 10ضریب فروش _50ت کارتن 1399/01/20 0

1501022 مخزن آب اضافه پراید 146,400 30ضریب فروش__30ت کارتن 1399/01/20 0

1506016 مخزن پمپ ترمز ABS پراید 243,600    50ت کارتن 1399/01/20 0

1106045 مخزن پمپ ترمز دو مداره پیکان 169,200 1399/01/20 0

1106029 مخزن پمپ ترمز دومداره تکلان توس پیکان 266,400 60 ضریب فروش_ 60ت کارتن 1399/01/20 0

1906010 مخزن پمپ ترمز نیسان 214,800 1399/01/20 0

1502196 مخزن حبابگیر پراید صبا 43,200 1399/01/20 0

1502199 مخزن حبابگیر پراید هاچ بک 45,600 1399/01/20 0

1506007 مخزن روغن ترمز با درب پراید 171,600 50 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1105037 مخزن شیشه شوی  بهینه انژکتور  پیکان 134,400 20ت کارتن 1399/01/20 0

2205030 مخزن شیشه شوی L90 319,200 1399/01/20 0

1501019 مخزن شیشه شوی انژکتور پراید 178,800 10ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

1601016 مخزن شیشه شوی با گلویی پژو 206 262,800 10ت کارتن 1399/01/20 0

1401010 مخزن شیشه شوی با واشر سمند 189,600 10ت کارتن 1399/01/20 0

1201055 مخزن شیشه شوی پژو 405 157,200 10ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

1101021 مخزن شیشه شوی قدیم پیکان 128,400 20ت کارتن 1399/01/20 0

1501088 مخزن شیشه شوی کتابی پراید 156,000 20ضریب فروش_20ت کارتن 1399/01/20 0

1501018 مخزن شیشه شوی کاربراتور پراید 166,800 20ت کارتن 1399/01/20 0

1303004 مخزن هیدرولیک RD 562,800 20 ضریب فروش_ 20ت کارتن 1399/01/20 0

1603042 مخزن هیدرولیک تیپ 2و 3 پژو 206 484,800 10 ضریب فروش _ 10ت کارتن 1399/01/20 0

1603056 مخزن هیدرولیک تیپ5 پژو 206 573,600 10 ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

1502105 مخزن هیدرولیک فرمان پراید 470,400 4 ضریب فروش_ 4ت کارتن 1399/01/20 0

1203008 مخزن هیدرولیک فرمان پژو 405 630,000 16ضریب فروش_16ت کارتن 1399/01/20 0

1201023 مدول بخاری پژو 405 1,010,400 50 ضریب فروش__50 ت کارتن 1399/01/20 0

1201087 مدول بخاری طرح جدید پژو 405 747,600 10 ضریب فروش_ 50ت کارتن 1399/01/20 0

1501085 مغزی سوئیچ استارت پراید 502,800 10ضریب فروش _50ت کارتن 1399/01/20 0

1501128 مغزی سوئیچ استارت پراید یورو4 477,600 10 ضریب فروش_ 50ت کارتن 1399/01/20 0

1201106 مغزی سوئیچ استارت پژو 405 705,600 10 ضریب فروش_ 50ت کارتن 1399/01/20 0

1101045 مغزی سوئیچ استارت پیکان 190,800 1399/01/20 0

1502390 مغزی کشویی گیربکس دنده 1و2 پراید 722,400 1399/01/20 0

1502391 مغزی کشویی گیربکس دنده 3و4 پراید 722,400 1399/01/20 0

1502392 مغزی کشویی گیربکس دنده 5 و عقب پراید 496,800 1399/01/20 0

2201022 مقاومت فن L90 168,000 1399/01/20 0

1501017 مقاومت فن پراید 160,800 100 ضریب فروش_ 100ت کارتن 1399/01/20 0

1601027 مقاومت فن پژو 206 160,800 100 ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

1501078 مقاومت فن سرامیکی پراید 165,600 100 ضریب فروش_ 100ت کارتن 1399/01/20 0

1505261 مکانیزم بخواب صندلی چپ (طرح جدید) پراید 622,800 ** 10ضریب فروش _10 ت کارتن 1399/01/20 0

1505260 مکانیزم بخواب صندلی راست (طرح جدید) پراید 622,800 ** 10ضریب فروش _10ت کارتن 1399/01/20 0

1502326 منبع اگزوز CNG پرایدبا پوسته آلومینایز 1,492,800 1ت کارتن 1399/01/20 0

1502325 منبع اگزوز پراید با پوسته آلومینایز 1,696,800 1ت کارتن 1399/01/20 0

1602248 منبع اگزوز پژو 206 با پوسته آلومینایز 2,880,000 1399/01/20 0

1202320 منبع اگزوز پژو 405 با پوسته آلومینایز 2,374,800 1399/01/20 0

2502038 منبع اگزوز تیبا با پوسته آلومینایز 2,085,600 1 ت کارتن 1399/01/20 0

1202321 منبع اگزوز میانی پژو 405 با پوسته آلومینایز 1,851,600 1399/01/20 0

1902063 منبع اگزوز نیسان Z24 با پوسته آلومینایز 1,870,800 1399/01/20 0

2202037 منبع انبساط ( بادرب) L90 664,800 12ت کارتن 1399/01/20 0

1602108 منبع انبساط پژو 206 355,200 10 ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

1602173 منبع انبساط تیپ 5 پژو 206 و رانا 355,200 10ت کارتن 1399/01/20 0

1505231 منبع آب اضافه (طرح پیچی) پراید 120,000 20 ت کارتن 1399/01/20 0

2505038 منبع آب اضافه (طرح جدید) بدون لوله تیبا 190,800 1399/01/20 0

1505123 منجید اگزوز پراید 42,000 50 ضریب فروش_200ت کارتن 1399/01/20 0

1205101 منجید اگزوز پژو 405 43,200 1399/01/20 0

1105020 منجید اگزوز پیکان 36,000 50 ضریب فروش_ 200ت کارتن 1399/01/20 0

1405061 منجید اگزوز سمند 43,200 50 ضریب فروش_ 200ت کارتن 1399/01/20 0

1605063 منجید انتهای اگزوز پژو 206 42,000 50 ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

1402038 منیفولد چدنی EF7 3,060,000 3ضریب فروش__3ت کارتن 1399/01/20 0

1202165 منیفولد چدنی اگزوز پژو 405 1,814,400 3ضریب فروش_3ت کارتن 1399/01/20 0

1602100 منیفولد چدنی اگزوز تیپ 2 پژو 206 1,914,000 3ضریب فروش_3ت کارتن 1399/01/20 0

1602101 منیفولد چدنی اگزوز تیپ 5 پژو 206 1,898,400 3ضریب فروش_3ت کارتن 1399/01/20 0

2102052 منیفولد چدنی پیکان و ROA 1,898,400 3ضریب فروش_3ت کارتن 1399/01/20 0

2102012 منیفولد کامل کاربراتور پراید _______غیرفعال 1,436,400 1399/01/20 0

1202275 منیفولد هوای موتور پژو 405(تک سوز ) 2,012,400 3ضریب فروش__3ت کارتن 1399/01/20 0

1202276 منیفولد هوای موتور پژو 405(دو گانه سوز) 1,882,800 3ضریب فروش__3ت کارتن 1399/01/20 0

1401027 موتور الکتریکی صندلی باجعبه دنده سمند سورن 1,794,000 10ضریب فروش 1399/01/20 0

1501135 موتور برف پاکن پراید 976,800 1399/01/20 0

1601001 موتور شیشه شوی پژو 206 صندوقدار 385,200 10ضریب فروش 1399/01/20 0

1201063 موتور شیشه شوی پژو 405 370,800 10ضریب فروش__100ت کارتن 1399/01/20 0

1501099 موتور شیشه شوی سیم بلند پراید 370,800 10ضریب فروش__100ت کارتن 1399/01/20 0

1501109 موتور شیشه شوی سیم کوتاه پراید 168,000 10 ضریب فروش 1399/01/20 0

2202005 موتور فن L90 2,528,400 ** 12ت کارتن 1399/01/20 0

2401002 موتور فن RIO 1,646,400 1399/01/20 0

1201009 موتور فن پیچی پژو 405 2,763,600 ** 12ضریب فروش_12ت کارتن 1399/01/20 0

1202100 موتور فن پینی پژو 405 2,763,600 ** 12 ضریب فروش_ 12ت کارتن 1399/01/20 0

1501004 موتور فن تک دور پراید 2,017,200 ** 12ضریب فروش_12ت کارتن 1399/01/20 0

1601006 موتور فن تکی پژو 206 2,763,600 ** 12 ضریب فروش_12ت کارتن 1399/01/20 0

1501016 موتور فن دو دور پراید با مهره 2,763,600 ** 12ضریب فروش_12ت کارتن 1399/01/20 0

1101048 مهره  چراغ دنده عقب پیکان 206,400 **10ضریب فروش _200ت کارتن 1399/01/20 0

1401051 مهره  روغن سمند EF7 208,800 **10ضریب فروش _200ت کارتن 1399/01/20 0

2202056 مهره ( رینگی) پمپ بنزین با اورینگ L90 135,600 1399/01/20 0

2201005 مهره استپ ترمز L90 140,400 10ضریب فروش ** 1399/01/20 0

1501048 مهره استپ ترمز پراید 90,000 ** 10 ضریب فروش_200ت کارتن 1399/01/20 0

1201017 مهره استپ ترمز پژو 405 68,400 ** 10ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

1601032 مهره استپ ترمز تیپ 5 پژو 206 229,200 ** 10ضریب فروش_200ت کارتن 1399/01/20 0

1101046 مهره استپ ترمز دو مداره پیکان 146,400 10ضریب فروش _200ت کارتن** 1399/01/20 0

1601010 مهره آب  سر سبز تیپ 5 پژو 206 212,400 ** 10ضریب فروش_250ت کارتن 1399/01/20 0

2101068 مهره آب انژکتور ساژم سر سبز  پژو 405 و سمند و پراید 169,200 ** 10ضریب فروش_200ت کارتن 1399/01/20 0

1503148 مهره پلوس پراید 51,600 1399/01/20 0

2505046 مهره چرخ تیبا 81,600 1399/01/20 0

1202242 مهره درب سوپاپ پژو 405 51,600 20 ضریب فروش__280 ت کارتن 1399/01/20 0

1502119 مهره دنده عقب پراید 216,000 ** 10ضریب فروش__100ت کارتن 1399/01/20 0

1602035 مهره دنده عقب پژو 206 207,600 **10ضریب فروش _200ت کارتن 1399/01/20 0

1202072 مهره دنده عقب پژو 405 212,400 ** 10ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

1601036 مهره دو فیش سر سبز پژو 206 148,800 200ضریب فروش_200ت کارتن 1399/01/20 0

1601038 مهره دو فیش سر سبز تیپ 5 و 6 پژو 206 159,600 200ضریب فروش_200ت کارتن 1399/01/20 0

1501038 مهره روغن پراید 154,800 ** 10ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

1601009 مهره روغن پژو 206 خاکستری 224,400 ** 10ضریب فروش_200ت کارتن 1399/01/20 0

1201008 مهره روغن پژو 405 178,800 ** 10 ضریب فروش_ 200ت کارتن 1399/01/20 0

1101036 مهره روغن تک فیش پیکان 150,000 ** 10ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

1301001 مهره روغن تک فیش RD 189,600 ** 10ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

1101001 مهره روغن دو فیش پیکان 1,142,400 ** 10ضریب فروش__100ت کارتن 1399/01/20 0

1601037 مهره سه فیش سر آبی پژو 206 165,600 200ضریب فروش_200ت کارتن 1399/01/20 0

1203115 مهره سیبک طبق پژو 405 20,400 1399/01/20 0

1502245 مهره شاتون پراید 10,800 1399/01/20 0

1202265 مهره شاتون پژو405 10,800 1399/01/20 0

1505189 مهره طبق پراید 9,600 1399/01/20 0

1501092 مهره فن 75 درجه سبز کاربراتور پراید 129,600 200ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

1501093 مهره فن 82 درجه قرمز کاربراتور پراید 129,600 200ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

1501039 مهره فن 85 درجه آبی کاربراتور پراید 129,600 200ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

1501041 مهره فن 91 درجه مشکی کاربراتور پراید 164,400 ** 10ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

1501094 مهره فن اتومات کاربراتور پراید  --- غیرفعال 129,600 200ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

1501042 مهره فن حرارتی پراید 115,200 ** 20ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

1204035 مهره میل توپی شرکتی پژو 405 66,000 1399/01/20 0

2101134 میکرو رله 40 آمپر آبی 4 پایه  رانا ، سمند و 206 193,200 1399/01/20 0

2101133 میکرو رله 40 آمپر زرد 5 پایه رانا ، سمند و 206 193,200 1399/01/20 0

2101135 میکرو رله 40 آمپر قهوه ای 4 پایه رانا ، سمند و 206 193,200 1399/01/20 0

2101136 میکرو رله 40 آمپر مشکی رانا، سمند ، تیبا و پژو 206 193,200 1399/01/20 0

1501083 میکروسوییچ چراغ صندوق پراید 60,000 10 ضریب فروش_200ت کارتن 1399/01/20 0

1204002 میل  ژامبون ( رابط)  راست پژو 405 826,800 12ضریب فروش__12ت کارتن 1399/01/20 0

1502059 میل انگشتی دود (میل فولوتی) پراید 279,600 ** 10 ضریب فروش_ 50ت کارتن 1399/01/20 0

1502060 میل انگشتی هوا (میل فولوتی ) پراید 279,600 ** 10 ضریب فروش_ 50ت کارتن 1399/01/20 0

1103025 میل انگشتی(فولوتی) پیکان 428,400 ** 1399/01/20 0

2502031 میل انگشتی(فولوتی) تیبا 279,600 ** 1399/01/20 0

1902058 میل انگشتی(فولوتی)دود نیسان 279,600 ** 1399/01/20 0

1902057 میل انگشتی(فولوتی)هوا نیسان 279,600 ** 1399/01/20 0

1205065 میل آنتن بلند پژو 405 188,400 1399/01/20 0

2105025 میل آنتن سمند و پژو 405 604,800 1399/01/20 0

1503062 میل پلوس 19 خار بلند پراید 552,000 10ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

1503051 میل پلوس 19 خار کوتاه پراید 446,400 15ضریب فروش_15ت کارتن 1399/01/20 0

1503031 میل پلوس 20خار بلند پراید 592,800 10ضریب فروش__10ت کارتن 1399/01/20 0

1503030 میل پلوس 20خار کوتاه پراید 501,600 15ضریب فروش__15ت کارتن 1399/01/20 0

1204009 میل تعادل بلند اکسل عقب پژو 405 1,174,800 10ت کارتن 1399/01/20 0

1604014 میل تعادل عقب پژو 206 1,221,600 10ضریب فروش 1399/01/20 0

1404008 میل تعادل عقب سمند 434,400 10ت کارتن 1399/01/20 0

1502211 میل تعویض دنده با گردگیر پراید 296,400 1399/01/20 0

2203008 میل توپی L90 849,600 1399/01/20 0

1204003 میل توپی پژو 405 498,000 25 ضریب فروش_ 25 ت کارتن 1399/01/20 0

1603001 میل توپی تیپ 2 و 3 پژو 206 457,200 25 ضریب فروش_25ت کارتن 1399/01/20 0

1603008 میل توپی تیپ 5 پژو 206 532,800 25 ضریب فروش_25ت کارتن 1399/01/20 0

1604015 میل تورشن چپ عقب پژو 206 992,400 10ضریب فروش 1399/01/20 0

1604016 میل تورشن راست عقب پژو 206 1,190,400 10ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

1404007 میل تورشن عقب چپ (قطر 20/7 ) سمند 514,800 10ت کارتن 1399/01/20 0

1204065 میل تورشن عقب چپ گاز سوز پژو 405 531,600 10 ت کارتن 1399/01/20 0

1404006 میل تورشن عقب راست (قطر 20/7 ) سمند 514,800 10ت کارتن 1399/01/20 0

1204064 میل تورشن عقب راست گاز سوز پژو 405 531,600 10 ت کارتن 1399/01/20 0

1102097 میل دنده زیر پیکان 272,400 1399/01/20 0

1502046 میل دیشلی با واشر هوزینگ پراید 158,400 50 ضریب فروش_ 100ت کارتن 1399/01/20 0

2104001 میل رابط بلند تعویض دنده پژو 405 وپرشیا وسمند 249,600 1399/01/20 0

1604046 میل ژامبون  ( رابط )  پژو 206 SD 808,800 12ضریب فروش_12ت کارتن 1399/01/20 0

1604018 میل ژامبون  ( رابط )  چپ معمولی پژو 206 835,200 12ضریب فروش__12ت کارتن 1399/01/20 0

1604017 میل ژامبون  ( رابط ) راست معمولی پژو 206 835,200 12ضریب فروش__12ت کارتن 1399/01/20 0

1204022 میل ژامبون ( رابط )  توپر معمولی و  (CNG) پژو 405 885,600 10ضریب فروش__10ت کارتن 1399/01/20 0

1204001 میل ژامبون ( رابط ) چپ پژو 405 826,800 12ضریب فروش__12ت کارتن 1399/01/20 0

1302006 میل سوپاپ  ROA سال گاز سوزOHVG 1,504,800 10ضریب فروش__10ت کارتن 1399/01/20 0

1102074 میل سوپاپ  پیکان و ROA انژکتور 1,473,600 10ضریب فروش__10ت کارتن 1399/01/20 0

1402028 میل سوپاپ (دود و هوا) EF7 3,513,600 5ضریب فروش__5ت کارتن 1399/01/20 0

1602167 میل سوپاپ (دود و هوا) تیپ 5 پژو 206 3,513,600 5 ضریب فروش_5ت کارتن 1399/01/20 0

1202046 میل سوپاپ پژو(1800) 405 (چیلد کاست) 1,594,800 10ضریب فروش__10ت کارتن 1399/01/20 0

2502039 میل سوپاپ تیبا 1,330,800 10ت کارتن 1399/01/20 0

1602210 میل سوپاپ تیپ 2 پژو 206 1,616,400 10ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

1502078 میل سوپاپ زیمنس پراید 1,309,200 10ضریب فروش__10ت کارتن 1399/01/20 0

1502075 میل سوپاپ ساژم پراید 1,293,600 10ضریب فروش__10ت کارتن 1399/01/20 0

1502177 میل سوپاپ طرح یورو 4 پراید 1,330,800 10 ضریب فروش_ 10ت کارتن 1399/01/20 0

1102073 میل سوپاپ کاربراتوری پیکان قدیم 1,359,600 10ضریب فروش__10ت کارتن 1399/01/20 0

1502076 میل سوپاپ کاربراتوری پراید 1,293,600 10ضریب فروش__10ت کارتن 1399/01/20 0

1902064 میل سوپاپ نیسان 1,530,000 1399/01/20 0

1103013 میل فرمان وسط پیکان 1,263,600 ** 8ضریب فروش_8ت کارتن 1399/01/20 0

2503013 میل کششی (تنشن) چپ تیبا 1,392,000 5 ت کارتن 1399/01/20 0

2503012 میل کششی (تنشن) راست تیبا 1,392,000 5 ت کارتن 1399/01/20 0

1402026 میل گیج EF7 176,400 10ضریب فروش__50ت کارتن 1399/01/20 0

1302007 میل گیج RD 49,200 50ضریب فروش__50ت کارتن 1399/01/20 0

1502110 میل گیج پراید 92,400 50ضریب فروش__50ت کارتن 1399/01/20 0

1702004 میل گیج پیچی پژو 405 و پرشیا 78,000 50ضریب فروش__50ت کارتن 1399/01/20 0

1602068 میل گیج تیپ 2 پژو 206 87,600 50ضریب فروش__50ت کارتن 1399/01/20 0

1602186 میل گیج تیپ 5 پژو 206 99,600 50 ت کارتن 1399/01/20 0

2102029 میل گیج سمند و پژو 405 72,000 10ضریب فروش__50ت کارتن 1399/01/20 0

1302012 میل گیج طرح جدید RD 109,200 1399/01/20 0

1202082 میل لنگ 1800 پژو 405 5,216,400 ** 2 ضریب فروش_ 2ت کارتن 1399/01/20 0

1402053 میل لنگ EF7 5,727,600 ** 2 ضریب فروش_2ت کارتن 1399/01/20 0

1502120 میل لنگ پراید 4,389,600 ** 2ضریب فروش_2ت کارتن 1399/01/20 0

1102076 میل لنگ پیکان 4,680,000 ** 2 ضریب فروش_ 2ت کارتن 1399/01/20 0

1602162 میل لنگ تیپ 2 پژو 206 5,324,400 ** 2 ضریب فروش_2ت کارتن 1399/01/20 0

1602098 میل لنگ تیپ 5 پژو 206 5,488,800 ** 2ضریب فروش_2ت کارتن 1399/01/20 0

2302005 میل لنگ دو گانه سوز OHVG - ROA 5,022,000 ** 2 ضریب فروش_2ت کارتن 1399/01/20 0

1902038 میل لنگ نیسان 5,874,000 ** 2 ضریب فروش 1399/01/20 0

1402055 میل ماهک بلند EF7 100,800 10 ضریب فروش 1399/01/20 0

1402054 میل ماهک کوتاه EF7 130,800 10ضریب فروش_50 ت کارتن 1399/01/20 0

1602012 میل ماهک بلند پژو 206 117,600 50 ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

1202004 میل ماهک بلند پژو 405 97,200 10ضریب فروش _ 100ت کارتن 1399/01/20 0

1202090 میل ماهک بلند جدید پژو405 127,200 10 ضریب فروش_ 100ت کارتن 1399/01/20 0

1602011 میل ماهک کوتاه پژو 206 111,600 50 ضریب فروش_200ت کارتن 1399/01/20 0

1202003 میل ماهک کوتاه پژو 405 102,000 50ضریب فروش_ 200ت کارتن 1399/01/20 0

1403001 میل موج گیر با مهره چپ سمند 514,800 20 ضریب فروش_20ت کارتن 1399/01/20 0

1403002 میل موج گیر با مهره راست سمند 514,800 20 ضریب فروش_20ت کارتن 1399/01/20 0

1203120 میل موجگیر  بلند ( کمانی ) جلو پژو 405 621,600 1399/01/20 0

3203001 میل موجگیر (سیبک تعادل) چپ برلیانس 903,600 1399/01/20 0

3203002 میل موجگیر (سیبک تعادل) راست برلیانس 903,600 1399/01/20 0

1603007 میل موجگیر با مهره پژو 206 519,600 20ت کارتن 1399/01/20 0

1503044 میل موجگیر پراید 1,663,200 3 ضریب فروش_ 3ت کارتن 1399/01/20 0

1504055 میل موجگیر پراید وانت151 2,155,200 2 ضریب فروش_2ت کارتن 1399/01/20 0

2503011 میل موجگیر تیبا 1,228,800 3 ضریب فروش_ 3ت کارتن 1399/01/20 0

1103026 میل موجگیر جلو پیکان 688,800 1399/01/20 0

2403001 میل موجگیر چپ تیبا و  RIO 525,600 1399/01/20 0

2403002 میل موجگیر راست تیبا و  RIO 525,600 1399/01/20 0

1803008 میل موجگیر زانتیا 457,200 1399/01/20 0

1103027 میل موجگیر کوتاه ( دو سر رزوه) پیکان 120,000 1399/01/20 0

1203029 میل موجگیر کوتاه (6380) پژو 405 234,000 40ضریب فروش_ 40ت کارتن 1399/01/20 0

1505091 میل نگهدارنده درب موتور پراید 96,000 1399/01/20 0

1605046 میل نگهدارنده درب موتور پژو 206 81,600 1399/01/20 0

1205061 میل نگهدارنده درب موتور پژو 405 110,400 1399/01/20 0

2505003 میل نگهدارنده درب موتور تیبا 129,600 1399/01/20 0

1405034 میل نگهدارنده درب موتور سمند 124,800 1399/01/20 0

1202127 نازل CNG  سر سیلندر  پژو 405 82,800 1399/01/20 0

1203005 نعلبکی بدون پیچ بالای فنر لول جلو  پژو 405 230,400 1399/01/20 0

1203004 نعلبکی پیچ دار بالای فنر لول جلو  پژو 405 276,000 30ت کارتن 1399/01/20 0

1205210 نگهدارنده( اصلی ) آینه چپ طرح جدید پژو 405 252,000 1399/01/20 0

1205211 نگهدارنده( اصلی ) آینه راست  طرح جدید پژو 405 252,000 1399/01/20 0

1505217 نوار  آبگیر بیرونی جلو چپ پراید 104,400 10 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1505222 نوار  آبگیر بیرونی جلو راست پراید 104,400 10ضریب فروش _50ت کارتن 1399/01/20 0

1505223 نوار  آبگیر بیرونی عقب چپ پراید 94,800 10ضریب فروش_ 50 ت کارتن 1399/01/20 0

1505218 نوار  آبگیر بیرونی عقب راست پراید 86,400 10ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1505220 نوار  آبگیر داخلی جلو چپ پراید 94,800 10ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1505219 نوار  آبگیر داخلی جلو راست پراید 94,800 10ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

2505020 نوار  دور درب جلو چپ تیبا 790,800 10 ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

2505019 نوار  دور درب جلو راست تیبا 790,800 10 ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

2205023 نوار  دور درب عقب چپ L90 703,200 1399/01/20 0

2505022 نوار  دور درب عقب راست تیبا 757,200 10 ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

1205189 نوار آبگیر بیرونی جلو چپ پژو 405 290,400 1399/01/20 0

1705062 نوار آبگیر بیرونی جلو چپ پژو پارس 450,000 10ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1405100 نوار آبگیر بیرونی جلو چپ سمند 316,800 10ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1205190 نوار آبگیر بیرونی جلو راست پژو 405 290,400 1399/01/20 0

1705063 نوار آبگیر بیرونی جلو راست پژو پارس 450,000 10ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1405101 نوار آبگیر بیرونی جلو راست سمند 316,800 10ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1205191 نوار آبگیر بیرونی عقب چپ پژو 405 350,400 1399/01/20 0

1705064 نوار آبگیر بیرونی عقب چپ پژو پارس 403,200 10ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1405102 نوار آبگیر بیرونی عقب چپ سمند 276,000 10ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1205192 نوار آبگیر بیرونی عقب راست پژو 405 315,600 1399/01/20 0

1705065 نوار آبگیر بیرونی عقب راست پژو پارس 403,200 10ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1405103 نوار آبگیر بیرونی عقب راست سمند 276,000 10ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1205242 نوار آبگیر داخلی جلو چپ پژو 405 306,000 1399/01/20 0

1205241 نوار آبگیر داخلی جلو راست پژو 405 306,000 1399/01/20 0

1505221 نوار آبگیر داخلی عقب چپ پراید 88,800 10ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1205240 نوار آبگیر داخلی عقب چپ پژو 405 382,800 1399/01/20 0

1505224 نوار آبگیر داخلی عقب راست پراید 88,800 10ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

1205239 نوار آبگیر داخلی عقب راست پژو 405 382,800 1399/01/20 0

2205040 نوار آبگیر شیشه درب جلو چپ بیرونی L90 200,400 1399/01/20 0

2205041 نوار آبگیر شیشه درب جلو راست بیرونی L90 200,400 1399/01/20 0

2205042 نوار آبگیر شیشه درب عقب چپ بیرونی L90 180,000 1399/01/20 0

2205043 نوار آبگیر شیشه درب عقب راست بیرونی L90 180,000 1399/01/20 0

1205179 نوار آبندی  آبروکنار سقف چپ پژو405 723,600 10ضریب فروش _10ت کارتن 1399/01/20 0

1205178 نوار آبندی  آبروکنار سقف راست پژو405 723,600 10ضریب فروش _10ت کارتن 1399/01/20 0

1405092 نوار آبندی  آبروکنار سقف راست سمند 822,000 10ضریب فروش _10ت کارتن 1399/01/20 0

1405091 نوار آبندی آبروکنار سقف چپ سمند 822,000 10ضریب فروش _10ت کارتن 1399/01/20 0

2205021 نوار درب جلو L90 808,800 1399/01/20 0

1505126 نوار درب جلو چپ پراید 399,600 30 ضریب فروش_30ت کارتن 1399/01/20 0

1605066 نوار درب جلو چپ پژو 206 816,000 10 ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

1205085 نوار درب جلو چپ پژو 405 915,600 10ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

1505122 نوار درب جلو راست پراید 399,600 30 ضریب فروش_30ت کارتن 1399/01/20 0

1605065 نوار درب جلو راست پژو 206 816,000 10 ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

1205084 نوار درب جلو راست پژو 405 915,600 10ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

1605067 نوار درب عقب پژو 206 726,000 10 ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

1505124 نوار درب عقب چپ پراید 399,600 30 ضریب فروش_30ت کارتن 1399/01/20 0

1205087 نوار درب عقب چپ پژو 405 864,000 10ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

1505125 نوار درب عقب راست پراید 399,600 30 ضریب فروش_30ت کارتن 1399/01/20 0

1205086 نوار درب عقب راست پژو 405 864,000 10ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

2205022 نوار دور  درب عقب راست L90 703,200 1399/01/20 0

1105012 نوار دور درب جلو  پیکان 554,400 10 ضریب فروش_ 10ت کارتن 1399/01/20 0

1405085 نوار دور درب جلو  چپ سمند و دنا 1,012,800 10 ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

1405084 نوار دور درب جلو  راست سمند و دنا 878,400 10 ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

1205207 نوار دور درب شیشه جلو پژو 405 516,000 ** 12ضریب فروش _ 12ت کارتن 1399/01/20 0

1205206 نوار دور درب شیشه عقب پژو 405 385,200 ** 12ضریب فروش _ 12ت کارتن 1399/01/20 0

2205016 نوار دور درب صندوق عقب L90 621,600 1399/01/20 0

1605103 نوار دور درب صندوق عقب پژو 206 1,063,200 10 ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

1105011 نوار دور درب عقب پیکان 508,800 10 ضریب فروش_ 10ت کارتن 1399/01/20 0

2505021 نوار دور درب عقب چپ تیبا 757,200 10 ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

1405082 نوار دور درب عقب چپ سمند و دنا 878,400 10 ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

1405083 نوار دور درب عقب راست سمند و دنا 968,400 10 ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

1205175 نوار دور صندوق عقب پژو 405 790,800 10 ضریب فروش_ 10ت کارتن 1399/01/20 0

1505277 نوار صندوق عقب پراید 621,600 1399/01/20 0

1502370 نیم موتور پراید 34,350,000 1399/01/20 0

2202006 واتر پمپ L90 1,255,200 1399/01/20 0

1502001 واتر پمپ پراید و تیبا با واشر 1,509,600 ** 10ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

1202023 واتر پمپ پژو 405 با واشر 1,849,200 ** 15ضریب فروش__15ت کارتن 1399/01/20 0

1202350 واتر پمپ پژو 405 بدون واشر 1 1398/12/05 0

1102061 واتر پمپ پیکان با واشر 1,576,800 ** 12ضریب فروش__12 ت کارتن 1399/01/20 0

1602060 واتر پمپ تیپ 2 پژو 206 1,576,800 ** 24 ضریب فروش_24ت کارتن 1399/01/20 0

1602032 واتر پمپ تیپ 5 پژو 206 1,705,200 ** 20ضریب فروش_20ت کارتن 1399/01/20 0

1902044 واتر پمپ نیسان 1,682,400 ** 10ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

2107007 واسکازین 1لیتری 85W90 284,400 16 ضریب فروش_16ت کارتن 1399/01/20 0

1502266 واشر اگزوز فلزی (دو پیچ) پراید 60,000 50 ضریب فروش 1399/01/20 0

1502267 واشر اگزوز فلزی (سه پیچ) پراید 60,000 50 ضریب فروش 1399/01/20 0

1502444 واشر اویل پمپ کاغذی پراید 52,800 1399/01/20 0

2102002 واشر بغل اگزوز 1800 (سینی محافظ) پژو 405 330,000 40ضریب فروش__40ت کارتن 1399/01/20 0

2102065 واشر بغل اگزوز 1800( سینی محافظ روی منیفولد) پژو 405 یورو 4 322,800 35ضریب فروش_35ت کارتن 1399/01/20 0

1502136 واشر بغل اگزوز پراید 98,400 50 ت کارتن 1399/01/20 0

1102152 واشر بغل اگزوز پیکان 188,400 1399/01/20 0

2502042 واشر بغل اگزوز تیبا 224,400 10 ضریب فروش 1399/01/20 0

1602077 واشر بغل اگزوز تیپ 5 پژو 206 90,000 10ضریب فروش 1399/01/20 0

1502172 واشر بغل اگزوز فلزی (سایپایی) پراید 64,800 50 ت کارتن 1399/01/20 0

1502440 واشر بغل اگزوز فلزی آجدار پراید 90,000 1399/01/20 0

1502382 واشر بغل اگزوز یورو4 پراید 146,400 1399/01/20 0

1402014 واشر ترموستات موتور خودرو ملی (EF7) 56,400 10 ضریب فروش 1399/01/20 0

1102167 واشر درب ترموستات نسوز پیکان و  پراید 24,000 1399/01/20 0

1602037 واشر درب سوپاپ  تیپ 2 پژو 206 204,000 10 ضریب فروش_50ت کارتن 1399/01/20 0

2102005 واشر درب سوپاپ 405 ، پارس و سمند 160,800 100 ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

1502102 واشر درب سوپاپ پراید 135,600 10ضریب فروش_ 100ت کارتن 1399/01/20 0

1102159 واشر درب سوپاپ تکه دار (همراه با 6 عدد واشر فلزی) پیکان 183,600 1399/01/20 0

1102158 واشر درب سوپاپ تکه دار پیکان( بدون واشر فلزی) 1 1398/12/10 0

2502006 واشر درب سوپاپ تیبا 222,000 10ضریب فروش__80ت کارتن 1399/01/20 0

1602172 واشر درب سوپاپ تیپ 5 پژو 206 354,000 1399/01/20 0

1402025 واشر درب سوپاپ فلزی EF7 535,200 10ت کارتن 1399/01/20 0

1502153 واشر درب سوپاپ لبه دار (بهینه) پراید 148,800 10ضریب فروش__80ت کارتن 1399/01/20 0

1902049 واشر درب سوپاپ نیسان 151,200 60ت کارتن 1399/01/20 0

1102092 واشر درب سوپاپ یک تکه  (همراه با 6 عدد واشر فلزی) پیکان 218,400 100ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0

1502314 واشر درب سوپاپ یورو 4 پراید 117,600 1399/01/20 0

1502427 واشر دریچه گاز پراید 28,800 1399/01/20 0

1502426 واشر دریچه هوا پراید یورو 4 54,000 1399/01/20 0

1502206 واشر دیشلی با پین پراید 75,600 10 ضریب فروش 1399/01/20 0

1502337 واشر زیر پیچ انگشتی پراید 24,000 1399/01/20 0

2102019 واشر زیر فنر سوپاپ  ROA _ RD _ OHV 16,800 1399/01/20 0

1202146 واشر زیر فنر سوپاپ پژو 405 24,000 200ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

1502100 واشر سرسیلندر (ضخامت 1/5 میل) پراید 406,800 10ضریب فروش_60 ت کارتن 1399/01/20 0

1902045 واشر سرسیلندر (ضخامت 1/5 میل) نیسان 392,400 10ضریب فروش_60ت کارتن 1399/01/20 0

1502061 واشر سرسیلندر (ضخامت 2 میل) پراید 414,000 10ضریب فروش_60ت کارتن 1399/01/20 0

1902046 واشر سرسیلندر (ضخامت 2 میل) نیسان 459,600 10ضریب فروش_60ت کارتن 1399/01/20 0

1102171 واشر سرسیلندر 1/5 میل پیکان 715,200 1399/01/20 0

1102105 واشر سرسیلندر 2 میل پیکان 735,600 10ضریب فروش_60ت کارتن 1399/01/20 0

1402021 واشر سرسیلندر EF7 1,478,400 1399/01/20 0

2202009 واشر سرسیلندر L90 1,251,600 10ضریب فروش 1399/01/20 0

2302004 واشر سرسیلندر ROA , OHVG سال 1,050,000 10ضریب فروش_60ت کارتن 1399/01/20 0

1402085 واشر سرسیلندر تعمیری اول EF7 1,768,800 1399/01/20 0

2502028 واشر سرسیلندر تیبا 1,354,800 S81 1399/01/20 0

1602008 واشر سرسیلندر موتور استاندارد  تیپ 2 پژو 206 772,800 10ضریب فروش_60ت کارتن 1399/01/20 0

1202024 واشر سرسیلندر موتور استاندارد پژو 405 772,800 10ضریب فروش_60ت کارتن 1399/01/20 0

1602278 واشر سرسیلندر موتور تعمیر اول تیپ 5 پژو 206 1,371,600 1399/01/20 0

1602009 واشر سرسیلندر موتور تعمیر اول تیپ2 پژو 206 802,800 10ضریب فروش_60ت کارتن 1399/01/20 0

1602036 واشر سرسیلندر موتور تعمیر دوم تیپ 2پژو 206 848,400 10ضریب فروش_60ت کارتن 1399/01/20 0

1202054 واشر سرسیلندر موتور تعمیری اول پژو 405 802,800 10ضریب فروش_60ت کارتن 1399/01/20 0

1202061 واشر سرسیلندر موتور تعمیری دوم پژو 405 848,400 10ضریب فروش_60ت کارتن 1399/01/20 0

1202062 واشر سرسیلندر موتور تعمیری سوم پژو 405 848,400 10ضریب فروش_60ت کارتن 1399/01/20 0

1602078 واشر سرسیلندر موتور تیپ 5 پژو 206 1,371,600 10ضریب فروش_60ت کارتن 1399/01/20 0

1502226 واشر سرسیلندر یورو 4 پراید 782,400 M13 1399/01/20 0

1602076 واشر فلزی بغل اگزوز تیپ 2 پژو 206 81,600 10ضریب فروش __100 ت کارتن 1399/01/20 0

1402015 واشر فلزی بغل اگزوز موتور خودرو ملی (EF7) 213,600 10ضریب فروش 1399/01/20 0

1402022 واشر فیلتر روغن EF7 206,400 10ضریب فروش 1399/01/20 0

1402013 واشر قاب نردبانی خودرو ملی (EF7) 892,800 1399/01/20 0

1602247 واشر کاتالیزور پژو 206 102,000 10 ضریب فروش 1399/01/20 0

1102134 واشر کارتل پیکان (دولایه) 226,800 1399/01/20 0

1502150 واشر کارتل هلالی بزرگ و کوچک پراید 70,800 50ضریب فروش 1399/01/20 0

1602081 واشر گلویی اگزوز پژو 206 122,400 20ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

1202116 واشر گلویی اگزوز پژو 405 194,400 20ضریب فروش__20ت کارتن 1399/01/20 0

1102166 واشر گلویی اگزوز دوبل فلز نسوز پیکان 69,600 1399/01/20 0

1202123 واشر گلویی منیفولد هوا پژو 405 52,800 1399/01/20 0

1602171 واشر لاستیکی درب گیربکس تیپ 5 پژو 206 222,000 1399/01/20 0

1602075 واشر لاستیکی منیفولد هوا تیپ 2 پژو 206 100,800 1399/01/20 0

1402092 واشر محفظه ترموستات سمند EF7 87,600 1399/01/20 0

1202065 واشر منیفولد  پژو 405 88,800 10ضریب فروش__200ت کارتن 1399/01/20 0

2502051 واشر منیفولد (عینکی) تیبا 112,800 1399/01/20 0

2202071 واشر منیفولد 5 تکه L90 198,000 1399/01/20 0

1202236 واشر منیفولد دو گانه سوز پژو 405 68,400 1399/01/20 0

1902047 واشر منیفولد دود (ضخامت 1/5 میل) نیسان 70,800 1399/01/20 0

1902048 واشر منیفولد دود (ضخامت 2 میل) نیسان 80,400 1399/01/20 0

1502428 واشر منیفولد هوا پراید 75,600 1399/01/20 0

1502425 واشر منیفولد هوا پراید یورو 4 112,800 1399/01/20 0

1402012 واشر منیفولد هوا موتور خودرو ملی (EF7) 298,800 1399/01/20 0

1502109 واشر واتر پمپ پراید 26,400 100ضریب فروش 1399/01/20 0

1202205 واشر واتر پمپ پژو 405 20,400 1399/01/20 0

1102096 واشر واتر پمپ پیکان 21,600 1399/01/20 0

1102059 وایر شمع  کاربراتور پیکان 630,000 40ضریب فروش_40ت کارتن 1399/01/20 0

1202073 وایر شمع 1800 دو گانه سوز پژو 405 690,000 40ضریب فروش_40ت کارتن 1399/01/20 0

1102055 وایر شمع انژکتور پیکان 594,000 40ضریب فروش_40ت کارتن 1399/01/20 0

2502033 وایر شمع تیبا 655,200 40ت کارتن 1399/01/20 0

1502053 وایر شمع زیمنس پراید 648,000 40ضریب فروش__40ت کارتن 1399/01/20 0

1502054 وایر شمع ساژم پراید 650,400 40ضریب فروش__40ت کارتن 1399/01/20 0

1502077 وایر شمع کاربراتوری پراید 690,000 40 ضریب فروش_40ت کارتن 1399/01/20 0

1901002 وایر شمع یورو 4 نیسان 524,400 1399/01/20 0

1402064 وایر کوئل  سمند EF7 416,400 35  ت کارتن  (4 عدد) 1399/01/20 0

2201014 وایر کوئل L90  (طرح valeo ) 332,400 1399/01/20 0

2202044 وایر کوئل L90 (کوتاه) طرح BERO 332,400 1399/01/20 0

2202045 وایر کوئل L90 طرح ELDOR 332,400 1399/01/20 0

2602011 وایر کوئل رانا 376,800 1399/01/20 0

1602041 وایر کوئل تیپ 2 پژو 206 306,000 50ت کارتن 1399/01/20 0

1602043 وایر کوئل تیپ 5 پژو 206 294,000 50 ت کارتن 1399/01/20 0

1402059 هرزگرد دینام نوع C موتور EF7 891,600 100ت کارتن 1399/01/20 0

1402057 هرزگرد شیار دار دینام موتور EF7 535,200 10ضریب فروش 1399/01/20 0

1502330 هواکش بدون فیلتر انژکتور پراید 354,000 10 ت کارتن 1399/01/20 0

1602216 هواکش طرح قدیم تیپ3پژو206 590,400 2 ضریب فروش_2ت کارتن 1399/01/20 0

2302006 هواکش کامل ROA 564,000 10ت کارتن 1399/01/20 0

1502147 هواکش کامل انژکتور با فیلتر پراید 411,600 10ضریب فروش_10ت کارتن 1399/01/20 0

1602138 هواکش کامل تیپ 2 پژو 206 1,413,600 2ت کارتن 1399/01/20 0

1602141 هواکش کامل تیپ 5 پژو 206 1,272,000 2 ضریب فروش_2ت کارتن 1399/01/20 0

1504001 هوزینگ کامل پراید 6,180,000 4ضریب فروش_4ت کارتن 1399/01/20 0

1504054 هوزینگ کامل مگنتی پراید 6,420,000 4ضریب فروش_4ت کارتن 1399/01/20 0

1501131 یونیت برقی دسته چراغ پراید 877,200 50 ت کارتن 1399/01/20 0

1201001 یونیت شیشه بالابر پژو 405 536,400 10ضریب فروش__100ت کارتن 1399/01/20 0

2101003 یونیت فن دما پایین  پژو 405 وپرشیا 451,200 50 ت کارتن 1399/01/20 0

2101090 یونیت فن دور زرد پژو 405وسمندوRD 451,200 50ضریب فروش__50ت کارتن 1399/01/20 0

2101001 یونیت قفل مرکزی 405  و پرشیا 564,000 10ضریب فروش_100ت کارتن 1399/01/20 0