بلبرینگ چرخ جلو پراید جدید 141

کارتنی 50 تایی    پشت خط دار ZZ

 قیمت 68/000 تومان

 

بلبرینگ چرخ جلو پراید جدید HD

ساچمه بشکه ای تقویتی پشت خط دار ZZ

 از دو طرف کاسه نمد دار یا گردگیر دارد

کارتنی 40 تایی   قیمت 71/000 تومان

 

رولبرینگ چرخ جلو پراید قدیم

کارتنی 120 تایی   قیمت 35/000 تومان

 

رولبرینگهای چرخ عقب پراید قدیم

کارتنی 200 تایی     قیمت 41/000 تومان

 

رولبرینگهای چرخ عقب پراید جدید و

چرخ جلو پیکان و RD و ROA

کارتنی 210 تایی   قیمت دستش 39/000 تومان

 

بلبرینگ تسمه تایم پراید 

   قیمت 65/000 تومان

 

بلبرینگ شفت گیربکس پراید فیبری دور بالا

کارتنی 125 تایی    قیمت 25/000 تومان

 

رولبرینگ هوزینگ پراید جدید و یورو 4

کارتنی 100 تایی   قیمت 35/000 تومان

 

رولبرینگ هوزینگ پراید

کارتنی 90 تایی   قیمت 35/000 تومان

 

بلبرینگ کولر پراید جدید و پژو 405

کارتنی 140 تایی   قیمت 49/000 تومان

 

  بلبرینگ کلاچ پراید

کارتنی 69 تایی       قیمت 59/000 تومان

 

بلبرینگ دینام کوچک پراید B 8 - 85 

کارتنی 220 تایی    قیمت 18/000 تومان

 

 بلبرینگ ته میلنگ پراید HSB
 
6202 2RS C3 TN فیبری

کارتنی 500 تایی  قیمت 7/500 تومان

 

بلبرینگ فولی هرزگرد پراید

6301 2RS C3 دور بالا

کارتنی 500 تایی   قیمت 8/500 تومان

 

بلبرینگ چرخ جلو پژو 405 - سمند - پرشیا

 پژو 206 تیپ 5 و 6 - دنا

کارتنی 40 تایی         قیمت 92/000 تومان

 

بلبرینگ کلاچ TU5 و رانا     

کارتنی 75 تایی    قیمت 59/000 تومان

 

بلبرینگ کلاچ پژو 405 و 206 تخم مرغی

کارتنی 60 تایی   قیمت 59/000 تومان

 

بلبرینگ کولر پژو 35BD219 و پراید جدید

کارتنی 140 تایی    قیمت 49/000 تومان

 

بلبرینگ کولر پژو 206 

کارتنی 150 تایی  قیمت 49/000 تومان

 

نیدلبرینگهای ژامبون یا اکسل عقب پژو 

405 - سمند - پرشیا

کارتنی 100 تایی     قیمت 59/000 تومان

 

نیدلبرینگهای ژامبون یا اکسل پژو 206

کارتنی 140 تایی   قیمت 59/000 تومان

 

بلبرینگ وسط پلوس پژو 405 و 206

کارتنی 160 تایی   قیمت  16/000 تومان

 

نیدلبرینگ تقویت ژامبون 206

کارتنی 140 تایی   قیمت 28/000 تومان

 

رولبرینگهای چرخ جلو پیکان و RD و ROA

کارتنی 210 تایی   قیمت دستش 39/000 تومان

 

بلبرینگ چرخ عقب پیکان و RD و ROA

کارتنی 50 تایی    قیمت 59/000 تومان

 

رولبرینگ چرخ عقب نیسان جدید

کارتنی 30 تایی    قیمت 92/000 تومان

 

بلبرینگ کلاچ نیسان و پاترول

کارتنی 80 تایی   قیمت 39/000 تومان