اتوماتیک استارت ۴۰۵ قدیم 
۸۸۰۰۰۰ ریال


#استارت_عظام

استارت ۴۰۵
۴۴۰۰۰۰۰ ریال

استارت پراید
۴۴۰۰۰۰۰ ریال

استارت ۲۰۶
۴۴۰۰۰۰۰ ریال

استارت ال ۹۰
۶۷۰۰۰۰۰ ریال


استوپر موتور ۴۰۵ پراید یوفو دینا پارت 
۸۰۰۰۰۰ ریال

استوپر موتور پراید پژو دینا پارت 
۹۵۰۰۰۰ ریال


انگشتی ۱ و ۲ پراید دینا پارت
۳۴۰۰۰۰ ریال


اویل پمپ ۲۱ دندانه ۲۰۶ تیپ ۲ دینا پارت
۱۵۷۰۰۰۰ ریال

اویل پمپ ۲۱ دندانه ۲۰۶ تیپ ۵ دینا پارت
۱۵۷۰۰۰۰ ریال

اویل پمپ ۴۰۵ دینا پارت 
۱۵۷۰۰۰۰ ریال

اویل پمپ پراید دینا پارت
۱۴۴۰۰۰۰ ریال


بلبرینگ چرخ جلو ۱۴۱ پراید عظام
۸۹۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ پلوس ۴۰۵ عظام
۲۷۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ تسمه تایم پراید یونیکس دینا پارت
۸۴۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ چرخ جلو ۴۰۵ عظام
۱۴۸۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ چرخ عقب پیکان عظام
۷۵۰۰۰۰ ریال


بوش طبق لبه دار ۴۰۵ امیر نیا

میل موجگیر ۴۰۵ امیر نیا

طبق ال ۹۰ امیر نیا

طبق پراید بوش پلاستیکی امیر نیا

طبق تیبا امیر نیا

قرقری فرمان پراید امیر نیا

سیبک زیر کمک ۴۰۵ امیر نیا

سیبک فرمان ۲۰۶ امیر نیا

سیبک فرمان ۴۰۵ امیر نیا

دسته موتور ۲۰۶ تیپ ۵ امیر نیا

دسته موتور گرد فلزی ۲۰۶ امیر نیا 

دسته موتور گرد کائوچویی ۲۰۶ امیر نیا
دسته موتور گرد فلزی ۴۰۵ امیر نیا

دسته موتور گرد کائوچویی ۴۰۵ امیر نیا
پلوس کامل بلند پراید عظام
۴۴۵۰۰۰۰ ریال

پلوس کامل کوتاه پراید عظام
۴۰۵۰۰۰۰ ریال


پمپ بنزین کامل ۴۰۵ جدید دینا پارت 
۳۹۰۰۰۰۰ ریال


پیستون ۰۲۰ RD عظام
۴۴۰۰۰۰۰ ریال


تسمه تایم پراید و تیبا آلمانی دینا پارت
۱۰۷۰۰۰۰

تسمه دینام ۴۰۵ آلمانی دینا پارت
۱۲۲۰۰۰۰ ریال


تسمه دینام پراید منجیدی عظام
۳۲۰۰۰۰ ریال

تسمه کولر دنده ای و منجیدی پراید عظام
۳۳۰۰۰۰ ریال


توپی چرخ عقب ABS ۴۰۵ عظام
۲۵۵۰۰۰۰ ریال


جعبه فرمان پراید mbc


کیت کلاج عظام
پیکان زامیادی 

پیکان پلاس

۴۰۵ عظام

۴۰۵ پلاس

پراید پلاس

پراید پری دمپر

رانا

 ۲۰۶ تیپ ۵

 ۲۰۶ تیپ ۲

 ساینا

تیبا ۲۰۰ میل

زانتیا ۲۰۰۰

روآ


دینام ۴۰۵ عظام
۸۷۰۰۰۰۰ ریال


سر پلوس ۲۰ خار ABS دینا پارت GSP
۱۹۵۰۰۰۰ ریال


سر سیلندر نیمه ۴۰۵ دوگانه عظام
۱۳۲۰۰۰۰۰ ریال

سر سیلندر نیمه ۴۰۵ دینا پارت
۱۳۰۰۰۰۰۰ ریال

سر سیلندر نیمه ۴۰۵ فرانتک 
۱۳۵۰۰۰۰۰ ریال

سر سیلندر پراید انژکتور دینا پارت
۸۷۰۰۰۰۰ ریال

سر سیلندر زیمنس کامل پراید دینا پارت
۱۶۵۰۰۰۰۰ ریال

سر سیلندر پیکان دینا پارت 
۷۵۰۰۰۰۰ ریال


طبق پراید CTR کره دینا پارت
۸۱۰۰۰۰ ریال


کمک فرمان ۴۰۵ عظام
۱۷۷۰۰۰۰ ریال


کوئل ساژم بهرام
۱۹۰۰۰۰۰ ریال

کوئل زیمنس بهرام
۱۹۰۰۰۰۰ ریال

کوئل رانا بهرام
۶۸۰۰۰۰۰ ریال

کوئل EF7 بهرام
۱۸۵۰۰۰۰ ریال

 


لاستیک سوپاپ ۲۰۶ تیپ ۲ ایساکو
۵۲۰۰۰۰ ریال


لاستیک سوپاپ پراید دینا پارت
۶۷۰۰۰۰ ریال


لنت جلو ۴۰۵ پارس آبی
۱۰۰۰۰۰ ریال

لنت جلو پیکان آبی
۵۴۰۰۰۰ ریال


میل سوپاپ ساژم پراید عظام
۱۲۰۰۰۰۰ ریال


میل لنگ ۴۰۵ دینا پارت
۴۵۵۰۰۰۰ ریال


 

کیت کلاچ ۲۰۶ تیپ ۵ لوک
۱۷۷۵۰۰۰۰ ریال