تودری روزبه ۲۳۵هزار

دیاق سپر جلو پراید ۱۳۱تکلان توس ۱۶۹

استوپر موتور شرکتی پراید۸۵هزار

واتر پمپgmo با ضمانت ۱۲۵هزار

کاپ چرخ پراید ۱هزار

صافی بنزین پژو ۶۵۰۰

صافی بنزین پراید۶۵۰۰

لنت جلو پراید گلدلند۳۵هزار

لنت عقب پراید گلد ایرانی ۳۵هزار

چسب مزدا کوچیک کاسپین ۵۵۰۰

چسب مزدا بزرگ کاسپین۱۴هزار

فیوز کارتی بسته ۱۰تایی۳۵۰۰

هرزگرد کولر پراید آهنی۱۸۵۰۰

هرزگرد کولر پراید پلیمری۱۵

جعبه فیوز پراید۹۵۰۰

لامپ۱و۲ کنتاک۱۷۰۰

رله فن پژو شیشه ای ۸۰آمپر۲پلاتین۱۶۵۰۰

سینی جلو پیکان با واشر ۸۵هزار

گیریس۱۰۰گرمی پایه لیتیوم۳۸۰۰

کیت کلاج پراید والئو سبز۳۵۰هزار

کیت کلاج پژو والئو سبز۵۵۰هزار

شاسی بند پراید۳۵هزار

قالپاق پراید77,75,74,82 ایتالیایی
دستی۳۰هزار

رله فن شیشه ای ۸۰آمپر۲پلاتین۱۶۵۰۰

بلبرینگ۱تیکه پراید ضمانتی۷۵هزار

روکش دور فرمان۱۲۵۰۰

دسته راهنما سمند۱۰۰هزار

دسته راهنما پژو۱۰۰هزار

پمپ درب پژو کسری ۳۳هزار

تقویت شیشه پراید۱۵هزار

سیفون بیرون باک پژو۱۹۰هزار

مغزی پمپ بنزین پژو۹۸هزار

مغزی پمپ بنزین پراید۸۸هزار

لامپ آریایی۸۰۰

سنسور دور موتور ضمانتی۴۵هزار

اتوماتیک راهنما شیشه ای پیکان ۱۳۵۰۰

چپقی پرژکتور پارس۷۵۰۰

فشنگی دنده عقب پژو ۱۴۵۰۰

هرزگرد دینام ۴۰۵ با ضمانت۲ساله ۱۶۵۰۰

اویل پمپ پیکان شرکتی۱۵۰هزار

واتر پمپ پیکان شرکتی۱۷۶هزار

سیم کلاج پیکان شرکتی۳۹هزار

بلبرینگ چرخ عقب پیکان شرکتی۵۶هزار

تسمه۸۳۵شرکتی۲۲هزار

دنده سر میلنگ پیکان شرکتی۱۵هزار

دنده سرمیل سوپاپ پیکان شرکتی۲۳هزار

گردگیر پلوس پراید ۳خار وساده با بسته بندی۷۵۰۰

گردگیر پلوس پژو۴۰۵ساده و۳خار با بسته بندی۸۵۰۰

گردگیر کمک پیکان ۷۵۰۰

گردگیر کمک پراید عقب و جلو ۶۵۰۰

دستگاه شیشه بالابر پراید جلو۱۷۵هزار

شاسی بند پراید۳۵هزار

وایر شمع پراید
زیمنس
ساژم
کاربراتور
با یکسال ضمانت۴۵هزار

وایر شمع پژو۴۵هزار
۱سال ضمانت

رله دوبل مشکی۲۰هزار

مچی درب جلو پراید ۲۷هزار

مچی درب عقب پراید۲۳هزار