💥رینگ پیستونهای استاندارد G.F
✔ پژو ۴۰۵
✔ پژو ۲۰۶ ( تیپ۲ و تیپ۵)
✔  پراید
✔  روا