‍ اینه داخل L90 شرکتی کد٤٠١
استپرموتور٤٠٥ شرکتی کد٦١٧
استپرموتور٤٠٥ سویسی شرکتی کد٦٢٠
استکان تایپیت ٤٠٥ کد٢١٣
سوزن انژکتورL90 اورجینال کد٦٠٢
اویل پمپ ٤٠٥ شرکتی کد١٠٠٥
اویل پمپ پیکان شرکتی کد٥٠١
اچارچرخ ٤٠٥ شرکتی کد٣٠٥
اچارچرخ ٢٠٦ شرکتی کد٢٠٢
استپ زیرپدال ٤٠٥ شرکتی کد٦٠٨
اهروم ترمزدستی مشکی ٤٠٥ کد٩١٤
سوزن انژکتور٢٠٦ T2 شرکتی کد٣١٠
اورینگ دوربوش ٤٠٥ شرکتی کد٣١٤
اویل پمپ ٢٠٦ T2 شرکتی کد٥٠٥
ترموستات پیکان شرکتی کد١٠٢
ترموستات باپوسته ٢٠٦ T2 شرکتی کد٥٠٨
ترموستات ٨٣ درجه ٤٠٥ شرکتی کد٢٠٧
غلتک هرزگرد ٤٠٥ شرکتی کد٨١٠و٨١٤
غلتک هرزگرد ٤٠٥ شرکتی کد٨١٧
غلتک هرزگرد ٤٠٥ اینا شرکتی کد٨١٦
بلبرینگ تایم اینا ٤٠٥ شرکتی کد٣١٨
بلبرینگ پلوس ٤٠٥ شرکتی ١١٣
بلبرینگ کلاج ٢٠٦ TU شرکتی ٦٠٤
منجیداگزوز٤٠٥ شرکتی کد١٠١٣
طبق چرخ جلو٢٠٦ T5 راست شرکتی کد٣١٣
طبق چرخ جلو٢٠٦ T5 چپ شرکتی کد٢١٤
بلبرینگ چرخ عقب پیکان شرکتی کد٢١٢
پیستون با گزین پین ٢٠٦ T5 کد٥٠٢
پروانه فن پیچی ٤٠٥ کد١٠١٠
پروانه فن خاری ٤٠٥ کد١٠٩
پتانسیومتردریچه گازیورو٤ زیمنس کد٢٠١
بوق با صدای بم ٤٠٥ کد٢١٨
بوق با صدای زیر٤٠٥ کد٣١٧
بوش طبق لبه دار٤٠٥ کد٤١٦ و٤١٠
بوش جناقی ٤٠٥ کد٥١٠
بوش سیلندر٤٠٥ کد٥٠٥ و٦٠٥
پایه نگهدارنده دینام ٢٠٦ کد٥٠١
پنل اسلایدی کولر٤٠٥ وپژوپارس کد٤٠٢
پنل کشویی ٤٠٥ کد٩٠١
پنل چرخشی ٤٠٥ کد٢٠٣
پمپ هیدرولیک ٤٠٥ کد٧٠١
پمپ شیشه شور٤٠٥ کد١١٦
پوسته ترموستات ٢٠٦ T5 شرکتی کد٨٠٩
فولی سرمیلنگ ٤٠٥ اورجینال کد٥١٠
فولی سرمیلنگ ٤٠٥ شرکتی کد٥٠٥
دنده کیلومتربزرگ داخل گیربکس ٤٠٥ کد١٠٩
دنده کیلومترکوچیک ٤٠٥ کد٨١٠ و٨١٦
پمپ شیشه شور٢٠٦ کد٦٠٥
پلوس چرخ جلو٢٠٦ T2  ABS چپ کد٣٠٧
پلوس چرخ جلو٢٠٦ ABS T2 راست کد٤٠٧
پمپ بنزین داخل باک قدیم ٤٠٥ کد٢٠٣و٧٠١
پمپ بنزین داخل باک جدید ٤٠٥ کد٥٠٥
پمپ بنزین بیرون باک ٤٠٥ بوش اصلی کد٢١٣
فولی سرمیلنگ سمند ملی کد٨٠٤و٨٠٥
فولی سرمیلنگ پژوپارس کد١٠٥
فولی سرمیلنگ ٢٠٦ کد٢٠٠٦
پیچ سرسیلندر٤٠٥ کد٥٠٦
رینگ ماهله المان ٤٠٥ کد٢١٨
رینگ موتورژاپن ٤٠٥ کد٢١٤
رینگ موتورپارس ٤٠٥ کد٢٠٩
رینگ موتور٢٠٦ T2 شرکتی کد٨٠٤
رینگ موتور٢٠٦ T5 شرکتی کد٣٠٠٥
توپی سرکمک سمند EF7 کد ٨٠٤
توپی سرکمک قدیم ٤٠٥ کد٢١٢
دوشاخه تیرکمانی ٤٠٥ کد١١٣
جک بالا بر٤٠٥ کد٥٠٦
تیغه برف پاکن با اپ پاش ٤٠٥ کد١٠٨
تیغه برف پاکن بدون اب پاش والوکد٩١٤
بلبرینگ ژامبون ٤٠٥ بیرونی وداخلی