رله فن انژکتور 
16,000 تومان 

رله فن کاربراتور 
19,000 تومان 

رله فن دو قلو پراید 
35,000 تومان 

رله سه قلو کولر پراید 
43,000 تومان 

قرقری فرمان پراید 
22,000 تومان 

لنت ترمز چرخ جلو پراید 
48,000 تومان 

لنت ترمز چرخ عقب پراید 
53,000 تومان 

لنت ترمز چرخ عقب تیبا , ریو و ساینا 
85,000 تومان 

لنت ترمز چرخ جلو تیبا , ریو و ساینا 
87,000 تومان 

فشنگی روغن موتور پراید 
14,000 تومان 

فشنگی فن حرارتی 11,000 تومان 

مهره استپ ترمز زیر پا پراید 
8,500 تومان 

فولی هرزگرد کولر 
21,000 تومان 

فولی هرزگرد کولرپراید یورو4 45,000 

کلید لادری پراید 

2,500 تومان 

پینیون (غلاف) کیلومتر شمار پراید 26,000تومان 

سیم گاز پراید انژکتور 13,000تومان 

سگدست پراید ABS 
83,000تومان 

محور چرخ عقب جدید 25,000تومان 

محور چرخ عقب پراید ABS 
59,000تومان

برند اقلام هانتر