جلوبندی ispco

 

 

🔺بوش دسته موتور گرد کایوچویی ۲۰۶
🔺بوش(سیبک) میل تعادل ۲۰۶
🔺بوش دسته موتور گرد ۴۰۵
🔺بوش طبق بدون لبه ۲۰۶ مشترک
🔺بوش طبق جناقی ۴۰۵
🔺بوش طبق لبه دار ۲۰۶ تیپ ۲
🔺بوش طبق لبه دار ۴۰۵
🔺بوش مندل ۲۰۶ تخت( عقب)
🔺بوش مندل ۲۰۶ گرد(جلو)
🔺بوش کله قندی اکسل ۴۰۵
🔺پایه دسته موتور کامل ۴۰۵ پایین گرد
🔺پولی سر میل لنگ ۲۰۶ تیپ ۲ و۵
🔺پولی سر میل لنگ ۴۰۵ و SLX
🔺پولی سر میل لنگ سمند EF7
🔺توپی سر کمک ۲۰۶
🔺توپی سر کمک ۴۰۵ جدید طرح ۲۰۶
🔺دسته موتور پایین ال۹۰
🔺دسته موتور دو سر پیچ ۲۰۶ تیپ ۵
🔺دسته موتور دو سر پیچ ۴۰۵
🔺دسته موتور زیر باطری(۲۰۶-۴۰۵-زانت
🔺دسته موتور گرد فلزی ۴۰۵
🔺دسته موتور کامل SLX آلومینیومی
🔺دسته موتور کامل آلومینیومی ۲۰۶
🔺دو شاخه رام ۴۰۵ و رانا
🔺سیبک زیر کمک ۴۰۵
🔺سیبک فرمان ۲۰۶ و ۴۰۵و پراید
🔺لاستیک چاکدار جدید۴۰۵
🔺میل موجگیر ۲۰۶