واشر سر سیلندر ۴۰۵ کیک جور 
۱۴۹۰۰۰۰ ریال

واشر سر سیلندر ۴۰۵ مولتی لایر کیک،دو سوراخ
 ۱۸۹۰۰۰۰ ریال

واشر سر سیلندر مولتی ۴۰۵ مولتی لایر کیک،سه سوراخ
 ۱۸۹۰۰۰۰ ریال

واشر سر سیلندر ۲۰۶ تیپ ۵ استاندارد کیک 
۲۲۵۰۰۰۰ ریال

واشر سر سیلندر سمند EF7،دو سوراخ کیک 
۲۲۵۰۰۰۰ ریال


واشر درب سوپاپ پیکان دینا پارت 
۲۱۵۰۰۰ ریال


میل لنگ پراید عظام 
۴۱۵۰۰۰۰ ریال

میل لنگ ۴۰۵ عظام 
۴۷۰۰۰۰۰ ریال

میل لنگ ۴۰۵ دینا پارت 
۴۶۰۰۰۰۰ ریال


میل سوپاپ پراید ساژم عظام 
۱۱۵۰۰۰۰ ریال


موتور فن دو دور پراید عظام 
۱۹۸۰۰۰۰ ریال

موتور فن خاری ۴۰۵ عظام 
۱۹۸۰۰۰۰ ریال

موتور فن خاری ۴۰۵ دینا پارت 
۲۰۳۰۰۰۰ ریال


مشعلی پلوس تیبا ABS عظام 
۲۵۶۰۰۰۰ ریال

مشعلی پلوس پراید ABS عظام 
۲۵۶۰۰۰۰ ریال

مشعلی پلوس بلند ۲۴ خار ۴۰۵ عظام 
۴۲۷۰۰۰۰ ریال

مشعلی پلوس بلند ۲۲ خار ۲۰۶ عظام 
۳۹۵۰۰۰۰ ریال

مشعلی پلوس ۱۹ خار پراید عظام 
۱۸۴۰۰۰۰ ریال


لنت جلو پیکان پارس آبی 
۵۴۰۰۰۰ ریال

لنت جلو ۴۰۵ پارس آبی 
۹۹۰۰۰۰ ریال


لاستیک ساق سوپاپ ۲۰۶ تیپ ۵ ایساکو 
۵۴۰۰۰۰ ریال


کوئل سمند EF7 بهرام 
۱۸۰۰۰۰۰ ریال

کوئل رانا بهرام 
۶۳۵۰۰۰۰ ریال

کوئل ساژم بهرام 
۱۹۰۰۰۰۰ ریال


کمک فرمان ۴۰۵ عظام 
۱۷۸۰۰۰۰ ریال


کمک فنر عقب وانت پیکان عظام 
۱۸۸۰۰۰۰ ریال

کمک فنر عقب سمند عظام 
۲۵۸۰۰۰۰ ریال

کمک فنر جلو پراید عظام 
۲۱۳۰۰۰۰ ریال

کمک فنر عقب پراید CNG عظام 
۲۱۵۰۰۰۰ ریال

کمک فنر جلو سمند عظام 
۳۴۰۰۰۰۰ ریال

کمک فنر جلو ۴۰۵ عظام 
۳۴۰۰۰۰۰ ریال

کمک فنر جلو پیکان عظام ( تعداد محدود )
۳۴۵۰۰۰۰ ریال


کیت گلویی اگزوز ۴۰۵ دینا پارت 
۲۶۵۰۰۰ ریال

کیت گلویی اگزوز ۴۰۵ بازاری

۱۵۰۰۰۰


سر پلوس ۲۰ خار ABS پراید امیرنیا 
۲۱۵۰۰۰۰ ریال

سر پلوس ۱۹ خار پراید عظام 
۱۹۵۰۰۰۰ ریال

سر پلوس تیبا عظام 
۲۵۵۰۰۰۰ ریال

سر پلوس ۲۲ خار،خار وسط ۴۰۵ (کافکو) عظام 
۲۳۰۰۰۰۰ ریال

سرپلوس ۲۰ خار ABS پراید عظام 
۲۱۵۰۰۰۰ ریال

سر پلوس ۲۰ خار پراید عظام 
۲۱۰۰۰۰۰ ریال

سر پلوس ۲۰ خار ABS پراید دینا پارت 
۱۹۸۰۰۰۰ ریال

سر پلوس ۲۰ خار پراید امیرنیا 
۲۰۰۰۰۰۰ ریال


ذغال استارت ۴۰۵ عظام 
۳۹۰۰۰۰ ریال


رله دوبل ۴۰۵ UFO 
۳۷۰۰۰۰ ریال


دینام ۴۰۵ عظام 
۸۲۰۰۰۰۰ ریال


کیت کلاچ ROA عظام 
۵۹۰۰۰۰۰ ریال

کیت کلاچ L90 عظام 
۶۷۰۰۰۰۰ ریال

کیت کلاچ ساینا عظام 
۷۴۰۰۰۰۰ ریال

کیت کلاچ زانتیا ۲۰۰۰ و سمند توربو عظام 
۱۳۸۰۰۰۰۰ ریال

کیت کلاچ ریو عظام 
۴۱۰۰۰۰۰ ریال

کیت کلاچ رانا عظام 
۱۲۹۰۰۰۰۰ ریال

کیت کلاچ تیبا ۲۰۰ میلیمتری عظام 
۵۹۵۰۰۰۰ ریال

کیت کلاچ پیکان پلاس عظام 
۶۶۰۰۰۰۰ ریال

کیت کلاچ پیکان زامیادی عظام 
۶۴۰۰۰۰۰ ریال

کیت کلاچ پراید صادراتی عظام 
۴۳۵۰۰۰۰ ریال

کیت کلاچ پراید پلاس عظام 
۴۱۰۰۰۰۰ ریال

کیت کلاچ پراید پری دمپر عظام 
۴۳۵۰۰۰۰ ریال

کیت کلاچ ۴۰۵ عظام 
۷۰۵۰۰۰۰ ریال

کیت کلاچ ۴۰۵ پلاس عظام 
۷۷۰۰۰۰۰ ریال

کیت کلاچ ۲۰۵ تیپ ۵ عظام 
۱۲۹۰۰۰۰۰ ریال

کیت کلاچ ۲۰۶ تیپ ۲ عظام 
۷۱۰۰۰۰۰ ریال


سنسور اکسیژن زیمنس پراید و۴۰۵ UFO 
۲۸۵۰۰۰۰ ریال


سه شاخه پلوس ۲۴ خار ۴۰۵ عظام 
۴۸۰۰۰۰ ریال

سه شاخه پلوس ۲۰ خار پراید عظام 
۴۳۰۰۰۰ ریال


سر سیلندر نیمه ۴۰۵ دوگانه کیک (با ملحقات) 
۱۴۲۰۰۰۰۰ ریال

سر سیلندر کامل ۴۰۵ دوگانه کیک (با واشر) 
۲۳۰۰۰۰۰۰ ریال

سر سیلندر کامل ۴۰۵ دوگانه کیک (بدون واشر) 
۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال

سر سیلندر پراید کاربراتور عظام 
۸۷۰۰۰۰۰ ریال

سر سیلندر پراید انژکتور عظام 
۸۶۰۰۰۰۰ ریال

سر سیلندر کامل زیمنس پراید دینا پارت 
۱۶۹۰۰۰۰۰ ریال

سر سیلندر نیمه ۴۰۵ دوگانه دینا پارت 
۱۳۰۰۰۰۰۰ ریال


جعبه فرمان پراید MBC 
۳۱۰۰۰۰۰ ریال


توپی چرخ عقب ABS ۴۰۵ عظام 
۲۵۰۰۰۰۰ ریال


تسمه کولر پراید صاف عظام 
۳۱۰۰۰۰ ریال

تسمه کولر پراید دنده ای عظام 
۳۱۰۰۰۰ ریال

تسمه دینام پراید صاف عظام 
۳۱۰۰۰۰ ریال

تسمه تایم ۴۰۵ ایساکو (OPTIBELT) 
۲۵۵۰۰۰۰ ریال


پمپ بنزین کامل ۴۰۵ جدید دینا پارت 
۳۷۰۰۰۰۰ ریال


بلبرینگ ژامبون ۴۰۵ دینا پارت 
۹۵۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ چرخ عقب پیکان عظام 
۷۵۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ چرخ جلو پراید جدید(۱۴۱) عظام 
۸۵۰۰۰۰ ریال


استارت پراید عظام 
۴۳۰۰۰۰۰ ریال

استارت پیکان عظام 
۴۴۵۰۰۰۰ ریال

استارت L90 عظام 
۶۵۰۰۰۰۰ ریال

استارت ۴۰۵ عظام 
۴۳۵۰۰۰۰ ریال


اتوماتیک استارت ۴۰۵ جدید عظام 
۸۸۰۰۰۰ ریال

اتوماتیک استارت ۴۰۵ قدیم عظام 
۸۸۰۰۰۰ ریال