👇قیمت ها #امیرنیا
#امیرنیا
طبق ۲۰۶ ۲۵۰۰۰۰تومان.
میل موجگیر ۲۰۶ ۴۵۰۰۰تومان.
سیبک فرمان ۲۰۶ ۴۵۰۰۰تومان.
سیبک زیرکمک پژو ۳۰۰۰۰تومان.
سیبک فرمان پژو ۴۳۰۰۰تومان.
میل موجگیر سمند ۴۸۰۰۰تومان.
طبق بوش فلزی پراید ۶۶۰۰۰تومان.
طبق بوش لاستیکی پراید ۶۴۰۰۰تومان.
سیبک فرمان پراید ۳۳۰۰۰تومان.
طبق تیبا ۱۱۰۰۰۰تومان.
تعداد تخفیف دارد⚠️ #یدکی
#لوازم_یدکی 
#لوازم_ماشین
#پراید #پژو #ماشین #ماشینباز #شوتی #قطعات_یدکی