اقلام ایساکو و شرکتی

 

پنل کولر کشویی ۴۰۵
قیمت ۱۶۵۰۰۰۰

تسمه تایم سمند  EF7 
قیمت ۲۹۰۰۰۰۰

تسمه تایم تیپ ۲ اورجینال
قیمت ۱۹۸۰۰۰۰

تسمه تایم تیپ ۵
قیمت ۲۳۵۰۰۰۰

خار سر میل لنگ ۴۰۵
قیمت ۲۸۰۰۰

دسته موتور ۴۰۵ دوسرپیچ
قیمت ۵۹۰۰۰۰

دسته موتور زیر باتری ۴۰۵
قیمت۲۹۰۰۰۰

شیلنگ بخاری کوتاه دو گانه سوز
قیمت ۳۲۵۰۰۰

شیلنگ بخار روغن ۴۰۵
قیمت ۵۳۰۰۰۰

گیج روغن سمند EF7 
قیمت ۱۰۵۰۰۰

گیج روغن ۴۰۵
قیمت ۷۵۰۰۰

لوله روغن ریز
قیمت ۱۷۰۰۰۰

درب روغن ریز موتور
قیمت ۱۰۵۰۰۰

زبانه قفل ستون بهینه
قیمت ۱۰۰۰۰۰

قفل درب موتور ۴۰۵
قیمت ۱۵۰۰۰۰

قفل درب صندوق ۴۰۵
قیمت ۱۴۰۰۰۰

قفل مکانیکی داخل درب ۴۰۵
قیمت ۵۲۵۰۰۰

مهره دنده عقب ۴۰۵
قیمت ۳۲۰۰۰۰

مهره روغن (سبز تک فیش)سمند EF7
قیمت ۳۱۰۰۰۰

لوله X5
قیمت ۳۸۰۰۰۰

غربیلک فرمان ۴۰۵ مشکی کامل
قیمت ۱۷۹۰۰۰۰

غربیلک فرمان ۴۰۵-SLX کامل
قیمت ۱۸۸۰۰۰۰

چراغ سقف ۴۰۵
قیمت ۱۶۵۰۰۰

چراغ نقشه خوان پارس
قیمت ۲۲۰۰۰۰

غلتک تسمه سفت کن R2  با پایه
قیمت ۱۴۹۰۰۰۰

پوسته هوزینگ ۴۰۵ زیمنس
قیمت ۹۹۰۰۰۰

غلتک هرزگرد ۴۰۵ صربستان
قیمت۶۲۰۰۰۰

استوپر موتور ۴۰۵
قیمت۱۲۸۰۰۰۰

سرسیلندر لخت ۲ گانه با نازل ۱۳۵۰۰۰۰۰
سرسیلندر لخت ۲ گانه بدون نازل ۱۲۹۰۰۰۰۰

آینه داخل
قیمت ۳۶۰۰۰۰