کیت کلاچ سکو پراید سایپا
٦٦٠٠٠٠

سیم ترمز دستی معمولی سایپا
٦۹٠٠٠

درب رادیاتورسایپا
۹٥٠٠

واشر درب سوپاپ کره ای سایپا
١۶٠٠٠

واشرسرسیلندرکره ای سایپا
۶۰٠٠٠

لولای درب سایپا جور
١۵۵٠٠

لولای کاپوت سایپا
١۵٠٠٠

بلبرینگ تسمه تایم سایپا
٨۸٠٠٠

سیم گاز انژکتور سایپا
١۷٠٠٠

سیم کلاچ سایپا
۲۰٠٠٠

حبابگیرانژکتورسایپا
۶۰٠٠٠

تسمه هیدرولیک٩٣٠سایپا
٤۲٠٠٠

میل تعادل سایپا
١۶٠٠٠٠

مقاومت فن جدید سایپا
٢۲٠٠٠

استپر موتورسایپا
۹٥٠٠٠

پولی هرزگردسایپا
٢۵٠٠٠

دیسک صفحه پراید عظام 
۴۱۰۰۰۰

دیسک صفحه پژو عظام 
۷۳۰۰۰۰

دیسک صفحه پراید صادراتی عظام
۴۴۰۰۰۰
دیسک صفحه پژو پلاس عظام
۷۸۰۰۰۰