قیمت 👇

منبع اگزوز عقب پراید مشهد 
۸۷۰۰۰ 
منبع اگزوز عقب پراید الگانس  
۹۷۰۰۰ 
منبع اگزوز عقب پراید صادراتی 
۱۲۷۰۰۰ 
منبع اگزوز عقب پراید CNG صادراتی 
۱۲۸۰۰۰ 
منبع اگزوز عقب تیبا 1 صادراتی 
۱۸۰۰۰۰ 
منبع اگزوز عقب تیبا 2 صادراتی 
۱۸۰۰۰۰ 
منبع اگزوز عقب  L 90 صادراتی 
۱۷۰۰۰۰ 
منبع اگزوز عقب زانتیا گالوانیزه 
( اگزوز میلاد ) 
۲۱۵۰۰۰ 
منبع وسط اگزوز زانتیا با لوله  ( اگزوز میلاد ) 
۲۱۵۰۰۰ 
منبع اگزوز عقب ریو 
۱۸۰۰۰۰ 
منبع وسط اگزوز  ریو  
۱۳۸۰۰۰ 
سرتاسری پراید دوگانه سوز 
۱۶۰۰۰۰ 
لوله سرتا سری اگزوز پراید 111 با منبع
 ( اگزوز میلاد )  ۱۶۰۰۰۰

سرتاسری تیبا 1  ( اگزوز میلاد ) 
۲۴۰۰۰۰

گلوئی اگزوز پراید با واشر صادراتی 
۸۲۰۰۰

گلوئی اگزوز پراید صادراتی 
۷۸۰۰۰

لوله هفت خم اگزوز پراید 131 
۷۸۰۰۰

لوله هفت خم اگزوز پراید  111 
۸۷۰۰۰

وله هفت خم اگزوز پراید U4 ( اگزوز میلاد )  ۹۷۰۰۰

لوله ده خم اگزوز پراید CNG ( اگزوز میلاد )  ۸۷۰۰۰

لوله هفت خم اگزوز پراید وانت 
۹۸۰۰۰‌

سفارش خود را به واتساپ ۰۹۱۰۲۹۰۹۰۰۲ ارسال فرمایید .

ادرس خیابان ملت کوچه کاوه پلاک ۶
۳۳۹۵۳۲۹۸
۳۳۹۹۱۴۰۷