به اطلاع میرساند تمام اقلام سایپا افزایش قیمت داشته اند و قیمت فوق فرصت بسیار ایده آب جهت سرمایه گذارى میباشند 
اکثریت اقلام ایساکو نیز افزایش قیمت داشته اند

دنده برنجى گیربکس پیکان والتون١٩٥٠٠٠٠ریال

زنجیر سفت کن والتون ١٢٠٠٠٠٠ریال
واشر سر سیلندر پیکان والتون٥٥٠٠٠٠ریال

زنجیر سفت کن پیکان فاى٥٥٠٠٠٠ریال

زنجیر موتور پیکان فاى٣١٠٠٠٠ریال

زنجیر و زنجیر سفت کن پیکانHPC ٢٠٠٠٠٠٠ریال

سر سیلندر٢٠٦ تیپ٢ ایساکو ١١٥٠٠٠٠ریال

اجناس جدید عظام⚪️🔴🔵
پیستون روا تمامى سایز ها٤٣٥٠٠٠٠ریال
پیستون٢٠٦ تیپ٥ استاندارد عظام٥٢٥٠٠٠٠ریال
پیستون٢٠٦ تیپ٥ اول و دوم عظام ٥٧٥٠٠٠٠ریال
پیستون پیکان تمامى سایز ها٤٢٠٠٠٠٠ریال
سرپلوس پراید ٢٠ خار ABS عظام٢٢٢٠٠٠٠ریال
موتور فن٤٠٥ خاری عظام٢١٠٠٠٠٠ریال
سرپلوس ٤٠٥ خار وسط٢٢ خار ABS عظام ٢٢٢٠٠٠٠ریال
پیستون تیبا تمامى سایز ها٢٧٥٠٠٠٠ریال
پیستون یورو٤ تمامى سایز ها٢٧٥٠٠٠٠ریال
پیستون قلبی گازسوز تمامى سایز ها٢٧٥٠٠٠٠ریال

محصولات GMB اصل در یاس پارت

تسمه دینام٤٠٥ GMB ١١٥٠٠٠٠ریال
تسمه تایم٤٠٥ GMB ١١٥٠٠٠٠ریال
کیت تایم٤٠٥ با غلتک GMB ١٨٠٠٠٠٠ریال
بلبرینگ کلاج پراید GMB ٨٢٠٠٠٠ریال
بلبرینگ تایم٤٠٥ GMB ٧٠٠٠٠٠ریال
به اطلاع میرساند تمامى محصولات GMB اصل میباشد و قیمت هاى جدید محصولات GMB افزایش داشته است 
و توزیع محصولات در یاس پارت به قیمت قدیم صورت میگیرد

بلوک سیلندر٤٠٥ فاقد شماره
٢٢٠٠٠٠٠٠ریال
ضمنا حک شماره نیز صورت میگیرد
تمامى بلوک سیلندر ها با تضمین عدم مشکل در قسمت کپه ها میباشد

اجناس جدیدى ورودى امروز مورخ٢٠ خرداد ماه

سوپرایززز مخصوص مشتریان فعال ⚪️🔵🔴
کیت کلاج عظام با قیمت هاى فوق العاده رسید

کیت کلاج پیکان عظام٦١٠٠٠٠٠ریال

کیت کلاج پیکان پلاس عظام ٦٢٥٠٠٠٠ریال

کیت کلاج پراید عظام ٤٢٠٠٠٠٠ریال

کیت کلاج پراید صادراتى ٦فنر عظام٤٥٥٠٠٠٠ریال

کیت کلاج روا عظام٥٩٠٠٠٠٠ریال

کیت کلاج405 معمولى عظام ٧٠٠٠٠٠٠ریال

کیت کلاج405 پلاس عظام ٧١٥٠٠٠٠ریال

کیت کلاج تیبا ٢٠٠ میلی متری عظام٦١٥٠٠٠٠ریال

کیت کلاج ساینا٢١٥ میلی متری عظام٧٥٥٠٠٠٠ریال

کیت کلاج٢٠٦ تیپ٢ عظام٧٥٥٠٠٠٠ریال

کیت کلاج ریو عظام٦٤٥٠٠٠٠ریال

سر سیلندر روا پارس ٦٣٥٠٠٠٠ریال
سر سیلندر٤٠٥ پارس ١١٠٠٠٠٠٠ریال

کسرى های سوپاپ ساوه رسید
سمند ملی
تیپ٥
پراید
یورو٤ 
تیبا
روا سال
پیکان استاندارد

بوش میل سوپاپ پیکان اچ پى سی ١٥٥٠٠٠٠ریال(تکى)

بوش شاتون پیکان و بوش میل سوپاپ پیکان اچ پی سی ٢٠٠٠٠٠٠ریال

سرپلوس پراید20 خار ABS والتون با کیفیت عالى و قیمت فوق العاده فقط و فقط ١٨٨٠٠٠٠ریال

واشر سر سیلندر پیکان والتون ٥٥٠٠٠٠ریال
زنجیر سفت کن پیکان والتون ١٢٠٠٠٠٠٠ریال
دنده برنجى پیکان والتون١٩٥٠٠٠٠ریال

استپ موتور٤٠٥ UFO دیناپارت٦٥٠٠٠٠ریال (بدون گارانتى)

وایر شمع ٤٠٥ سامفر ٦٣٥٠٠٠ریال

وایر شمع پراید ساژم دوگانه سوز سامفر ٥٩٠٠٠٠ریال

وایر شمع پراید زیمنس دوگانه سوز سامفر٥٩٠٠٠٠ریال

فشنگی روغن٤٠٥ سامفر ١٦٥٠٠٠ریال

کلید سه کاره کولر ٤٠٥ ٦٦٥٠٠٠ریال(فوق العاده مصرفى)

مغزی پمپ بنزین پراید مستر موتورز٩٦٠٠٠٠ریال

پمپ بنزین پراید عظام ١١٠٠٠٠٠ریال

لیست
(هیچ محدودیتى در تعداد نداریم)

پمپ بنزین پراید کاربراتور AMT فقط وفقط ١٤٥٠٠٠٠ریال

رینگ ریک رسید

رینگ موتور روا در سه سایز STD-20-30
با قیمت ٣٥٥٠٠٠٠ریال 
هر یک عدد رینگ موتور سایز ٣٠ یک عدد رینک موتور STD فاکتور میگردد

رینگ موتور در دو سایز STD و بیست با قیمت ٣٥٥٠٠٠٠ریال

رینگ موتور پراید STD و25و50و75 با قیمت ٢١٠٠٠٠٠ریال
رینگ موتور پنجاه یا هفتاد و پنج با دو عددSTD و یا ٢٥ فاکتور میگردد

رینگ موتور٤٠٥ریک٢٢٠٠٠٠٠ریال
رینگ موتور٢٠٦ تیپ٢ ریک ٤١٠٠٠٠٠ریال
رینگ موتور٢٠٦ تیپ٥ STD ریک ٤٤٥٠٠٠٠ریال

رینگ موتور پراید یورو٤ سایز25 ٣٣٥٠٠٠٠ریال

رینگ موتور تیبا ریک در سه سایزSTDو25و50 ٣٣٥٠٠٠٠ریال

رینگ موتور پراید 75 با برندTPژاپن٢٠٠٠٠٠٠ریال.    .   
 رینک موتور تیبا STD با برند TP ژاپن٢٣٥٠٠٠٠ریال