پخش سپر

 

 

قیمت👇
دیاق سپر جلو پراید صبا /131 شرکتی مورد استفاده خط تولید ۱۶۸۰۰۰

دیاق سپر عقب پراید صبا / 131 شرکتی مورد استفاده خط تولید 
۱۶۸۰۰۰

دیاق سپر عقب پراید 132 شرکتی مورد استفاده خط تولید ۱۶۸۰۰۰

دیاق سپر عقب پراید 111 شرکتی مورد استفاده خط تولید ۱۶۸۰۰۰

دیاق سپر جلو تیبا ۱۶۸۰۰۰

سپر عقب پراید 131 /صبا مهرساز 
۷۵۰۰۰

سپر جلو پراید 131 مهرساز ۷۳۰۰۰

سپر جلو رنگی پراید 132/111 پلاسکوکارسایپا مورد استفاده خط
۱۴۸۰۰۰

سپر عقب رنگی پراید 132 پلاسکوکارسایپا مورد استفاده خط تولید 
۱۴۸۰۰۰

سپر جلو رنگی تیبا پلاسکوکارسایپا مورد استفاده خط تولید ۱۵۸۰۰۰

سپر عقب رنگی تیبا 1 پلاسکوکارسایپا مورد استفاده خط تولید ۱۵۸۰۰۰

سپر عقب رنگی تیبا 2 پلاسکوکارسایپا مورد استفاده خط تولید ۱۵۸۰۰۰

سپر عقب رنگی ساینا پلاسکوکارسایپا مورد استفاده خط تولید ۱۶۸۰۰۰

سپر جلو رنگی ساینا پلاسکوکارسایپا مورد استفاده خط تولید ۱۶۸۰۰۰

سپر جلو پژو 405 نقره ای دیاق فلزی مورد استفاده خط تولید ۲۲۸۰۰۰

سپر عقب پژو 405 نقره ای مورد استفاده خط تولید ۲۱۸۰۰۰

سپر جلو پژو پارس سفید مورد استفاده خط تولید ۲۴۸۰۰۰

سپر عقب رنگی پژو پارس مورد استفاده خط تولید ۲۲۸۰۰۰

تعداد محدود
#لوازم_یدکی 
تکفروشی نداریم⚠️ سفارش در واتساپ ۰۹۱۰۲۹۰۹۰۰۲
تخفیف در خرید تعداد