تیغه برف پاکن پیکان قدیم
 ٢۲٠٠٠
تیغه برف پاکن ١٦ انژکتور
 ٢۳٠٠٠
تیغه برف پاکن پراید
 ٢۵۰٠٠٠
تیغه برف پاکن ٤٠٥
 ٣۳٠٠٠٠
تیغه ال ٩٠
 ٣۳٠٠٠ 


تیغه ریو 
٣۳٠٠٠ 
لاستیک تیغه برف پاک
 ١۴۵٠٠
تیغه سمند
 ۵۵٠٠٠ 
تیغه ٢٠٦
 ۵۳٠٠٠
تیغه زانتیا
 ۷۱٠٠٠ 
تیغه مگان
 ۹۵٠٠٠

قیمت های ده عدد به بالا⚠️ این کالا تک فروشی ندارد

سفارش 
ارسال در واتساپ ۰۹۱۰۲۹۰۹۰۰۲
تلفنی
۳۳۹۵۳۲۹۸
۳۳۹۹۱۴۰۷
۳۳۹۴۵۸۸۷