دستگره ۲۰۶
20.000
پمپ شیشه شور پراید سیم کوتاه
28.000
پمپ شیشه شور پراید سیم بلند
28.000
آفتامات دینام انژکتور پراید
42.000
آفتامات دینام ذغال دار پیکان
35.000
آفتامات دینام پرشیایی
67.000
لامپ گرد
16.500
فیوز تویوتایی
2.500
رله سبز ۲۰۶
13.500
ذغال دینام ۴۰۵
18.000
ذغال استارت پراید
11.000

ذغال دینام پراید
5.500
ذغال استارت ۴۰۵
15.500
سرسیم مهره ای ۴
600
سرسیم مهره ای ۶
600
سرسیم مهره ای ۸
320
فیوز گچی
500
فیوز دوشاخه
750
فیوز دوشاخه ۲۰۶ جعبه ای
650
ذغال بلوری جلو ۳فیش
4.000
ذغال بلوری جلو ۲فیش
4.000
لامپ آریایی ریز
500
لامپ آریایی درشت 
800
لامپ آمپری بنزینی 
900