ذغال استارت ۴۰۵ 
۴۰۵۰۰۰﷼

میل لنگ پیکان 
۴۲۵۰۰۰۰﷼

استارت پراید 
۴۵۸۰۰۰۰﷼

استارت ۴۰۵ 
۴۶۹۰۰۰۰﷼

استارت ۲۰۶
 ۴۷۵۰۰۰۰﷼

استارت پیکان 
۴۴۴۰۰۰۰﷼

کلیه اتوماتیک های عظام
۹۰۰۰۰۰﷼

سر چرخ تیبا 
۲۲۸۵۰۰۰﷼

دیسک و صفحه پراید 
۳۹۸۰۰۰۰﷼

کاسه چرخ abs 
۸۵۰۰۰۰﷼

استارت ال۹۰

کول ۲۰۶ تبپ ۵ 
۶۰۵۰۰۰۰﷼

دیسک چرخ ۲۰۶ تیپ ۵ 
۱۱۳۰۰۰۰﷼

دیسک چرخ جاو ۲۰۶ تیپ ۲ 
۹۸۰۰۰۰﷼

افتامات دینام ۴۰۵ 
۲۰۵۰۰۰۰﷼

میل لنگ پراید 
۳۹۹۰۰۰۰﷼

توپی چرخ عقب abs
۲۳۵۰۰۰۰﷼

سر سیلندر لخت دوگانه سوز 
۱۲۹۵۰۰۰۰﷼

دیسک و صفحه روا 
۵۷۵۰۰۰۰﷼

جعبه 
۳۰۵۰۰۰۰﷼

دینام ۴۰۵ 
۹۱۰۰۰۰۰﷼

بابرینگ ژامبون ۲۰۶ دینا
۹۰۰۰۰۰﷼

سر سیلندر پراید انژکتور 
۸۴۹۰۰۰۰﷼

درب سوپاپ 
۲۲۷۰۰۰۰﷼

دیسک و صفحه پیکان 
۶۱۳۰۰۰۰﷼

دیسک و صفحه ۴۰۵ 
۷۲۵۰۰۰۰﷼

بلبرینگ چرخ جلو 141 
HPC 
۸۸۰۰۰۰﷼
Frantec
۸۴۰۰۰۰﷼
AMT
۸۱۰۰۰۰﷼
 دینا پارت
۸۴۰۰۰۰﷼
دیناپارت  unix
۱۱۸۰۰۰۰﷼

بلبرینگ عقب جدید پراید
GT  ۳۶۰۰۰۰﷼

MWH 
۵۲۰۰۰۰﷼
AMT
۳۸۵۰۰۰﷼
HPC
۶۰۰۰۰۰﷼

بلبرینگ چرخ جلو قدیم پراید
HPC
۴۳۰۰۰۰﷼
Frantec
۴۳۰۰۰۰﷼
MWH
۴۳۰۰۰۰﷼
دینا پارت 
۴۵۰۰۰۰﷼

بلبرینگ چرخ جلو ۴۰۵
AMT(با پبچ مهره)
۱۰۹۰۰۰۰﷼
MWH 
۱۲۰۰۰۰۰﷼
HPC
۱۳۵۰۰۰۰﷼

سر سیلندر کامل ۴۰۵ دوگانه 
۲۰۶۰۰۰۰۰﷼

سر سیلندر لخت با ملحقات ۴۰۵ 
۱۴۱۰۰۰۰۰﷼

سر سیلندر لخت ۴۰۵ فرانتک

سرپلوس عظام پراید
۲۰ ای بی اس
۲۰۱۰۰۰۰﷼
۲۰ ساده
۲۰۵۰۰۰۰﷼

تسمه کولر پراید 


۲۵۰۰۰۰﷼

واشر سر سیلندر ۴۰۵ 
ترک اصلی
۸۵۰۰۰۰﷼

واشر سر سیلندر ۴۰۵ تقویت شده
ترک اصلی
۱۱۰۰۰۰۰﷼

واشر سر سیلندر ۲۰۶ تیپ ۵
ترک اصلی
۱۶۰۰۰۰۰﷼

واشر سر سیلندر ۲۰۶ تیپ ۲
ترک اصلی 
۹۵۰۰۰۰﷼

واشر سر سیلندر سمند ملی 
ترک اصلی 
۱۵۵۰۰۰۰﷼

واشر سر سیلندر ال۹۰
ترک اصلی
۱۶۵۰۰۰۰﷼

موتور فن پژو خاری ماد پارت
۱۸۵۰۰۰۰﷼

استپر ۲۰۶ سونیک 
۵۵۰۰۰۰﷼

سه شاخه ۱۹ abs رایو
۳۵۰۰۰۰﷼

ترموستات ۲۰۶ تیپ ۲ و ال۹۰ واکستات
۱۹۰۰۰۰﷼

لوله فرعی اب پراید

۱۲۰۰۰۰﷼

درپوش الومینیومی ۲۰۶ 
۹۰۰۰۰۰﷼

بلبربنگ عقب پیکان 
۳۹۰۰۰۰﷼

با ضمانت

ترموستات پراید INZI
۱۵۵۰۰۰﷼

لاستیک تیغه پراید ۱۰۵۰۰۰﷼

لاستیک تیغه پژو 
۱۲۰۰۰۰﷼