درب سوپاپ 405 مژده وصل 
240000تومان

موتور فن تک دور پراید سایپا 
215000تومان

دیسک چرخ 405 چدن فولاد 
200000تومان

لنت جلو 405 سایلنت کارتنی 
31500تومان

میل موجگیر 405 
16000تومان

فشنگی سبز سامفر
 14500تومان

سرپلوس پراید عظام 
20خار ساده 210000
20خار ای بی اس 218000
مشعلی 19ساده. 188000
سر پلوس تیبا 245000