۹۹/۳/۳۱
کمک فنر جلو پیکان ایندامین: ۲،۸۰۰،۰۰۰ ریال

❗️❗️تعداد محدود

 

۹۹/۳/۳۱
کاسه چرخ پیکان شرکتی: ۹۹۸،۰۰۰

❇️دارای ضمانت و کیفیت عالی

 

۹۹/۳/۳۱
کاسه چرخ ۴۰۵ شرکتی: ۱،۳۸۵،۰۰۰ ریال

💠دارای ضمانت و کیفیت عالی

 

۹۹/۳/۳۱
کاسه چرخ پراید جدید شرکتی: ۷۴۸،۰۰۰ ریال

⚜دارای ضمانت و کیفیت عالی

 

۹۹/۳/۳۱
کاسه چرخ عقب پراید قدیم شرکتی: ۷۴۸،۰۰۰ ریال

۹۹/۳/۳۱
کاسه چرخ پراید ABS شرکتی: ۷۸۷،۰۰۰ ریال

⚜دارای ضمانت و کیفیت عالی

 

۹۹/۴/۱
دیسک چرخ پراید شرکتی: ۶۹۸،۰۰۰ ریال

 

۹۹/۴/۱
دیسک چرخ جلو ۴۰۵ شرکتی: ۱،۲۸۹،۰۰۰ ریال

دیسک چرخ تیبا شرکتی: ۱،۱۶۰،۰۰۰ ریال

دیسک چرخ ۲۰۶ تیپ ۵ جلو شرکتی: ۱،۳۷۵،۰۰۰ ریال

دیسک چرخ ۲۰۶ تیپ ۵ عقب شرکتی: ۸۴۰،۰۰۰ ریال

دیسک چرخ جلو ماندو شرکتی: ۱،۴۴۸،۰۰۰ ریال


دیسک چرخ جلو ROA و آریسان شرکتی: ۱،۰۹۸،۰۰۰ ریال

دیسک چرخ جلو پیکان شرکتی: ۶۹۵،۰۰۰ ریال