بلبرینگ چرخ عقب پراید شرکتی
89.000
بلبرینگ کلاچ پراید شرکتی
92.000
واتر پمپ پراید شرکتی
180.000
اویل پمپ پراید شرکتی
172.000
ترموسات پراید شرکتی
32.000
توپی سر کمک پراید شرکتی
34.500
سنسور کیلومتر قدیم پراید شرکتی
44.000
مقاومت فن پراید شرکتی
21.000
مهره اب سبز و مشکی پراید شرکتی
22.000
مهره روغن پراید شرکتی
22.000
کابل گازپراید شرکتی
17.500
کابل کلاچ پراید شرکتی
21.500
دسته موتور شماره۱پراید شرکتی
33.000
دسته موتور شماره۲پراید شرکتی
33.000
دسته موتورشماره۳ پرایدشرکتی
44.000
تسمه تایم پراید شرکتی
120.000
درب رادیاتور پراید شرکتی
8.800
رادیاتور اب پراید شرکتی
175.000