کیت کلاج پیکان عظام ٧٠٠٠٠٠٠ریال
کیت کلاج پیکان صادراتى (پلاس) عظام ٧٢٠٠٠٠٠ریال
کیت کلاج ٤٠٥ عظام ٨٠٠٠٠٠٠ریال
کیت کلاج٤٠٥ پلاس عظام ٨٣٠٠٠٠٠ریال
کیت کلاج روا عظام ٦٥٥٠٠٠٠ریال
کیت کلاج پراید عظام ٤٤٢٠٠٠٠ریال
کیت کلاج پراید صادراتی عظام ٤٦٥٠٠٠٠ریال
کیت کلاج ٢٠٦ تیپ٥ عظام ١٣٠٠٠٠٠٠ریال
کیت کلاج رانا عظام ١٣٠٠٠٠٠٠ریال
کیت کلاج ٢٠٦ تیپ٢ عظام٨٨٠٠٠٠٠ریال
کیت کلاج زانتیا ٢٠٠٠عظام ١٩٠٠٠٠٠٠ریال
کیت کلاج ریو عظام٦٧٠٠٠٠٠ریال
صفحه کلاج تک٤٠٥ عظام ٢٧٥٠٠٠٠ریال
صفحه کلاج ٢٠٦ تیپ٥ عظام ٥٠٠٠٠٠٠ریال

پیستون ٢٠٦ تیپ ٥ اول و دوم عظام ٦٥٥٠٠٠٠ریال
پیستون سمند ملی تمام سایز ها ٦٠٥٠٠٠٠ریال
پیستون روا تمامی سایز ها ٤٧٠٠٠٠٠ریال
پیستون پیکان تمامی سایز ها ٤٤٠٠٠٠٠ریال
بوش و پیستون ٢٠٦ تیپ٢ عظام٧٢٠٠٠٠٠ریال

انواع میل سوپاپ پراید در سه مدل ١٤٠٠٠٠٠ریال
میل سوپاپ٤٠٥ عظام ١٧٠٠٠٠٠ریال

⚪️🔵🔴فروش فوق العاده موتور فن عظام
فقط و فقط به قیمت قدیم 
پراید دو دور
٤٠٥ خاری
فقط و فقط ٢٠٥٠٠٠٠ریال
( تا اعلام قیمت جدید به قیمت قدیم توزیع میگردد)

سرپلوس پراید بیست خار ABS عظام ٢٤٠٠٠٠٠ریال
سر پلوس پراید بیست خار ساده عظام ٢١٥٠٠٠٠ریال
سرپلوس ٤٠٥ ٢٢ خار ABS عظام ٢٤٥٠٠٠٠ریال
مشعلی گیربکس پراید و تیبا جدید عظام ٢٦٠٠٠٠٠ریال

افر ویژه عظام 
میل لنگ پراید عظام فقط و فقط ٤١٠٠٠٠٠ریال
(هفتاد هزار تومان ارزان تر از توس)
میل لنگ٤٠٥ عظام ٥٢٠٠٠٠٠ریال
(شصت هزار تومان ارزان تر از توس)
میل لنگ پیکان عظام ٤٧٠٠٠٠٠ریال
(چهل هزار تومان ارزان تر از توس)
فوق العاده مناسب جهت سرمایه گذارى

زغال استارت٤٠٥ جدید عظام
آفتامات دینام٤٠٥ عظام
توپ چرخ عقب٤٠٥ ABS عظام

بلبرینگ چرخ جلو پراید ١٤١ عظام ١٠٠٠٠٠٠ریال(قیمت لیست ١١٣٠٠٠٠ریال میباشد)

بلبرینگ چرخ عقب پیکان عظام ٩٠٠٠٠٠ریال
(قیمت لیست ١٠١٠٠٠٠ریال)

کمک پراید عظام ٢٣٥٠٠٠٠ریال 
فروش به صورت دست

کویل سمند ملی عظام ٢٠٣٠٠٠٠ریال
(قیمت لیست ٢١٣٠٠٠٠ریال میباشد)

موتور فن با پروانه ٢٠٦ عظام فقط و فقط ٢٩٠٠٠٠٠ریال ( قیمت قدیم)

بوش و پیستون٤٠٥ عظام ٥٦٠٠٠٠٠ریال

سر سیلندر٤٠٥ عظام
سر سیلندر کامل٤٠٥ عظام
سر سیلندر پراید انژکتور و کاربراتور عظام

سر سیلندر کامل ٤٠٥ بشل

یاتاقان١٠ پیکان ایران ثابت و متحرک ٥٢٠٠٠٠٠ریال
یاتاقان ٢٠ پیکان ایران ٥٢٠٠٠٠٠ریال

یاتاقان ٢٥ پراید ایران ثابت و متحرک ٣١٠٠٠٠٠ریال

ثابت٢٥ تکی پراید ایران ٢٢٥٠٠٠٠ریال

تسمه تایم پراید سایپا١١٥٠٠٠٠ریال( اوپتی بلت)