سلام و عرض ادب خدمت همکاران گرامی
لیست قیمت سپرهای رنگی 

سپر جلو١٣٢   ١۶٥٠٠٠

سپرعقب١٣٢/١١١    ١۷٠٠٠٠

سپر جلو ریو٣۲٠٠٠٠

سپرعقب ریو٣۴٠٠٠٠

سپرجلو ساینا٢۵٠٠٠٠

سپر عقب ساینا٢۵٠٠٠٠

سپر جلو کوئیک ٨۳٠٠٠٠

سپر عقب کوئیک٨۳٠٠٠٠

 

 

سوپاپ ساوه تمامی خودروها

سوپاپ معمولی پراید٢۱۰٠٠٠

سوپاپ یورو٤پراید٢١۸٠٠٠

سوپاپ تیبا٢١۸٠٠٠

سوپاپ پژو٢۸۴٠٠٠

سوپاپ ال٩٠ ٤۵٥٠٠٠

سوپاپ ریو۴۱٠٠٠٠

سوپاپ روآ٣۲٠٠٠٠

 

رینگ موتور NPRاصلی پراید 

STD
25
50
75
در ٤سایز 

٢۶۳٠٠٠

سیلندر چرخ جلو پراید و تیبا

سیلندر چرخ جلو پراید ١٢۷٠٠٠

سیلندر چرخ جلو تیبا٢۵٠٠٠٠