بلبرینگ 141 HPC                                   850000
سفت کن پل فیروزه                                     230000
بلبرینگ تایم پراید HPC                                 780000
بلبرینگ تایم پژو HPC                                 780000
بلبرینگ کلاچ پراید HPC                                830000
شمع دو پلاتین                                             310000
بلبرینگ کلاچ پیکان HPC                              9800000
لنت جلو رانا GOLD                                     2000000
لنت جلو پراید GOLD                                     1200000
لبه دار ISPCO                                               170000
جناقی ISPCO                                                350000

تسمه تایم اوپتی پژو                               1680000
تسمه تایم رایکالتون پراید                         1100000
بلبرینگ چرخ جلو پیکان AMT                  470000
تسمه تایم پراید شرکتی                            1250000
واتر پمپ پراید امکو                              1750000
آینه جانبی پراید                                   240000
آینه جانبی پیکان                                  250000
لنت ترمزجلو پراید پارس آبی                 760000

بلبریگ MWH 
بلبرینگ کاسه نمد دار ۱۴۱               ۱۳۸۰۰۰۰ریال
بلبرینگ ۱۴۱ شیار دار                        ۹۶۰۰۰۰ ریال
بلبرینگ پیکان                                    ۶۰۰۰۰۰ ریال
 استارت پراید عظام                  ۵۹۰۰۰۰۰ریال

استارت پژو عظام                     ۵۹۵۰۰۰۰ریال 

دینام پژو عظام                         ۱۱۳۰۰۰۰۰ریال
بلبرینگ ۱۴۱ عظام                          ۹۹۰۰۰۰
 دیسک‌صفحه پراید عظام                     ۴۹۵۰۰۰۰ریال

دیشلی ایس                                   ۱۶۷۰۰۰۰ریال

رله فن ۴۰۵ شرکتی                            ۲۳۰۰۰۰ریال