سر سیلندر نیمه دوگانه ۴۰۵ عظام
۱۷۳۰۰۰۰۰ ریال

سر سیلندر کامل دوگانه ۴۰۵ عظام
۲۷۵۰۰۰۰۰ ریال

سر سیلندر کامل دوگانه ۴۰۵ کیک ( با ملحقات )
۲۹۷۰۰۰۰۰ ریال

سر سیلندر نیمه دوگانه ۴۰۵ کیک ( با ملحقات )
۱۶۵۰۰۰۰۰ ریال

سر سیلندر کامل زیمنس پراید دینا پارت
۲۰۵۰۰۰۰۰ ریال


کیت کلاچ پیکان زامیادی عظام
۷۳۵۰۰۰۰ ریال

کیت کلاچ پیکان پلاس عظام
۷۶۰۰۰۰۰ ریال

کیت کلاچ ۴۰۵ پری دمپر عظام
۸۸۵۰۰۰۰ ریال

کیت کلاچ ۴۰۵ پلاس عظام
۹۵۵۰۰۰۰ ریال

کیت کلاچ روآ عظام
۷۰۵۰۰۰۰ ریال

کیت کلاچ پراید پلاس عظام
۴۹۰۰۰۰۰ ریال

کیت کلاچ ۲۰۶ تیپ ۲ عظام
۸۸۰۰۰۰۰ ریال

کیت کلاچ زانتیا ۲۰۰۰ عظام
۱۶۷۰۰۰۰۰ ریال

صفحه کلاچ پراید عظام
۳۰۰۰۰۰۰ ریال

سر پلوس ۲۰ خار ABS پراید عظام
۲۵۵۰۰۰۰ ریال

سر پلوس ۲۰ خار پراید عظام
۲۳۰۰۰۰۰ ریال


میل لنگ پراید عظام
۴۳۰۰۰۰۰ ریال

میل لنگ ۴۰۵ عظام
۵۳۰۰۰۰۰ ریال

میل لنگ پیکان عظام
۵۰۵۰۰۰۰ ریال


#کمک_فنر_عظام 
جلو و عقب پراید 
۲۵۳۰۰۰۰ ریال

جلو ۴۰۵
۴۱۰۰۰۰۰ ریال

جلو سمند
۴۱۰۰۰۰۰ ریال

عقب ۴۰۵
۳۰۷۰۰۰۰ ریال

عقب سمند
۳۰۷۰۰۰۰ ریال

جلو ۲۰۶
۳۷۰۰۰۰۰ ریال

عقب ۲۰۶
۳۱۵۰۰۰۰ ریال

عقب آریسان 
۲۵۳۰۰۰۰ ریال

عقب پراید ۱۵۱
۲۵۳۰۰۰۰ ریال

عقب پیکان
۲۰۵۰۰۰۰ ریال

عقب وانت
۲۱۵۰۰۰۰ ریال

جلو پیکان 
۴۱۵۰۰۰۰ ریال


پیستون نیمه پیکان  ( جور )عظام
۴۶۰۰۰۰۰ ریال

پیستون نیمه روآ ( جور ) عظام
۵۰۵۰۰۰۰ ریال

پیستون تیبا عظام ( استاندارد ، ۰۲۵ و ۰۵۰ )
۳۱۰۰۰۰۰ ریال

پیستون کامل پراید با رینگ TP ژاپن
۴۷۶۰۰۰۰ ریال

پیستون نیمه پراید عظام ( جور )
۲۵۸۰۰۰۰ ریال

پیستون نیمه RD ( استاندارد ، ۰۲۰ )
۴۶۰۰۰۰۰ ریال

پیستون استاندارد سمند ملی عظام
۶۰۰۰۰۰۰ ریال


دینام ۲۰۶ عظام
۱۲۳۰۰۰۰۰ ریال

دینام ۴۰۵ عظام
۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال


ذغال استارت ۴۰۵ عظام
۴۹۰۰۰۰ ریال


توپی چرخ عقب ۴۰۵ ABS عظام
۳۰۰۰۰۰۰ ریال


بوش و پیستون ۲۰۶ تیپ ۲ عظام
۷۲۵۰۰۰۰ ریال

بوش و پیستون کامل ۴۰۵ با رینگ Meinberg
۹۸۰۰۰۰۰ ریال

بوش و پیستون جدید ۴۰۵ عظام
۶۱۰۰۰۰۰ ریال


بلبرینگ چرخ عقب پیکان عظام
۸۲۰۰۰۰ ریال


استارت ۲۰۶ عظام
۶۱۰۰۰۰۰ ریال

استارت ۴۰۵ عظام
۶۱۰۰۰۰۰ ریال

استارت پراید عظام
۶۰۵۰۰۰۰ ریال

استارت ال ۹۰ عظام
۸۳۰۰۰۰۰ ریال


تسمه دینام ۴۰۵  CBC0
۷۰۰۰۰۰ ریال

 

شمع تک پلاتین AMT
۱۳۵۰۰۰ ریال

شمع کاربراتور AMT
۱۳۰۰۰۰ ریال

شمع دو پلاتین AMT
۱۴۰۰۰۰ ریال


واشر منیفولد پراید نسوز(۵۰)
۴۵۰۰۰ ریال

واشر اویل پمپ پراید نسوز(۲۵)
۴۵۰۰۰ ریال

واشر اویل پمپ کوچک پراید نسوز(۵۰)
۵۰۰۰ ریال

واشر دریچه گاز پراید نسوز(۳۰)
۱۵۵۰۰ ریال

واشر واتر پمپ پراید نسوز(۳۰)
۳۶۰۰۰ ریال

واشر واتر پمپ ۴۰۵ نسوز(۳۰)
۳۰۰۰۰ ریال

واشر دریچه گاز ۴۰۵ نسوز(۱۰۰)
۸۵۰۰ ریال

واشر درب ترموستات پیکان نسوز(۳۰)
۱۲۰۰۰ ریال

واشر وسط کاربرات پراید نسوز(۱۵)
۲۳۰۰۰ ریال

واشر زیر کاربرات پراید نسوز(۱۵)
۲۵۰۰۰ ریال

واشر کارتل ۴۰۵ تکسون(۵۰)
۵۰۰۰۰ ریال

واشر کارتل تک رو پیکان(۵۰)
۴۵۰۰۰ ریال

واشر درب ترموستات تک رو پیکان(۱۰۰)
۳۰۰۰ ریال

واشر درب ترموستات دو رو پیکان(۵۰)
۶۵۰۰ ریال

واشر واتر پمپ پیکان(۵۰)
۱۰۰۰۰ ریال

واشر واتر پمپ ۴۰۵(۵۰)
۸۰۰۰ ریال

واشر واتر پمپ پراید(۱۰۰)
۱۰۰۰ ریال

واشر کله گاوی پیکان(۵۰)
۳۰۰۰۰ ریال

واشر گلدانی جلو پیکان(۵۰)
۱۳۰۰۰ ریال

واشر پلوس پیکان(۵۰)ABS
۹۰۰۰ ریال

واشر سینی جلو پیکان(۵۰)
۲۸۰۰۰ ریال


دلکو پراید AMT
۴۴۵۰۰۰۰ ریال

دلکو پراید مستر
۴۲۰۰۰۰۰ ریال


درب رادیاتور فلزی پراید رویش
۸۳۰۰۰ ریال


توپی چرخ عقب ۴۰۵ هرینگتون
۲۱۰۰۰۰۰ ریال


واتر پمپ پیکان بیکو
۱۲۰۰۰۰۰ ریال

واتر پمپ پراید بیکو
۱۳۵۰۰۰۰ ریال

واتر پمپ ۴۰۵ بیکو
۱۵۰۰۰۰۰ ریال


رله دوبل ۴۰۵ بهرام
۴۰۰۰۰۰ ریال


پمپ هیدرولیک ۴۰۵ کیک
۷۶۰۰۰۰۰ ریال


رینگ موتور روآ STD ریک
۳۸۰۰۰۰۰ ریال