قرقری فرمان تیبا ریو رفیع نیا
۳۵/۰۰۰
تومان

پلوس کامل ABS پراید امیرنیا
۶۶۰/۰۰۰
تومان

هوزینگ کامل پراید معمولی
۵۲۰/۰۰۰

هوزینگ کامل پراید مگنتی
۵۴۰/۰۰۰
تومان