بلبرینگ چرخ جلو پراید, تیبا (تقویت شده .ساچمه استوانه ای .کاسه نمد دار)                                     
۸۰۰۰۰

بلبرینگ چرخ جلو پراید ,تیبا (دو ردیفه . تقویت شده , خط دار)                                                          
۷۶۰۰۰

بلبرینگ کلاچ پراید , تیبا                                           
۶۸۰۰۰

بلبرینگ تسمه تایم پراید , تیبا                                           
۶۸۰۰۰

بلبرینگ چرخ عقب پراید جدید , تیبا HSB                                                              
۴۵۰۰۰

بلبرینگ چرخ جلو پیکان HSB                                     
۴۵۰۰۰

بلبرینگ چرخ جلو پژو ,سمند, زانتیا  HSB                      
۹۸۰۰۰

بلبرینگ تسمه تایم پژو و سمندHSB                      
۶۸۰۰۰

توپی چرخ عقب کامل پژو و سمند ABS                     
۲۳۰۰۰۰

بلبرینگ پلوس HSB                                                                             
۱۶۰۰۰

سر پلوس پراید 20 خار ABS HSB                           
۲۰۸۰۰۰

سر پلوس پژو 22 خار ABS HSB                            
۲۰۸۰۰۰