مغزی پمپ بنزین mwh
۱۴۰۰۰۰

مغزی پمپ بنزین ال ۹۰ mwh
۱۲۹۰۰۰

بوش شاتون و بوش میل سوپاپ hpc

روا
۱۹۵۰۰۰
 
پیکان
۱۷۵۰۰۰

بلبرینگ کلاچ HSB
پراید
۷۵۰۰۰
پژو
۸۰۰۰۰

پروانه فن شکتی خاری
۲۱۰۰۰

بوق ایساکو ۴۰۵
۱۳۵۰۰۰

سنسور اکسیژن ۰۲۷  بوش
۳۹۰۰۰۰

لاستیک تیغه برف پاکن
پراید ۱۴۵۰۰
پژو ۱۵۵۰۰

سنسور میل بادامک پراید
۶۵۰۰۰۰

سنسور میل سوپاپ پراید
۶۵۰۰۰

سنسور اکسیژن زیمنس پراید
۲۹۵۰۰۰

واترپمپ پژو سوخت اما
۲۳۳۰۰۰

 

پخش

وایر شمع پراید ۶۵۰۰۰

بلبرینگ سفت کن تایم شرکتی
۱۴۲۰۰۰

کاسه نمد لیور دنده ویژن
۲۳۵۰۰

کاسه نمد ته میلنگ لبه نازک ویژن
۶۸۰۰۰

واشر بغل اگزوز
۲۶۰۰۰

دوش روغن ریز شرکتی
۱۸۰۰۰

بلبرینگ پلوس
۳۸۰۰۰

واشر سرسیلندر اورجینال اصلی
۲۶۰۰۰۰

بلبرینگ چرخ جلو پژو شرکتی
۲۸۰۰۰۰

دنده استارت پراید 
۷۰۰۰۰

دنده استارت پژو
۷۰۰۰۰

دنده استارت پیکان
 ۶۷۰۰۰

بلبرینگ کلاچ
 پیکان
۹۸۰۰۰
پراید
۸۲۰۰۰