فروش نقدی لوازم یدکی پراید زیر قیمت بازار


۱_طلق خطر ۵۹

۲_خطر کامل ۵۹

۳_راهنماپارک پراید

۴_راهنماپارک پژو

۵_چراغ جلو۱۳۱

۶_خطرعقب صبا

۷_خطر عقب ۱۳۱

۸_راهنما داخل سپر

۹_طلق خطرصبا

۱۰_طلق خطر۱۳۱

۱۱_طلق جلو۱۳۱

۱۲_طلق جلو۱۳۲

۱۳_طلق جلو صبا

۱۴_اینه چسبی داخل

۱۵_کیت شیشه شور۴۰۵

۱۶_شیشه چراغ پژو

۱۷_شیشه چراغ پیکان

۱۸_شیشه مه شکن پارس

۱۹_شیشه مه شکن۲۰۶

۲۰_شیشه مه شکن سمند

۲۱_شیشه مه شکن slx

۲۲_زیر داشبورت پیکان

۲۳_جلوپنجره پیکان

۲۴_زیرباطری فلزی پراید

۲۵_زیرباطری پلاستیکی پراید

۲۶_قاب پلاک پراید

۲۷_اینه تاشوپیکان

۲۸_اینه تاشوپراید

۲۹_طلق راهنماپیکان

۳۰_طلق خطروانت

۳۱_خطرکامل وانت

۳۲_لنز چراغ جلو سمند

۳۳_لنزچراغ جلو پارس

۳۴_لنز چراغ جلو ۲۰۶


دارای نمایندگی کلیه محصولات شرکت های(#مدرن_#فن اوران_#جمع ساز_#تندیس لنت)تهران_خیابان امیرکبیر_ناظم اطبإجنوبی