لنت های اصلی گلد کره ای که امروز وارد موجودی شده اند لطفا با فروشگاه هماهنگ باشید
GOLD لنت جلو پراید 
GOLD لنت عقب پراید 
GOLD لنت جلو پژو 405 
GOLD لنت عقب پژو 405
GOLD لنت جلو 206 تیپ 2 
GOLD لنت جلو 206 تیپ 5 
GOLD لنت عقب 206 تیپ 5 
GOLD لنت عقب تیبا ریویی
GOLD لنت جلو سمند ملی 
GOLD لنت عقب سمند ملی 
GOLD لنت جلو رانا
GOLD لنت عقب زانتیا 2000
GOLD لنت جلو پیکان