واشر سر سیلندر سایپا کره
وارد موجودی شد

سنسور کیلومتر مگنتی پراید سایپایی

حلقه مگنتی پراید سایپایی

آینه بغل پراید سایپایی

بلبرینگ چرخ جلو پراید سایپایی

پنیون کیلومتر شمار پراید سایپایی

ترمز دستی پراید سایپایی

چراغ داخل اتاق پراید سایپایی

واشر کامل پراید سایپایی