❎لیست تسمه جاتc.b.co❎
تسمه دینام پژو ۱۶۶۵
72.000
تسمه دینام پژو ۱۶۶۳
72.000
تسمه دینام سمند ملی
112.000
تسمه دینام ال نود۱۸۲۲
88.000
تسمه دینام ال نود ۱۸۱۵
88.000
تسمه کولر تیپ۵
59.000
تسمه هیدرولیکROA
50.000
تسمه هیدرولیک پراید ۹۳۰
35.000
تسمه هیدرولیک پراید وپژو۹۴۵
35.000
تسمه دینام تیپ۵
35.000
تسمه هیدرولیک پراید و تیبا ۸۸۵
35.000
تسمه دینام دنده ای پراید
25.000
تسمه دینام منجید دار
26.000
تسمه کولرA34
30.000
تسمه تایم تیپ۵
132.000
تسمه تایم سمند ملی
140.000
تسمه تایم ۴۰۵گریدA
72.000
تسمه تایم ۴۰۵گریدB
62.000
تسمه تایم پرایدB
62.000
تسمه تایم پرایدA
82.000
تسمه دینام تیپ۵
73.000
تسمه دینام تیپ۲
73.000
تسمه دینام RD
34.000

❎لیست قیمت انواع کوئلC.B.CO.❎
کوئل روغنی پیکان بدون فیوز
123.000
کوئل روغنی پیکان فیوز دار
135.000
کوئل ۲۰۶تیپ۲
450.000
کوئل۲۰۶تیپ۵
555.000
کوئل پراید طرح بوش
204.000
کوئل پراید و پژو یورو۴
204.000
کوئل دوبل پراید طرح ساژم
215.000
کوئل دو قلو زیمنس
215.000
کوئل تک پراید زیمنس 1*4
105.000
کوئل تک پراید زیمنس 2*3
105.000
کوئل راناTU5
570.000
کوئل مگان و ال90
180.000
 

دنده پینوین آیس
150.000
کشویی۱و۲ آیس
265.000
کشویی۳و۴ آیس
395.000
شفت اولیه آیس
365.000
شفت ثانویه آیس
365.000
دنده یک آیس
172.000
دنده دو آیس
150.000
دنده سه آیس
135.000
دنده چهارآیس
195.000
دنده عقب آیس
142.000
دنده دیشلی آیس
165.000