✅ سر سیلندر کامل پژو ۴۰۵ با برند عظام وارد موجودی فروشگاه شد.
قیمت همکار  ۲۹۰۰۰۰۰ تومان

✅ سر سیلندر پراید انژکتور با برند عظام وارد موجودی فروشگاه شد.
قیمت همکار  ۱۲۰۰۰۰۰ تومان

✅ سر سیلندر پراید کاربراتور با برند عظام وارد موجودی فروشگاه شد
قیمت همکار  ۱۲۰۰۰۰۰ تومان

✅ دیسک ترمز چرخ جلو پژو ۴۰۵ با برند عظام وارد موجودی فروشگاه شد.
قیمت همکار  ۱۵۰۰۰۰ تومان

👈 فروش ویژه یاتاقان بوش ایران (تا آخر هفته)
✅ یاتاقان ثابت و متحرک پراید استاندارد
۲۰۰۰۰۰ تومان
✅ یاتاقان ثابت و متحرک پراید ۰۲۵
۳۰۰۰۰۰ تومان
✅ یاتاقان ثابت و متحرک پراید ۰۵۰
۱۹۵۰۰۰ تومان
✅یاتاقان متحرک پراید ۰۷۵
۱۰۵۰۰۰ تومان
✅ یاتاقان ثابت و متحرک پژو ۴۰۵ استاندارد
۴۶۵۰۰۰ تومان
✅ یاتاقان ثابت و متحرک پژو ۴۰۵ ۰۳۰
۴۶۵۰۰۰ تومان
✅ یاتاقان ثابت و متحرک پژو ۴۰۵  ۰۵۰
۳۵۰۰۰۰ تومان
✅ یاتاقان ثابت و متحرک پژو ۲۰۶ تیپ ۵ استاندارد
۳۱۰۰۰۰ تومان
✅ یاتاقان ثابت و متحرک سمند ملی استاندارد
۳۱۰۰۰۰ تومان

👈 دستگاه شیشه بالابر با برند ابری وارد موجودی فروشگاه شد
✅ دستگاه بالابر پراید ابری
۲۰۵۰۰۰ تومان
✅ دستگاه بالابر پژو ۴۰۵ ابری
۲۱۵۰۰۰ تومان