تمامی دیسک هاى ترمز و کاسه چرخ هاى عظام رسید🔵🔴⚪️

دیسک ترمز چرخ جلو٤٠٥ عظام هر عدد ١٤٥٠٠٠٠ریال
(تعداد در کارتن مادر ٤ عدد)

دیسک ترمز چرخ جلو پراید عظام هر عدد ٨١٠٠٠٠ریال
(تعداد در کارتن مادر ٦عدد)

دیسک ترمز چرخ جلو ٢٠٦ تیپ٢ عظام هر عدد ١١٦٠٠٠٠ریال
(تعداد در کارتن مادر ٦ عدد)

دیسک ترمز چرخ جلو روا ABS عظام هر عدد ١١٥٠٠٠٠ریال
(تعداد در کارتن مادر ٤عدد)

دیسک ترمز چرخ جلو تیبا عظام هر عدد ١٢٢٠٠٠٠ریال
(تعداد در کارتن مادر ٣ عدد)

دیسک ترمز چرخ جلو پیکان عظام هر عدد ٨٦٥٠٠٠ریال
(تعداد در کارتن مادر ٤عدد)

دیسک ترمز چرخ جلو سمند ملی عظام ١٦٠٠٠٠٠ریال
(تعداد در کارتن مادر ٤ عدد)

کاسه چرخ عقب ٤٠٥عظام هر عدد ١٥٢٠٠٠٠ریال
(تعداد در کارتن مادر ٢ عدد)

کاسه چرخ عقب پراید جدید عظام هر عدد ١٠٧٥٠٠٠ریال
(تعداد در کارتن مادر ٦عدد)

کاسه چرخ عقب پراید قدیم عظام هر عدد ١٠٧٥٠٠٠ریال
(تعداد در کارتن مادر ٦عدد)

کاسه چرخ عقب پراید ABS عظام هر عدد ١١٢٠٠٠٠ریال
(تعداد در کارتن مادر ٦عدد)

کاسه چرخ عقب پیکان عظام هر عدد ١٢٥٠٠٠٠ریال
(تعداد در کارتن مادر ٥عدد)

بلبرینگ چرخ جلو پراید قدیم HSB ٤٠٠٠٠٠ریال

بلبرینگ چرخ عقب پراید جدید HSB هر دست ٤٣٠٠٠٠ریال(یک عدد کوچک +یک عدد بزرگ)

توپ چرخ عقب٤٠٥ ای بی اس HSB فقط و فقط ٢٢٥٠٠٠٠ریال

کمک جلو و عقب پراید عظام فقط و فقط ٢٥٠٠٠٠٠ریال
(در صورت خرید دست کامل عقب تکى نیز فاکتور میگردد)

افر ویژه!!!!!!!!!!!!!

اجناس جدید عظام ⚪️🔴🔵

بوش تکى٤٠٥ استاندارد عظام ٢٨٥٠٠٠٠ریال

میل لنگ پیکان عظام ٥١٠٠٠٠٠ریال

میل لنگ پراید عظام ٤٥٠٠٠٠٠ریال

شاتون روا عظام ١٢٥٠٠٠٠ریال
شاتون ٤٠٥ عظام ١١٠٠٠٠٠ریال
شاتون پراید عظام ٦٣٠٠٠٠ریال

سرپلوس پراید ٢٠ خار ABS عظام ٢٤٠٠٠٠٠ریال
سرپلوس پراید ٢٠ خار ساده عظام ٢٢٥٠٠٠٠ریال
مشعلی گیربکس پراید ٢٠ خار ABS عظام٢٦٨٠٠٠٠ریال
سرپلوس تیبا عظام ٢٦٥٠٠٠٠ریال

کمک جلو ٤٠٥ عظام ٤١٠٠٠٠٠ریال

کمک جلو پیکان عظام ٤١٠٠٠٠٠ریال

سر سیلندر پراید کاربراتور عظام  ١٢١٥٠٠٠٠ریال
سر سیلندر پراید انژکتور عظام ١٢١٥٠٠٠٠ریال
سر سیلندر کامل ٤٠٥ عظام ٢٨٠٠٠٠٠٠ریال

پیستون ٢٠٦ تیپ٥ عظام ٦٦٥٠٠٠٠ریال

پیستون سمند ملی عظام ٦٢٥٠٠٠٠ریال

بوش و پیستون ٢٠٦ تیپ٢ عظام ٧٣٠٠٠٠٠ریال

بوش و پیستون ٤٠٥ عظام ٥٩٥٠٠٠٠ریال

زغال استارت ٤٠٥ عظام ٥٠٠٠٠٠ریال

شیر فرمان ٤٠٥ قدیم عظام ٦٢٠٠٠٠٠ریال

میل سوپاپ پراید تمامى مدل ها ١٥٢٠٠٠٠ریال

میل سوپاپ٤٠٥ عظام ١٩٥٠٠٠٠ریال

کیت کلاج تیبا٢٠٠ میلی مترى عظام ٧٣٥٠٠٠٠ریال

کیت کلاج پیکان عظام ٧١٠٠٠٠٠ریال

کیت کلاج٤٠٥ معمولی عظام ٨٣٠٠٠٠٠ریال

کیت کلاج ٤٠٥ پلاس عظام ٨٩٠٠٠٠٠ریال

کیت کلاج پراید عظام٤٧٠٠٠٠ریال

کیت کلاج روا عظام ٦٩٥٠٠٠٠ریال

کیت کلاج ساینا عظام ٨٩٠٠٠٠٠ریال

کیت کلاج ریو عظام ٦٥٥٠٠٠٠ریال

کیت کلاج ٢٠٦تیپ٢ عظام ٨٩٠٠٠٠٠ریال

کیت کلاج رانا عظام ١٥٥٠٠٠٠٠ریال

کیت کلاج زانتیا ٢٠٠٠عظام ١٥٠٠٠٠٠٠ریال

کیت کلاج پیکان پلاس عظام ٧٣٠٠٠٠٠ریال

صفحه کلاج ٢٠٦ تیپ٥ لوک آلمان عظام ٥٠٠٠٠٠٠ریال

پمپ بنزین پراید عظام قیمت لیست شرکت ١٣١٠٠٠٠ریال قیمت در یاس پارت فقط و فقط و فقط ١٢٠٠٠٠٠ریال(فوق العاده خوش قیمت )

پمپ بنزین٤٠٥_٢٠٦ عظام قیمت لیست شرکت ١٣١٠٠٠٠ریال قیمت فروش در یاس پارت فقط و فقط ١٢٠٠٠٠٠ریال(فوق العاده خوش قیمت )

کویل ٢٠٦ تیپ٥ عظام قیمت لیست شرکت عظام ٨٣٠٠٠٠٠ریال قیمت فروش در یاس پارت فقط و فقط ٧٥٠٠٠٠٠ریال(فوق العاده خوش قیمت

سر سیلندرکامل ٤٠٥ بشل ٢٤٨٠٠٠٠٠ریال ☑️☑️☑️

سر سیلندر٤٠٥ خالی بشل ١٤٥٠٠٠٠٠ریال☑️☑️☑️

بوش تکى میل سوپاپ پیکان اچ پى سی ١٢٠٠٠٠٠ریال(قیمت فوق العاده فوق العاده عالى)☑️

زنجیر و زنجیر سفت کن پیکان والتون ٢٥٥٠٠٠٠ریال

سوپاپ پیکان استاندارد ساوه
سوپاپ٢٠٦ تیپ٥ ساوه
سوپاپ پراید معمولى ساوه
مجددا شارژ گردید