موتور فن خاری ۴۰۵   ۲۲۵

موتور فن پیچی ۴۰۵   ۲۲۵ 

لنت جلو تیپ دو تکستار ۲۳۰

لوله گیج روغن ۴۰۵   ۲۰

گیج روغن ۴۰۵   ۶

لنت جلو ۴۰۵ تکستار ۲۲۰

تسمه تایم سمند کد ۳۰۰۱ قیمت ۲۹۰

تسمه تایم سمند   ۲۶۵ 

اویل پمپ سمند EF7قیمت ۱۸۵ 

اویل پمپ ۴۰۵   قیمت ۱۸۵

یاتاقان متحرک ۴۰۵  قیمت ۲۱۵

بوش پیستون ۲۰۶   ۷۴۵ 

بوش پیستون ۴۰۵ کد ۷۰۳  قیمت ۸۱۰

تسمه دینام سمند ۱۸۵ 

تسمه دینام ۴۰۵ ۱۱۵ 

اویل ماژور سمند EF7قیمت ۹۴۰

انژکتور ۲۰۶ قیمت ۱۸۵

واتر پمپ ۴۰۵   ۱۹۵ 

کویل رانا ۹۰۰

دینام ۲۰۶ ۹۸۰

کارتل تیپ پنج 

کارتل ۴۰۵ ۱۸۰

لوله روغن ریز ۴۰۵  ۱۴۵۰۰

کیت کلاچ ۴۰۵ کد ۷۱۰ قیمت ۱۹۳۰

 

 

تسمه گیتس پاور 

 

تسمه دینام ۴۰۵   ۱۳۵

تسمه تایم ۴۰۵   ۱۴۹

تسمه دینام تیپ دو ۱۳۵

تسمه دینام۱۸۲۲ ال نود ۱۶۷

کیت تایم النود ۶۹۵

بلبرینگ تایم ۴۰۵ ژاپن ایساکو ۱۳۵