قیمت ها👇

یاتاقان ثابت و متحرک استاندارد پراید
۱۹۰۰۰۰۰ ریال

یاتاقان متحرک استاندارد پراید 
۹۹۰۰۰۰ ریال

یاتاقان ثابت و متحرک ۰۲۵ پراید 
۲۹۵۰۰۰۰ ریال

یاتاقان متحرک ۰۲۵ پراید
۹۹۰۰۰۰ ریال

یاتاقان ثابت و متحرک استاندارد ۴۰۵
۴۷۰۰۰۰۰ ریال

یاتاقان متحرک استاندارد ۴۰۵
۲۱۶۰۰۰۰ ریال

یاتاقان ثابت و متحرک ۰۳۰ ، ۴۰۵ 
۴۴۰۰۰۰۰ ریال

یاتاقان متحرک ۰۳۰ ، ۴۰۵
۱۷۵۰۰۰۰ ریال

یاتاقان ثابت و متحرک استاندارد ۲۰۶ تیپ ۵ 
۳۰۰۰۰۰۰ ریال

یاتاقان ثابت و متحرک سمند ملی 
۳۰۵۰۰۰۰ ریال

فولی هرزگرد آهنی پراید

۲۰۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ چرخ جلو ۱۴۱ عظام
۱۱۵۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ پلوس ۴۰۵ عظام
۳۱۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ چرخ جلو ۴۰۵ عظام
۲۰۰۰۰۰۰ ریال

بلبرینگ چرخ عقب پیکان عظام
۹۵۰۰۰۰ ریال