لنت ترمز جلو 405 - امکو (ایساکو)
💵 163,000 T
لنت ترمز جلو 405 - تکستار
💵 214,000 T
لنت ترمز جلو سمند ملی - امکو (ایساکو)
💵 210,000 T
لنت ترمز جلو سمند ملی - تکستار
💵 263,000 T
لنت ترمز جلو رانا - تکستار
💵 234,000 T
لنت ترمز عقب رانا - تکستار
💵 215,000 T
لنت ترمز عقب دنا - تکستار
💵 215,000 T
لنت ترمز عقب سمند ملی - ایساکو
💵 138,000 T

مجموعه شاتون و پیستون و رینگ سمند ملی
💵 1,065,000

سرسیلندر دوگانه 405 کد 304 و 307
💵 1,900,000

میل‌لنگ 405
💵 610,000
میل‌لنگ سمند ملی
💵 660,000

 

بعلاوه ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده