یاتاقان ثابت و متحرک پراید استاندارد پروا
قیمت دستی ۱۶۰۰۰۰تومان

مشعلی پلوس ۲۰ ای بی اس امیرنیا
قیمت ۲۳۵۰۰۰ تومان

روغن ۴لیتری ۵۰*۲۰ ایساکو
قیمت ۷۰۰۰۰تومان
کارتن ۶عددی

وایر شمع پراید انژکتور آفرپارت
قیمت دستی ۵۰۰۰۰تومان

لنت جلو پراید آفرپارت
قیمت دستی ۴۲۰۰۰تومان

لنت جلو سمند ملی آفرپارت
قیمت دستی ۷۰۰۰۰تومان
کارتن ۲۰ دستی