فروش ویژه استارت پراید

کارتن ۶تایی

قیمت. 480000. تومان

استارت پراید(خارجی)

کارتن ۶ تایی قیمت. 490000 تومان

@

دینام ۶۵ آمپر پراید

کارتن ۶ تایی قیمت. 880000. تومان

@

دستگاه شیشه بالابر جلو پراید 
برقی ودستی
مارک ابری،سالارگستر،رهنمود صنعت

@
مگنت پرایدمارک رایو

بسته ۱۵ تایی

قیمت. 130000. ت

لیست کاسه نمد پژو visiun

جعبه فرمان ۴۰۵.(شیرفرمان) ۵۰تایی. ۴۸۸۰۰. ت
پلوس بزرگ  ۳۰ تایی. ۴۷۲۰۰. ت
پلوس کوچک. ۳۰تایی. ۴۷۲۰۰. ت
ساق سوپاپ ۲۵ تایی. ۶۹۸۰۰. ت
شفت گیربکس. ۶۰ تایی. ۲۳۵۰۰. ت
لیور دنده. ۴۰ تایی. ۲۴۲۰۰. ت
اورینگ دوربوش ۷۰ تایی. ۲۷۸۰۰. ت
میل سوپاپ ۵۰ تایی.  ۴۴۷۰۰. ت
جلومیل لنگ ۴۵ تایی. ۴۸۵۰۰.  ت
عقب میل لنگرپهن ۱۵تایی ۸۹۵۰۰. ت
عقب میل لنگ باریک. ۲۵تایی ۷۲۰۰۰. ت
واشردرب سوپاپر۱۲ تایی. ۳۹۸۰۰. ت
واشرمنی فولد هواساژم عینکی وایتون ۵۰ تایی ۳۲۰۰۰. ت
واشرمنی فولدهوا زیمنسی عینکی ۵۰ تایی ۲۲۰۰۰ ت
اورینگ انژکتور ۴۰۵قدیم ۱۰۰ تایی ۲۱۸۰۰. ت

@

لیست قیمت کاسه نمدvisiun پژو ۲۰۶

جعبه فرمان ۲۰۶(شیرفرمان) ۵۰تایی. ۵۲۵۰۰. ت
اورینگ انژکتور ۱۰تایی. ۲۲۰۰۰. ت
اورینگ بوش پیستون ۷۰ تایی. ۲۷۸۰۰. ت
لاستیک ساق TU5 سوپاپ ۲۵تایی ۱۷۵۰۰۰ ت
لاستیک ساق. TU3 سوپاپر۲۵ تایی ۷۱۷۰۰. ت
کاسه نمدمیل سوپاپ فنردار ۶۰ تایی ۵۶۲۰۰. ت
واشرمنی فولدهوا تیپ ۲. ۲۰تایی. ۳۴۵۰۰. ت
جلومیل لنگ   ۴۰ تایی.  ۵۲۷۰۰. ت
عقب میل لنگ  ۲۰ تایی. ۸۸۴۰۰. ت
اهرم ماهک دنده عقب ۱۵۰ تایی.  ۱۳۹۰۰. ت
اورینگ پایه فیلتر سه تکه ۴۰ تایی. ۳۱۰۰۰. ت
اورینگ پایه فیلتر دوتکه ۴۰ تایی. ۲۹۸۰۰. ت
لاستیک ساق EF7 سوپاپ ۱۵ تایی
عقب میل لنگ EF7. ت ۲۰ تایی ۸۸۰۰۰. ت
میل سوپاپ EF7. ت ۵۰ تایی ۶۹۸۰۰. ت
جلومیل لنگ EF7. ت. ۶۰ تایی. ۶۹۰۰۰. ت
لاستیک ساق سوپاپ. ELX. ت ۱۵ تایی ۲۳۵۰۰۰ ت
عقب میل لنگ پیکان ۲۰ تایی
اورینگ انژکتورپرایدوپیکان زیمنس ۱۰۰ تایی. ۲۲۸۰۰ ت
لاستیک ساق سوپاپ پرایدیورو۴   ۱۲ تایی ۱۰۹۵۰۰ ت
اورینگرمنی فولدال نود
اورینگ دریچه گازال نود

@

پراید
عقب میل لنگ. ۲۰تایی. ۳۵۷۰۰ ت
چرخ جلوساده ۴۰ تایی ۱۴۰۰۰. ت
چرخ جلو لبه دار ۳۰تایی ۱۴۰۰۰ ت
پلوس.      ۲۰تایی.   ۱۶۲۰۰.  ت
ساق سوپاپ. ۲۵ تایی. ۶۹۸۰۰  ت
اویل پمپ وجلومیلنگ. ۶۰ تایی. ۱۴۹۰۰. ت
سرشفت  ۶۰ تایی.  ۸۹۰۰.  ت
کاسه نمددوشاخه کلاج. ۱۸۰ تایی ۵۵۰۰. ت
میل سوپاپ. ۶۰ تایی. ۱۴۹۰۰.  ت
چرخ عقب.  ۵۰. تایی. ۱۴۹۰۰.  ت
تعویض دنده. ۳۰ تایی. ۱۳۷۰۰. ت
ساق سوپاپ تیبا ۱۲ تایی. ۱۰۹۵۰۰. ت
اورینگ انژکتورپرایدوپیکان زیمنسی ۱۰۰ تایی ۲۲۸۰۰ ت
لاستیک ساق سوپاپ پرایدیورو۴ ۱۲. تایی ۱۰۹۵۰۰. ت

@

سنسوراکسیژن پژو۴۰۵ زیمنس ۵۰cm ت ۲۲۵۰۰۰. ت
سنسوراکسیژن ۴۰۵سیم بلندمدل بوش. ۲۲۵۰۰۰. ت
سنسوراکسیژن پرایدسیم کوتاه مدل بوش. ۲۲۵۰۰۰ ت
سنسوراکسیژن ۲۰۶سوکت مشکی. ۲۲۵۰۰۰. ت
سنسوردمای آب ۴۰۵(فشنگی اب)فیش سبز ۱۷۵۰۰ ت
سنسوردمای آب ۴۰۵(فشنگی آب) قهوه ای. ۱۸۵۰۰ ت

@

لاستیک ساق سوپاپ زانتیایی یورو۴
تعداد ۵۰ دستی. 40 تومان خورد 45. تومان

@

قیمت. 1200. تومان

لوازم کاربراتور پراید

قیمت. ۳۵۰۰۰ تومان

@

موتورفن تک دورپراید

قابل تعمیر بایکسال ضمانت

قیمت. 230000.  
@

واترپمپ پراید

کارتن ۱۲ تایی

قیمت.  158000. ت