اقلام عمده👇

 

دستگیره درب باز کن از داخل کوییک رسید
چپ و راست 

بوش کله قندی 
بوش چاکدار
لوازم چرخ عقب 
لوازم چرخ جلو کامل
لوازم چرخ جلو نیمه
لوازم چرخ جلو کامل ای بی اس مشترک باتیبا

لوازم چرخ جلو نیمه ای بی اس مشترک با تیبا
لوازم پمپ ترمز بالا معمولی
لوازم پمپ ترمز بالا ای بی اس
لاستیک مخزن روغن ترمز
لوازم پیستونی پمپ ترمز 
بوش اکسل 
بوش طبق 
 

پخش تسمه جات رایکالتون 
تسمه تایم پراید 
تسمه تایم ۴۰۵ 
تسمه تایم ال۹۰ 
تسمه تایم ۲۰۶ تیپ ۵ 
تسمه تایم سمند 
کیت تایم ال۹۰ 
کیت تایم TU5 پژو 
تسمه کولر پراید قدیم
تسمه دینام پراید قدیم
تسمه دینام ۸۸۵
تسنه دینام ۴۰۵ 
تسمه دینام ال۹۰ 
تسمه دینام TU5 
تسمه دینام ۲۰۶ تیپ ۵
تسمه دینام ۲۰۶ تیپ ۲
تسمه دینام سمند EF7 
تسمه دینام نیسان 

درب سوپاپ پراید انژکتوری مگاموتور 
۱۲۳۰۰۰

قیچی برف پاکن پراید امکو 
۷۳۰۰۰

 قیچی برف پاکن تیبا 
۸۳۰۰۰

درب سوپاپ پراید انژکتوری مگاموتور
۱۲۵۰۰۰

فروش ویژه رینگ موتور یورو۴ پراید سایپایی 
۲۸۶۰۰۰

فروش ویژه سیم ترمز دستی CNG پراید سایپا
۷۸۰۰۰

فروش ویژه رینگ موتور پراید سایپا
۲۲۹۰۰۰

فروش ویژه هوزینگ مگنتی پراید سایپا

۶۱۰۰۰۰

فروش ویژه واشر درب سوپاپ پراید سایپا
۱۹۰۰۰

فروش ویژه دنده پنیون سایپا
۱۵۵۰۰۰

فروش ویژه سیم کلاج وزنه دار سایپا
۵۱۰۰۰