لنت جلوپرایداکوگلد اصلی کره   155000ت
لنت عقب پرایدگلد. 165000. ت
لنت جلوتیبا گلد.  180000. ت

لنترجلوپژو۴۰۵
کارتن ۲۰ تایی قیمت. 110000 ت
لنت جلوتیبا
کارتن ۲۰ تایی. قیمت. 78000. ت
لنت جلوپیکان
کارتن ۲۰ تایی.قیمت. 67000. ت
لنت جلوسمندملی 
کارتن ۲۰ تایی قیمت. 145000. ت
لنت عقب پژو ۴۰۵ قیمت.  145000. ت
لنت عقب سمندملی قیمت. 155000. ت
لنت عقب ۲۰۶تیپ ۵ قیمت. 85000. ت

سرپلوس ۲۰ خار abs مارک STR
کارتن ۱۰ تایی
قیمت.  230000. تومان

سرپلوس ۲۰ خارABS مارک TK 
کارتن ۱۰ تایی قیمت.  225000. ت

سرپلوس ۲۰ خار abs مارک HSB
کارتن ۱۰ تایی
قیمت.  225000. تومان

سرپلوس ۲۰ خار abs مارک رایو
کارتن ۱۰ تایی
قیمت.  225000. تومان

مشعلی پلوس ۱۹و۲۰خارساده وABS پراید
کارتن ۱۰ تایی. قیمت. 242500. ت

موتورفن تک دور پراید
مارک رعدکوشا قیمت. 225000. ت

موتورفن دودورپراید

قیمت.  240000. تومان

کوئل زیمنس. 225000. ت
کوئل ساژم. 225000. ت

استارت پرایدوپژو
کارتن ۴ تایی
قیمت. 580000. تومان

استارت پرایدصباقدیم
مدل گیربکسی 
کارتن ۶ تایی

قیمت.  495000. ت

شمع تک پلاتین پایه کوتاه
قیمت.  17500. ت

شمع تک پلاتین مخصوص خودروهای دوگانه سوز
قیمت. 35000. ت

شمع تک پلاتین  هانسامالزی

قیمت. 22000. ت

لیوردسته دنده پراید
مارک ابارشی
کارتن ۶ تایی

قیمت. 90000. ت

سرسیلندر پرایدانژکتور پژوهان صنعت

قیمت.  1060000. ت

کاربراتوری قیمت.  1070000. ت

تسمه تایم پراید طرح دانگیل

قیمت.  85000. ت

جعبه فرمان پراید

بسته ۴تایی

قیمت. 320000. ت

وایرشمع زیمنس وساژم .کاربراتورپراید
مارک اتولایت ایرانی.59000. ت 
وایرشمع ساژم پراید TZF طرح سیوا.   65000. ت
وایرشمع تیبا.  75000. ت
وایرشمع پژو ۴۰۵.   59000. ت(ایرانی)

وایرشمع پیکان انژکتور 

مارک سام خارجی.   48000. ت
وایرشمع پژو ۲۰۰۰ مارک سام.  55000. ت
وایرشمع نیسان زامیاد.   55000. ت

زیرباطری پرایدفلزی (ابارشی)

قیمت.  20000. ت

لولای درب جلو چپ وراست. 17500. ت

درب باک فلزی.    65000. ت

چرمرلبه دری  35000. ت

دستگیره مچی جلو.   30000. ت

هواکش کامل انژکتور.    19500. ت

تیغه برف پاکن پرایدمارک. G.TEXT

کارتن ۵۰ دستی.  30000. ت

تیغه برف پاکن پرایدمارک. T.PCO تایوان

کارتن ۵۰ دستی. 38000. ت

تیغه برف پاکن پژو باچشمی

 مارک.  T.PCO تایوان قیمت.  48000. ت