📦 جعبه فرمان پراید ایرانی با ضمانت 


قیمت ۲۶۰۰۰۰ تومان

📦 کلید شیشه بالابر ۱ پل پراید صبا  ۱۰۵۰۰ تومان

📦 کلید شیشه بالابر ۲ پل پراید صبا  ۱۱۵۰۰ تومان

📦 کلید شیشه بالابر ۱ پل پراید ۱۳۱   ۱۱۵۰۰ تومان

📦 کلید شیشه بالابر ۲ پل پراید ۱۳۱   ۱۲۵۰۰ تومان

📦 بلبرینگ چرخ عقب پراید جدید و چرخ جلو پیکان 

✅ مارک تبریز با ضمانت 

قیمت ۶۵۰۰۰ تومان

📦 بلبرینگ چرخ جلو پراید قدیم ( ۲ تیکه )

✅ مارک تبریز با ضمانت 

قیمت ۴۳۰۰۰ تومان