لیوردسته دنده ابارشی
کارتن ۶ تایی
قیمت. 87000. تومان

غلطک هرزگرد پژو جنس درجه یک

قیمت. 18000. تومان

فولی هرزگردفلزی پراید 17500. تومان
پلیمری. 14500. ت

دینام ۶۵ امپر
کارتن ۶ تایی. 880تومان

استارت پراید
کارتن ۶تایی
قیمت. 490. تومان

استارت پرایدRNR
کارتن ۴ تایی
قیمت. 570000تومان

شمع تک پلاتین اصلی
قیمت. 29500. ت

میلنگ پراید
قیمت. 440. تومان

سیم کلاج پراید
قیمت. 15500. تومان

واشرسرسیلندر ۲ میل تایوان
کارتن. 100. تایی
قیمت. 38000 تومان

شاتون پراید
قیمت. 69000. تومان

سرپلوس ۲۰ خار abs
کارتن ۱۰ تایی
قیمت.  220000. تومان

طبق پراید
کارتن ۱۰ تایی
قیمت. 76000. تومان

لاستیک ساق سوپاپ پراید
قیمت. 38000. تومان

کلید تک پل صبا. 11500
دوپل.  13500. تومان

تقویت شیشه بالابرپراید

قیمت. 19000. تومان

کشوی ۱و۲ ۳و۴ ایس کره به تعدادمساوی
قیمت. 290000تومان

میل سوپاپ زیمنس وساژم
قیمت. 215000 ت
میل سوپاپ کاربراتور. 220000. تومان

کمک جلووعقب پراید اعظام
کارتن ۶ تایی
قیمت. ۲۵۵۰۰۰. تومان

سگدست پرایدABSو قدیم 110000. تومان

واشرسرسیلندر پژو 
تعمیر اول،دوم،استاندارد
قیمت.  58000. تومان

لامپ تک ودوکنتاک درجه یک
قیمت.  2500. تومان

لنت جلوپژو ۴۰۵ قیمت.  98000 ت
لنت جلو تیبا.  78000 ت
لنت عقب تیپ ۵.  85000. ت
لنت عقب سمندو پژو ۴۰۵.  145000. ت

لنت جلوپژو ۲۰۶ تیپ ۲
قیمت. 79000. تومان

واشرسرسیلندر پژو تعمیراول واستاندارملیور

قیمت.  85000. تومان

شمع یورو۴
قیمت. 30000. تومان

دنده دیشلی طرح آیس تبریز
قیمت. 78000. تومان

واشرسرسیلندر ۱/۵میل مارک سام
قیمت. 40000 تومان

قیمت.  38000. تومان

کاسه نمدجات پراید (ایرانی) 
باضمانت بی قیدوشرط
                      مارک POS
🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇵🇫
کاسه نمد ته میلنگ   135000 ریال
کاسه نمد چرخ جلوساده49000  
کاسه نمدچرخ جلولبه دار52000     "
کاسه نمد پلوس           55000     "
کاسه نمد چرخ عقب     53000       " 
کاسه نمد شافت           43000     "
کاسه نمد میل سوپاپ  47000      "
کاسه نمد اویل پمپ     49000       "
کاسه نمد تعویض دنده 58000      "
لاستیک ساق سوپاپ (اصلی)  490000"
کاسه نمدژامبون 206پژو 90000
کاسه نمدپلوس پژوکوچک 105000
کاسه نمدپلوس پژوبزرگ. 115000
واشردرب سوپاپ سیلیکون 105000"
واشرهلالی کارتل 55000
واشردرب سوپاپ پژو 105000
کاسه نمد دوشاخه کلاج      29000
لوازم سیلندرچرخ جلوپرایدپنج تیکه 85000
گردگیرسیلندرچرخ جلو سه تیکه 45000
لوازم سیلندرچرخ عقب پراید49000
گردگیرپلوس ساده 65000
گردگیرپلوس خاردار65000
گردگیرکمک جلو  75000
گردگیرکمک عقب 79000
گردگیرجعبه فرمان 69000
لاستیک فنرلول جلووعقب 45000
لاستیک فنرلولCNG قیمت 65000
لاستیک فنرلول مزدایی 65000
لیست قیمت شمع موتوراکهوم سونیک