فشنگى آب٤٠٥ مشکی ایساکو ٢٧٠٠٠ریال

کیت اگزوز ٤٠٥ کامل ایساکو ٣٦٠٠٠٠ریال

درب رادیاتور پیکان ایساکو ١٢٠٠٠٠ریال

میل فوقانى لیور پیکان ایساکو ٨٥٠٠٠ریال

کابل ترمزدستى٤٠٥ راست ایساکو١٥٥٠٠٠ریال

کابل ترمزدستی٤٠٥ چپ ایساکو ١٥٠٠٠٠ریال

هوزینگ ترموستات٢٠٦ تیپ٢ (تبدیلى) ایساکو ٦٥٠٠٠٠ریال

تسمه دینام٤٠٥ ایساکو (رایکالتون)١٢٥٠٠٠٠ریال

واتر پمپ٤٠٥ ایساکو ٢٠٥٠٠٠٠ریال

کابل کلاج٤٠٥ ایساکو ٣٤٠٠٠٠ریال(قیمت عالی)

درب ترموستات پیکان ایساکو ١٤٠٠٠٠ریال

دنده فلاویل پیکان ایساکو ٦٣٠٠٠٠ریال

غلتک هرزگرد دینام ٤٠٥ ایساکو ٤٣٥٠٠٠ریال

سر سیلندر پیکان ایساکو ٨٥٠٠٠٠٠ریال(قیمت عالی💥 ☑️☑️☑️☑️)

دنده سر میل لنگ پیکان ایساکو ٢٠٠٠٠٠ریال

کابل کلاج پیکان ایساکو ٤٠٠٠٠٠ریال(قیمت عالی)

فشنگی روغن پیکان دو فیش ایساکو ٨٢٠٠٠٠ریال(قیمت عالی-بیست هزار تومان ارزان تر از دیناپارت)

فشنگی روغن پیکان تک فیش ایساکو ١٨٠٠٠٠ریال

استکان تایپت٤٠٥ ایساکو ١٤٥٠٠٠ریال

لوله روغن ریز٤٠٥ ایساکو ١٥٥٠٠٠ریال

بغل یاتاقان پیکان استاندارد ایساکو ٥٥٠٠٠٠ریال

کیت کلاج٤٠٥ پری دمپر ایساکو ١٢٣٠٠٠٠٠ریال

شاتون و پیستون و رینگ سمند ملی ایساکو ١١٠٠٠٠٠٠ریال

شلنگ بخارى٤٠٥ کوتاه ایساکو ١٧٠٠٠٠ریال

شلنگ پایین رادیاتور٤٠٥کلاسیک ایساکو ٤٤٠٠٠٠ریال

شلنگ بالا رادیاتور٤٠٥ کلاسیک ایساکو٣٨٥٠٠٠ریال

درب سوپاپ پیکان کامل فلزى ایساکو ٥٥٠٠٠٠ریال

درب سوپاپ٤٠٥ مژده وصل پلاستیکى ٢٥٠٠٠٠٠ریال

هواکش کامل ٢٠٦ تیپ٥ مژده وصل شیراز ٩٥٠٠٠٠ریال

بلبرینگ ١١٩٤٩ عظام ٣٩٠٠٠٠ریال
بلبرینگ ٤٤٦٤٩ عظام ٤٥٠٠٠٠ریال
فروش به صورت مساوی
(پانزده درصد زیر قیمت جدید)

بلبرینگ ٦٨١٤٩ هوزینگ پراید عظام ٥٥٠٠٠٠ریال
بلبرینگ شفت پراید ٦٣٠٤عظام ٣٧٥٠٠٠ریال
(پانزده درصد زیر قیمت جدید)

بلبرینگ وسط پلوس٤٠٥ عظام ٣٠٠٠٠٠ریال

کیت کلاج رانا عظام ١٤٨٠٠٠٠٠ریال
کیت کلاج٢٠٦ تیپ٥ عظام ١٥٠٠٠٠٠٠ریال
کیت کلاج زانتیا٢٠٠٠عظام ١٥٠٠٠٠٠٠ریال

کیت کلاج ریو عظام ٦٥٠٠٠٠٠ریال
کیت کلاج روا عظام ٧١٠٠٠٠٠ریال
کیت کلاج ٢٠٦ تیپ٢ عظام ٩١٠٠٠٠٠ریال
کیت کلاج ساینا ٢١٥ میلی متری عظام ٩١٠٠٠٠٠ریال
کیت کلاج تیبا٢٠٠عظام ٧٣٥٠٠٠٠ریال

کیت کلاج پراید عظام ٤٧٥٠٠٠٠ریال
کیت کلاج٤٠٥ معمولى عظام ٨٣٠٠٠٠٠ریال
کیت کلاج پیکان عظام ٧١٠٠٠٠٠ریال
کیت کلاج پیکان پلاس عظام ٧٥٠٠٠٠٠ریال

صفحه کلاج تک٢٠٦ تیپ٥ لوک المان عظام ٥٠٠٠٠٠٠ریال

کاسه چرخ عقب ٤٠٥عظام هر عدد ١٥٢٠٠٠٠ریال
(تعداد در کارتن مادر ٢ عدد)

کاسه چرخ عقب پراید جدید عظام هر عدد ١٠٧٥٠٠٠ریال
(تعداد در کارتن مادر ٦عدد)

کاسه چرخ عقب پراید قدیم عظام هر عدد ١٠٧٥٠٠٠ریال
(تعداد در کارتن مادر ٦عدد)

کاسه چرخ عقب پراید ABS عظام هر عدد ١١٢٠٠٠٠ریال
(تعداد در کارتن مادر ٦عدد)

کاسه چرخ عقب پیکان عظام هر عدد ١٢٥٠٠٠٠ریال
(تعداد در کارتن مادر ٥عدد)

☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️☑️افر فوق العاده پیستون روا عظام در ٤ سایز 
استاندارد 
بیست
سی 
چهل
(سایز دلخواه)
فقط وفقط و فقط ٤٨٠٠٠٠٠ریال

زغال استارت ٤٠٥ عظام ٥٠٠٠٠٠ریال
پمپ درب جلو٤٠٥ ٥ فیش عظام ٥٥٠٠٠٠ریال

کویل سمند ملی عظام ٢٢٠٠٠٠٠ریال

تسمه تایم٤٠٥ اورجینال ١٤٥٠٠٠٠ریال

تسمه تایم٢٠٦ تیپ٢ اورجینال ١٥٥٠٠٠٠ریال

تسمه تایم٢٠٦ تیپ٥ اورجینال٢٥٥٠٠٠٠ریال

واشر سر سیلندر٤٠٥ اورجینال ترکیه ١٠٠٠٠٠٠ریال
دو سایز استاندارد و تعمیری

شاتون پراید عظام ٦٥٥٠٠٠ریال
شاتون روا عظام ١٢٥٠٠٠٠ریال
شاتون ٤٠٥ عظام ١١٠٠٠٠٠ریال

میل لنگ پراید عظام ٤٥٠٠٠٠٠ریال
میل لنگ پیکان عظام ٥١٠٠٠٠٠ریال

تمامى پیستون هاى پیکان با قیمت ٤٧٠٠٠٠٠ریال

تمامى پیستون هاى پراید با قیمت ٢٥٥٠٠٠٠ریال

بوش و پیستون٤٠٥ معمولی عظام ٦٠٠٠٠٠٠ریال
بوش تکی ٤٠٥ استاندارد عظام ٢٨٥٠٠٠٠ریال
بوش و پیستون ٢٠٦ تیپ٢ عظام ٧٣٥٠٠٠٠ریال

تمامى پیستون های پراید یورو٤ با قیمت ٢٩٥٠٠٠٠ریال

تمامی پیستون هاى تیبا با قیمت ٣١٥٠٠٠٠ریال

تمامى پیستون هاى پراید HP قلبى با قیمت ٣٠٥٠٠٠٠ریال

سرپلوس پراید ٢٠ خار معمولی عظام ٢٢٥٠٠٠٠ریال

سرپلوس٤٠٥ ٢٢ خار وسط ای بی اس عظام ٢٦٥٠٠٠٠ریال

ته پلوس پراید ٢٠ خار معمولی عظام ٢٣٥٠٠٠٠ریال
قیمت قدیم

ته پلوس پراید ٢٠ خار ای بی اس جدید عظام ٢٦٥٠٠٠٠ریال

ته پلوس ٤٠٥ ٢٤ خار کوتاه عظام ٣١٥٠٠٠٠ریال
قیمت قدیم

واشر قالپاق٤٠٥ ایساکو ١٦٠٠٠٠ریال

سر سیلندر پراید انژکتور و کاربراتور عظام ١٢١٥٠٠٠٠ریال

سر سیلندر کامل٤٠٥ عظام ٢٨٠٠٠٠٠٠ریال

کمک پراید عظام ٢٥٥٠٠٠٠ریال
فروش فقط به صورت دست

کمک جلو٤٠٥ عظام ٤١٠٠٠٠٠ریال

کمک جلو پیکان عظام ٤١٠٠٠٠٠ریال

کمک جلو و عقب تیبا عظام ٣٢٥٠٠٠٠ریال

موتور فن پراید دو دور عظام ٢١٩٠٠٠٠ریال

موتور فن٤٠٥ خارى عظام ٢١٩٠٠٠٠ریال

پمپ بنزین پراید عظام ١٢٥٠٠٠٠ریال

پیستون آردى سایز استاندارد و بیست عظام ٥٠٠٠٠٠٠ریال

پیستون آردى استاندارد کامل با رینگ عظام ٥٥٠٠٠٠٠ریال