🔴پمپ بنزین ۴۰۵با فشار شکن 
❎برند:شمال
✅قیمت:465.000
@

🔴سه شاخ پلوس۲۰و۱۹ABS
❎برند:بی اس کو
✅قیمت:51.000
@

🔴تسمه تایم پژو۴۰۵
❎برند:پاور گریپ(اصلی)
✅قیمت:150.000
@

🔴سنسور کیلومتر پراید
❎برند:کروز
✅قیمت:74.000
@

🔴سنسور کیلومتر پژو
❎برند:کروز
✅قیمت:74.000
@

🔴آفتامات چراغ پراید
❎برند:بی اس کو
✅قیمت:40.000
@

🔴کاسه چرخ پراید ABS
❎برند:دلفارد
✅قیمت:95.000
@

🔴کاسه چرخ پراید ساده
❎برند:دلفارد
✅قیمت:91.000
@

🔴سرپلوس۲۰ABS
❎برند:هرینگتون
✅قیمت:230.000
@

🔴درب ترموسات پژو
❎برند:باباپارت
✅قیمت:23.500
@