چراغ جلو پژو پارس کروز
۲۸۵۰۰۰

کابل ترمز دستی چپ / راست
۱۷۰۰۰

کابل ترمز دستی وسط 
۴۰۰۰۰

اینه پراید ffpco
۲۸۰۰۰

درب رادیات ایساکو ۴۰۵
۲۳۰۰۰

سرسیلندر پیکان پارس
۷۴۰۰۰۰

دیسک چرخ جلو پژو ایساکو
۲۸۸۰۰۰

والئو سبز ۴۰۵
۲۴۰۰۰۰۰

گردگیر سر کمک جلو پراید
۸۵۰۰ اشکذر

گردگیر سمت چرخ 
۸۵۰۰

قیمت منبع 
پراید ۱۳۰۰۰۰
پژو ۲۳۰۰۰۰
پیکان ۲۳۰۰۰۰
نیسان ۲۸۰۰۰۰

چراغ جلو سمند lx مدرن
۱۴۶۰۰۰

سرسیلندر پیکان چدنی
لخت ۲۰۰۰۰۰۰ پروا
سوپاپدار ۲۲۱۰۰۰۰ پروا

موتور برف مپاکن ۴۰۵ امکو
۳۱۱۰۰۰

موتور برف پاکن پراید امکو
۲۹۶۰۰۰

رادیات بخاری پراید
۱۰۵۰۰۰

رادیات بخاری ۴۰۵ لوله دار
۲۴۰۰۰۰

رادیات بحاری ۲۰۶
۱۶۵۰۰۰

شمع نور
۱۷۰۰۰ پایه کوتاه 
۲۰۰۰۰ انژکتور

لنت هایلنت سمند ملی
۱۰۵۰۰۰

کمک عقب پیکان 
۲۴۰۰۰۰

مشعلی پلوس بلند ۲۲ خار ۴۰۵ کافکو
۲۶۲۰۰۰
مشعلی پلوس کوتاه ۲۲ + ۲۴ خار ۴۰۵ با هم عظام
۳۷۰۰۰۰۰

بلبرینگ HSB ۱۴۱ چرخ جلو
معمولی ۹۳۰۰۰
تقویتی ۹۶۰۰۰

درب سوپاپ مژده 
۲۵۲۰۰۰

میل سوپاپ زیمنس پراید
۱۶۸۰۰۰ عظام
۱۵۲۰۰۰ پایا

سرپلوس عظام
معمولی ۲۴۰۰۰۰
ای بی اس ۲۶۵۰۰۰

پاور گریپ
تسمه تایم
 ۳۰۸۰۰۰
دینام ۲۰۶ تیپ ۵
۱۶۳۰۰۰

افزایش قیمت بلبرینگ حامد 📈

جعبه فرمان پیکان سلپیک
۱۱۵۰۰۰۰

کمک جلو ۲۰۶ عظام
۴۰۷۰۰۰

لاستیک تیغه پراید
۱۶۰۰۰

واشر درب سوپاپ پیکان 
۱۳۵۰۰