لیست اقلام سانکس ترکیه

به زودی سرسیلندر لخت و کامل نیسان انژکتور و کاربراتور  مارک سانکس ترکیه وارد موجودی میشود

انواع واشرسرسیلندر ٤٠٥ مولتی لایر سانکس ترکیه(اصلی)وارد موجودی شد ،قیمت:٢٢٠٠٠٠

بوش و پیستون پژو ٢٠٠٠ مارک سانکس ترکیه وارد موجودی شد٨٩٠٠٠٠(محدود)

سرسیلندر پراید انژکتور سانکس ترکیه١٣٢٠٠٠٠
سرسیلندر روآ/پیکان سانکس ترکیه١٠٢٠٠٠٠(محدود)
سرسیلندر 206 تیپ2 سانکس ترکیه1900000
 

تسمه هیدرولیک ٤٠٥ استارتک ١٦٠٠٠٠ وارد موجودی شد

تسمه دینام روآ(٨٣٨)استارتک دنده ای 40000
تسمه دینام پیکان(٨٣٥)استارتک دنده ای٣٨٠٠٠ 
تسمه دینام  پراید  منجید دار ٤٧٠٠٠ موتوپاور