نرخ اجرت باطری سازی سال 98
نرخ اجرت تعمیرات خودرو سال 98
نرخ اجرت تعمیرات خودرو سال 98 پژو
نرخ اجرت باطری سازی سال 99

 


نرخ اتحادیه تعمیرات خودرو اصفهان
نرخ اتحادیه تعمیرات خودرو شیراز
اجرت تعمیرات پژو
نرخ اجرت تراشکاری
نرخ پنچرگیری و آپاراتی سال 98
اجرت تعویض روغن سال 98
نرخ تعویض روغنی و پنچرگیری و آپاراتی سال 97
هزینه تعمیر کامل موتور پیکان