سنسور اکسیژن پیکانی- Bosch (ایساکو)
💵 470,000 T

شمع موتور 405 - رنو (ایساکو)
💵 30,500 T
شمع موتور سمند - Bosch (ایساکو) کد 810
💵 33,500 T

غلتک هرزگرد دینام 405
💵 49,000 T

لنت ترمز جلو 405 - تکستار
💵 315,000 T
لنت ترمز جلو سمند ملی - تکستار
💵 375,000 T
لنت ترمز جلو رانا - تکستار
💵 355,000 T
لنت ترمز عقب رانا - تکستار
💵 310,000 T
لنت ترمز عقب دنا - تکستار
💵 310,000 T
لنت ترمز عقب ELX - تکستار
💵 357,000 T
لنت ترمز عقب 206 تیپ ۵ - تکستار
💵 377,000 T

سرسیلندر دوگانه 405 کد ۳۰۴ و ۳۰۷
💵 2,250,000 T

سرسیلندر دوگانه کامل 405
💵 3,130,000 T

سرسیلندر کامل سمند ملی
💵 6,190,000 T